Khóa Luận Tốt Nghiệp Quản Trị Doanh Nghiệp: Đề Tài + Bài Mẫu

5/5 - (2 bình chọn)

Khóa Luận Tốt Nghiệp Quản Trị Doanh Nghiệp là một trong những đề tài mà sinh viên tốt nghiệp ngành quản trị doanh nghiệp phải làm khi tốt nghiệp tại trường Đại Học của mình. Để tỉm hiểu một chút về ngành quản trị doanh nghiệp hoặc về các đề tài hay để sinh viên có thể lựa chọn cho bài khóa luận của mình chúng ta hãy đi sâu vào chi tiết bài bên dưới nhé.

Quản trị doanh nghiệp là gì?

Quản trị doanh nghiệp đề cập đến hệ thống các quy tắc, thông lệ và chính sách nêu rõ các quyền và trách nhiệm cá nhân của mọi thành viên trong doanh nghiệp — cổ đông, hội đồng quản trị, ban quản lý công ty — và cách họ tương tác. Đó là cách doanh nghiệp được kiểm soát và điều hành.

Khóa Luận Tốt Nghiệp Quản Trị Doanh Nghiệp
Khóa Luận Tốt Nghiệp Quản Trị Doanh Nghiệp

Mục đích của Quản trị Doanh nghiệp là gì?

Quản trị công ty tốt tạo điều kiện cho công ty phát triển và thành công lâu dài. Cơ cấu quản trị công ty của một công ty hướng dẫn cách hội đồng quản trị của công ty điều hướng việc quản lý công ty. Nó đảm bảo rằng quá trình ra quyết định là minh bạch và luôn vì lợi ích tốt nhất của các bên liên quan. Quản trị công ty tốt xây dựng nền tảng tin cậy và minh bạch, hỗ trợ cho sự phát triển liên tục của công ty.

Các Nguyên tắc Quản trị Doanh nghiệp là gì?

Cũng giống như không có cách tiếp cận duy nhất để quản trị Doanh nghiệp phù hợp với tất cả các Doanh nghiệp, các Doanh nghiệp khác nhau tuân thủ các nguyên tắc khác nhau về quản trị Doanh nghiệp. Các nguyên tắc quản trị Doanh nghiệp của một công ty do hội đồng quản trị, ban giám đốc và cổ đông của họ quyết định, như một hướng dẫn để phát triển các quy trình quản trị cụ thể phù hợp nhất cho Doanh nghiệp đó.

