Top 13 Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Quản Lý Thông Tin

Mục lục

          Ngày hôm nay chúng tôi sẽ chia sẻ tới các bạn những Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Quản Lý Thông Tin hay và điểm cao. Nhằm giải quyết những khó khăn và hạn chế của các bạn sinh viên trong quá trình phân tích và hoàn thiện bài khóa luận tốt nghiệp này. Đây là những bài mẫu được chúng tôi tham khảo và tổng hợp từ những nguồn tin uy tín có sự đánh giá và chọn lọc nhất định. Những bài mẫu mà chúng tôi chia sẻ, các bạn hoàn toàn có thể tải miễn phí.

Khóa Luận Tốt Nghiệp Quản Lý Thông Tin
Khóa Luận Tốt Nghiệp Quản Lý Thông Tin

===> Top 13 Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Quản Lý Nhà Nước

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp quản lý thông tin số 1: Phân tích và đánh giá quy trình xây dựng hệ thống thông tin quản lý nhân sự tại Công ty TNHH phần mềm FPT.

          Bài mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Quản Lý Thông Tin đầu tiên chúng tôi muốn giới thiệu tới các bạn là kết quả nghiên cứu và phân tích của sinh viên trường Đại học thương mại. Bài viết có tất cả 53 trang, với kết cấu được chia thành 3 chương như sau: Chương 1: Cơ sở lý luận về hệ thống thông tin quản lý nhân sự, Chương 2: Thực trạng phân tích thiết kế hệ thống thông tin quản lý nhân sự tại Công ty TNHH phần mềm FPT, Chương 3: Phân tích quy trình thiết kế hệ thống thông tin quản lý cho và đánh giá chất lượng xây dựng hệ thống quản lý cho công ty TNHH phần mềm FPT.

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp quản lý thông tin số 2: Phân tích thiết kế hệ thống thông tin quản lý bán hàng của công ty cổ phần quốc tế Zoma

          Tiếp theo sau đây là bài Khóa Luận Tốt Nghiệp Quản Lý Thông Tin của sinh viên trường ĐH thương mại. Bài viết đi sâu nghiên cứu về thiết kế hệ thống thông tin quản lý bán hàng của công ty cổ phần quốc tế Zoma. Bài viết được hoàn thiện vào năm 2019, dưới sự hướng dẫn của Phó Giáo Sư. Tiến sĩ, Đàm Gia Mạnh. Trong bài viết, tác giả đã đưa ra lý thuyết về phân tích thiết kế hệ thống thông tin. Đồng thời, đánh giá thực trạng hệ thống thông tin quản lý bản hàng của doanh nghiệp này. Từ đó đưa ra quan điểm cá nhân để đề xuất những giải pháp khắc phục, nâng cao hiệu quả công tác thiết kế hệ thống thông tin quản lý.

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp quản lý thông tin số 3: Phân tích thiết kế hệ thống thông tin quản lý khách hàng tại công ty TNHH công nghệ và dịch vụ Bluesky.

          Tiếp tục là một đề tài Khóa Luận Tốt Nghiệp Quản Lý Thông Tin của sinh viên trường ĐH thương mại với nội dung về thiết kế hệ thống thông tin quản lý khách hàng tại công ty TNHH công nghệ và dịch vụ Bluesky. Bài viết đi sâu tìm hiểu, nghiên cứu những vấn đề cụ thể mang tính chuyên môn về phân tích thiết kế hệ thống thông tin của doanh nghiệp. Trong đề tài nghiên cứu này, tác giả đã sử dụng một số phương pháp nghiên cứu như: phương pháp thu thập dữ liệu, phương pháp xử lý số liệu. Nhằm làm rõ thực trạng quản lý khách hàng tại công ty TNHH công nghệ và dịch vụ Bluesky.

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp quản lý thông tin số 4: Phân tích thiết kế hệ thống thông tin quản lý bán hàng của công ty trách nhiệm hữu hạn Zenco Việt Nam

          Dưới đây là bài Khóa Luận Tốt Nghiệp Quản Lý Thông Tin của sinh viên trường Đại học Thương mại. Bài viết đã khảo sát và phân tích thiết kế hệ thống thông tin quản lý bán hàng của công ty trách nhiệm hữu hạn Zenco Việt Nam. Đề tài khóa luận tốt nghiệp này có tất cẩ 53 trang và được chia thành 3 chương cơ bản như sau: Chương 1: Cơ sở lý luận về phân tích thiết kế hệ thống thông tin quản lý bán hàng, Chương 2: Phân tích, đánh giá thực trạng hệ thống thông tin quản lý bán hàng tại công ty trách nhiệm hữu hạn Zenco Việt Nam, Chương 3: Phân tích, thiết kế hệ thống thông tin quản lý bán hàng tại công ty trách nhiệm hữu hạn Zenco Việt Nam. Bài viết được đánh giá cao về chiều sâu của nội dung nghiên cứu cũng như sự chặt chẽ giữa các luận điểm.

Bài mẫu khóa luận số 5: Phân tích thiết kế hệ thống thông tin bán hàng cho công ty cổ phần phần mềm quản trị doanh nghiệp Cybersoft.

