Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Quản Trị Công Nghệ Truyền Thông

Nếu bạn là một sinh viên ngành quản trị công nghệ tinh thông? Bạn đang tìm kiếm các bài khóa luận tốt nghiệp quản trị công nghệ truyền thông để hiểu hơn về công tác hoạt động, chuẩn bị cho những nội dung sắp tới triển khai trong bài luận của mình. Đây sẽ là một trong những bài viết hỗ trợ bạn tham khảo các bài mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Quản Trị Công Nghệ Truyền Thông đã đạt điểm cao trong thời gian vừa qua. Bài viết sẽ cung cấp cho bạn một nguồn kiến thức nhất định được thể hiện trong những bài mẫu khóa luận tốt nghiệp quản trị công nghệ truyền thông tại các trường đại học nổi tiếng. Vì ngành quản trị công nghệ truyền thông là một trong những ngành Bao gồm sản xuất, kinh doanh phim, chương trình phát thanh, quảng cáo có sản phẩm truyền thông trong toàn bộ các lĩnh vực. Vì vậy đây là một trong những đề tài khá đa dạng nhưng cũng rất hiếm các bài mẫu có luận tốt nghiệp quản trị công nghệ truyền thông ra đời. Mời bạn đọc cùng theo dõi bài viết sau đây của chúng tôi.

  1. Xây dựng website nộp đồ án trực Tuyến
  2. Hoạt động truyền thông tại tập đoàn công nghệ Bkaw
  3. Đánh giá sự hài lòng của khách hàng đối với các website thương mại điện tử được thiết kế bởi công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ truyền thông tổng lực
  4. Nghiên cứu hoạt động tiếp thị truyền thông xã hội tại công ty connect travel Huế
  5. Phát triển dịch vụ tiếp thị kĩ thuật số của công ty cổ phần công nghệ truyền thông số 1
Khóa Luận Tốt Nghiệp Quản Trị Công Nghệ Truyền Thông
Khóa Luận Tốt Nghiệp Quản Trị Công Nghệ Truyền Thông

===> Top 6 Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Quan Hệ Lao Động Đạt Điểm Cao

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp quản trị công nghệ truyền thông số 1:Xây dựng website nộp đồ án trực tuyến

Là một trong những bài mẫu khóa luận tốt nghiệp quản trị công nghệ truyền thông được tìm hiểu từ những vấn đề thực tiễn khi các bạn sinh viên nghiên cứu về nghiệp vụ phát sinh trong quá trình xây dựng các ứng dụng cho hệ thống học tập. Thông qua quá trình khảo sát thực tế cũng như sử dụng cái phương pháp nghiên cứu thu thập tài liệu, xử lý, thực nghiệm, phân tích. Tác giả đã hoàn thành khóa luận với kết cấu của đề tài như sau:

Chương một: trình bày khảo sát hiện trạng và tìm hiểu yêu cầu

Chương hai: phân tích hệ thống

Chương ba: trình bày thiết kế và cài đặt hệ thống

Chương bốn: trình bày kết luận

Đây là một trong những bài mẫu khóa luận quản trị công nghệ truyền thông có vai trò quan trọng trong đời sống. Đặc biệt nâng cao vai trò công nghệ thông tin đối với các hoạt động quản lý và tác nghiệp từ doanh nghiệp cho tới đơn vị hành chính sự nghiệp. Vì vậy cho thấy việc chuyển đổi các hệ thống cụ dựa trên các tương tác trực tiếp sẽ giúp cho người sử lý thông tin hoạt động một cách hiệu quả công việc. Đây là một trong những nội dung khá mới mẻ trong việc tìm hiểu các công tác quản trị công nghệ truyền thông trong hoạt động hành chính ngày nay.

