Danh Sách Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Quản Trị Khách Sạn Điểm Cao

Mục lục

Bài viết này chúng tôi sẽ cung cấp tới cho các bạn tham khảo 13 Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Quản Trị Khách Sạn điểm cao. Để giúp các bạn giải quyết những khó khăn và hạn chế trong quá trình phân tích, hoàn thiện bài khóa luận tốt nghiệp của mình. Được biết hiện nay có nhiều bạn sinh viên gặp hạn chế trong triển khai trình bày nội dung hay thậm chí là mắc các lỗi về hình thức của bài khóa luận. Chính vì thế chúng tôi sẽ giới thiệu tới các bạn danh sách bài mẫu khóa luận tốt nghiệp quản trị khách sạn chất lượng cao. Các bạn hoàn toàn có thể tải miễn phí những bài mẫu này.

Khóa Luận Tốt Nghiệp Quản Trị Khách Sạn
Khóa Luận Tốt Nghiệp Quản Trị Khách Sạn

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp quản trị khách sạn số 1: Nghiên cứu quy trình phục vụ buồng tại khách sạn Đức Vượng.

          Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp ngành Quản trị khách sạn đầu tiên là kết quả nghiên cứu của sinh viên trường đại học tài chính và Marketing. Nội dung của bài viết liên quan tới công tác quy trình phục vụ buồng tại khách sạn Đức Vượng. Chương 1 là cơ sở lý luận chung về quy trình phục vụ buồng trong khách sạn. Chương 2 Phân tích thực trạng quy trình phục vụ buồng tại đơn vị nghiên cứu. Chương 3 đề xuất giải pháp hoàn thiện quy trình phục vụ buồng tại khách sạn Đức Vượng trong thời gian tới.

 

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp quản trị khách sạn số 2: Nâng cao hiệu quả quản trị nhân sự tại khách sạn Thiên Hải Sơn ở đảo Phú Quốc.

Tiếp theo sau đây là đề tài khóa luận tốt nghiệp quản trị khách sạn nghiên cứu về hiệu quả quản trị nhân sự tại khách sạn Thiên Hải Sơn trên bàn đảo Phú Quốc. Để thực hiện được đề tài nghiên cứu của mình tác giả đã sử dụng các phương pháp nghiên cứu như phương pháp thu thập thông tin; phương pháp tham khảo tài liệu sách báo giáo trình học tập; phương pháp phân tích số liệu. Tác giả đã vận dụng những kiến thức đã học tại đơn vị học tập và trên cơ sở Lý thuyết phân tích các số liệu đưa ra thực trạng doanh nghiệp trong vấn đề quản trị nhân sự cùng với thực tế tại khách sạn Thiên Hải Sơn và đề xuất kiến nghị cho đề tài của mình. Bài viết có tất cả 63 trang với kết cấu được chia thành ba chương lớn.

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp quản trị khách sạn số 3: Thực trạng công tác quản trị nhân lực tại City View Hotel và các giải pháp.

Dưới đây là bài khóa luận tốt nghiệp quản trị khách sạn nghiên cứu về công tác quản trị nhân lực tại City View Hotel. Đề tài nghiên cứu đã tìm hiểu đặc điểm chung của khách sạn cũng như Chức năng nhiệm vụ và bộ máy tổ chức quản lý của khách sạn. Bên cạnh đó phân tích về trách nhiệm quyền hạn của các cán bộ lãnh đạo khách sạn và mối quan hệ công tác đối với nguyên tắc làm việc trong khách sạn. Chuyển khác tìm hiểu tình hình hoạt động kinh doanh của khách sạn trong thời gian gần đây. Tập trung làm nổi bật lên thực trạng công tác quản trị nhân lực tại đơn vị này.

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp quản trị khách sạn số 4: Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng phục vụ tại nhà hàng của khách sạn Bambo Green Central.

Đây là bài mẫu khóa luận quản trị khách sạn nghiên cứu về chất lượng phục vụ tại nhà hàng của khách sạn Bamboo Green Central. Trong đề tài nghiên cứu của mình tác giả đã trình bày đầy đủ cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn của chất lượng phục vụ nhà hàng trong khách sạn. Cùng với đó đánh giá chất lượng phục vụ nhà hàng trong khách sạn qua thực tế tại khách sạn Bambo Green Central. Từ kết quả nghiên cứu và khảo sát đến xuất biện pháp nâng cao chất lượng phục vụ tại đơn vị này trong thời gian tiếp theo.

