Luận Văn Thạc Sĩ Quản Trị Nguồn Nhân lực: Top 10+ Đề tài và Bài mẫu [Hay]

Mục lục

5/5 - (2 bình chọn)

Luận văn thạc sĩ quản trị nguồn nhân lực, một số đề tài và bài mẫu mà Luận Văn Tri Thức đã đút kết trong quá trình làm bài nay mình chia sẻ lại cho các bạn cần tìm bài mẫu hay để làm luận văn cho mình

Đối với sinh viên ngành quản trị, các bài luận văn là một trong những bài tham khảo cung cấp nguồn kiến thức vô tận cho các bạn. Vì vậy bài viết sau đây sẽ trình bày một số các đề tài luận văn thạc sĩ quản trị nguồn nhân lực hay nhất hiện nay cũng như một số bài mẫu.

Bài mẫu luận văn thạc sĩ quản trị nguồn nhân lực
Bài mẫu luận văn thạc sĩ quản trị nguồn nhân lực
 1. QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC LÀ GÌ?

Công tác quản trị là công tác quản lý những vấn đề trong công ty. Vậy quản trị nguồn nhân lực là việc quản lý tài sản quan trọng của công ty, doanh nghiệp mà vấn đề quan trọng đó chính là con người. Nói một cách dễ hiểu hơn quản trị nguồn nhân lực là quản trị con người trong doanh nghiệp. Việc quản lý nguồn nhân lực được thực hiện tốt để đảm bảo các quá trình đào tạo, phân chia công việc phù hợp với năng lực và hoàn thành mục tiêu chung của công ty. Vì vậy quản trị nguồn nhân lực còn đảm bảo duy trì tốt cho nhân viên và tăng năng suất làm việc của nhân viên. Vì vậy quản trị nguồn nhân lực không chỉ ảnh hưởng đến doanh nghiệp mà còn đến sự tồn tại và phát triển của kinh tế.

Quản trị nguồn nhân lực trong chính nghiệp có rất nhiều chức năng: chức năng tìm kiếm nguồn nhân lực, chức năng đào tạo nguồn nhân lực, chức năng duy trì và phát triển nguồn nhân lực.

Vậy vai trò của quản trị nguồn nhân lực là để duy trì và bồi dưỡng nhân lực cũng như cung cấp các vấn đề cần thiết cho bộ phận nhân sự ngoài ra còn là cầu nối giữa lãnh đạo và người lao động.

Vì vậy các nội dung về quản trị nguồn nhân lực luôn là một trong những đề tài được tìm hiểu sâu sắc và triển khai thành các bài luận văn quản trị nguồn nhân lực.

