Top 13 Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Sư Phạm Ngữ Văn Hay

Mục lục

5/5 - (1 bình chọn)

Ngày hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu tới các bạn những Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Sư Phạm Ngữ Văn chất lượng cao. Trong quá trình phân tích và hoàn thiện bài khóa luận tốt nghiệp, các bạn sinh viên thường gặp những khó khăn trong công tác triển khai vấn đề, thu thập tài liệu, … Để khắc phục những vấn đề này cho các bạn sinh viên, chúng tôi sẽ chia sẻ tới các bạn TOP 13 bài mẫu khóa luận tốt nghiệp sư phạm ngữ văn hay và điểm cao. Đây là những bài mẫu đã được chúng tôi đánh giá trên nhiều tiêu chí nhất định. Và mọi bài mẫu chúng tôi chia sẻ các bạn đều có thể tải miễn phí.

Khóa Luận Tốt Nghiệp Sư Phạm Ngữ Văn
Khóa Luận Tốt Nghiệp Sư Phạm Ngữ Văn

===> Top 13 Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Giáo Dục Mầm Non Hay

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp sư phạm ngữ văn số 1: Áp dụng mô hình vòng tròn thảo luận văn chương trong dạy học nghị luận văn học trong chương trình trung học cơ sở.

Đầu tiên là một đề tài Khóa Luận Tốt Nghiệp Ngành Sư Phạm Ngữ Văn của sinh viên trường Đại học Thủ đô Hà Nội khoa khoa học xã hội. Bài viết đã nghiên cứu về công tác áp dụng mô hình vòng tròn thảo luận văn chương trong dạy học văn nghị luận văn học trong chương trình trung học cơ sở. Đề tài nghiên cứu được hoàn thiện vào năm 2019 dưới sự hướng dẫn của Thạc sĩ Nguyễn Thị Mai Anh. Bạn biết này có 78 trang mới kết cấu được chia thành 3 chương như sau: chương 1 là cơ sở lý luận của Đề tài nghiên cứu, chương 2 là cách thức triển khai mô hình vòng tròn thảo luận văn chương khi dạy văn nghị luận văn học, chương 3 thiết kế các tiết dạy văn nghị luận văn học có áp dụng mô hình vòng tròn thảo luận văn chương.

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp sư phạm Ngữ văn số 2: Cấu trúc của hội thoại mua bán qua khảo sát của hội thoại mua bán tại chợ nội thành Hà Nội.

Tiếp theo sau đây là một bài mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Ngành Sư Phạm Ngữ Văn của sinh viên trường Đại học Thủ đô Hà Nội. Nội dung chính của bài viết là cấu trúc của cuộc hội thoại mua bán qua thực tiễn tại một số chợ nội thành của thành phố Hà Nội. Bài viết được hoàn thiện vào năm 2019 dưới sự hướng dẫn của tiến sĩ Nguyễn Thị Thu Nga. Đề tài nghiên cứu này có tất cả 48 trang với cấu trúc được chia thành ba chương cơ bản. Để thực hiện được đề tài nghiên cứu của mình tác giả đã sử dụng các phương pháp nghiên cứu bao gồm phương pháp khảo sát tư liệu, phương pháp xử lý tư liệu, phương pháp thống kê số liệu ở từng phần.

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp sư phạm Ngữ văn số 3: Thiết kế dạy học theo chủ đề văn chính luận trung đại ở trung học cơ sở bao gồm chiếu – Hịch – Cáo.

Sau đây là một đề tài Khóa Luận Tốt Nghiệp Sư Phạm Ngữ Văn của sinh viên trường Đại học Thủ đô Hà Nội chuyên ngành sư phạm Ngữ Văn. Bài viết đi sau nghiên cứu về công tác thiết kế dạy học theo chủ đề văn chính luận trung đại bao gồm 3 thể loại đó là chiếu – hịch – cáo. Bài viết này có tất cả 117 trang kết cấu được chia thành ba chương cơ bản như sau: chương 1 là cơ sở lý luận và thực tiễn của việc dạy học theo chủ đề văn chính luận trung đại trong chương trình Ngữ Văn lớp 8, chương 2 là định hướng thiết kế dạy học theo chủ đề văn chính luận, chương 3 Xây dựng chủ đề dạy học văn chính luận trong chương trình Ngữ Văn lớp 8 tập 2.