          Đây là đề tài khóa luận tốt nghiệp quản lý thông tin mang tính sáng tạo và được đánh giá cao về giá trị nội dung. Bài viết đã đưa ra những góc độ khoa học về công tác thiết kế hệ thống thông tin bán hàng cho công ty cổ phần phần mềm quản trị doanh nghiệp Cybersoft. Từ đó có những đóng góp phát triển hệ thống thông tin bán hàng cho các doanh nghiệp trên thị trường Việt Nam hiện nay. Đề tài được phân tích trên cơ sở vận dụng tổng hợp các phương pháp nghiên cứu như phân tích, so sánh, thống kê, tổng hợp. Làm rõ được các giai đoạn cụ thể trong quá trình thiết kế hệ thống thông tin bán hàng. Cũng như những ưu điểm và tồn tại của vấn đề này.

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp quản lý thông tin số 6: Phân tích, thiết kế hệ thống thông tin quản lý nhân sự tại Công ty TNHH Du Lịch và Thương Mại Tân Hồng Hà

          Tiếp theo sau đây là bài mẫu khóa luận tốt nghiệp quản lý thông tin nghiên cứu về vấn đề thiết kế hệ thống thông tin quản lý nhân sự tại Công ty TNHH Du Lịch và Thương Mại Tân Hồng Hà. Đề tài nghiên cứu có tất cả 84 trang. Kết cấu chung của bài mẫu được chia thành 3 chương như sau: chương 1: Cơ sở lý luận về hệ thống thông tin quản lý nhân sự; chương 2: Phân tích, đánh giá thực trạng quản lý nhân sự của Công ty TNHH Du lịch và Thương Mại Tân Hồng Hà; chương 3: Định hướng phát triển và đề xuất giải pháp quản lý nhân sự của Công ty TNHH Thương Mại và Du lịch Tân Hồng Hà.

===> Danh Sách Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Quan Hệ Quốc Tế

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp quản lý thông tin số 7: Phần mềm quản lý thông tin phục vụ sửa chữa thiết bị công nghệ trong bộ công nghệ và truyền thông Lào.

          Dưới đây là bài Khóa Luận Tốt Nghiệp Quản Lý Thông Tin của sinh viên học viện khoa học và công nghệ. Bài viết đi sâu phân tích phần mềm quản lý thông tin phục vụ sửa chữa thiết bị công nghệ trong bộ công nghệ và truyền thông Lào. Đề tài nghiên cứu được hoàn thiện vào năm 2022 dưới sự hướng dẫn của Tiến sĩ Nguyễn Trường Thắng. Bài viết đã chỉ ra được yếu tố cấp thiết của việc phân tích phần mềm quản lý thông tin phục vụ sửa chữa thiết bị của đơn vị này. Đề tài cũng đã đưa ra những thống kê mới nhất của Viện công nghệ máy tính và điện tử từ 2018 đến 2020, nhằm tăng tính thuyết phục và sự khả thi cho đề tài nghiên cứu này.

Bài mẫu số 8: Tìm hiểu hoạt động quản lý thông tin về đề tài và báo cáo kết quả nghiên cứu ở Việt Nam.

          Bài mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp số 8 này là đề tài nghiên cứu về hoạt động quản lý thông tin về đề tài và báo cáo kết quả nghiên cứu ở Việt Nam. Trong bài viết này, tác giả đã đưa ra được một số vấn đề lý luận và thực tiễn của hoạt động quản lý thông tin về đề tài và báo cáo kết quả nghiên cứu. Đồng thời chỉ ra hiện trạng quản lý thông tin về báo cáo kết quả nghiên cứu trên hai phương diện khác nhau. Căn cứ vào kết quả nghiên cứu và những kết quả phân tích, tác giả đã đưa ra những nhận xét và kiến nghị, giải pháp cho vấn đề này. Đây là đề tài được đánh giá là tiêu biểu và có những giá trị khoa học lớn, phù hợp cho các bạn tham khảo cho bài khóa luận tốt nghiệp của mình.

Bài mẫu khóa luận số 9: Xây dựng phần mềm quản lý thông tin sinh viên thực tập bằng ngôn ngữ lập trình c#.

          Dưới đây là bài Khóa Luận Tốt Nghiệp Ngành Quản Lý Thông Tin của sinh viên trường ĐH công nghệ thông tin và truyền thông Việt – Hàn. Nội dung chính của bài viết này là vấn đề xây dựng phần mềm quản lý thông tin sinh viên thực tập bằng ngôn ngữ lập trình c#. Đề tài nghiên cứu có tất cả 60 trang, với kết cấu được chia thành các chương như sau: chương 1 là cơ sở lý thuyết; chương 2 là phân tích và thiết kế hệ thống; chương 3 là xây dựng ứng dụng. Trong bài viết này, tác giả đã sử dụng các phương pháp nghiên cứu như: phương pháp quan sát, phương pháp điều tra, phương pháp tham khảo tài liệu, phương pháp xử lý số liệu.