 1. DANH SÁCH CÁC ĐỀ TÀI LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC

 • Quản lý nguồn nhân lực tại ngân hàng nhà nước
 • Hoàn thiện công tác tuyển dụng tại công ty.
 • Thực trạng một số các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty.
 • Số các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại công ty
 • Phân tích một số vấn đề ảnh hưởng đến tư tưởng quản trị nhân lực tại công ty
 • Các hình thức kích thích tài chính và phi tài chính đối với người lao động trong công ty
 • Biện pháp nâng cao hiệu quả quản trị nguồn nhân lực trong công ty
 • Phân tích thực trạng hoạt động quản trị nguồn nhân lực
 • Nâng cao công tác động lực cho người lao động tại công ty
 • Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty
 • Thực trạng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực
 • Hệ thống quản lý nguồn nhân lực
 • Yếu tố ảnh hưởng đến sự trung thành của nhân viên trong tổ chức
 • Đánh giá hoạt động quản lý nhân sự tại công ty
 • Giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nhân sự
 • Thì công tác quản trị nhân sự tại công ty
 • Trạng quản trị nguồn nhân lực của các doanh nghiệp Việt Nam
 • Giải pháp tăng cường công tác quản trị nguồn nhân lực của các doanh nghiệp.
 • Những giải pháp phát triển chất lượng nguồn nhân lực tại công ty
 • Hoàn thiện quy trình quản lý nhân sự tại công ty
 • Nghiên cứu tình hình quản lý nguồn nhân lực chất lượng cao trong phát triển kinh tế xã hội
 • Những phương thức hoàn thiện quản trị nguồn nhân lực tại ngân hàng thương mại
 • Ứng dụng các học thuyết của Phương Đông về quản trị nguồn nhân lực vào những doanh nghiệp vừa và nhỏ
 • Liên cứu các hoạt động quản trị nguồn nhân lực tại công ty
 • Biện pháp tu trong phát triển nguồn nhân lực của tổ chức bộ máy quản lý nhà nước
 • Những yếu tố ảnh hưởng đến việc ra các chính sách đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế tại Việt Nam
 • Quy trình quản lý nguồn nhân lực trong công ty
 • Cứu thực trạng quá trình cải cách hành chính nhà nước về việc quản lý và phát triển nguồn nhân lực
 • Giải pháp nâng cao số lượng nguồn nhân lực chất lượng nhằm phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội
 • Nghiên cứu thực trạng và phương pháp phát triển nguồn nhân lực cán bộ, công chức nhà nước tại khu vực
 • Các yếu tố giúp nâng cao chất lượng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực
 • Những giải pháp cơ bản trong phát triển nguồn nhân lực và thực hiện công tác quản trị nhân sự.
 • Ứng dụng các học thuyết phương tây về quản trị nguồn nhân lực và công tác quản trị nhân sự.
 • Phát triển nguồn nhân lực tại công ty
 • Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
 • Tìm hiểu công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty
 • Nguyên tắc cơ bản trong quản trị nguồn nhân lực
 • Phát triển con người là phát triển quản trị nguồn nhân lực tại công ty
 • Phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam
 • Hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực trong vấn đề khủng hoảng
 • Giá chính sách ứng phó kịp thời trong công tác quản trị nguồn nhân lực
 • Những vấn đề cơ bản trong thực hiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty
 • Xổ số đặc điểm đặc biệt trong công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty
 • Liên cứu về tình hình quản lý nguồn nhân lực chất lượng cao trong phát triển kinh tế xã hội
 • Yếu tố tác động đến chính sách đào tạo và phát triển nguồn nhân lực
 • Những yếu tố tác động đến công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty
 • Biện pháp thúc đẩy phát triển nguồn nhân lực
 • You trên những nền tảng học thuyết, trình bày các biện pháp thúc đẩy phát triển nguồn nhân lực
 • Không chỉ nâng cao chất lượng và nâng cao về số lượng quản trị nguồn nhân lực
 • Động đào tạo nghề nghiệp cho nhân viên trong công tác quản trị nguồn nhân lực.

Đây là top 50 trên danh sách các đề tài luận văn thạc sĩ quản trị nguồn nhân lực được tìm kiếm rộng rãi cũng như trình bày sâu sắc trong vấn đề quản trị nhân lực hiện nay.

===> NHẬN LÀM BÀI LUẬN VĂN THẠC SĨ CHẤT LƯỢNG CAO LIÊN HỆ ZALO 0936.885.877 ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ

 1. MỘT SỐ BÀI MẪU LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC HOT NHẤT HIỆN NAY

Bài mẫu luận văn thạc sĩ quản trị nhân sự số 1: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty cổ phần cơ điện và xây dựng 18.

Sau quá trình thực hiện nghiên cứu về công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty cổ phần cơ điện và xây dựng 18. Tác giả đã đề ra một số các phương pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực về đây. Nội dung của bài luận văn được tác giả trình bày như sau:

Chương Một: tác giả đưa ra các cơ sở lý luận về quản trị nguồn nhân lực cũng như đánh giá công tác quản trị nguồn nhân lực tại doanh nghiệp.

Tại đây, tác giả trình bày một số các cái nhiệm cũng như vai trò trong việc quản trị nguồn nhân lực. Trình bày các chức năng cơ bản trong quá trình phát triển nguồn nhân lực và các nội dung công tác quản trị nguồn nhân lực. Trình bày các phương hướng nghiên cứu sử dụng trong luận văn và các yếu tố ảnh hưởng đến quản trị nguồn nhân lực.

