List Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Việt Nam Học Điểm Cao

Mục lục

Nếu bạn là sinh viên ngành Việt Nam học và đang gặp khó khăn trong quá trình nghiên cứu, phân tích bài khóa luận tốt nghiệp Việt Nam học của mình. Thì bài viết này là dành cho bạn, chúng tôi sẽ cung cấp cho các bạn những Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Việt Nam Học hay và điểm cao. Nhằm giải quyết những khó khăn, vướng mắc của các bạn sinh viên khi thực hiện nghiên cứu đề tài này. Như các bạn gặp hạn chế trong thu thập tài liệu nghiên cứu, khó khăn trong việc phân tích hội dung, hạn chế trong công tác triển khai về hình thức, …. Và mọi bài mẫu mà chúng tôi chia sẻ các bạn đều có thể tải miễn phí.

Khóa Luận Tốt Nghiệp Việt Nam Học
Khóa Luận Tốt Nghiệp Việt Nam Học

===> Danh Sách Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Quan Hệ Quốc Tế

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp Việt Nam học số 1: Một số giải pháp nâng cao chất lượng du lịch biển Hải Phòng trong giai đoạn 2021 đến 2025.

Bài mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Việt Nam Học đầu tiên là kết quả nghiên cứu của sinh viên trường đại học và quản lý công nghệ Hải Phòng. Bài viết đã tiến hành nghiên cứu về giải pháp nâng cao chất lượng du lịch biển Hải Phòng trong giai đoạn 2021 đến 2025. Đề tài nghiên cứu được hoàn thiện dưới sự hỗ trợ của Thạc sĩ Vũ Thị Thanh Hương vào năm 2021. Với tất cả là 92 sang đề tài nghiên cứu được chia thành ba chương lớn như sau: chương 1 là cơ sở lý luận về du lịch biển và cơ sở của việc nâng cao chất lượng du lịch biển, chương 2 là thực trạng chất lượng du lịch biển tại thành phố Hải Phòng giai đoạn 2016-2020, chương 3 là định hướng và giải pháp nâng cao chất lượng du lịch biển tại Hải Phòng trong 2021 đến 2025.

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp Việt Nam học số 2: Tiềm năng và hiện trạng phát triển du lịch tại thành phố Buôn Ma Thuột tỉnh Đắk Lắk.

Tiếp theo sau đây là một đề tài Khóa Luận Tốt Nghiệp Việt Nam Học của sinh viên trường đại học quản lý và công nghệ Hải Phòng ngành Việt Nam học. Đề tài đã đi sau Phân tích về tiềm năng và hiện trạng phát triển du lịch tại thành phố Buôn Ma Thuột tỉnh Đắk Lắk. Tác giả đã sử dụng các phương thức nghiên cứu như phương pháp thu thập và xử lý dữ liệu, phương pháp khảo sát thực tế cho bài viết của mình. Tác giả cũng đã thể hiện mục tiêu nghiên cứu đó là đánh giá tích cực hạn chế trong thực trạng phát triển du lịch tại địa bàn nghiên cứu.

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp ngành Việt Nam học số 3: Tìm hiểu di tích và lễ hội đình Đỗ Sơn quận Kiến An thành phố Hải Phòng trong đời sống văn hóa của người dân địa phương.

Tiếp tục là một bài khóa luận tốt nghiệp Việt Nam học của sinh viên trường đại học quản lý công nghệ Hải Phòng. Đề tài nghiên cứu về di tích và lễ hội đình đổ Sơn của Kiến An thành phố Hải Phòng trong đời sống văn hóa của người dân địa phương. Đề tài nghiên cứu được hoàn thiện năm 2021 dưới sự hỗ trợ của các giảng viên trong khoa cùng với thạc sĩ Vũ Thị Thanh Hương. Trong bài viết của mình tác giả đã đưa ra được nhiệm vụ của Đề tài đó là làm rõ các nội dung và yêu cầu về lý luận tổng hợp phân tích những vấn đề về tín ngưỡng thờ thành hoàng của người Việt. Cùng với đánh giá khách quan nhất về địa bàn nghiên cứu.

