Top 13 Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Quản Lý Nhà Nước

Mục lục

5/5 - (1 bình chọn)

Bài viết này chúng tôi sẽ giới thiệu tới các bạn những Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Quản Lý Nhà Nước hay và điểm cao. Bài viết của chúng tôi được xây dựng nhằm giải quyết những khó khăn, hạn chế của các bạn sinh viên khi tiến hành viết và hoàn thành bài khóa luận này. Mọi thông tin có trong bài viết được trích xuất từ những nguồn tin uy tín. Và những bài mẫu mà chúng tôi chia sẻ tới các bạn, các bạn đều có thể tải miễn phí về để nghiên cứu thêm. Sau đây là TOP 13 bài mẫu khóa luận tốt nghiệp quản lý nhà nước.

Khóa Luận Tốt Nghiệp Quản Lý Nhà Nước
Khóa Luận Tốt Nghiệp Quản Lý Nhà Nước

===> Top 13 Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Kinh Tế Hay Nhất

Bài mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Quản Lý Nhà Nước số 1: quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường: Thực trạng và giải pháp (nghiên cứu tại tỉnh Đắk Nông).

Bài viết đầu tiên chúng tôi muốn giới thiệu tới các bạn là một bài mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Quản Lý Nhà Nước đã tiến hành nghiên cứu về công tác quản lý nhà nước đối với tài nguyên và môi trường tại tỉnh Đắk Nông. Đề tài nghiên cứu này được tiến hành nghiên cứu vào năm 2021, có tất cả 113 trang.  Kết cấu chung của bài viết được chia thành ba chương lớn cụ thể như sau: chương 1 là một số vấn đề chung về tài nguyên và môi trường trong hoạt động quản lý nhà nước, chương 2 là thực trạng quản lý tài nguyên môi trường tại tỉnh Đắk Nông hiện nay, chương 3 tác giả đưa ra một số giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước đối với vấn đề tài nguyên môi trường trên địa bàn nghiên cứu. Đây là một đề tài có luận tốt nghiệp được đánh giá cao với giá trị nội dung.

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp quản lý nhà nước số 2: quản lý nhà nước về xử lý công trình xây dựng trái phép trên địa bàn quận Hai Bà Trưng Thành phố Hà Nội.

Đề tài Khóa Luận Tốt Nghiệp Quản Lý Nhà Nước này là kết quả nghiên cứu của sinh viên trường Đại học Kiến Trúc Hà Nội. Bài viết đã được tác giả sử dụng các phương thức nghiên cứu như: phương pháp thu thập số liệu, phương pháp tổng hợp và phân tích, phương pháp điều tra khảo sát thực tế. Từ những phương pháp trên tác giả đã đưa ra được những cơ sở dữ liệu mang tính thực tiễn những số liệu chính xác và phản ánh được thực trạng vấn đề. Bài viết có tất cả 76 trang và được chia thành ba chương lớn. Nhìn chung Đây là một đề tài khóa luận tốt nghiệp quản lý nhà nước tiêu biểu và được đánh giá cao phù hợp với các bạn sinh viên đang tìm kiếm một bài mẫu khai thác cho đề tài của mình.

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp quản lý nhà nước số 3: quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh vàng tại Việt Nam hiện nay.

Tiếp theo sau đây chúng ta sẽ giới thiệu tới các bạn một bài Khóa Luận Tốt Nghiệp Quản Lý Nhà Nước của sinh viên trường Đại học Ngoại Thương. Bài viết được hoàn thiện dưới sự hướng dẫn và hỗ trợ của tiến sĩ Lê Thị Thu Thủy. Đề tài nghiên cứu của tất cả 98 Trang được tác giả chia thành ba chương cơ bản như sau: chương 1 là tổng quan về thị trường vàng và quản lý nhà nước đối với hoạt động này, chương 2 là thực trạng thị trường vàng và quản lý nhà nước về vàng ở nước ta, chương 3 là một số giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh vàng.

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp quản lý nhà nước số 4: quản lý nhà nước đối với hoạt động FDI tại Việt Nam – Thực trạng và giải pháp.

Tiếp tục với chuyên đề này chúng tôi sẽ đề cập tới các bạn một bài mẫu Khóa Luận Ngành Quản Lý Nhà Nước của sinh viên trường Đại học Ngoại thương ngành kinh tế đối ngoại. Bài viết Tập trung nghiên cứu và đi sâu vào vấn đề quản lý nhà nước đối với hoạt động FDI tại Việt Nam. Đây là một chủ đề nghiên cứu mới và mang tính sáng tạo cao phù hợp với các bạn sinh viên đang tìm kiếm một phong cách lập luận mới một yếu tố sáng tạo cho bài khối lượng tốt nghiệp của mình. Tổng quan bài viết được chia thành ba trong cơ bản với ba nội dung nghiên cứu khác nhau. Đề tài nghiên cứu đã làm nổi bật lên tính cấp thiết của vấn đề quản lý nhà nước đối với hoạt động đầu tư FDI ở nước ta. Từ đó tác giả đã đưa ra một số đề xuất và giải pháp cụ thể cho vấn đề này.