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp quản trị công nghệ truyền thông số 2: Hoạt động truyền thông tại tập đoàn công nghệ Bkaw

Truyền thông là một trong những lĩnh vực thu hút sự quan tâm Nghiên cứu của nhiều nhà khoa học cũng như các học giả cả chồng lẫn ngoài nước. Đối với các bạn sinh viên nghiên cứu về lĩnh vực truyền thông, đã có rất nhiều bài khoá luận tốt nghiệp về công tác quản trị công nghệ truyền thông ra đời.  Và đây cũng chính là một trong những bài mẫu Khoá Luận Quản Trị Công Nghệ Truyền Thông tiêu biểu trong hoạt động tìm hiểu về truyền thông. Khóa luận là bước khởi đầu cho việc nghiên cứu sâu sắc về những hoạt động truyền thông và văn hóa truyền thông tại doanh nghiệp, từ đó trình bày những biện pháp và hướng đi phù hợp trong việc quảng bá thương hiệu cho các doanh nghiệp tại Việt Nam. Để tìm hiểu và thực hiện mục đích của khóa luận, tác giả đã trình bày kết cấu của đề tài như sau:

Chương 1: Lý luận chung về truyền thông và khái quát về Tập đoàn công nghệ Bkav

Chương 2: Thực trạng hoạt động truyền thông tại Tập đoàn công nghệ Bkav

Chương 3: Giải pháp phát huy vai trò của hoạt động truyền thông tại Tập đoàn công nghệ Bkav

Trong khóa luận, tác giả đã sử dụng các phương pháp, nghiên cứu tổng hợp, phỏng vấn, phân tích tổng hợp để trình bày những lý do thực hiện trong nghiên cứu đề tài. Từ đó đề tài góp phần hoàn thiện hệ thống lý luận về văn hóa truyền thông tại doanh nghiệp cũng như cung cấp các thông tin đầy đủ cho tập đoàn công nghệ mà tác giả đang tìm hiểu hướng tới hoạt động truyền thông nội bộ và truyền thông bên ngoài của doanh nghiệp. Ngoài ra, khóa luận còn đánh giá thực trạng hoạt động truyền thông tại công ty cũng như những ưu điểm và nhật điểm mà công ty cần khắc phục. Từ đó cho thấy đây là một trong những bài nghiên cứu dựa trên những vấn đề thực tiễn và được xác định các rõ ràng khi trình bày bài khóa luận.

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp quản trị công nghệ truyền thông số 3: Đánh giá sự hài lòng của khách hàng đối với các website thương mại điện tử được thiết kế bởi công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ truyền thông tổng lực

Mục đích nghiên cứu của đề tài là xác định các yếu tố có khả năng tác động đến sự hài lòng của khách hàng đối với thiết kế website thương mại điện tử dựa trên các thiết kế bởi công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ truyền thông tổng lực. Dựa vào những nguồn dữ liệu đã thu thập được cùng các phương pháp nghiên cứu về phân tích, đánh giá và trình bày thực nghiệm. Tác giả đã thể hiện kết cấu của đề tài như sau:

 Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn về thương mại điện tử, website thương mại

điện tử và sự hài lòng của khách hàng về website thương mại điện tử.

Chương 2: Đánh giá sự hài lòng của khách hàng đối với website thương mại điện

tử được thiết kế bởi công ty TNHH Công nghệ Truyền thông Tổng Lực.

Chương 3: Định hướng và giải pháp nhằm nâng cao sự hài lòng của khách hàng đối với các thiết kế website thương mại điện tử được thiết kế bởi công ty TNHH Công

nghệ Truyền Thông Tổng Lực.

Khóa luận đã đem đến những vấn đề mới mẻ trong việc hoàn thiện cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn về website thương mại điện tử một trong những nội dung đang được nhiều bạn trẻ tìm hiểu hiện nay trong công tác quản trị công nghệ truyền thông tại doanh nghiệp. Thông qua khóa luận, tác giả đánh giá được sự hài lòng của khách hàng khi sử dụng website thương mại điện tử được thiết kế bởi công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ truyền thông tổng lực. Từ đó đề suất các giải pháp cho việc nâng cao sự hài lòng về sử dụng website thương mại điện tử đối với Người tiêu dùng tại công ty. Đây sẽ là một trong những bài mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Quản Trị Công Nghệ Truyền Thông mang lại nhiều nguồn kiến thức tham khảo cho các bạn sinh viên chuyên ngành.