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp ngành Việt Nam học số 4: Tiềm năng khai thác và phát triển loại hình du lịch chăm sóc sức khỏe ở Quảng Ninh.

Dưới đây là một đề tài khóa luận tốt nghiệp Việt Nam học của sinh viên trường đại học quản lý và công nghệ Hải Phòng. Đề tài đã tiến hành nghiên cứu về tiềm năng khai thác và phát triển loại hình du lịch chăm sóc sức khỏe trên thực hiện tại tỉnh Quảng Ninh. Bài viết được hoàn thiện vào năm 2021 dưới sự hướng dẫn của Thạc sĩ Phạm Thị Hoàng Điệp. Bài viết này có tất cả 108 trang và được chia thành ba chương cơ bản như sau: chương 1 là cơ sở lý luận chung về loại hình du lịch chăm sóc sức khỏe và tổng quan về du lịch chăm sóc sức khỏe tại Việt Nam, chương 2 là tiềm năng và thực trạng khai thác loại hình du lịch chăm sóc sức khỏe tại tỉnh Quảng Ninh, chương 3 tác giả để giúp giải pháp tăng cường khả năng khai thác và phát triển loại hình du lịch này.

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp Việt Nam học số 5: Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh tại khách sạn The Shine.

Tiếp theo sau đây là một bài khóa luận tốt nghiệp Việt Nam học của sinh viên trường đại học quản lý và công nghệ Hải Phòng. Đề tài nghiên cứu đi sâu Phân tích về giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh tại khách sạn The Shine. Để thực hiện được đề tài nghiên cứu của mình tác giả đã đưa ra những định hướng Đề tài một cách đúng đắn xây dựng một đề cương chi tiết và cụ thể. Trong quá trình nghiên cứu của mình tác giả cũng đã tự đánh giá về chất lượng của bài khóa luận.  Đề tài đã trình bày tổng quan các vấn đề cơ sở lý luận liên quan đến kinh doanh khách sạn và hiệu quả của vấn đề này. Cùng với đó đề xuất các giải pháp mang tính khả thi và kiến nghị hợp lý nâng cao hiệu quả vấn đề kinh doanh tại khách sạn The Shine.

===> Top 13 Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Quản Lý Nhà Nước

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp Việt Nam học số 6: Phát triển loại hình du lịch Tâm Linh tại khu du lịch quốc gia Tam Chúc Hà Nam.

Sau đây là một bài mẫu khóa luận tốt nghiệp ngành Việt Nam học của sinh viên trường đại học quản lý và công nghệ Hải Phòng ngành Việt Nam học. Bài viết được hoàn thiện vào năm 2021 dưới sự hỗ trợ của Thạc sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo. Đề tài nghiên cứu của tất cả 80 trang và được chia thành các nội dung lớn như sau: trước một tác giả để ra cơ sở lý luận về loại hình du lịch tâm linh, chương 2 Phân tích thực trạng phát triển du lịch Tâm Linh tại khu du lịch Tam Chúc tỉnh Hà Nam, chương 3 tác giả tiến hành đưa ra định hướng và giải pháp phát triển cho du lịch Tâm Linh tại khu du lịch Tam Chúc tỉnh Hà Nam.

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp ngành Việt Nam học số 7: Một số biện pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện công tác quản trị kinh doanh của khách sạn Nam Cường tỉnh Hải Dương.