 

Bài mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Sư Phạm Ngữ Văn số 4: Một số ẩn dụ tiêu biểu trong thơ Đường.

Dưới đây là một bài mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Ngành Sư Phạm Ngữ Văn của sinh viên trường Đại học Thủ đô Hà Nội khoa khoa học xã hội. Nội dung chính của Đề tài nghiên cứu này là một số ẩn dụ tiêu biểu trong thơ Đường. Trong bài viết của mình tác giả đã chỉ ra được các phương pháp phân loại ẩn dụ và các kiểu ẩn dụ khác nhau và cũng đề cập tới một số dạng ẩn dụ tiêu biểu trong thơ Đường được thể hiện thông qua các tác phẩm tiêu biểu. Bài viết đi sau nghiên cứu Tìm hiểu về phương pháp phân loại ẩn dụ các kiểu ẩn dụ trong thơ Đường và tiến hành khảo sát phân loại phân tích các tác dụng nghệ thuật của một số ẩn dụ tiêu biểu trong thơ Đường.

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp sư phạm Ngữ văn số 5: Nghĩa tường minh và nghĩa hàm ẩn trong truyện cười dân gian Việt Nam.

Tiếp tục với chuyên đề ngày hôm nay dưới đây là một bài mẫu Khóa Luận Ngành Sư Phạm Ngữ Văn của sinh viên trường Đại học Thủ đô Hà Nội. Bài viết đi sông nghiên cứu về vấn đề nghĩa tường minh và nghĩa hàm ẩn trong truyện cười dân gian Việt Nam. Năm 2019 dưới sự hướng dẫn của tiến sĩ Nguyễn Thị Thu Nga. Trong phần chương 1 tác giả chỉ ra được đầy đủ cơ sở lý luận của Đề tài nghiên cứu từ khái quát tới phân loại, đặc điểm. Chương 2 tác giả đưa ra các cơ chế để tạo ra nghĩa hàm ẩn trong truyện cười dân gian Việt Nam.

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp sư phạm Ngữ văn số 6: Nhân vật cô đầu trong văn học Việt Nam từ nửa cuối thế kỷ 19 đến năm 1930 Qua sáng tác của một số tác giả tiêu biểu.

Tiếp theo sau đây là một bài khóa luận tốt nghiệp ngành sư phạm Ngữ văn của sinh viên trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh. Bài viết đã lựa chọn nghiên cứu và đi sau Phân tích về vấn đề hình ảnh nhân vật cô đầu trong văn học Việt Nam từ một cuối thế kỷ 19 đến năm 1930. Bài viết đã phân tích được các đặc điểm của các sáng tác về sự phong phú về sự đa dạng trong cách thể hiện nhân vật cô đầu từ cái nửa cuối thế kỷ 19 đến năm 1930. Đưa ra được Cốc đặc điểm về tài năng phẩm chất sắc đẹp của nhân vật cô đầu trong văn học Việt Nam. Tác giả cũng đã tiến hành so sánh về hình ảnh cô đầu trong văn học Việt Nam với thơ nôm đường luật và một số các thể loại khác.

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp sư phạm ngữ văn số 7: Lựa chọn văn bản thông tin sử dụng trong phần đọc hiểu của đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Ngữ Văn tại thành phố Hồ Chí Minh.

Đây là một đề tài Khóa Luận Tốt Nghiệp Ngành Sư Phạm Ngữ Văn của sinh viên trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung chính của bài viết là vấn đề lựa chọn văn bản thông tin sử dụng trong phần đọc hiểu của đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Ngữ Văn tại thành phố Hồ Chí Minh. Đề tài được hoàn thành vào năm 2020 với tất cả 143 Trang. Trong phần tổng quan về vấn đề nghiên cứu tác giả đã chỉ ra được vai trò và đồng quan trọng của việc lựa chọn và sử dụng các văn bản thông tin trong nội dung đọc hiểu của các kỳ kiểm tra đánh giá trên thế giới. Từ cơ sở lý luận và thực tiễn tiến hành phân tích về thực trạng công tác sử dụng văn bản thông tin trong sách giáo khoa Ngữ văn vào phần đọc hiểu của đề thi tuyển sinh lớp 10. Từ đó tác giả cũng đưa ra được quan điểm cá nhân của mình đánh giá một cách toàn diện và khách quan về vấn đề này.

