10 Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Trường Đại Học Thủ Dầu Một

Mục lục

Bài viết này chúng tôi sẽ đem đến cho các bạn tham khảo những Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Trường Đại Học Thủ Dầu Một. Để giúp các bạn có thểm nguồn tài liệu cũng như có thêm những thông tin tham khảo mới cho đề tài khóa luận tốt nghiệp của mình. Và trong bài viết này chúng tôi cũng đã chia thành các ngành cụ thể để các bạn tiện theo giõi và nghiên cứu thêm. Dưới đây là 10 bài mẫu khóa luận tốt nghiệp trường đại học Thủ Dầu Một chúng tôi đã tổng hợp được.

Khóa Luận Tốt Nghiệp Trường Đại Học Thủ Dầu Một
Khóa Luận Tốt Nghiệp Trường Đại Học Thủ Dầu Một

===> Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Trường Đại Học Công Nghệ Thành Phố Hồ Chí Minh

Ngành sư phạm sinh học

Bài mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Trường Đại Học Thủ Dầu Một số 1: Thiết kế bài tập tình huống để rèn luyện kỹ năng phân tích tổng hợp cho học sinh trong dạy học chương 6 ngành động vật có xương sống sinh học 7.

Đầu tiên chúng tôi sẽ đưa đến cho các bạn tham khảo một bài mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Trường Đại Học Thủ Dầu Một ngành Sư phạm Sinh học nội dung chính của bài viết liên quan đến vấn đề thiết kế bài tập tình huống để rèn luyện kỹ năng phân tích và tổng hợp cho học sinh. Đề tài được thực hiện dưới sự hướng dẫn của tiến sĩ Vũ Đình luận vào năm 2014. Đầu tiên tác giả đưa ra được cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn của đề tài nghiên cứu. Tiếp theo tiến hành thiết kế bài tập tình huống để rèn luyện kỹ năng phân tích và tổng hợp cho học sinh trong dạy học chương 6 của Sinh học 7. Từ đó đề xuất sử dụng bài tập tình huống để rèn luyện kỹ năng phân tích và tổng hợp cho học sinh.

Bài mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Trường Đại Học Thủ Dầu Một số 2: Bước đầu nghiên cứu vi nhân giống cây cao su bằng phương pháp nuôi cấy mô tế bào tại tỉnh Bình Dương.

Ngay sau đây là đề tài Khóa Luận Tốt Nghiệp Trường Đại Học Thủ Dầu Một chuyên ngành Sư phạm Sinh học. Bài viết này được thực hiện dưới sự hướng dẫn của Thạc sĩ Phan Văn Thuần vào năm 2014. Đề tài triển khai nghiên cứu về vấn đề vi nhân giống cây cao su bằng phương pháp nuôi cấy mô tế bào qua thực tế tại tỉnh Bình Dương. Trong đề tài nghiên cứu của mình tác giả đã đưa ra được ứng dụng của nhân giống tại một số cây công nghiệp. Bên cạnh đó đưa ra được điều kiện và môi trường nuôi cấy cùng với khả năng tạo cụm chồi trong điều kiện vi mô. Đồng thời tác giả cũng đã tiến hành hai thí nghiệm về nghiên cứu khả năng khử trùng từ một số mẫu cây cao su và nghiên cứu từ một số cành của cây cao su.

Ngành sư phạm hóa học

Bài mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Trường Đại Học Thủ Dầu Một số 3: Phân loại và xây dựng các dạng bài tập bồi dưỡng học sinh giỏi trung học cơ sở môn Hóa học.

Tiếp theo sau đây là bài Khóa Luận Tốt Nghiệp Trường Đại Học Thủ Dầu Một ngành Sư phạm Hóa học. Đề tài tập trung nghiên cứu và phân loại các dạng bài tập bồi dưỡng học sinh giỏi trung học cơ sở về bộ môn Hóa học. Đây là bài viết được nghiên cứu dưới sự hướng dẫn của tiến sĩ Trần tản nhiệt vào năm 2014. Thứ nhất tác giả đã đưa ra được một số bài tập cơ bản trong nhóm hóa học lớp 8. Thứ hai trình bày một số dạng bài toán cơ bản trong Hóa học lớp 9. Thứ ba là một số dạng bài tập bồi dưỡng học sinh giỏi dựa trên 12 dạng tương ứng với 12 chuyên đề.