Chương Hai: tác giả đưa ra về công tác thực hiện quản trị nguồn nhân lực tại công ty cổ phần cơ điện và xây dựng 18.

Để trình bày cho lập luận trên, tác giả giới thiệu sơ bộ về công ty cổ phần cơ điện và xây dựng 18. Trình bày các hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty và phương thức những vấn đề hiện trạng trong công tác thực hiện nguồn nhân lực tại công ty. Ngoài ra tác giả còn trình bày một số các công tác duy trì nguồn nhân lực cũng như các yếu tố ảnh hưởng đến công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty.

Chương Ba: đưa ra một số các giải pháp em hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực cho công ty cổ phần cơ điện và xây dựng 18.

Để trình bày các giải pháp, trước tiên tác giả định hướng và mục tiêu phát triển cho công ty từ đó Đưa ra các giải pháp cụ thể cho công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty. Cuối cùng tác giả trình bày kết luận chung cho bài luận văn.

Đây là một trong những bài luận văn thạc sĩ quản trị nhân sự được đánh giá cao nhất hiện nay. Với nội dung sâu sắc như trên, tác giả trình bày được những vấn đề trong việc quản lý nguồn nhân lực tại công ty cũng như từ đó đưa ra cơ sở các biện pháp thực hiện trong công tác quản trị nguồn nhân lực tốt hơn.

Bài mẫu luận văn thạc sĩ quản trị nhân lực số 2: Hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân sự tại công ty cổ phần may Sơn Hà.

Sau khi thực hiện công tác tại công ty cổ phần may Sơn Hà. Tác giả đã thực hiện nghiêm các vấn đề trong công tác tuyển dụng nhân sự tại đây. Các vấn đề được tác giả trình bày cụ thể như sau:

 • Chương Một: trình bày những vấn đề lý luận chung trong công tác tuyển dụng nhân sự.

Trình bày một số các cái niệm cũng như nguyên tắc tuyển dụng và nguồn gốc tuyển dụng nhân sự. Trình bày các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình tuyển dụng và ý nghĩa của công tác tuyển dụng.

 • Chương Hai: đưa ra các vấn đề thực trạng trong việc thực hiện công tác tuyển dụng tại công ty cổ phần may Sơn Hà.

Để làm rõ luận điểm trên tác giả trình bày một số các đặc điểm của công ty về quá trình hình thành và phát triển cũng như lĩnh vực kinh doanh tại công ty. Trình bày đặc điểm cơ cấu tổ chức của công ty và đặc điểm về nguồn lao động tại công ty. Từ đó dựa trên những cơ sở đã trình bày trên, tác giả đưa ra về thực hiện hoạt động của phòng tổ chức quản trị nhân sự trong công tác tuyển dụng và chia một ngủ lao động cho công ty. Ngoài ra tác giả còn trình bày sắc sau về thực hiện công tác tuyển dụng tại công ty cũng như các nhân tố ảnh hưởng đến công tác tuyển dụng.

 • Chương Ba: trình bày công tác hoàn thiện tuyển dụng tại công ty cổ phần may Sơn Hà.

Trước tiên, tác giả trình bày về định hướng phát triển của công ty lâu dài và đề ra các giải pháp trên những định hướng phát triển của công ty. Cuối cùng tác giả kết luận.

Đây sẽ là một trong những bài mẫu luận văn thạc sĩ quản trị nguồn nhân lực mà bạn không thể bỏ lỡ. Với nội dung ngắn gọn, sâu sắc bàn luận về các vấn đề quản trị nguồn nhân lực tại một công ty thực tế. Tác giả đã cho ta cái nhìn tổng quát về công tác tuyển dụng tại công ty.

Bài mẫu luận văn thạc sĩ quản trị nhân lực số 3: Nâng cao công tác động lực cho người lao động tại công ty cổ phần đầu tư xây lắp và thương mại Đức Nguyên.

