10 Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Trường Đại Học Thăng Long

Mục lục

5/5 - (1 bình chọn)

          Đại học Thăng Long là một trong những ngôi trường tư nhân được đánh giá cao ở nước ta. Với các nhóm ngành được đánh giá cao như là tài chính ngân hàng, marketing, kinh tế, kế toán, … Có nhiều bạn sinh viên từ các trường khác đều mong muốn tham khảo Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Trường Đại Học Thăng Long. Cụ thể là các ngành như chúng tôi đã nêu ở trên. Chính vì thế, sau đây chúng tôi sẽ cho các bạn tham khảo 10 bài mẫu khóa luận tốt nghiệp trường đại học Thăng long điểm cao. Mỗi bài mẫu đều có những giá trị, thông tin hữu ích giúp các bạn sinh viên hoàn thành tốt bài khóa luận tốt nghiệp của mình.

Khóa Luận Tốt Nghiệp Đại Học Thăng Long
Khóa Luận Tốt Nghiệp Đại Học Thăng Long

===> 10 Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Trường Đại Học Thủ Dầu Một

Ngành Tài Chính – Ngân Hàng

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp trường đại học Thăng Long số 1: Giải pháp tăng cường quản lý rủi ro tín dụng tại phòng giao dịch Hà Thành ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Sài Gòn Thương Tín chi nhánh Hà Nội.

          Ngành Tài chính ngân hàng là một ngành học phổ biến tại Trường đại học Thăng Long – một trong những trường đại học tư được đánh giá cao tại Việt Nam. Và ngay sau đây là bài mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Trường Đại Học Thăng Long ngành Tài chính ngân hàng. Nội dung chính của bài viết liên quan đến giải pháp tăng cường quản lý rủi ro tín dụng. Trong đề tài nghiên cứu này tác giả đã trình bày đầy đủ những vấn đề lý luận đối với rủi ro tín dụng và quản lý rủi ro tín dụng của ngân hàng thương mại. Bên cạnh đó Phân tích thực trạng quản lý rủi ro tín dụng tại phòng giao dịch Hà Thành ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Sài Gòn Thương Tín chi nhánh Hà Nội. Đồng thời đề xuất giải pháp tăng cường quản lý rủi ro tín dụng tại đơn vị nghiên cứu trong giai đoạn tiếp theo.

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp trường đại học Thăng Long số 2: Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định tại công ty Cổ phần Thương mại Vận Tải Thanh Phong.

          Tiếp theo sau đây là đề tài Khóa Luận Tốt Nghiệp Đại Học Thăng Long ngành Tài chính ngân hàng nghiên cứu dưới sự hướng dẫn của tiến sĩ Trần Đình Toàn. Bài viết triển khai nghiên cứu về hiệu quả sử dụng vốn cố định tại công ty Cổ phần Thương mại Vận Tải Thanh Phong. Đầu tiên tác giả đã trình bày về cơ sở lý luận của vốn cố định phải sử dụng vốn cố định trong doanh nghiệp Việt Nam. Tiếp theo sau đó tác giả Phân tích thực trạng quản lý và sử dụng vốn cố định tại công ty Cổ phần Thương mại Vận Tải Thanh Phong. Đồng thời đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định tại đơn vị nghiên cứu trong giai đoạn tới.

Ngành tài chính

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp trường đại học Thăng Long số 3: Hoàn thiện công tác phân tích tài chính tại công ty trách nhiệm hữu hạn Hồ Nam.

          Chuyên ngành tài chính thuộc ngành Tài chính ngân hàng là ngành học tiếp theo mà chúng tôi giới thiệu tới các bạn. Ở dưới đây là bài Khóa Luận Tốt Nghiệp Trường Đại Học Thăng Long được hoàn thiện dưới sự hướng dẫn của Thạc sĩ Ngô Thụy Quyên vào năm 2014. Đề tài khóa luận này đã phân tích về công tác phân phối tài chính tại doanh nghiệp Việt Nam cụ thể là công ty trách nhiệm hữu hạn hồ nam. Đối với đề tài khóa luận tốt nghiệp này tác giả đã tiến hành tổng quan về công tác phân tích tài chính trong doanh nghiệp. Cùng với đó là phân tích thực trạng hoạt động phân tích tài chính tại đơn vị nghiên cứu. Và tiến hành đề xuất giải pháp hoàn thiện công tác phân tích tài chính tại doanh nghiệp nghiên cứu trong giai đoạn tới.

 Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp trường đại học Thăng Long số 4: Phân tích tình hình tài chính tại công ty cổ phần giao nhận kho vận Ngoại Thương.

          Đây là bài mẫu khóa luận đại học Thăng Long được nghiên cứu bởi sinh viên chuyên ngành tài chính. Nội dung chính của bài viết liên quan đến hoạt động phân tích tình hình tài chính tại công ty cổ phần giao nhận kho vận Ngoại thương lấy sự hướng dẫn của Thạc sĩ Ngô Thị Quyên vào năm 2014. Thứ nhất tác giả đã trình bày về những vấn đề cơ bản đối với phân tích tài chính trong doanh nghiệp. Thứ hai tác giả Phân tích thực trạng tình hình tài chính của công ty cổ phần giao nhận kho phạt Ngoại Thương. Thứ ba đề xuất giải pháp tài chính được đưa ra nhằm nâng cao thì hình tài chính của công ty nghiên cứu.

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp trường đại học Thăng Long số 5: Phân tích tình hình tài chính tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cơ khí Z179.

          Tiếp theo sau đây là một đề tài khóa luận trường Đại học Thăng Long chuyên ngành tài chính với nội dung liên quan đến tình hình tài chính tại doanh nghiệp Việt Nam. Đề tài khóa luận này được hoàn thiện vào năm 2014 dưới sự hướng dẫn của Thạc sĩ Ngô Thị Quyên. Chương 1 tác giả đã trình bày về cơ sở lý luận chung đối với phân tích tài chính doanh nghiệp. Chương 2 tiến hành phân tích tình hình tài chính trong doanh nghiệp qua thực tế tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cơ khí. Chương 3 đề xuất giải pháp cải thiện tình hình tài chính và nâng cao tình hình tài chính tại doanh nghiệp này thông qua các chính sách khác nhau.

===> Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Trường Đại Học Công Nghệ Thành Phố Hồ Chí Minh

Ngành ngân hàng

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp trường đại học Thăng Long số 6: Giải pháp nâng cao hiệu quả tín dụng cá nhân trung và dài hạn tại ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương chi nhánh Hải Dương phòng giao dịch Sao Đỏ.

          Tiếp tục với bài viết của chúng tôi ngày hôm nay chúng tôi sẽ đưa đến cho các bạn tham khảo một bài Khóa Luận Tốt Nghiệp Trường Đại Học Thăng Long chuyên ngành ngân hàng. Nội dung chính của bài viết này liên quan đến các giải pháp nâng cao hiệu quả tín dụng cá nhân trung và dài hạn. Trong đề tài nghiên cứu của mình tác giả đã trình bày đầy đủ cơ sở lý luận chung về hoạt động tín dụng cá nhân trong ngân hàng thương mại. Bên cạnh đó Phân tích thực trạng hoạt động tín dụng cá nhân trung và dài hạn tại phòng giao dịch sau đỏ. Từ đó đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả tín dụng cá nhân tại đơn vị này dựa trên các chính sách và định hướng phát triển khác nhau.

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp trường đại học Thăng Long số 7: Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng ngắn hạn tại ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á chi nhánh Hà Nội.

          Ngay sau đây là một bài mẫu khóa luận đại học Thăng Long chuyên ngành ngân hàng. Đề tài này đã đưa ra được các giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng ngắn hạn tại ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á cụ thể tại chi nhánh Hà Nội. Mày biết có tất cả 86 Trang được hoàn thiện nghiên cứu vào năm 2014. Đầu tiên tác giả đã phân tích được những vấn đề về tín dụng ngắn hạn và các chỉ tiêu đánh giá chất lượng tín dụng ngắn hạn trong nền kinh tế hiện nay. Tiếp theo là phân tích thực trạng chất lượng hoạt động tín dụng ngắn hạn tại ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á chi nhánh Hà Nội trong giai đoạn từ 2010 đến 2012. Từ đó đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng ngắn hạn tại đơn vị này trong giai đoạn tới.