Bài mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Trường Đại Học Thủ Dầu Một số 4: Phân tích và đánh giá Hàm lượng sắt trong mỗi nước giếng một số huyện ở tỉnh Bình Dương.

Dưới đây là bài mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Trường Đại Học Thủ Dầu Một ngành Sư phạm Hóa học. Đề tài triển khai nghiên cứu về đánh giá về Hàm lượng sắt trong mẫu nước giếng tại một số huyện ở tỉnh Bình Dương. Bài khóa luật này được hoàn thiện dưới sự hướng dẫn của Thạc sĩ Nguyễn Thị lợi vào năm 2014. Đối với đề tài nghiên cứu này tác giả đã tiến hành trình bày đầy đủ về cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn trong đó chỉ ra được một số phương pháp để xác định sắt và phương pháp lấy mẫu nước phân tích. Cùng với đó tác giả tiến hành đánh giá độ tin cậy của phương pháp và lấy mẫu tiến hành xử lý nước giếng. Đưa ra được kết quả phân tích hàm lượng sắt trong các mẫu nước giếng và đánh giá về Hàm lượng sắt trong các mẫu này. Từ đó tác giả tiến hành kết luận chung về phương pháp nghiên cứu cũng như về Hàm lượng sắt từ kết quả khảo sát.

===> Top 13 Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Công Nghệ Dệt May

Ngành sư phạm lịch sử

Bài mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Trường Đại Học Thủ Dầu Một số 5: Chính sách hướng đông của Ấn Độ đối với Việt Nam từ đầu thập niên 90 đến nay.

Đây là đề tài Khóa Luận Tốt Nghiệp ngành sư phạm lịch sử. Đề tài này đã phân tích về chính sách hướng đông của Ấn Độ đối với Việt Nam từ đầu thập niên 90 cho tới nay. Bài viết này được hoàn thiện dưới sự hướng dẫn của tiến sĩ Nguyễn Phương Lan vào năm 2014. Chương 1 tác giả trình bày về cơ sở hình thành và những nhân tố quy định về vai trò của Việt Nam trong chính sách hướng Đông. Chương 2 phân tích nội dung chính sách hướng đông của Ấn Độ đối với Việt Nam từ đầu thập niên 90 cho tới hiện nay. Chương 3 Phân tích tác động của chính sách hướng đông của Ấn Độ đối với Việt Nam và mối quan hệ giữa Ấn Độ và Việt Nam trong tương lai.

Bài mẫu khóa luận số 6: Quan hệ Hoa Kỳ và ASEAN từ năm 2001 đến 2012.

Tiếp tục là một bài mẫu Khóa Luận ngành sư phạm lịch sử. Bài viết với nội dung liên quan đến mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và ASEAN từ 2001 cho tới năm 2012. Đề tài được hoàn thiện dưới sự hướng dẫn của tiến sĩ Ngô Hồng Điệp với tất cả 67 Trang. Đầu tiên tác giả đã trình bày khái quát về mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và ASEAN Từ năm 1967 cho tới năm 2000. Tiếp theo tác giả đã phân tích được nội dung cơ bản trong mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và ASEAN giai đoạn 2001 đến 2008 dựa trên ba lĩnh vực chính. Sau đó phân tích mối quan hệ và những yếu tố tác động đến mối quan hệ Hoa Kỳ và ASEAN từ 2009 đến 2012.

 

Ngành kế toán

Bài mẫu khóa luận số 7: Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty trách nhiệm hữu hạn YKY Việt Nam.

Sau đây là đề tài Khóa Luận ngành kế toán. Bài viết này đã nghiên cứu về công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh. Được hoàn thiện dưới sự hướng dẫn của Thạc sĩ Nguyễn Thanh Hùng vào năm 2014. Trong đề tài nghiên cứu của mình tác giả đã đưa ra được sự cần thiết phải tổ chức công tác kế toán bán hàng trong các doanh nghiệp thương mại hiện nay. Bên cạnh đó cũng phân tích những đặc điểm của đơn vị nghiên cứu cùng với thực trạng công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại đơn vị này. Đồng thời đưa ra nhận xét và kiến nghị hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại đơn vị nghiên cứu.

