Danh Sách Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Văn Học Hay

Mục lục

Bài viết này chúng tôi sẽ chia sẻ tới các bạn những Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Văn Học hay và chất lượng. Nhằm giải quyết những khó khăn và vướng mắc của các bạn sinh viên trong quá trình phân tích bài khóa luận, tìm kiếm tài liệu tham khảo, … Những bài mẫu này đều được chúng tôi đánh giá và tổng hợp từ những nguồn tin uy tín khác nhau. Và mọi bài mẫu chúng tôi chia sẻ sau đây các bạn đều có thể tải miễn phí. Sau đây là 13 bài mẫu khóa luận tốt nghiệp văn học điểm cao.

Khóa Luận Tốt Nghiệp Văn Học
Khóa Luận Tốt Nghiệp Văn Học

===> Danh Sách Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Triết Học Điểm Cao

Bài mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Văn Học số 1: Cái say trong thơ của Nguyễn Khuyến.

          Đề tài Khóa Luận Tốt Nghiệp Ngành Văn Học đầu tiên là kết quả nghiên cứu của sinh viên trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh khoa Ngữ văn. Bài viết tiến hành nghiên cứu phân tích về cái say trong thơ của Nguyễn Khuyến. Tác giả đã xảy ra các quan hệ giữa cái sai và biểu tượng của rượu trong thơ ca của Nguyễn Khuyến cũng như là thơ cao của Việt Nam. Tác giả đã nhìn từ phương diện nội dung chỉ ra được biểu hiện của cái sai cho cuộc sống thanh nhã cho những thú tiêu khiển của nhà nho cùng với hứng thú trong cuộc sống của một con người đời thường. Đồng thời còn khẳng định cái sai là niềm an ủi của kẻ thất thời một nỗi hận mình và hận đời được thể hiện trong thơ của Nguyễn Khuyến.

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp ngành văn học số 2: Mộng trong thơ của Tản Đà.

Tiếp theo sau đây là một bài khóa luận tốt nghiệp ngành văn học của sinh viên trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung chính của Đề tài nghiên cứu này là phân tích và làm rõ về chất mộng trong thơ của nhà văn Tản Đà. Trước khi bước vào phân tích nội dung chính của bài viết tác giả đã thấy hình giới thiệu về mộng và một số vấn đề liên quan trong thơ văn trung đại Việt Nam. Cùng với đó tác giả đưa ra được Tản Đà với giấc mộng kinh bang tế Thế là một trong những giấc mộng làm nhà tư tưởng. Bên cạnh đó tác giả còn đưa ra được giấc mộng tháp ly và giấc mộng yêu đương trong thơ văn của Nhà văn này. Cuối cùng chỉ ra được nghệ thuật ngôn ngữ không gian nghệ thuật thiên nhiên không xem nghệ thuật con người được thể hiện trong thơ văn của Tản Đà.

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp văn học số 3: Sự trình hiện nhân vật nữ trong Cánh Đồng Bất Tận Từ truyện ngắn đến điện ảnh.

Dưới đây là một bài mẫu khóa luận tốt nghiệp văn học của sinh viên trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh khoa Ngữ văn. Bài viết Tập trung nghiên cứu về sự trình hiện nhân vật nữ trong Cánh Đồng Bất Tận từ tác phẩm truyện ngắn đến điện ảnh. Trong bài viết này tác giả đã chỉ ra được nụ cười và nước mắt trong cuộc đời của nhân vật Sương trong truyện ngắn Cánh Đồng Bất Tận. Đồng thời tiến hành so sánh về sự truyền điện Nhân vật Sương và Nương trong phim điện ảnh cánh đồng bất tận được thể hiện qua không gian cánh đồng và không gian chiếc ghe. Không dừng lại ở đó tác giả còn chỉ rõ các công trình nghiên cứu về nghệ thuật cải biên và sự phân tích trình hiện nghệ thuật bằng kí hiệu được làm rõ trong bài viết này.

===> Top 13 Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Giáo Dục Mầm Non Hay

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp văn học số 4: Cài biên như là cách thức tái hiện Huyền Thoại người nữ trường hợp 3 phim điện ảnh Đèn Lồng Đỏ Treo Cao, Xuân Hạ Thu Đông rồi lại Xuân Và Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh.

Đây là một bài khóa luận tốt nghiệp ngành văn học của sinh viên trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh. Đề tài với nội dung chính là phân tích cải biên và cách thức tái hiện Huyền Thoại người nữ trong ba bộ phim điện ảnh đó là Đèn Lồng Đỏ Treo Cao, Xuân Hạ Thu Đông rồi lại Xuân Và Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh. Trong đề tài nghiên cứu này tác giả đã sử dụng các phương pháp nghiên cứu chủ yếu như phương pháp phân tích cơ chế cải biên và phương pháp phân tích huyền thoại. Từ đó làm rõ nên một vài phương thức cải biên với văn bản cải biên thuộc thể loại điện ảnh thông qua sự trình hiện điện ảnh phát hiện sự gọi mời huyền thoại của tính chất phụ nữ trong văn học Việt Nam.