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp sư phạm Ngữ văn số 8: Sử dụng hồ sơ đọc để phát triển hứng thú đọc thơ trữ tình hiện đại của học sinh Trung học phổ thông theo định hướng năng lực.

Tiếp theo sau đây là một đề tài Khóa Luận Tốt Nghiệp Ngành Sư Phạm Ngữ Văn của sinh viên trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh khoa Ngữ văn. Bài viết đi sâu Phân tích về vấn đề sử dụng hồ sơ đọc để phát triển hứng thú đọc thơ trữ tình hiện đại của học sinh Trung học phổ thông. Bài viết có tất cả 77 trang với kết cấu được chia thành 3 chương cơ bản như sau: cơ sở khoa học của việc sử dụng hồ sơ đọc để phát triển hứng thú đọc thơ hiện đại cho học sinh trung học phổ thông, chương 2 là Sử dụng hồ sơ đọc để phát triển hứng thú qua thực tế, chương 3 tác giả tiến hành thực nghiệm sư phạm tại địa bàn nghiên cứu và đưa ra được một số vấn đề liên quan đến tiến trình thực nghiệm.

Bài mẫu khóa luận số 9: Tìm hiểu giá trị nội dung và nghệ thuật truyện hoa tiên của Nguyễn Huy Tự.

Sau đây là một bài Khóa Luận Tốt Nghiệp Ngành Sư Phạm Ngữ Văn của sinh viên trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 khoa Ngữ văn. Nội dung chính của bài viết là tìm hiểu giá trị nội dung và nghệ thuật trong tác phẩm truyện hoa tiên của tác giả Nguyễn Huy Tự. Bài viết này được hoàn thiện vào năm 2017 dưới sự hướng dẫn của tiến sĩ Nguyễn Thị Việt Hằng. Trong bài viết của mình tác giả đã khẳng định mục đích nghiên cứu là hoàn thành công trình nghiên cứu về giá trị nội dung và giá trị nghệ thuật của tác phẩm Hoa Tiên từ đó đặt ra ba nhiệm vụ chính cần phải hoàn thành. Trong bài khoa luận tốt nghiệp này tác giả đã sử dụng các phương pháp nghiên cứu bao gồm phương pháp nghiên cứu văn học sử, Phương pháp nghiên ngành, phương pháp thống kê phân loại, phương pháp thao tác chứng minh lập luận và phân tích tổng hợp.

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp sư phạm Ngữ văn số 10: Nghiên cứu yếu tố Kỳ Ảo qua cách sử dụng từ điểm âm trong Truyền Kỳ Mạn Lục của Nguyễn Dữ.

Tiếp theo sau đây là bài mẫu Khóa Luận Ngành Sư Phạm Ngữ Văn của sinh viên trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 khoa Ngữ văn. Nội dung chính của bài viết là tiến hành nghiên cứu các yếu tố Kỳ Ảo qua cách sử dụng từ điểm âm trong tác phẩm Truyền Kỳ Mạn Lục của tác giả Nguyễn Dữ. Trong bài viết này tác giả đã cho thấy được xã hội Việt Nam thế kỷ 16 hoàn cảnh ra đời của tác phẩm Truyền kỳ mạn lục. Đồng thời tác giả cũng đã đưa ra được biểu hiện của một số yếu tố Kỳ Ảo thông qua cách sử dụng từ điểm âm trong tác phẩm này. Bài khóa luận còn được tác giả phân tích và thể hiện thông quan các yếu tố về không gian, thời gian và ngôn ngữ nghệ thuật.

Bài mẫu khóa luận số 11: Sự trình hiện nhân vật nữ trong Cánh Đồng Bất Tận Từ truyện ngắn đến điện ảnh.

