Khóa Luận Tốt Nghiệp Quản Lý Giáo Dục : Tải 7 Bài Mẫu [Hay]

Mục lục

5/5 - (2 bình chọn)

Khóa Luận Tốt Nghiệp Quản Lý Giáo Dục: là một công trình nghiên cứu khoa học của sinh viên đại học chuyên ngành quản lý giáo dục. Dưới đây Luận Văn Tri Thức xin chia sẻ Tổng hợp danh sách bài mẫu hay về chuyên ngành quản lý giáo dục. các bạn có thể tham khảo tải về.

Quản lý giáo dục là chính quyền giám sát một hệ thống giáo dục. Chính quyền này chịu trách nhiệm thiết kế, lập kế hoạch và thực hiện các cấu trúc học tập. Các chuyên gia trong quản lý giáo dục có thể chuyên về nguồn nhân lực, dịch vụ sinh viên, hỗ trợ tài chính, kiểm tra và chỗ ở cho người khuyết tật. Những vị trí này tập trung vào các khía cạnh khác nhau của giáo dục và hướng tới việc cải thiện và tối ưu hóa hệ thống giáo dục.

Quản lý giáo dục là gì?

Quản lý giáo dục, thường được liên kết với các trường tiểu học và trung học cũng như các cơ sở giáo dục đại học như cao đẳng và đại học. Các chuyên gia quản lý giáo dục cũng có thể được tìm thấy làm việc trong các cơ quan chính phủ, công ty tư nhân và các tổ chức phi lợi nhuận. Những người làm việc trong lĩnh vực quản lý giáo dục có thể phát triển chính sách giáo dục, tiến hành nghiên cứu hoặc tư vấn để giúp đánh giá và phát triển các cách làm phong phú và nâng cao hệ thống giáo dục ở tất cả các cấp. Hầu hết các chuyên gia quản lý giáo dục đã có ít nhất bằng thạc sĩ và nhiều người là giáo viên hoặc hiệu trưởng được cấp phép.

Khóa Luận Tốt Nghiệp Quản Lý Giáo Dục
Khóa Luận Tốt Nghiệp Quản Lý Giáo Dục

Cấu trúc của một bài Khóa Luận Tốt Nghiệp Quản Lý Giáo Dục

Phần I: Đặt Vấn Đề

  • Tính cần thiết của đề tài nghiên cứu: nêu ra những lý do vì sao chọn đề tài, ý nghĩa của đề tài
  • Mục tiêu nghiên cứu:

Mục tiêu chung là đề xuất các giải pháp để hoàn thiện hơn những điểm yếu mà đề tài đang nghiên cứu

Mục tiêu cụ thể : hệ thống lại cơ sở lý luận trong bài báo cáo, mức độ ảnh hưởng của đề tài, hoàn thiện các giải pháp

  • Nhiệm vụ nghiên cứu:
  • Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu: vấn đề cần nghiên cứu tại một địa điểm nào đó

Phạm vi nghiên cứu: là địa điểm phát sinh nghiên cứu và thời gian nghiên cứu

  • Phương pháp nghiên cứu: phương pháp được chọn khi làm đề tài như phương pháp định lượng hay phương pháp định tính, được sử dụng qua phần mềm nào

Phần II: Phần Nội Dung Nghiên Cứu

Chương 1 Trình bày phần sơ sở lý luận lý thuyết về đề tài cần nghiên cứu là gì và  những vấn đề liên quan để giúp cho việc hiểu rõ hơn về đề tài cần nghiên cứu.

Chương 2 Phần thực trạng

Giới thiệu về địa điểm cần nghiên cứu , lịch sử hình thành và phát triển, cơ cấu tổ chức, cơ sở vật chất của địa điểm nghiên cứu

Thực trạng nghiên cứu qua các mô hình thang đo để phân tích về vấn đề nghiên cứu

Chương 3: Giải Pháp

Từ phần thực trạng để phân tích những ưu điểm nhược điểm, những phần cần hoàn thiện thì sinh viên sẽ đưa ra một số giải pháp hoàn thiện phù hợp với đề tài nghiên cứu.