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp văn học số 5: Tiểu thuyết Nguyễn Bỉnh Phương từ góc nhìn ký hiệu văn học.

Tiếp theo sau đây là một đề tài khóa luận tốt nghiệp ngành văn học của sinh viên trường Đại học Sư phạm thuộc đại học Đà Nẵng khoa Ngữ văn. Đề tài đi xong nghiên cứu về vấn đề tiểu thuyết của nhà văn Nguyễn Bình Phương từ góc độ nhìn ký hiệu văn học. Trong bài viết này tác giả tiến hành Khảo sát và phân tích dựa trên hai tác phẩm chính đó là vào cõi và Thoạt Kỳ Thủy. Đề tài nghiên cứu chỉ ra được các thuật ngữ khái niệm cơ bản trong văn học, trong thẩm mỹ và trong biểu tượng nghệ thuật. Bên cạnh đó tác giả cũng đã đưa ra được các nhân vật trong tác phẩm tiêu biểu của Nguyễn Bỉnh Phương. Phân tích dưới góc độ không gian và thời gian nghệ thuật. Tác giả cũng đã thể hiện mã kết cấu trong tiểu thuyết của Nguyễn Bỉnh phương được thể hiện thông qua kết cấu liên văn bản, kết cấu phân mảnh và kết cấu đồng hiện.

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp văn học số 6: Thể hiện hình thức tự sự trong độc ác tính của Trần Thị Nghi.

Dưới đây là một bài mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Ngành Văn Học của sinh viên trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh khoa Ngữ văn. Bài viết đã tiến hành nghiên cứu về hình thức tự sự trong tập ác tính của nhà văn Nguyễn Thị Nghi. Đề tài nghiên cứu của tất cả 100 trang được thể hiện thông qua ba chương như sau: chương 1 là thể hiện sự kiện và bối cảnh trong ác tính, chương 2 tác giả đã trình bày về thể nghiệm thời gian trần thuật và thế giới nhân vật dị thường trong tác phẩm này, chương 3 nghiên cứu về thể nghiệm diễn ngôn tự sự trong ác tính.

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp văn học số 7: Thế giới nhân vật trong sáng tác của Nguyễn Tuân sau cách mạng tháng Tám.

Ngay sau đây là một bài khóa luận tốt nghiệp ngành văn học của sinh viên trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội chuyên ngành Văn học Việt Nam. Nội dung chính của đề tài này là thế giới nhân vật trong sáng tác của Nguyễn Tuân sau cách mạng tháng Tám. Đầu tiên tác giả đã đưa ra được các sự chuyển biến của cái tôi và quan niệm thẩm mĩ của Nguyễn Tuân sau cách mạng tháng Tám. Cùng với đó phân tích về các loại hình nhân vật tiêu biểu trong sáng tác của ông. Ngoài ra tác giả còn tiến hành phân tích và đánh giá về nghệ thuật xây dựng nhân vật trong sáng tác của Nguyễn Tuân thông qua nghệ thuật miêu tả giọng điệu và ngôn ngữ.

===> Danh Sách Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Quốc Tế Học Hay

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp văn học số 8: Đặc điểm thể chân dung và văn học của Hồ Anh Thái.

Đây là một bài khóa luận tốt nghiệp văn học của sinh viên trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội. Bài viết hết tiến hành phân tích và chỉ ra được các đặc điểm thể chân dung văn học của tác giả Hồ anh Thái. Trong đề tài nghiên cứu này tác giả đã chỉ ra được quá trình phát triển của thể chân dung văn học trong văn học Việt Nam đương đại và hành trình sáng tác của Hồ Anh Thái. Cùng với đó thì đa thức được các đặc điểm trong cảm hứng sự chân dung và trong việc lựa chọn đối tượng dựng chân dung của nhà văn. Đồng thời phân tích được các đặc điểm thể chân dung văn học Hồ anh Thái Từ Cái Nhìn phương diện hình thức.

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp văn học số 9: Tiểu thuyết Trăm Năm Cô Đơn của G. Marquez dưới góc nhìn phân tâm học.

Bài mẫu số 9 này là một bài mẫu thỏa mãn tốt nghiệp ngành văn học của sinh viên trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Trong bài viết của mình tác giả đã làm nổi bật lên giá trị nội dung và giá trị nghệ thuật của tiểu thuyết Trăm Năm Cô Đơn của nhà văn người Mexico. Bài viết của tất cả 78 trang với nội dung chính được chia thành ba chương như sau: chương 1 tác giả đã cho thấy được marcondo với những giấc mơ ám ảnh, chương 2 phân tích về nhân vật cô đơn bị ám ảnh trong tình dục, chương 3 tác giả đã đưa ra được khía cạnh vô thức tập thể trong Trăm Năm Cô Đơn của Nhà văn này.