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp quản lý nhà nước số 5: quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp bán lẻ trên thị trường Việt Nam sau khi Việt Nam mở cửa thị trường dịch vụ bán lẻ.

Ở vị trí số 5 trong danh sách này là một bài mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Quản Lý Nhà Nước của sinh viên trường Đại học Ngoại Thương. Đề tài nghiên cứu được hoàn thiện vào năm 2019 dưới sự hướng dẫn của tiến sĩ Lê Thị Thu Thủy. Bài viết đã làm nổi bật lên được nội dung chính của vấn đề đó là quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp bán lẻ trên thị trường Việt Nam. Kết cấu chung của đề tài được chia thành ba chương cơ bản như sau: chương 1 là quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp bán lẻ, chương 2 hay là thực trạng quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp bán lẻ trên thị trường Việt Nam, chương 3 là các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước nhằm phát triển doanh nghiệp bán lẻ ở nước ta hiện nay. Với sự logic chặt chẽ các thông tin chính xác và minh bạch bài viết đã đem về một số điểm ấn tượng.

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp quản lý nhà nước số 6: quản lý nhà nước đối với thị trường chứng khoán Việt Nam.

Ngay sau đây Chúng tôi sẽ đề cập tới các bạn một bài viết Khóa Luận Tốt Nghiệp Ngành Quản Lý Nhà Nước của sinh viên trường Đại học Ngoại Thương. Bài khóa luận tốt nghiệp này đã tập trung nghiên cứu và khai thác vấn đề về thị trường chứng khoán Việt Nam. Đề tài nghiên cứu được hoàn thiện vào năm 2017 dựa trên cơ sở lập luận của ba chương lớn. Mỗi một chương tác giả đều đưa ra những cơ sở lý luận, những dẫn chứng cụ thể và những số liệu chính xác. Tác giả đã sử dụng các phương pháp nghiên cứu như phương pháp điều tra tài liệu, phương pháp hệ thống hóa, phương pháp so sánh, phương pháp quy nạp cho bài viết của mình.

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp quản lý nhà nước số 7: Quản lý nhà nước về thương hiệu của các doanh nghiệp Việt Nam.

Tiếp tục là một đề tài Khóa Luận Quản Lý Nhà Nước được đánh giá cao với giá trị nội dung và giá trị hình thức của một bạn sinh viên đến từ trường Đại học Ngoại Thương. Đây là đề tài nghiên cứu có tất cả 82 trang với kết cấu nội dung được chia thành ba chương cơ bản như sau: chương 1 tác giả đã đề cập tới cơ sở lý luận của quản lý nhà nước về thương hiệu cho các doanh nghiệp Việt Nam, chương 2 tác giả phân tích được thực trạng vấn đề này trên thị trường Việt Nam, chương 3 từ những kết quả nghiên cứu thực tế tác giả đã đánh giá và đưa ra được những kiến nghị quan điểm cá nhân để khắc phục tình trạng này.

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp quản lý nhà nước số 8: Quản lý nhà nước về đất nông nghiệp tại huyện Tuy An tỉnh Phú Yên.

Đây là một bài mẫu Khóa Luận Ngành Quản Lý Nhà Nước của sinh viên Học viện Hành chính Quốc gia đã tiến hành nghiên cứu về công tác quản lý nhà nước đối với đất nông nghiệp. Bài viết được khai thác và đi sau phân tích vấn đề trên thực tế và có những số liệu chính xác minh bạch. Bài viết này có tất cả 131 Trang được hoàn thiện vào năm 2021 dưới sự hỗ trợ và hướng dẫn trực tiếp của tiến sĩ Lương Minh Việt. Kết cấu của đề tài được chia thành các chương cơ bản như sau: chương 1 đưa ra cơ sở khoa học về vấn đề nghiên cứu, chương hai Phân tích thực trạng quản lý nhà nước về đất nông nghiệp, chương 3 tác giả đã tiến hành đánh giá và đưa ra phương hướng giải pháp cụ thể cho vấn đề nghiên cứu. Đây sẽ là một sự lựa chọn vô cùng phù hợp nếu các bạn nghiên cứu khai thác những thông tin cho bài khóa luận tốt nghiệp của mình.

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp quản lý nhà nước số 9: Quản lý nhà nước trong lĩnh vực kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Ở vị trí số 9 trong danh sách này là một đề tài Khóa Luận Tốt Nghiệp Chuyên Ngành Quản Lý Nhà Nước của sinh viên trường đại học Kinh tế thuộc đại học Đà Nẵng. Đề tài nghiên cứu đã tập trung khai thác về vấn đề quản lý nhà nước trong lĩnh vực kinh doanh du lịch. Đây là một đề tài được đánh giá là tiêu biểu và gây được ấn tượng mạnh cho giảng viên nhờ sự sáng tạo và lối trình bày logic, khoa học. Bài viết này có tất cả 72 triệu được hoàn thiện vào năm 2017. Và đã thể hiện được mọi góc độ nội dung nghiên cứu một cách sâu sắc nhất. Đây sẽ là một đề tài phù hợp để cho các bạn sinh viên có mong muốn, nguyện vọng tìm kiếm một bài khóa luận tốt nghiệp ngành quản lý kinh tế có sự sáng tạo tính mới mẻ và tính thực tế.

