Top 9 Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Quản Lý Năng Lượng

Mục lục

5/5 - (1 bình chọn)

Ngành quản lý năng lượng ra đời với mục đích hỗ trợ cho việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Dựa trên công tác quản lý của chính phủ, ngành điện, doanh nghiệp và các hộ gia đình. Đây là một trong những ngành lên kế hoạch và chương trình trong việc triển khai sử dụng mạng lưới điện. Chính vì vậy đây là một trong những ngành hết sức cần thiết nhưng vẫn chưa được mở rộng giảng dạy trên các trường đại học trong nước. Vì vậy nếu bạn đang là sinh viên chuyên ngành và cần tham khảo các bài mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Quản Lý Năng Lượng thì trong bài viết sau đây sẽ là chìa khóa giúp bạn mở ra kho tàng kiến thức khi trình bày các bài mẫu khóa luận tốt nghiệp quản lý năng lượng đạt được điểm cao trong thời gian qua. Từ đó cung cấp một nguồn kiến thức cơ bản cho bạn đọc về các bài khóa luận tốt nghiệp quản lý năng lượng.

  1. Tìm hiểu quy trình xây dựng hệ thống quản lý năng lượng thì tiêu chuẩn ISO 50001
  2. Thiết kế hệ thống chiếu sáng đường dẫn cửa khẩu Hoa lư tỉnh Bình Phước
  3. Một số giải pháp trong việc nâng cao áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001-2015 tại công ty cổ phần đầu tư dịch may Thiên an Phát
  4. Tìm hiểu sử dụng năng lượng mặt trời sản xuất nước cất Bằng công nghệ MED
  5. Thiết kế cung cấp điện cho phân xưởng sửa chữa thiết bị điện
  6. Thiết kế cung cấp điện cho trường Trung học phổ thông Phước Vinh
  7. Thiết kế phần điện nhà mấy nhiệt điện và trạm biến áp
  8. Tìm hiểu phần mềm mô phỏng nhà máy điện hạt nhân loại PWR
  9. Hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào lĩnh vực công nghiệp điện ở Việt Nam thực trạng và giải pháp.
Khóa Luận Tốt Nghiệp Quản Lý Năng Lượng
Khóa Luận Tốt Nghiệp Quản Lý Năng Lượng

===> Danh Sách Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Quản Trị Khách Sạn Điểm Cao

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp quản lý năng lượng số 1: Tìm hiểu quy trình xây dựng hệ thống quản lý năng lượng thì tiêu chuẩn ISO 50001

Là một trong những bài mẫu khóa luận tốt nghiệp quản lý năng lượng tìm hiểu về những vấn đề thực tiễn trong việc sản xuất và sử dụng nguồn năng lượng một cách tiết kiệm và hiệu quả thông qua công tác áp dụng hệ thống quản lý năng lượng theo tiêu chuẩn ISO 50001. Có luận được tác giả thể hiện và trình bày với kết cấu của đề tài như sau:

Chương một: trình bày giới thiệu

Chương hai: trình bày tiết kiệm năng lượng và hệ thống quản lý chất lượng

Chương ba: giới thiệu tiêu chuẩn ISO 50001

Chương bốn: xây dựng và triển khai hệ thống quản lý năng lượng theo tiêu chuẩn.

Chương năm: kết luận.

Thông qua các phương pháp đọc và phân tích tài liệu. Tác giả trình bày các giải pháp trong hệ thống năng lượng ứng dụng ngay trong thực tiễn từ đó nhân rộng việc sử dụng và sản xuất năng lượng một cách tiết kiệm và hiệu quả đảm bảo môi trường tiết kiệm nguồn năng lượng tài nguyên thiên nhiên cho đất nước.

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp quản lý năng lượng số 2: Thiết kế hệ thống chiếu sáng đường dẫn cửa khẩu Hoa lư tỉnh Bình Phước

Với mục tiêu nghiên cứu tạo môi trường ánh sáng tốt từ đó giúp những người lái xe xử lý nhanh chóng và chính xác các tình huống trên đường. Đảm bảo an toàn cho mọi phương tiện. Giúp sinh viên thiết kế trong khối vật liệu chứ sáng tìm hiểu những vấn đề thực tiễn thiết kế giúp ứng được công việc bên ngoài thực tế tốt hơn. Thông qua khối lượng, tác giả đã trình bày kết cấu như sau:

Chương một: trình bày tổng quan về hệ thống chiếu sáng đường dẫn cửa khẩu Hoa lư tỉnh Bình Phước

Chương hai: Trình bày cơ sở lý thuyết

Chương ba: Trình bày tính toán và thiết kế hệ thống chiếu sáng đường dẫn cửa khẩu Hoa lư tỉnh Bình Phước xuống hàngchương bốn: trình bày dự toán thiết bị vật tư và kinh phí hệ thống chiếu sáng đường dẫn cửa khẩu Hoa lư tỉnh Bình Phước

Chương năm: Trình bày biện pháp tổ chức thi công hệ thống chiếu sáng.