Bài mẫu khóa luận số 10: Văn hóa ẩm thực của người Việt qua ca dao tục ngữ truyền thống.

Tiếp theo sau đây là bài khóa luận tốt nghiệp văn học của sinh viên trường đại học khoa Xã hội và Nhân văn. Nội dung chính của Đề tài nghiên cứu này là vấn đề văn hóa ẩm thực của người Việt Nam thông qua ca dao tục ngữ truyền thống của ông cha ta. Ngay trong phần đầu tiên tác giả đã thể hiện được phát sản vật đặc sản địa phương trong ca dao tục ngữ truyền thống và kinh nghiệm ăn uống. Cùng với đó đưa ra được sự so sánh phản ứng của các vấn đề văn hóa ẩm thực của người Việt trong ca dao tục ngữ. Tác giả cũng đã đưa ra được các phương thức phản ánh ẩm thực qua ca dao tục ngữ.

Bài mẫu khóa luận số 11: Trước tác của Phan Mạnh danh trong bối cảnh hiện đại hóa văn học Việt Nam.

Dưới đây là một đề tài khóa luận tốt nghiệp ngành văn học của sinh viên trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Bài viết được ở hoàn thiện vào năm 2012 với sự hướng dẫn của Phó giáo sư Tiến sĩ Trần Ngọc Vương. Đề tài đi sau phân tích vào các tác phẩm của Phan Mạnh thanh trong bối cảnh hiện đại hóa trong văn học Việt Nam. Trong đề tài nghiên cứu này tác giả đã cho thấy một cách khách quan và đầy đủ toàn bộ cuộc đời của Nhà văn và sự nghiệp văn học của Phan Mạnh Danh. Cùng với đó cho thấy được ứng xử của Phan Mạnh danh trong bối cảnh hiện đại hóa văn học Việt Nam thông qua những tác phẩm tiêu biểu của ông. Đồng thời Đánh giá những công lao của Phan Mạnh thanh trong việc giữ gìn bảo tồn và Phục Hưng đến văn hóa văn học nước nhà.

===> Luận văn Thạc sĩ Văn học : 100 Đề Tài + 10 Bài Mẫu

Bài mẫu khóa luận số 12: Đào Nguyên Phổi trong đời sống văn hóa và văn học Việt Nam những thập kỷ cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX.

Đây là bài khóa luận tốt nghiệp ngành văn học của sinh viên trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Bài viết đã nghiên cứu về văn học Việt Nam dưới góc độ tác phẩm của Đào Nguyên phổi trong đời sống văn hóa và văn học Việt Nam những thập niên cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ XX. Trong đề tài nghiên cứu này tác giả đã đưa ra được những bước chuẩn bị cho sự nghiệp của tác giả những hoạt động và đóng góp của ông trong lĩnh vực văn học và văn hóa cụ thể của nước nhà. Bên cạnh đó còn đưa ra được dòng chảy văn chương của những thập niên cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ XX và công lao của Đảng viên phổ trong việc phục hưng nền văn hóa Việt Nam.

Bài mẫu khóa luận số 13: Nghệ thuật tự sự trong tiểu thuyết Chu Lai qua các tác phẩm “ba lần và một lần” và “chỉ còn một lần”.

Cuối cùng là một bài mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Văn Học của sinh viên trường Đại học Đà Nẵng. Bài viết đã phân tích về nét nghệ thuật tự sự trong tiểu thuyết của nhà văn Chu Lai dựa trên đánh giá khảo sát của hai tác phẩm truyện tiêu biểu đó là “ba lần và một lần” cùng với “chỉ còn một lần”. Trong đề tài nghiên cứu này tác giả đã sử dụng các phương pháp nghiên cứu bao gồm phương pháp tự sự học, phương pháp cấu trúc, phương pháp tiếp cận thi pháp học, phương pháp thống kê và so sánh. Làm nổi bật lên sự sáng tạo và tài năng của nhà văn trong sự nghiệp sáng tác nghệ thuật văn chương. Không dừng lại ở đó tác phẩm còn đưa ra được điểm nhìn vào thời gian trần thuật trong các tác phẩm tiểu thuyết của Nhà văn này. Tiến hành đánh giá về kết cấu và tổ chức nhân vật trong tiểu thuyết cũng như ngôn ngữ và giọng điệu trần thuật.

Như vậy chúng tôi đã đưa đến cho các bạn tham khảo danh sách Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Văn Học hay và chất lượng cao. Những bài mẫu này đều được chúng tôi tham khảo, tổng hợp từ những nguồn tin uy tín. Và có những tiêu chuẩn riêng để đánh giá về chất lượng nội dung. Chúng tôi mong rằng bài viết sẽ hỗ trợ các bạn hoàn thành tốt bài khóa luận tốt nghiệp này. Cảm ơn các bạn đã quan tâm tới bài viết này của chúng tôi.

===> Dịch Vụ Viết Khóa Luận – Hotline 0936.885.877 (zalo/tele/viber)

5 1 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
Contact Me on Zalo
0936885877