Đề tài Khóa Luận Tốt Nghiệp Quản Trị Doanh Nghiệp

 1. Biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty
 2. Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty cổ phần nạo vét và xây dựng đường thủy
 3. Một số giải pháp marketing nâng cao hiệu quả sản xuất và kinh doanh tại công ty
 4. Mở rộng thị trường và phát triển marketing tại Công ty
 5. Một Số Giải Pháp Marketing Góp Phần Thúc Đẩy Tiêu Thụ Sản Phẩm Của Công Ty
 6. Phân Tích Thực Trạng Và Giải Pháp Phát Triển Nguồn Nhân Lực Tại Công Ty
 7. Biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty
 8. Biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại Công ty
 9. Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả nhân lực tại Công ty
 10. Thực trạng nhân sự và giải pháp cải thiện công tác quản lý nhân sự tại Công ty
 11. Quản lý nhân sự tại Công ty Cổ phần Chế biến dịch vụ thủy sản
 12. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh tại Công ty
 13. Đào tạo nhân viên kinh doanh Công ty
 14. Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại Công ty
 15. Một số biện pháp đẩy mạnh công tác tiêu thụ sản phẩm ống thép của Công ty
 16. Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty
 17. Hoàn thiện công tác marketing tại Công ty
 18. Biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty
 19. Đánh giá công tác đào tạo và phát triển nhân sự tại chi nhánh Tổng công ty
 20. Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực Công ty
 21. Hoàn thiện công tác tuyển dụng tại Công ty
 22. Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nhân lực tại Công ty
 23. Một số giải pháp marketing góp phần thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm tại công ty
 24. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại công ty
 25. Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại công ty
 26. Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại công ty
 27. Biện pháp cải thiện tình hình tài chính tại Công ty
 28. Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất hoạt động kinh doanh tại công ty
 29. Nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại Công ty
 30. Một số biện pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính tại công ty
 31. Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng nhân lực tại công ty
 32. Phân tích tài chính và biện pháp cải thiện tình hình tài chính của Công ty
 33. Chính sách đãi ngộ nhân sự của Công ty
 34. Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại Công ty
 35. Xây dựng và hoàn thiện chiến lược marketing tại doanh nghiệp xuất nhập khẩu
 36. Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại công ty
 37. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại công ty
 38. Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty
 39. Phân tích thực trạng và giải pháp phát triển nguồn nhân lực tại Công ty
 40. Biện pháp cải thiện tình hình tài chính tại chi nhánh bưu chính Viettel
 41. Biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh tại Công ty xăng dầu
 42. Một số giải pháp marketing nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty
 43. Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại công ty Công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực Công ty
 44. Giải phát cải thiện tình hình tài chính tại công ty TNHH giao nhận và vận tải
 45. Giải pháp nâng cao hiệu quả marketting tại Công ty cổ phần công nghiệp điện
 46. Một số giải pháp marketing nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại công ty
 47. Một số giải pháp marketing nhằm mở rộng thị trường tại Công ty TNHH khí công nghiệp Việt Nam
 48. Phân tích thực trạng và đề xuất giải pháp hoàn thiện hoạt động marketing của công ty
 49. Một số giải pháp marketing nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh tại Công ty
 50. Biện pháp thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm cà phê của Công ty TNHH đầu tư B&V cà phê Việt Nam tại thị trường trong nước
 51. Nghiên cứu chính sách lương bổng đãi ngộ và giải pháp hoàn thiện tại Công ty cổ phần sắt tráng men nhôm
 52. Một số giải pháp marketing nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại Công ty cổ phần thương mại tổng hợp Đại Dương
 53. Một số giải pháp Marketing nhằm đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm ở công ty cổ phần thương mại và thiết kế Đông Á
 54. Nghiên cứu thay đổi phương pháp học tập của sinh viên khoa quản trị kinh doanh đáp ứng yêu cầu đào tạo theo học chế tín chỉ tại Trường đại học
 55. Các biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh tại công ty
 56. Giải pháp marketing nhằm đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm của công ty
 57. Tái cấu trúc nguồn vốn tại công ty TNHH MTV Cảng Hải Phòng để phù hợp với môi trường kinh doanh
 58. Phân tích Bảng cân đối kế toán nhằm đánh giá công tác quản lý và sử dụng tài sản, nguồn vốn tại công ty Cổ phần điện tử
 59. Hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty
 60. Một số giải pháp hoàn thiện công tác tiền lương khối quản lý gián tiếp tại công ty
 61. Hoàn thiện công tác kế toán vốn bằng tiền tại Chi nhánh công ty TNHH Giao Nhận Vận tải
 62. Phân tích tài chính và một số biện pháp cải thiện tình hình tài chính tại công ty
 63. Một số biện pháp Marketing nhằm tăng sản lượng xếp dỡ tại Công ty Cổ Phần Cảng
 64. Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh tại Ngân hàng
 65. Một số giải pháp Marketing thúc đẩy tình hình tiêu thụ sản phẩm tại Công ty
 66. Chiến lược marketing nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm thép tại Công Ty

Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Quản Trị Doanh Nghiệp

Bài mẫu Khóa luận tốt nghiệp quản trị doanh nghiệp 1: Khóa luận Xây dựng và hoàn thiện chiến lược marketing tại doanh nghiệp xuất nhập khẩu Quảng Bình

Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Quản Trị Doanh Nghiệp về chiến lược marketing tại doanh nghiệp xuất nhập khẩu. Trình bày cơ sở lý luận xây dựng và hoàn thiện chiến lược Marketing, giới thiệu về doanh nghiệp xuất nhập khẩu Quảng Bình là công ty kinh doanh phân bón, hóa chất, khoáng sản , nông sản, thực phẩm đông lạnh. Phân tích rủi ro ảnh hưởng đến kết quả sản xuất kinh doanh của công ty. Đi sâu vào phân tích Swot và xây dựng chiến lược Marketing Mix của công ty từ đó hoàn thiện công tác marketing tại công ty. Cấu trúc gồm 4 chương

Chương 1: Các vấn đề về lý luận về chiến lược marketing.

Chương 2: Thực trạng chiến lược marketing của công ty XNK Quảng Bình.

Chương 3: Xây dựng chiến lược marketing tại công ty XNK Quảng Bình.