Đây là mộ. Bài viết đi xong nghiên cứu về công tác tiến trình thực hiện phân tích nhân vật nữ trong Cánh Đồng Bất Tận Từ truyện ngắn đến điệt đề tài Khóa Luận Ngành Sư Phạm Ngữ Văn của sinh viên trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh khoa Ngữ vănn ảnh. Đề tài nghiên cứu có tất cả 97 Trang với kết cấu được chia thành ba chương lớn như sau: chương 1 là khái niệm về sự trình hiện của nhân vật nữ trong tác phẩm Cánh Đồng Bất Tận và phương pháp phân tích sự trình hiện này, chương 2 là sự trình hiện của nhân vật nữ trong truyện ngắn Cánh Đồng Bất Tận thông qua hai yếu tố là Nước Mắt Và Nụ Cười, chương 3 tác giả phân tích về sự trình hiện nhân vật nữ trong phim điện ảnh cánh đồng bất tận được thể hiện thông qua hai nhân vật chính.

Bài mẫu khóa luận số 12: Trữ tình trong tiểu thuyết Hồ Biểu Chánh 30 năm đầu thế kỷ XX.

Tiếp theo sau đây là một bài mẫu Khóa Luận Ngành Sư Phạm Ngữ Văn của sinh viên trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh khoa Ngữ văn. Nội dung chính của bài khóa luận tốt nghiệp này là vấn đề trữ tình trong tiểu thuyết Hồ Biểu Chánh 30 năm đầu thế kỷ XX. Bài viết đi sau Phân tích về quan niệm về đạo đức cuộc sống con người cũng như là ý tưởng đạo đức lý luận giá trị cốt lõi trong tiểu thuyết của Hồ Biểu Chánh. Bên cạnh đó tác giả cũng đã thể hiện được một góc độ khác với trữ tình được thể hiện thông qua phương diện nội dung Bao gồm tình cảm gia đình, tình cảm giữa người với người trong cuộc sống. Từ đó đưa ra quan điểm cá nhân của mình đánh giá về nghệ thuật thể hiện chữ tình trong tiểu thuyết của Hồ Biểu Chánh dựa trên hai yếu tố chính là cốt truyện và kết cấu trần thuật.

Bài mẫu khóa luận số 13: Nghệ thuật trần thuật trong truyện ngắn của Vũ Trọng Phụng.

Vị trí cuối cùng trong danh sách này là một đề tài Khóa Luận Tốt Nghiệp Sư Phạm Ngữ Văn của sinh viên trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh. Bài viết đã tiến hành nghiên cứu và phân tích về vấn đề nghệ thuật trần thuật trong truyện ngắn của Vũ Trọng Phụng. Đầu tiên tác giả đã thể hiện quan điểm nghệ thuật với con người trong truyện ngắn của Vũ Trọng Phụng bao gồm con người với những chân dung xấu xí dịu dàng cho tới con người vô nghĩa lý đến con người tha hóa. Tiếp theo tác giả đã đưa ra được vấn đề nghệ thuật trần thuật trong truyện ngắn của Vũ Trọng Phụng được thể hiện thông qua cốt truyện và những kết thúc bất ngờ.

Trên đây là những Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Sư Phạm Ngữ Văn mà chúng tôi muốn chia sẻ tới các bạn. Bài viết được xây dựng để giải quyết những khó khăn, hạn chế của các bạn sinh viên khi phân tích, hoàn thiện bài khóa luận tốt nghiệp của mình. Chúng tôi mong rằng bài viết của mình sẽ giúp các bạn hoàn thành tốt bài khóa luận tốt nghiệp sư phạm ngữ văn của mình. Cảm ơn các bạn đã quan tâm tới bài viết này của chúng tôi.

===> Dịch Vụ Làm Thuê Khóa Luận Tốt Nghiệp UY TÍN – CHẤT LƯỢNG từ các bạn CTV chuyên ngành KINH NGHIỆM LÂU NĂM. Bạn sẽ không sợ mất tiền – ko có bài khi đến với dịch vụ của Luận Văn Tri Thức

5 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
Contact Me on Zalo
0936885877