Một trong những công tác quản trị nguồn nhân lực hiệu quả là công tác lựa chọn nguồn lao động cho công ty. Để tìm hiểu sâu sắc hơn về vấn đề này, tác giả trình bày bài luận văn như sau:

 • Phần một: trình bày những vấn đề chung trong công ty

Tác giả trình bày khái quát về tình hình phát triển cũng như hoạt động của công ty. Trình bày đặc điểm về kinh doanh cũng như công tác tổ chức lao động tại công ty. Từ đó, tác giả đưa ra những vấn đề thực trạng trong công tác quản lý lao động tại công ty cổ phần Tràng An. Ngoài ra, tác giả còn trình bày các định hướng phát triển của công ty trong những năm tới.

 • Phần hai: chuyên đề.

Để trình bày chuyên đề của bài luận văn, tác giả trình bày một số các phương pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác tạo động lực cho người lao động ở công ty cổ phần Tràng An.

Trước tiên, tác giả đưa ra các cơ sở lý luận về tạo động lực cho người lao động cũng như trình bày một số cách khái niệm về động lực lao động cũng như tạo động lực lao động. Trình bày vai trò và ý nghĩa của việc tạo động lực lao động tại công ty. Ngoài ra, tác giả còn so sánh chút việc thực hiện trình bày các nội dung và hình thức, phương pháp cũng như kết quả trong việc thực hiện tạo động lực lao động cho người lao động. Từ đó, tác giả dựa trên những cơ sở đã trình bày để trình bày những vấn đề đang thực hiện công tác tạo động lực lao động cho công ty cổ phần đầu tư Đức Nguyên. Tác giả đề ra các chính sách của công ty trong công tác tạo động lực lao động cho người lao động và thực hiện công tác đang tiến hành tại công ty. Từ đó, tác giả đưa ra những đánh giá chung và những nhận định chung. Trình bày các giải pháp tạo động lực cho người lao động trong công ty về một số biện pháp mà công ty chứ làm được được tác giả trình bày một cách cụ thể và chi tiết nhất cuối cùng tác giả đánh giá chung đưa ra kết luận và kiến nghị.

Nếu bạn đang tìm kiếm một bài luận văn thạc sĩ quản trị nguồn nhân lực có đầy đủ các yếu tố thực tiễn trong công ty, thì đây là một trong những nội dung mà bạn có thể tham khảo và triển khai thêm.

Bài mẫu luận văn thạc sĩ quản trị nhân lực số 5: Biện pháp nâng cao hiệu quả quản trị nguồn nhân lực tại công ty trách nhiệm hữu hạn Nguyên khang.

Với công tác xây dựng dựa trên những cơ sở phát triển của công ty, tác giả trình bày bài luận văn nhầm thực hiện nâng cao hiệu quả quản trị nguồn nhân sự tại công ty. Nội dung chính được tác giả trình bày trong bài luận văn như sau:

 • Chương Một: trình bày các cơ sở lý thuyết về khoa học quản trị nhân sự. Dạ trình bày một số các khái niệm cũng như vai trò quản trị nhân sự. trình bày về mục tiêu của quản trị nhân sự và chức năng của quản trị nhân sự.
 • Chương Hai: giới thiệu sơ nét về công ty trách nhiệm hữu hạn Uyên Khang.

Tác giả trình bày lịch sử hình thành của công ty cũng như cơ cấu tổ chức bộ máy trong công ty. Từ đó, trình bày các hoạt động kinh doanh tại công ty cũng như đặc điểm nguồn nhân lực tại công ty.

 • Chương Ba: phân tích những vấn đề thực trạng trong công tác quản trị nhân sự tại công ty.

Tác giả trình bày về cách phân tích các nhân tố ảnh hưởng trong quá trình hoạt động kinh doanh tại công ty. Từ đó đưa ra những công tác cần thực hiện trong quản trị nhân sự tại công ty và đánh giá các hoạt động quản trị nhân sự.

 • Chương Bốn: trình bày một số các biện pháp nâng cao hiệu quả công tác quản trị nhân sự tại công ty.

Trước tiên, tác giả đề ra một số các giải pháp, sau đó trình bày một số các kiến nghị về các nguyên tắc cần thực hiện trong công tác quản trị nhân sự tại công ty. Cuối cùng tác giả kết luận chính cái bài luận văn.