Ngành quản trị marketing

Bài mẫu khóa luận số 8: Một số giải pháp hoàn thiện Hoạt động bán hàng của công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại Hà Nghĩa.

          Ngành quản trị marketing cũng là một trong những ngành được đánh giá cao tại Trường đại học Thăng Long. Dưới đây là đề tài Khóa Luận Tốt Nghiệp Trường Đại Học Thăng Long ngành quản trị marketing được hoàn thiện dưới sự hướng dẫn của tiến sĩ Vũ Thị Tuyết. Nội dung chính của đề tài này liên quan đến giải pháp hoàn thiện Hoạt động bán hàng của công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại Hà Nghĩa. Đối với đề tài nghiên cứu này tác giả trước tiên đã trình bày đầy đủ về hoạt động quản trị bán hàng và quy trình bán hàng trong doanh nghiệp Việt Nam. Cùng với đó phân tích tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị nghiên cứu tác động tới Hoạt động bán hàng của doanh nghiệp. Sau cùng đề xuất giải pháp hỗ trợ hoạt động bán hàng giải pháp hoàn thiện Hoạt động bán hàng của công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại Hà Nghĩa.

Bài mẫu khóa luận số 9: Hoàn thiện công tác quản trị marketing tại công ty cổ phần thương mại và sản xuất Việt Xuân.

          Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp trường đại học Thăng Long số 9 là kết quả nghiên cứu của sinh viên chuyên ngành quản trị marketing. Đề tài tập trung nghiên cứu về công tác quản trị marketing tại công ty cổ phần thương mại và sản xuất Việt Xuân. Thứ nhất tác giả đã trình bày đầy đủ cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn trong quản trị marketing của doanh nghiệp. Thứ hai phân tích thực trạng công tác quản trị marketing tại công ty cổ phần thương mại và sản xuất Việt Xuân. Thứ ba tác giả Đề xuất biện pháp hoàn thiện công tác quản trị marketing tại công ty nghiên cứu.

Bài mẫu khóa luận số 10: Hoàn thiện chương trình marketing hỗn hợp cho công ty cổ phần phát triển Đầu tư công nghệ PITP.

          Một bài Khóa Luận Tốt Nghiệp Đại Học Thăng Long chuyên ngành quản trị marketing nữa mà chúng tôi muốn giới thiệu tới các bạn liên quan đến chương trình marketing hỗn hợp cho doanh nghiệp Việt Nam. Đề tài này được hoàn thiện vào năm 2015 dưới sự hướng dẫn của Thạc sĩ Nguyễn Bảo Tuấn. Chương 1 tác giả trình bày đầy đủ về cơ sở lý luận chung trong hoạt động marketing và các hoạt động marketing hỗn hợp. Chương 2 tiến hành phân tích hoạt động marketing hỗn hợp tại công ty cổ phần phát triển Đầu tư Công Nghệ PITP. Chương 3 đề xuất giải pháp hoàn thiện chương trình marketing hỗn hợp tại đơn vị này trong giai đoạn tới.

          Nhìn chung, mỗi Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Trường Đại Học Thăng Long mà chúng tôi giới thiệu tới các bạn đều sẽ có những giá trị và nội dung khác nhau. Và những bài mẫu này được các chuyên gia, các giảng viên trong hội đồng đánh giá cao về chất lượng nội dung. Với mỗi một bài viết chúng tôi đều cố gắng nhận xét những ưu điểm, nhược điểm để các bạn hiểu rõ và có thêm nhiều thông tin nghiên cứu cho bài viết của mình. Ngoài ra nếu các bạn muốn đánh giá kỹ hơn và tham khảo cụ thể từng phần của bài khóa luận, các bạn có thể tải miễn phí những bài mẫu này về bằng cách truy cập vào đường link phía dưới. Chúc các bạn hoàn thành tốt bài khóa luận của mình.

===> Liên hệ trực tiếp zalo 0936.885.877 để được hỗ trợ tư vấn dịch vụ viết khóa luận 

5 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
Contact Me on Zalo
0936885877