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp số 10: Xây dựng hệ thống quản lý thông tin tuyển sinh đại học, cao đẳng và quản lý nhập học

          Tiếp theo sau đây chúng tôi sẽ giới thiệu tới các bạn bài mẫu hay và tiêu biểu. Đây là kết quả nghiên cứu của sinh viên trường Đại học Quản lý và công nghệ Hải Phòng. Bài viết tập trung nghiên cứu về công tác xây dựng hệ thống quản lý thông tin tuyển sinh đại học, cao đẳng và quản lý nhập học. Đề tài nghiên cứu có tất cả 83 trang. Kết cấu của bài viết được tác giả chia thành các chương cơ bản như sau: chương 1 là tìm hiểu về lập trình web trên nền tảng C#. net core và Mongodb; chương 2, tiến hành phân tích và thiết kế về hệ thống quản lý thông tin này; chương 3 là hệ thống quản lý thông tin tuyển sinh sau Đại học, cao đẳng.

Bài mẫu số 11: Phầm mềm quản lý thông tin sinh viên.

          Dưới đây là bài mẫu Khóa Luận của sinh viên khoa kỹ thuật và công nghệ trường Đại học Tây Đô. Bài viết đã nghiên cứu và khảo sát thực tế phần mềm quản lý thông tin sinh viên. Trong đề tài nghiên cứu này tác giả đưa ra được hệ thống quản lý thông tin sinh viên bao gồm: quản lý ngành, quản lý niên khóa, quản lý lớp, quản lý sinh viên, quản lý điểm, quản lý hoạt động ngoại khóa, quản lý chương trình đào tạo. Thông qua kết quả nghiên cứu của mình, tác giả đã đưa ra được quan điểm cá nhân đánh giá một cách khách quan và tổng hợp về vấn đề trọng tâm của bài khóa luận. Đề tài nghiên cứu này có tất cả 64 trang, bao gồm mọi góc độ nội dung của vấn đề. Nhìn chung đây là bài mẫu phù hợp để các bạn tham khảo, nghiên cứu cho đề tài khóa luận của mình.

Bài mẫu số 12: Thiết kế hệ thống Webgis quản lý thông tin quy hoạch sử dụng đất.

          Tiếp theo sau đây là bài Khóa Luận Tốt Nghiệp Quản Lý Thông Tin của sinh viên trường Đại học khoa học tự nhiên – Đại học quốc gia Hà Nội. Đề tài đã nghiên cứu và phân tích về công tác thiết kế hệ thống webgis quản lý thông tin quy hoạch sử dụng đất. Và tiến hành nghiên cứu, khảo sát tại huyện Đông Anh – thành phố Hà Nội. Bài nghiên cứu có tổng thể 80 trang và kết cấu được chia thành 3 chương cụ thể như sau: chương 1, tổng quan về quy hoạch sử dụng đất và nhu cầu phổ biến thông tin quy hoạch sử dụng đất; chương 2, thiết kế hệ thống WebGIS quản lý thông tin quy hoạch sử dụng đất trên mạng Internet; chương 3, thử nghiệm trên địa bàn huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.

Bài mẫu số 13: Tăng cường công tác quản lý thông tin đối ngoại của Sở Ngoại Vụ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

          Bài mẫu cuối cùng mà chúng tôi muốn chia sẻ tới các bạn là kết quả nghiên cứu của một bạn sinh viên trường Đại học Thủy Lợi. Nội dung chính của đề tài nghiên cứu này là vấn đề tăng cường công tác quản lý thông tin đối ngoại của Sở Ngoại Vụ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Tác giả đã đưa ra những thông tin làm rõ về cơ sở lý luận và thực tiễn của vấn đề nghiên cứu. Sử dụng các phương pháp nghiên cứu khác nhau như: so sánh, phân tích, phỏng vấn, điều tra bảng hỏi, … để làm rõ về công tác quản lý thông tin đối ngoại tại đơn vị này. Từ kết quả điều tra, khảo sát, tác giả đã tiến hành đề xuất những giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý thông tin của đơn vị nghiên cứu.

          Trên đây là những Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Quản Lý Thông Tin điểm cao mà chúng tôi muốn chia sẻ tới các bạn. Chúng tôi đã tiến hành đánh giá và chọn lọc những bài mẫu này trên nhiều tiêu chí khác nhau. Đảm bảo mọi thông tin được truyền tải tới các bạn là chính xác và chất lượng. Hy vọng rằng bài viết này của chúng tôi sẽ hỗ trợ các bạn trong quá trình hoàn thiện bài khóa luận tốt nghiệp của mình. Cảm ơn các bạn đã quan tâm tới bài viết này của chúng tôi.

===> Dịch Vụ Làm Thuê Khóa Luận Tốt Nghiệp UY TÍN – CHẤT LƯỢNG từ các bạn CTV chuyên ngành KINH NGHIỆM LÂU NĂM. Bạn sẽ không sợ mất tiền – ko có bài khi đến với dịch vụ của Luận Văn Tri Thức

5 1 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
Contact Me on Zalo
0936885877