Đây sẽ là một trong những bài luận văn thạc sĩ quản trị nguồn nhân lực mà bạn có thể tham khảo về phần nội dung cũng như phương cách thức trình bày.

 

Bài mẫu luận văn thạc sĩ quản trị nhân lực số 6: Luận văn tốt nghiệp biện pháp nâng cao hiệu quả quản trị nguồn nhân lực tại công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư Thương mại Điền Phú thành phố Hồ Chí Minh.

Có thể nói, đây là một trong những bài luận văn thạc sĩ quản trị nguồn nhân lực được trình bày và thể hiện xa với thực tại nhất hiện nay nhưng vẫn mang ý nghĩa sâu sắc trong thực hiện quản trị nguồn nhân lực tại công ty.

Nội dung bài luận tác giả trình bày như sau:

 • Chương Một: tác giả đưa ra những cơ sở lý luận trong việc quản trị nguồn nhân lực.

Cơ bản, tác giả trình bày những khái niệm và mục tiêu quản trị nguồn nhân lực. Trình bày các hoạt động cơ bản trong quản trị nguồn nhân lực và môi trường tổ chức cũng như các nhân tố ảnh hưởng đến quản trị nguồn nhân lực.

 • Chương hai: trình bày các nét tổng quan về công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư Thương mại Điền Phú.

Tác giả trình bày quá trình hình thành và phát triển tại công ty. Trình bày đặc điểm tổ chức hoạt động tại công ty cũng như kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty.

 • Chương Ba: đưa ra những vấn đề thực trạng về quá trình nguồn nhân lực tại công ty.

Trong công tác thực hiện về quản trị nguồn nhân lực tại công ty trình bày về thực trạng thực hiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại đây và mức độ hài lòng của nhân viên đối với bộ máy quản lý trong công tác điều hành công ty. Từ đó trình bày được hiệu quả hoạt động của máy quản lý công ty.

 • Chương bốn: trình bày một suất biện pháp nâng cao hiệu quả quản trị nguồn nhân lực tại công ty.

Nhầm nâng cao hiệu quả quản trị cơ cấu tổ chức bộ máy tại công ty, tác giả trình bày về những vấn đề phân công lao động, cải thiện chức năng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực cũng như hoàn thiện chức năng thu hút tuyển dụng nhân lực. Từ đó đưa ra được kết luận chung cho bài luận văn.

Đây là một trong những bài luận văn Thạc sĩ quản trị nguồn nhân lực được đánh giá cao nhất hiện nay. Mặc dù đã được tác giả trình bày rất lâu nhưng vẫn có ý nghĩa sâu sắc trong quản trị nguồn nhân lực cho đến hiện tại.

Bài mẫu luận văn thạc sĩ quản trị nhân lực số 6: Biện pháp nâng cao hiệu quả quản trị nguồn nhân lực tại công ty American home.

Sau quá trình thực hiện nghiên cứu, phát triển về quản trị nguồn nhân lực tại công ty. Tác giả đã trình bày bài luận văn của mình như sau:

 • Phần một: trình bày một số các cơ sở lý luận về quản trị nguồn nhân lực.

Trình bày sơ nét về khái niệm, vai trò, ý nghĩa của quản trị nguồn nhân lực. Trình bày các chức năng cơ bản trong quản trị nguồn nhân lực.

 • Phần hai: tình hình hoạt động cơ bản của công ty American home.

Với nội dung này, tác giả trình bày lịch sử hình thành và phát triển tại công ty cũng như những điều lệ tổ chức trong công ty. Mô hình cơ cấu tổ chức là một trong những vấn đề không thể thiếu cũng như tình hình hoạt động sản xuất tại công ty được tác giả trình bày một cách cụ thể và chi tiết nhất.

 • Phần ba: phân tích quá trình thực trạng và đánh giá công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty.

Tại đây, tác giả trình bày một số các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình công tác quản trị nguồn nhân lực cũng như phân tích hiện trạng trong việc thực hiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty. Từ đó đưa ra những đánh giá trong thành tích thực hiện công tác tại công ty.