Chương sáu: Trình bày kết luận

Thông qua hệ thống nghiên cứu bằng cái phương pháp tổng hợp lý thuyết, thử nghiệm, tham quan và học hỏi những công trình kiến trúc về hệ thống chiếu sáng đường bộ từ thực tiễn. Tác giả đã giúp sinh viên trong việc tìm hiểu thêm hệ thống chiếu sáng. Một trong những công tác quản lý nguồn năng lượng từ thực tiễn.

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp quản lý năng lượng số 3: Một số giải pháp trong việc nâng cao áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001-2015 tại công ty cổ phần đầu tư dịch may Thiên an Phát

Là một trong những bài mẫu khóa luận tốt nghiệp quản lý năng lượng làm rõ thực trạng áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tại công ty cổ phần đầu tư dịch may Thiên an Phát. Thông qua khóa luận, tác giả trình bày một số giải pháp trong việc nâng cao áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001-2015 nhằm giúp công ty nâng cao năng suất và khả năng cạnh tranh cũng như quản lý ngày càng tốt hơn.

Thông qua các phương pháp nghiên cứu thu thập thông tin dữ liệu, xử lý, thống kê và so sánh dữ liệu. Tác giả đã trình bày nội dung của khóa luận như sau:

Chương một: trình bày tổng quan về vấn đề nghiên cứu

Chương hai: trình bày thực trạng áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn tại công ty cổ phần đầu tư dịch may Thiên an Phát

Chương ba: trình bày một số giải pháp cho việc nâng cao hiệu quả áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tại công ty

Đây là một trong những bài khóa luận tốt nghiệp tìm hiểu từ những vấn đề cần thiết cũng như tổng hợp những vấn đề liên quan đến lí thuyết để trình bày đến bạn đọc một cách hiệu quả nhất.

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp quản lý năng lượng số 4: Tìm hiểu sử dụng năng lượng mặt trời sản xuất nước cất Bằng công nghệ MED

Đây là một trong những bài mẫu khóa luận tốt nghiệp quản lý năng lượng được tham khảo từ nhiều thế hệ sinh viên trước đây. Với bố cục trong có luận được tác giả trình bày như sau:

Chương một: trình bày tổng quan về năng lượng và năng lượng mặt trời

Chương hai: trình bày tổng quan về các phương pháp chân cứt nước bằng công nghệ MED

Chương ba: trình bày hệ thống thu nhiệt từ pin mặt trời để chân cứt nước và tăng hiệu suất phát điện

Chương bốn: trình bày khảo sát phân tích thiết kế hệ thống chi cứt nước chạy bằng Heat Pump kết hợp với năng lượng mặt trời

Thông qua khóa luận, tác giả đã tìm cách giảm bớt công tác sử dụng năng lượng điện kết hợp với khai thác nguồn năng lượng tự nhiên là mặt trời. Từ đó giúp cho quá trình nghiên cứu trở nên độc đáo và có ý nghĩa quan trọng trong việc giảm thiểu năng lượng gây ô nhiễm môi trường.

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp quản lý năng lượng số 5: Thiết kế cung cấp điện cho phân xưởng sửa chữa thiết bị điện

Cùng với xu thế hội nhập quốc tế hiện nay việc mở rộng mối quan hệ ngày càng được thêm nhiều nhà đầu tư nước ngoài với nước của chúng ta. Chính vì vậy mà các vấn đề thiết kế cung cấp điện cũng là một trong những nội dung quan trọng và cần thiết. Là một trong những bài mẫu khóa luận tốt nghiệp tìm hiểu về nội dung thiết kế cung cấp điện cho một phân xưởng sửa chữa thiết bị điện. Tác giả đã trình bày khóa luận tốt nghiệp như sau:

Chương một: trình bày tổng quan

Chương hai: trình bày tính toán chiếu sáng

Chương ba: xác định tâm phụ tải

Chương bốn: tính toán phụ tải

Chương năm: chọn sơ đồ nối điện

Chương sáu: trình bày chọn thiết kế bảo vệ và thanh kém

Chương bảy: trình bày tính toán nối đất

Trương tám: trình bày chọn tủ bù

Có thể thấy tác giả đã trình bày khá đầy đủ cho việc thiết lập và trình bày kết cấu của đề tài. Đây là một trong những đề tài thực tiễn trong việc góp phần tìm hiểu những vấn đề thực tế khi thiết kế điện công nghiệp.

===> List Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Quản Lý Đất Đai Hay Và Xuất Sắc

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp quản lý năng lượng số 6: Thiết kế cung cấp điện cho trường Trung học phổ thông Phước Vinh

Là một trong những đề tài thực tế trong quá trình tìm hiểu về bản thiết kế cung cấp điện tại trường Trung học phổ thông Phước Vĩnh. Tác giả đã có công tác nghiên cứu và hoàn thành khóa luận tốt nghiệp của mình theo những hướng mới mẻ trong công tác quản lý năng lượng. Nội dung của kết luận được tác giả trình bày như sau:

Chương một: trình bày cơ sở lý thuyết

Chương hai: trình bày tính toán phụ tải điện trường Trung học phổ thông Phước Vĩnh

Chương ba: trình bày thiết kế chiếu sáng

Chương bốn: trình bày thiết kế chống sét đánh trực tiếp

Chương năm: trình bày thống kê và dự trù vật tư

Thông qua khóa luận, tác giả đã tiếp cận những kiến thức bổ ích trong việc xác định tính tuyển chọn máy biến áp, dây dẫn, học được sơ đồ nguyên lý tủ điện và sơ đồ đi dây cũng như thống kê các dự trù vật tư. Thông qua đó, tác giả trình bày những điểm còn hạn chế và thiếu sót trong đề tài từ đó thầy cô đóng góp ý kiến cá nhân để hoàn thiện khóa luận tốt nghiệp của mình.