===> Khóa Luận Tốt Nghiệp Tại Khách Sạn [55 Đề Tài + 5 Bài Mẫu]

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp quản trị khách sạn số 5: Thực trạng và một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ ăn uống tại khách sạn Sài Gòn morin – Huế.

Tiếp tục với chủ đề nghiên cứu ngày hôm nay đây là đề tài khóa luận quản trị khách sạn nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ ăn uống tại khách sạn Sài Gòn morin Huế. Trong đề tài nghiên cứu của mình tác giả đến hệ thống hóa cơ sở lý luận về nhà hàng và kinh doanh ăn uống trong khách sạn. Bên cạnh đó đề xuất những ý kiến đánh giá của khách hàng về chất lượng dịch vụ ăn uống tại đơn vị này từ đó đánh giá một cách tổng quan và khách quan về chất lượng dịch vụ ăn uống tại đơn vị nghiên cứu. Đồng thời đề xuất giải pháp và kiến nghị nâng cao chất lượng dịch vụ ăn uống tại đơn vị này trong thời gian tới.

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp quản trị khách sạn số 6: Khảo sát nghiên cứu về công tác quản trị nguồn nhân lực tại khách sạn Lake Side trên cơ sở đề xuất giải pháp đổi mới nâng cao chất lượng hiệu quả công tác này cho khách sạn.

Sau đây là bài khóa luận tốt nghiệp quản trị khách sạn nghiên cứu về công tác quản trị nguồn nhân lực tại khách sạn Lake Side và đề xuất giải pháp đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác này. Đầu tiên tác giả phân tích chỉ rõ đầy đủ chức năng nhiệm vụ của công tác quản trị nhân lực trong khách sạn. Tiếp theo khảo sát nghiên cứu và đánh giá thực trạng công tác quản trị nguồn nhân lực tại đơn vị nghiên cứu. Từ đó đề xuất giải pháp đổi mới nâng cao chất lượng hiệu quả công tác quản trị nguồn nhân lực trong khách sạn.

===> Danh Sách Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Nông Nghiệp Điểm Cao

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp quản trị khách sạn số 7: Giải pháp hoàn thiện và nâng cao chất lượng hoạt động của bộ phận lễ tân tại khách sạn Seraton Sài Gòn.

Tiếp theo sau đây là bài mẫu khóa luận tốt nghiệp ngành Quản trị khách sạn của sinh viên trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung chính của bài viết là giải pháp hoàn thiện và nâng cao chất lượng hoạt động của bộ phận lễ tân tại khách sạn Sheraton Sài Gòn. Thứ nhất tác giả đã cho thấy cơ sở lý thuyết về chất lượng dịch vụ và bộ phận lễ tân trong khách sạn. Thứ hai phân tích tình trạng hoạt động quản trị chất lượng dịch vụ tại đơn vị nghiên cứu. Thứ ba đề xuất giải pháp và kiến nghị quy hoạch quản lý các điểm tham quan tại vì trong thành phố nâng cao hiệu quả công tác quản trị khách sạn.

Bài mẫu khóa luận số 8: Đánh giá chính sách đãi ngộ tài chính tại khách sạn Hương Giang resort and spa tại công ty cổ phần du lịch Hương Giang.

Dưới đây là đề tài khóa luận ngành Quản trị khách sạn của sinh viên trường đại học Kinh tế Huế. Mày biết triển khai nghiên cứu Nội dung liên quan tới chính sách đãi ngộ tài chính tại khách sạn Hương Giang resort and spa. Trong đề tài nghiên cứu của mình tác giả đã chỉ rõ ra được nội dung cơ bản của chính sách đại hội tài chính trong doanh nghiệp. Cùng với đó Phân tích thực trạng chính sách đãi tài chính tại khách sạn Hương Giang Resort & Spa thông qua các chính sách đãi ngộ về tiền lương; tiền thưởng; tiền trợ cấp; và tiền Phúc Lợi. Từ đó đề xuất giải các hạt điện công tác đã ngộ tài chính tại đơn vị này.

Bài mẫu khóa luận số 9: Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ lao động của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên du lịch Công đoàn Việt Nam tại Hải Phòng.