Tiếp theo sau đây là một bài khóa luận tốt nghiệp ngành Việt Nam học nghiên cứu về công tác quản trị kinh doanh của khách sạn Nam Cường thuộc tỉnh Hải Dương. Bài viết là kết quả nghiên cứu của sinh viên trường đại học quản lý và công nghệ Hải Phòng dưới sự hỗ trợ của Thạc sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo. Để thực hiện được đề tài nghiên cứu của mình tác giả đã đề ra được các nhiệm vụ nghiên cứu cụ thể và đầy đủ. Trong đó tác giả đã tiến hành đưa ra được tổng quan tài liệu về kinh doanh khách sạn và Quản trị kinh doanh khách sạn. Tiến hành khảo sát thực trạng công tác quản trị kinh doanh khách sạn tại thành phố Hải Dương.

Bài mẫu số 8: Tìm hiểu tín ngưỡng thờ mẫu tại đền Đồng Bằng tỉnh Thái Bình để phục vụ phát triển du lịch văn hóa tâm linh.

Đây là một bài mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Ngành Việt Nam Học của sinh viên trường đại học quản lý và công nghệ Hải Phòng. Đề tài nghiên cứu về tín ngưỡng thờ mẫu về đền Đồng Bằng tỉnh Thái Bình với mục đích phục vụ phát triển du lịch văn hóa tâm linh. Đề tài nghiên cứu này được hoàn thiện vào năm 2019 dưới hỗ trợ của Thạc sĩ Đào Thị Thanh Mai. Bài viết của tất cả 92 trang được chia thành ba chương lớn như sau: chương 1 là tổng quan về tín ngưỡng thờ mẫu, chương 2 là phân tích thực trạng tính nước theo mẫu tại đền Đồng Bằng tỉnh Thái Bình, chương 3 là một số giải pháp phát triển du lịch văn hóa tâm linh tại địa phương này.

Bài mẫu khóa luận số 9: Thực trạng và giải pháp khai thác lễ hội đền nghề phục vụ du lịch tại thành phố Hải Phòng.

Dưới đây là một bài khóa luận tốt nghiệp ngành Việt Nam học của sinh viên trường đại học quản lý và công nghệ Hải Phòng. Bài viết nghiên cứu về thực trạng và giải pháp khai thác lễ hội đền nghề phục vụ du lịch tại thành phố Hải Phòng. Đề tài nghiên cứu này đã phân tích một cách đầy đủ về lịch sử xây dựng công trình kiến trúc tưởng niệm nữ tướng Lê Chân tại Hải Phòng. Đồng thời trình phải về lịch sử hình thành và phát triển của lễ hội Đền Nghè. Tác giả cũng đã phân tích đánh giá thực trạng khai thác công tác quản lý tại lễ hội trong những năm gần đây. Từ đó để xác định hướng giải pháp nâng cao hiệu quả khai thác công tác quản lý phục vụ cho sự phát triển du lịch Hải Phòng.

Bài mẫu khóa luận số 10: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý chính sách rút tiền hỗn hợp trong hoạt động kinh doanh lữ hành tại công ty du lịch Vietravel chi nhánh Hải Phòng.

Tiếp theo sau đây là một bài mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Việt Nam Học nghiên cứu về chính sách xúc tiến hỗn hợp trong hoạt động kinh doanh Lữ Hành. Bài viết này được hoàn thiện vào năm 2019 về sự hỗ trợ của Thạc sĩ Lê Thành Công. Bài viết có tất cả 78 trang được chia thành các chương cơ bản như sau: chương 1 là một số lý luận cơ bản về hiệu quả kinh doanh Lữ Hành, chương 2 là thực trạng vận dụng chính sách xúc tiến hỗn hợp cho hoạt động kinh doanh lữ hành tại công ty du lịch Vietravel chi nhánh Hải Phòng, chương 3 đề ra giải pháp kiến nghị nâng cao hiệu quả chính xác suất để hỗn hợp trong hoạt động kinh doanh tại đơn vị nghiên cứu.

Bài mẫu khóa luận số 11: Thực trạng và giải pháp góp phần hoàn thiện hoạt động quản trị nguồn nhân lực tại khách sạn Imperial post.