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp số 4: Nghiên cứu hoạt động tiếp thị truyền thông xã hội tại công ty connect  travel Huế

Nhận thức được tầm quan trọng trong việc tìm hiểu về các vấn đề đối với sự phát triển lâu dài của công ty Connect Travel Huế. Tác giả đã quyết định lựa chọn để trình bày khóa luận tốt nghiệp của mình dựa trên các phần đất, nghiên cứu hoạt động tiếp thị truyền thông xã hội tại công ty. Thông qua đó, tác giả trình bày những giải pháp nhằm cải thiện hoạt động này tại công ty trong thời gian tới. Ngoài ra, khóa luận còn góp phần hoàn thiện hệ thống cơ sở lý luận và thực tiễn về tiếp thị truyền thông xã hội một trong những hoạt động nổi bật trong công tác quản trị công nghệ truyền thông. Thông qua khối lượng, tác giả còn phân tích những mức độ ảnh hưởng và các yếu tố đánh giá hiệu quả hoạt động của website và fanpage tại công ty. Đề tài nghiên cứu dựa trên các phương pháp thu thập số liệu, xử lý thông tin, đánh giá và khảo sát. Từ đó thể hiện kết cấu của khóa luận như sau:

Chương I: Cơ sở khoa học về tiếp thị truyền thông xã hội (Social Media Marketing)

Chương II: Phân tích hoạt động tiếp thị truyền thông xã hội (Social Media Marketing) tại công ty Connect Travel Hue.

Chương III: Định hướng và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tiếp thị truyền thông xã hội tại công ty Connect Travel Hue

Do còn nhiều hạn chế về điều kiện nguồn lực và nghiên cứu chú trọng vào việc phân tích thực hiện tốt hoạt động tiếp thị truyền thông tại công ty. Chính vì vậy mà khóa luận được sự bổ sung của các thầy cô và các bạn bè chuyên ngành từ đó giúp cho khóa luận ngày dần hoàn thiện hơn và là một trong những nguồn tài liệu tham khảo nghiên cứu khá quan trọng đối với hoạt động phát triển và quản trị công nghệ truyền thông tại doanh nghiệp.

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp số 5: Phát triển dịch vụ tiếp thị kĩ thuật số của công ty cổ phần công nghệ truyền thông số 1

Là một trong những bài Khóa Luận Tốt Nghiệp Quản Trị Công Nghệ Truyền Thông tìm hiểu về thực trạng chiến lược tiêu thụ sản phẩm tại công ty giày Việt Nam trong giai đoạn 2010 đến 2016. Từ đó tìm ra những thành công và hạn chế đưa ra các định hướng và giải pháp nhằm hoàn thiện chiến lược tiêu thụ sản phẩm tại công ty. Một trong những hoạt động công nghệ truyền thông được công ty sử dụng để phát triển và đem lại hiệu quả cao trong công tác thu lại lợi nhuận. Khóa luận đã trình bày thực trạng phát triển dịch vụ tiếp thị kĩ thuật số của công ty cũng như giới thiệu về phát triển dịch vụ tiếp thị kĩ thuật số có vai trò quan trọng như thế nào trong chính nghiệp. Có luận được tác giả xây dựng dựa trên các phương pháp nghiên cứu thu thập dữ liệu, xử Lý dữ liệu. Từ đó hình thành nên chất cấu của đề tài như sau:

Chương 1: Một số khái niệm cơ bản liên quan đến phát triển dịch vụ tiếp thị kỹ thuật số

Chương 2: Phân tích và đánh giá thực trạng phát triển thương mại dịch vụ tiếp thị kỹ thuật số của Công ty Cổ phần công nghệ truyền thông số 1

Chương 3: Đề xuất giải pháp và kiến nghị nhằm phát triển dịch vụ tiếp thị kỹ thuật số của Công ty Cổ phần công nghệ truyền thông số 1

Với bài mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Quản Trị Công Nghệ Truyền Thông này, cho độc giả thấy được bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế trong việc phát triển hệ thống bán lẻ một trong những công tác quan trọng về quản trị công nghệ truyền thông trong doanh nghiệp. Ngoài ra, tác giả còn tìm kiếm những giải pháp đối với ngành thương mại thành phố và một số kiến nghị đối với nhà nước để phát triển hệ thống bán lẻ tại thành phố Hồ Chí Minh. Đây là một trong những bài mẫu bàn luận về những vấn đề thực tiễn nhất hiện nay. Từ đó cung cấp một nguồn kiến thức tham khảo đối với các sinh viên chuyên ngành.

===> Dịch vụ Hỗ trợ khóa luận tốt nghiệp – Hotline 0936.885.877 (zalo/tele)

5 1 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
Contact Me on Zalo
0936885877