Bài mẫu khóa luận số 8: Kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần khu công nghiệp Nam Tân Uyên.

Tiếp theo sau đây là một bài Khóa Luận Tốt Nghiệp Trường Đại Học Thủ Dầu Một ngành kế toán. Bài viết được hoàn thiện dưới sự hướng dẫn trực tiếp của Thạc sĩ Bùi Thị Trúc quy. Và bài khóa luận tốt nghiệp này được nghiên cứu tại công ty cổ phần khu công nghiệp Nam Tân Uyên. Thứ nhất tác giả đã trình bày về cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn của vấn đề nghiên cứu dựa trên 11 cấp độ khác nhau. Thứ hai tác giả tiến hành phân tích thực trạng công tác kế toán và xác định kết quả kinh doanh tại đơn vị này thông qua nhiều giai đoạn. Thứ ba đánh giá các tỷ số trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và đề xuất giải pháp cho đơn vị này.

Ngành điện công nghiệp

Bài mẫu Khóa Luận số 9: Thiết kế hệ thống chiếu sáng đường sẵn cửa khẩu Hoa Lư tỉnh Bình Phước.

Dưới đây là đề tài Khóa Luận Tốt Nghiệp chuyên ngành điện công nghiệp. Bài viết đi sâu triển khai nghiên cứu về hệ thống chiếu sáng đường sẵn cửa khẩu Hoa Lư tại tỉnh Bình Phước. Và đề tài nghiên cứu này đã được hoàn thiện vào năm 2014 dưới sự hướng dẫn của Thạc sĩ Phạm Quang Minh. Đối với đề tài nghiên cứu này tác giả đã trình bày đầy đủ về hệ thống chiếu sáng đường sẵn cửa khẩu Hoa Lư tại tỉnh Bình Phước bao gồm Cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn. Bên cạnh đó tác giả cũng đã tiến hành công tác tính toán và thiết kế hệ thống chiếu sáng đường dẫn tại cửa khẩu Hoa Lư tỉnh Bình Phước dựa trên bảy yếu tố. Không dừng lại ở đó đề xuất biện pháp tổ chức thi công hệ thống chiếu sáng đường dẫn tại đơn vị này trong giai đoạn tới.

Bài mẫu khóa luận số 10: Tìm hiểu sử dụng năng lượng mặt trời sản xuất nước cất bằng công nghệ MED.

Đây là bài mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Trường Đại Học Thủ Dầu Một ngành điện công nghiệp. Đề tài được triển khai nghiên cứu vào năm 2014 dưới sự hướng dẫn của Thạc sĩ Phạm Quang Minh. Nội dung chính của Đề tài nghiên cứu này liên quan đến hiệu quả sử dụng năng lượng mặt trời sản xuất bằng nước cất công nghệ MED. Chương 1 tác giả đã trình bày về tổng quan đối với năng lượng và năng lượng mặt trời cũng như là các phương pháp chưng cất nước bằng công nghệ MED. Chương 2 trình bày về hệ thống thu nhiệt từ pin mặt trời để chưng cất nước và tăng hiệu suất phát điện. Chương 3 tiến hành đưa ra nhận xét cá nhân và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả năng lượng mặt trời để chưng cất nước tại đơn vị này.

Nhìn chung những Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Trường Đại Học Thủ Dầu Một mà chúng tôi chia sẻ tới các bạn đều là những bài mẫu hay và được đánh giá cao. Chúng tôi đã tiến hành đánh giá và chọn lọc kỹ càng những bài mẫu trên. Để đảm bảo chất lượng nội dung, thông tin của từng bài mẫu. Chúng tôi mong rằng bài viết của mình sẽ giúp các bạn hoàn thành tốt bài khóa luận tốt nghiệp của mình. Cảm ơn các bạn đã quan tâm tới bài viết này của chúng tôi.

===> Dịch Vụ Viết Khóa Luận Tốt Nghiệp UY TÍN – CHẤT LƯỢNG – ĐẢM BẢO, các bạn liên hệ trực tiếp qua zalo của mình 0936.885.877 để được hỗ trợ tư vấn đề tài và báo giá

5 1 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
Contact Me on Zalo
0936885877