Đây là một bài mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Việt Nam Học của sinh viên trường đại học quản lý và công nghệ Hải Phòng. Bài viết đã đi sâu Phân tích về thực trạng và giải pháp trong hoàn thiện công tác quản trị của nhân lực tại khách sạn. Trong nội dung nghiên cứu tác giả đã đề cập tới lý luận và tổng hợp phân tích những giải pháp về công tác quản trị nguồn nhân lực. Cùng với đó đưa ra được các tài liệu lý luận cơ bản về quản trị nguồn nhân lực khách sạn cũng như các dữ liệu về tình hình hoạt động của khách sạn này. Đề tài đã đáp ứng đầy đủ yêu cầu đề ra về lý luận và thực tiễn đạt chất lượng tốt của khóa luận tốt nghiệp đại học ngành việt Nam học.

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp số 12: Khai thác các giá trị lịch sử văn hóa để phát triển du lịch tỉnh Bình Định.

Sau đây là một đề tài khóa luận ngành Việt Nam học của sinh viên trường đại học quản lý và công nghệ Hải Phòng. Bài viết đã đi sâu phân tích khai thác các giá trị lịch sử văn hóa để phát triển du lịch tại tỉnh Bình Định. Đề tài nghiên cứu được hoàn thiện vào năm 2019 có tất cả 128 Trang. Kết cấu chung của bài viết được chia thành ba chương như sau: chương 1 là một số vấn đề lý luận về giá trị và giá trị văn hóa lịch sử trong phát triển du lịch, chương 2 là thực trạng khai thác các giá trị văn hóa lịch sử để phát triển du lịch tỉnh Bình Định, chương 3 tiến hành đưa ra những đề xuất nhằm khai thác các giá trị lịch sử văn hóa để phát triển du lịch tại địa phương này.

Bài mẫu khóa luận Việt Nam học số 13: Thực trạng và giải pháp phát triển hoạt động du lịch mùa thấp điểm tại Cát Bà.

Bài mẫu cuối cùng chúng tôi muốn giới thiệu tới các bạn là một đề tài Khóa Luận Tốt Nghiệp Ngành Việt Nam Học nghiên cứu về phát triển hoạt động du lịch mùa thấp điểm tại Cát Bà. Đây là kết quả nghiên cứu của sinh viên trường đại học quản lý và công nghệ Hải Phòng ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành. Bài viết đã tiến hành đánh giá về tài nguyên du lịch tại khu du lịch Cát Bà cũng như tìm hiểu về thực trạng và những thiếu sót trong dịch vụ phát triển du lịch tại địa phương này. Bên cạnh đó tiến hành phân tích thực trạng du lịch mùa thấp điểm tại đảo Cát Bà và đề ra giải pháp phát triển cho vấn đề. Tác giả đã thực hiện để tải nghiên cứu với tinh thần thái độ nghiêm túc đáp ứng đầy đủ các yêu cầu để phục vụ nội dung nghiên cứu có ý thức kỷ luật tốt chăm chỉ.

Đó là những Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Việt Nam Học hay và điểm cao mà chúng tôi muốn chia sẻ tới các bạn. Những bài mẫu này đều được chúng tôi tham khảo từ những nguồn tin uy tín và thống nhất. Chúng tôi cũng có những tiêu chí đánh giá riêng đối với những bài mẫu trên. Mong rằng bài viết này sẽ mang tới cho các bạn những thông tin hữu ích và giúp các bạn hoàn thành tốt bài khóa luận tốt nghiệp Việt Nam học của mình.

===> Danh Sách Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Quan Hệ Quốc Tế 

===> TẢI BÀI MẪU QUA ZALO 0936.885.877

===> HỖ TRỢ VIẾT KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TRỌN GÓI A-Z LIÊN HỆ HOTLINE 0936.885.877

5 1 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
Contact Me on Zalo
0936885877