Phần III: Kết Luận và Kiến Nghị

Tổng quan một lần nữa về đề tài nghiên cứu, tìm những điểm hạn chế của đề tài để có phương hướng khắc phục ở phần kiến nghị.

Tải 7 Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Quản Lý Giáo Dục

Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Quản Lý Giáo Dục 1: Thực Trạng Quản Lý Hoạt Động Định Hướng Nghề Nghiệp Ở Các Trường Trung Học Phổ Thông Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh

Đây là Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Quản Lý Giáo Dục về quản lý định hướng nghề nghiệp tại trường THPT. Trình bày khái niệm quản lý, hoạt động định hướng nghề nghiệp tại trường THPT. Quản lý hoạt động giáo dục nghề nghiệp bao gồm 4 chức năng là kế hoạch hóa, tổ chức, chỉ đạo và kiểm tra đánh giá. Địa bàn nghiên cứu của bài khóa luận tại Các Trường Trung Học Phổ Thông Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh có diện tích 47,76 km2. Trình bày thực trạng hoạt động định hướng nghề nghiệp ở các trường trung học phổ thông quận Thủ Đức khảo sát 280 đối trượng bao gồm giáo viên và học sinh. Từ đó đưa ra đánh giá về công tác quản lý hoạt động nghề nghiệp tại Quận Thủ Đức từ đó đưa ra các biện pháp quản lý hoạt động định hướng nghề nghiệp.

Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Quản Lý Giáo Dục 2: Nghiên Cứu Các Nhân Tố Tác Động Đến Quyết Định Lựa Chọn Trường Đại Học Kinh Tế – Đại Học Huế Của Học Sinh Lớp 12 Tại Tỉnh Thừa Thiên Huế

Đây là Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Quản Lý Giáo Dục về các nhân tố tác động đến quyết định lựa chọn trường đại học của học sinh lớp 12 tại Huế. Trình bày cơ sở lý luận về nhân tố quyết định lựa chọn trường đại học. Tổng quan các nghiên cứu liên quan đến quyêt định lựa chọn trường đại học. Trình bày tổng quan về Trường Đại học Kinh Tế – Đại học Huế là một trong 8 trường thuộc Đại Học Huế, là một trung tâm nghiên cứu và chuyển giao khoa học công nghệ lĩnh vực kinh tế và quản lý của quốc gia. Tình hình tuyển sinh năm 2020 của đại học kinh tế Huế. Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn trường đại học của đại học kinh tế Huế qua các mô hình nghiên cứu. Từ đó đưa ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tuyển sinh tại trường đại học Kinh Tế Huế.

Bài Mẫu 3: Các Phương Pháp Biểu Diễn Dao Động Và Ứng Dụng Trong Giải Các Bài Toán Dao Động

Đây là Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Quản Lý Giáo Dục về biểu diễn dao động và ứng dụng trong bài toán dao động. Trình bày cơ sở lý thuyết về dao động, các hệ dao động, phương pháp biểu diễn dao động. Các phương pháp biểu diễn dao động và ứng dụng trong giải các bài toán dao động: phương pháp lượng giác, phương pháp hình học, phương pháp số phức.

Bài Mẫu 4: Thực Trạng Quản Lí Hoạt Động Giáo Dục Thể Chất Ở Các Trường Thcs Quận 9 Thành Phố Hồ Chí Minh

Đây là Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Quản Lý Giáo Dục về quản lý hoạt động giáo dục thể chất ở trường trung học cơ sở. Trình bày cơ sở lý luận về quản lý hoạt động giáo dục thể chất. Nêu đặc điểm địa lý, tình hình kinh tế xã hội tại quận 9, mục đích nghiên cứu thực trạng và một số số liệu qua khảo sát thang đo. Giáo dục thể chất là một trong những nhu cầu thiết yếu của các trường học nên việc công tác quản lý luôn được chú trọng. Từ thực trạng đề xuất các giải pháp tối ưu, góp phần nâng cao hiệu quả quản lí hoạt     động giáo dục thể chất ở các trường THCS quận 9 Thành phố Hồ Chí Minh.