Đây là bài khóa luận tốt nghiệp ngành Quản trị khách sạn nghiên cứu về chất lượng đội ngũ lao động. Bài viết đã sử dụng các phương pháp nghiên cứu bao gồm phương pháp logic; phương pháp duy vật biện chứng; phương pháp duy vật lịch sử; phương pháp phân tích và tổng hợp. Tác giả đã phân tích thực trạng về đội ngũ lao động trong sử dụng lao động tại khách sạn Công Đoàn Đồ Sơn thành phố Hải Phòng. Từ đó đề xuất biện pháp nâng cao chất lượng đội ngũ lao động tại đơn vị này.

Bài mẫu khóa luận số 10: Nâng cao hiệu quả kinh doanh lưu trú tại khách sạn Paris Nha Trang Khánh Hòa.

Sau đây là bài mẫu khóa luận tốt nghiệp quản trị khách sạn của sinh viên trường Đại học Thương mại khoa khách sạn và du lịch. Bài viết nghiên cứu về giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh lưu trú tại khách sạn Paris Nha Trang Khánh Hòa. Đầu tiên tác giả cho thấy một số vấn đề lý luận cơ bản về hiệu quả kinh doanh lưu trú trong khách sạn. Tiếp theo trình bày về thực trạng hiệu quả kinh doanh lưu trú tại khách sạn Paris Nha Trang. Từ đó đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh lưu trú tại khách sạn này.

Bài mẫu khóa luận số 11: Một số giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ trong kinh doanh khách sạn Oscar Sài Gòn.

Tiếp theo sau đây là đề tài khóa luận nghiên cứu về chất lượng dịch vụ trong kinh doanh khách sạn. Bài viết đã tiến hành khảo sát tài nghiên cứu thực tế tại khách sạn Oscar Sài Gòn. Đề tài nghiên cứu đã xây dựng cơ sở lý luận cho việc nâng cao chất lượng dịch vụ trong kinh doanh khách sạn. Đồng thời tác giả cũng đã đánh giá việc thực hiện giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ trong thực tế tại khách sạn Oscar Sài Gòn. Từ đó đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ trong kinh doanh khách sạn tại đơn vị này trong thời gian tiếp theo.

Bài mẫu khóa luận số 12: Một số biện pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện công tác quản trị kinh doanh của khách sạn Nam Cường tỉnh Hải Dương.

Dưới đây làm bài Khóa Luận Tốt Nghiệp Ngành Quản Trị Khách Sạn của sinh viên trường đại học quản lý và công nghệ Hải Phòng. Nội dung chính của bài viết liên quan đến biện pháp chủ yếu Âm Nhạc và thể công tác quản trị kinh doanh tại khách sạn Nam Cường tỉnh Hải Dương. Thứ nhất tác giả đã chỉ ra vai trò chức năng của công tác quản trị kinh doanh trong khách sạn. Thứ hai phân tích và đánh giá thực trạng công tác quản trị kinh doanh tại khách sạn nghiên cứu. Thứ ba đây sẽ giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện công tác quản trị kinh doanh của khách sạn Nam Cường tỉnh Hải Dương.

Bài mẫu khóa luận số 13: Thực trạng và giải pháp đối với công tác quản trị nhân lực tại khách sạn Nouveau Happy Inn.

Cuối cùng là bài mẫu Khóa Luận của sinh viên trường đại học Sài Gòn. Bà biết anh Yên Tử về thực trạng và giải pháp đối với công tác quản trị nguồn nhân lực tại khách sạn Nouveau Happy Inn. Chương một tác giả đã trình bày về cơ sở lý luận và cơ sở thực tế của chất lượng kinh doanh khách sạn. Chương 2 Phân tích thực trạng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại khách sạn này trên nhiều phương diện khác nhau. Chương 3 giới thiệu về đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản trị nhân lực tại đơn vị nghiên cứu.

Như vậy chúng tôi đã giới thiệu tới các bạn những Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Quản Trị Khách Sạn điểm cao. Đây là những bài mẫu đã được chúng tôi thẩm định và chọn lọc kỹ càng. Đảm bảo về chất lượng nội dung của từng bài mẫu. Chúng tôi mong rằng bài viết của mình sẽ đem đến cho các bạn những thông tin bổ ích. Giúp các bạn hoàn thành tốt bài khóa luận tốt nghiệp của mình.

===> Dịch Vụ Viết Thuê Luận Văn, Khóa Luận – Hotline: 0936.885.877

5 1 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
Contact Me on Zalo
0936885877