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp số 7: Thiết kế phần điện nhà mấy nhiệt điện và trạm biến áp

Qua thời gian thực tập, tác giả đã hình thành nên khóa luận tốt nghiệp quản lý năng lượng trong việc giải quyết tốt các vấn đề thiết kế, xây dựng và quản lý mày biến áp trạm biến áp tại hệ thống điện nói riêng. Kết cấu của đề tài được tác giả trình bày như sau:

Chương một: trình bày tính toán phụ tải và cân bằng công suất

Chương hai: trình bày đề suất sơ đồ nó điện chính của nhà máy điện

Chương ba: trình bày chọn máy biến áp và tính toán tổn thất điện năng

Chương bốn: trình bày tính toán dòng điện ngắn mạch

Chương năm: trình bày lựa chọn phương án tối ưu

Chương sáu: trình bày chọn thiết bị và dây dẫn

Chương bảy: trình bày sơ đồ và thiết bị tự dùng.

Có thể thấy thông qua những vấn đề thực tiễn sau quá trình thực tập, tác giả đã hoàn thành bài mẫu khóa luận tốt nghiệp quản lý năng lượng dựa trên các hoạt động quản lý, thiết kế và xây dựng vận hành máy biến áp tại trạm biến áp. Một trong những hệ thống cần thiết.

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp số 8: Tìm hiểu phần mềm mô phỏng nhà máy điện hạt nhân loại PWR

Vì cung cấp năng lượng, đặc biệt là điện năng một cách đầy đủ và đáng tin cậy cho sự phát triển nền kinh tế dần ổn định. Sự thiếu hụt năng lượng trầm trọng xây dựng tới những điều bất ổn và tìm tiền mâu thuẫn trong mỗi quốc gia. Chính vì vậy mà bà khó luận tốt nghiệp quản lý năng lượng này ra đời để tìm hiểu, phần mềm mô phỏng nhà máy điện hạt nhân loại PWR. Tác giả đã cũng cố và trình bày bố cục cũng khó luận như sau:

Chương một: trình bày cái kiến thức cơ bản về nhà máy điện hạt nhân

Chương hai: tìm hiểu về phần mềm mô phỏng nhà máy điện hạt nhân loại PWD

Chương ba: ứng dụng phần mềm mô phỏng điều khiển nhà máy điện hạt nhân

Chương bốn: trình bày kết luận

Thông qua khóa luận, tác giả hoạt định và đưa ra những quyết định về sản xuất năng lượng, điện năng từ đó hình thành những cơ sở lý thuyết quan trọng cho các Cơ quan chức năng nhà nước trong việc hoạch định các chính sách về quản lý năng lượng.

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp số 9: Hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào lĩnh vực công nghiệp điện ở Việt Nam thực trạng và giải pháp.

Là một trong những bài khóa luận tốt nghiệp quản lý năng lượng tìm hiểu về hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào lĩnh vực công nghệp Điện ở Việt Nam. Thông qua khối lượng, tác giả trình bày những thực trạng cùng với giải pháp thu hút và sử dụng nguồn vốn đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực công nghiệp điện tại Việt Nam. Với bố cục được tác giả trình bày như sau:

Chương một: trình bày tổng quan về vấn đề đầu tư trực tiếp nước ngoài vào ngành công nghiệp điện

Chương hai: trình bày thực tiễn thu hút và sử dụng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào ngành công nghiệp điện ở Việt Nam

Chương ba: trình bày những giải pháp cho việc thu hút và sử dụng nguồn vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài vào ngành công nghiệp điện ở Việt Nam

Thông qua các phương pháp nghiên cứu so sánh, phân tích, tổng hợp, thống kê dữ liệu. Tác giả đã trình bày khóa luận kết hợp với những quan điểm kinh tế, tài chính và đường lối chính sách của đảng cùng nhà nước. Từ đó khởi nguồn cho tài liệu tham khảo đáng tin cậy đối với các bạn sinh viên chuyên ngành.

===> Dịch Vụ Làm Thuê Khóa Luận Tốt Nghiệp UY TÍN – CHẤT LƯỢNG từ các bạn CTV chuyên ngành KINH NGHIỆM LÂU NĂM. Bạn sẽ không sợ mất tiền – ko có bài khi đến với dịch vụ của Luận Văn Tri Thức

 

5 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
Contact Me on Zalo
0936885877