Bài mẫu số 10: Quản lý nhà nước về đầu tư Hạ tầng giao thông bằng nguồn vốn ngân sách tại tỉnh Quảng Nam.

Tiếp theo sau đây chúng ta sẽ giới thiệu tới các bạn một đề tài Khóa Luận Ngành Quản Lý Nhà Nước của sinh viên trường đại học Kinh tế thuộc đại học Đà Nẵng. Đề tài tự nghiên cứu về vấn đề quản lý nhà nước trong việc đầu tư Hạ tầng giao thông bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước. Bài viết đã hướng tới mục tiêu nghiên cứu đó là đánh giá được thực trạng vấn đề trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và dự báo xu hướng phát triển nhu cầu nguồn vốn đầu tư, đưa ra những giải pháp cho vấn đề này. Bố cục chung của Đề tài nghiên cứu được chia thành ba chuông cơ bản. Mỗi một chương đều thể hiện được một góc độ nội dung khác nhau.

Bài mẫu số 11: Quản lý nhà nước về vận tải hành khách bằng xe ô tô trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

tiếp tục với chủ đề ngày hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu tới các bạn bài Khóa Luận Tốt Nghiệp Ngành Quản Lý Nhà Nước của sinh viên trường đại học Kinh tế thuộc đại học Đà Nẵng. Đề tài nghiên cứu này được hoàn thiện vào năm 2017 đã tiến hành khai thác Nội dung quản lý nhà nước về vận tải hành khách bằng xe ô tô. Bài viết đã chỉ ra được mục tiêu tổng quát là nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tế đối với quản lý nhà nước về vận hành xe ô tô. Kết cấu chung của đề tài được chia thành ba chương lớn. Đây là một sự lựa chọn phù hợp để cho các bạn sinh viên có thể khai thác những thông tin, dữ liệu cho bài khóa luận tốt nghiệp của mình.

Bài mẫu số 12: Quản lý nhà nước về hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại tỉnh Kon Tum.

Đây là một đề tài Khóa Luận Tốt Nghiệp Quản Lý Nhà Nước nghiên cứu về vấn đề hoạt động của các tổ chức phi chính phủ ở nước ngoài. Đề tài nghiên cứu khối lượng tốt nghiệp này được đánh giá làm mới mẻ và sáng tạo khi khai thác một nội dung mới trong xã hội hiện nay. Tác giả đã sử dụng các phương pháp nghiên cứu như tra cứu tài liệu, phương pháp so sánh, phương pháp thống kê. Kết cấu chung của Đề tài nghiên cứu được tác giả chia thành ba chương cơ bản. Cụ thể như sau: chương 1 là cơ sở lý luận về các tổ chức phi chính phủ ở nước ngoài, chương 2 là thực trạng quản lý nhà nước đối với các tổ chức phi chính phủ hoạt động trên địa bàn tỉnh Kon Tum, chương 3 đưa ra những đề xuất giải pháp cho vấn đề nghiên cứu.

Bài mẫu số 13: Quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Bài mẫu cuối cùng trong danh sách này chúng tôi muốn đề cập tới các bạn là bài Khóa Luận Tốt Nghiệp Ngành Quản Lý Nhà Nước của sinh viên trường Đại học Kinh tế thuộc đại học Đà Nẵng. Bài viết đã tập trung nghiên cứu đối với công tác quản lý nhà nước về các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Mục tiêu nghiên cứu tổng quát của Đề tài đó là đánh giá được thực trạng quản lý nhà nước đối với vấn đề này trên địa bàn tỉnh Quảng Bình và từ đó đưa ra các kiến nghị và giải pháp nhằm hoàn thiện hơn. Xuyên suốt quá trình nghiên cứu tác giả đã sử dụng các phương pháp như phương pháp thu thập dữ liệu, phương pháp phân tích, phương pháp tổng hợp và phương pháp so sánh. Đây là một bài mẫu được đánh giá cao với giá trị nội dung và cũng đáp ứng đầy đủ mọi yêu cầu về hình thức trình bày.

Như vậy chúng tôi đã giới thiệu tới các bạn TOP 13 Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Quản Lý Nhà Nước hay và điểm cao. Mọi thông tin có trong bài viết đều được tham khảo và tổng hợp từ những nguồn tin uy tín. Chúng tôi mong rằng bài viết này sẽ giúp các bạn hoàn thành tốt bài khóa luận tốt nghiệp của mình. Cảm ơn các bạn đã quan tâm tới bài viết này của chúng tôi.

===> Dịch Vụ Viết Thuê Luận Văn/ Khóa Luận – Hotline : 0936.885.877

5 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
Contact Me on Zalo
0936885877