Chương 4: Hoàn thiện chiến lược marketing công ty

TẢI TÀI LIỆU

Bài mẫu Khóa luận tốt nghiệp quản trị doanh nghiệp 2: Một số giải pháp marketing nhằm mở rộng thị trường tại Công ty

Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Quản Trị Doanh Nghiệp về marketing mở rộng thị trường tại công ty khí công nghiệp. Trình bày cơ sơ lý luận về marketing về khái niệm, vai trò, phân đoạn và lựa chọn thị trường,…Giới thiệu về công ty TNHH Khí Công Nghiệp Việt Nam là công ty về khí công nghiệp, kinh doanh máy hóa hơi, van chân không, dàn hóa hơi,…Tìm hiểu một số thuận lợi và khó khăn của công ty, phân tích hoạt động marketing của công ty về sản phẩm, quy trình sản xuất, quy trình bán hàng. Từ đó đưa ra giải pháp marketing nhằm mở rộng thị trường tại công ty. Cấu trúc gồm 3 chương:

Chương 1: Cơ sở lý luận về marketing trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp

Chương 2: Thực trạng hoạt động Marketing tại Công ty trách nhiệm hữu hạn khí công nghiệp Việt Nam.

Chương 3: Một số biện pháp marketing nhằm mở rộng thị trường tại Công ty

TẢI TÀI LIỆU

Bài Mẫu Khóa luận tốt nghiệp quản trị doanh nghiệp 3: Nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại chi nhánh thuộc công ty TNHH dịch vụ giám định Á Châu

Khóa luận tốt nghiệp quản trị doanh nghiệp về sử dụng nguồn nhân lực tại công ty giám định. Trình bày lý luận chung về quản trị nhân lực và sử dụng nguồn nhân lực. Giới thiệu công ty Công ty TNHH Dịch vụ Giám định Á Châu (AIS) là một doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ giám định độc lập. Những thuận lợi và khó khăn của công ty, tình hình nhân sự của công ty, đánh giá tình hình quản trị nhân lực của công ty. Từ đó đưa ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện nguồn nhân lực tại công ty. Cấu trúc bài mẫu gồm 3 chương

Chương 1: Lý luận chung về quản trị nhân lực và hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực

Chương 2: Phân tích thực trạng công tác sử dụng nguồn nhân lực tại Công ty TNHH Dịch vụ giám định Á Châu

Chương 3: Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại công ty

TẢI TÀI LIỆU

Bài Mẫu 4: Phân tích thực trang và đề xuất giải pháp hoàn thiện hoạt động Marketing của Công ty TNHH TM & XNK Trường Giang

Khóa luận tốt nghiệp quản trị doanh nghiệp về hoàn thiện hoạt động marketing của công ty các sản phẩm in ấn. Trình bày cơ sở lý luận về marketing trong hoạt động doanh nghiệp. Giới thiệu về công ty Trường Giang là công ty cung cấp các sản phẩm phục vụ in ấn quảng cáo,bạt in , mực in ..cho các doanh nghiệp. Phân tích thực trạng hoạt động marketing tại công ty để đưa ra giải pháp hoàn thiện hoạt động marketing tại công ty, phân tích ưu, nhược điểm của công ty. Từ đó hoàn thiện hệ thống marketing tại doanh nghiệp. Cấu trúc bài gồm 3 chương:

Chương 1: Cơ sở lý luận chung về hoạt động Marketing của doanh nghiệp

Chương 2: Thực trạng hoạt động Marketing tại công ty TNNH TM & XNK Trường Giang

Chương 3: Giải pháp Marketing hoàn thiện hoạt động Marketing tại công ty

TẢI TÀI LIỆU 

Bài Mẫu 5: Thực trạng và giải pháp cho quản trị nguồn nhân lực tại Công ty Cổ Phần Điện Cơ Hải Phòng

Khóa luận tốt nghiệp quản trị doanh nghiệp về quản trị nguồn nhân lực tại Công ty điện cơ. Giới thiệu về công ty Cổ Phần Điện Cơ Hải Phòng là một trong những đơn vị công nghiệp đầu tiên của thành phố. phân tích thực trạng công tác quản lý và sử dụng nguồn nhân lực tại Công ty bao gồm những mặt tích cực, các mặt tiêu cực chưa đạt được để đưa ra một số giải pháp hoàn thiện việc quản lý nguồn nhân lực tại công ty. Cấu trúc bài gồm 3 chương:

Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn về vấn đề nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng nguồn nhân lực.

Chương 2: Thực trạng tình hình quản lý và sử dụng nguồn nhân lực tại Công ty Cổ Phần Điện Cơ Hải Phòng

Chương 3: Giải pháp hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng nguồn nhân lực tại Công ty

TẢI TÀI LIỆU

Để được hỗ trợ trong việc lựa chọn đề tài phù hợp hãy liên hệ ngay với dịch vụ của Luận Văn Tri Thức Hotline 0936.885.877 qua số zalo/tele hoặc gmail dichvuluanvantrithuc@gmail.com

===> NẾU BẠN QUAN TÂM HÃY THAM KHẢO Dịch vụ làm khóa luận tốt nghiệp – Bảng giá 2022

5 2 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
Contact Me on Zalo
0936885877