Bài Mẫu 5: Thực Trạng Quản Lý Hoạt Động Bồi Dưỡng Đội Ngũ Giáo Viên Ở Các Trường Trung Học Phổ Thông Huyện Hóc Môn Thành Phố Hồ Chí Minh

Đây là Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Quản Lý Giáo Dục về hoạt động bồi dưỡng đội ngũ giáo viên các trường trung học phổ thông tại Hóc Môn. Trình bày cơ sở lý luận về hoạt động bồi dưỡng đội ngũ giáo viên. Các khái niệm về giáo viên, đội ngũ giáo viên, quản lý hoạt động bồi dưỡng giáo viên. Giới thiệu về tình hình kinh tế xã hội giáo dục tại Huyện Hóc Môn. Thực trạng quản lý hoạt động bồi dưỡng qua khảo sát và kiểm định Cronbach’s Alpha. Từ đó đưa ra một số giải pháp hoàn thiện hoạt động bồi dưỡng tại huyện Hóc Môn.

Bài Mẫu 6: Thực Trạng Quản Lý Hoạt Động Phối Hợp Giữa Giáo Viên Chủ Nhiệm Và Cha Mẹ Học Sinh Ở Một Số Trường Trung Học Phổ Thông Thành Phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Đây là Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Quản Lý Giáo Dục về việc phối hợp giữa giáo viên chủ nhiệm và cha mẹ học sinh ở trường Trung Học Phổ Thông. Trình bày cơ sở lý luận về việc phối hợp giữa giáo viên chủ nhiệm và cha mẹ học sinh, các khái niệm cơ bản như quản lý, quản lý giáo dục, giáo viên chủ nhiệm, hội cha mẹ học sinh, vai trò của giáo viên chủ nhiệm, nhiệm vụ giáo dục của nhà trường và gia đình. Tình hình kinh tế xã hội giáo dục tại Thành Phố Đà Lạt, Lâm Đồng là nơi tập trung du lịch và dịch vụ, trong công nghiệp chế biến như rượu vang, trà atiso, được ví như là Tiểu Paris mộng mơ và nên thơ kèm với không khí mát mẻ phù hợp cho du lịch nghỉ dưỡng, ngắm cảnh. Qua khảo sát thâm niên giáo viên chủ nhiệm, việc phối hợp giữa giáo viên chủ nhiệm và cha mẹ học sinh đã đưa ra được một số ưu điểm, hạn chế để từ đó rút ra kiến nghị hoàn thiện hơn về việc phối hợp giữa giáo viên và cha mẹ học sinh.

Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Quản Lý Giáo Dục  7: Thực Trạng Quản Lý Sử Dụng Thiết Bị Dạy Học Ở Các Trường Trung Học Cơ Sở Huyện Củ Chi, Thành Phố Hồ Chí Minh

Đây là Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Quản Lý Giáo Dục về việc sử dụng thiết bị dạy học ở trường trung học cơ sở huyện Củ Chi. Trình bày cơ sở lý luận về quản lý sử dụng thiết bị dạy học, các khái niệm như quản lý, quản lý giáo dục, quản lý trường học, thiết bị dạy học, quản lý sử dụng thiết bị dạy học, phân loại và chức năng của các thiết bị dạy học. Trình bày tổng quan về trường trung học cơ sở tại huyện Củ Chi như tình hình cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, chất lượng đội ngũ cán bộ giáo viên. Thực trạng về việc sử dụng thiết bị dạy học ở trường trung học tại huyện Củ Chi từ đó đề xuất một số biện pháp sử dụng thiết bị dạy học nhằm góp phần cải thiện việc quản lý sử dụng thiết bị dạy học tại địa phương.

Để hoàn thành một bài khóa luận tốt nghiệp quản lý giáo dục đòi hỏi sinh viên phải nắm vững kiến thức, áp dụng kiến thức để phân tích thực tế về các khía cạnh nghiên cứu. Ngoài ra nếu bạn gặp khó khăn trong quá trình viết bài hoặc tìm đề tài hãy liên lạc với trung tâm để được hỗ trợ.

5 2 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
Contact Me on Zalo
0936885877