 • Phần bốn: trình bày một số các giải pháp nhằm nâng cao thực hiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty.

Dạ bổ sung có một số giải pháp đưa ra về chính sách thực hiện quản trị nguồn nhân lực tại công ty. Ngoài ra còn một số các nguyên tắc cần thực hiện lại đối với bộ phận quản trị nguồn nhân lực. Cuối cùng tác giả đưa ra kết luận chính cho bài luận văn.

Đây được đánh giá là một trong những bài luận văn thạc sĩ quản trị nguồn nhân lực hay nhất.

 

Bài mẫu luận văn thạc sĩ quản trị nhân lực số 7: Thực trạng và một số các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty quảng cáo Hatuba.

Sau khi thực hiện công tác tại công ty quảng cáo Hatuba. Tác giả trình bày về những vấn đề nghiên cứu trong công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty. Ngoài phần mở đầu và phần kết luận, tác giả trình bày về những nội dung chính như sau:

 • Chương Một: cơ sở lý luận về quản trị nguồn nhân lực trong doanh nghiệp.

Tại đây, tác giả trình bày một số các khái niệm cũng như vai trò của quản trị nguồn nhân lực trong công ty. Trình bày phương pháp, yếu tố trong việc thực hiện quản trị nguồn nhân lực tại doanh nghiệp. Ngoài ra, tác giả còn trình bày sâu sắc về vấn đề nội dung chính trong công tác quản trị nguồn nhân lực trong công ty.

 • Chương Hai: trình bày về thực trạng công tác thực hiện quản trị nguồn nhân lực tại công ty quảng cáo Hatuba.

Tác giả giới thiệu sơ bộ về công ty quảng cáo hà tu ba. Trình bày về các nét kinh doanh tại công ty cũng như các đặc điểm lao động tại đây. Từ đó trình bày với bộ phận quản trị nhân sự tại công ty. Trình bày phương pháp thực hiện cũng như công tác quản lý nhân sự và quản trị nhân sự tại công ty. Đánh giá và nêu rõ thực hiện trong công tác quản trị nhân sự tại bộ phận quản trị nguồn nhân lực tại công ty. Từ đó, tác giả đánh giá và đưa ra những mặt hạn chế trong việc quản trị nhân sự tại công ty.

 • Chương Ba: trình bày một số các giải pháp nhằm hoàn thiện và nâng cao hiệu quả công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty.

Khi thực hiện đánh giá, tác giả trình bày các định hướng phát triển tại công ty và đưa ra một số các giải pháp nhằm hoàn thiện và nâng cao hiệu quả công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty.

Đây sẽ là một trong những bài luận văn thạc sĩ quản trị nguồn nhân sự mà bạn không thể bỏ lỡ trong khối kiến thức các bài tham khảo của mình.

Bài mẫu luận văn thạc sĩ quản trị nhân lực số 8: Một số các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại công ty trách nhiệm hữu hạn Gia Nhi Hà Nội.

Trương Định được các yếu tố phức tạp trong việc quản trị nguồn nhân lực tại công ty. Tác giả trình bày bài luận văn như sau:

 • Chương Một: trình bày một số cách cơ sở lý luận chung về quản trị nhân sự.

Thức giả đưa ra các khái niệm và tầm quan trọng của quản trị nhân sự trình bày các yếu tố trong việc quyết định quản trị nhân sự cũng như vai trò của quản trị nhân sự. Trình bày về những nội dung cơ bản của quản trị nhân sự trong doanh nghiệp.

 • Chương Hai: trình bày những vấn đề đang thực hiện trong công tác quản trị nhân sự tại công ty trách nhiệm hữu hạn Gia Nhi Hà Nội.

Tác giả trình bày về quá trình hình thành cũng như phát triển của công ty và bộ máy tổ chức tại công ty. Đặc biệt tác giả trình bày về công tác kinh doanh tại công ty cũng như đặc điểm lao động tại công ty. Từ đó trình bày bộ máy quản lý nhân sự tại công ty.

 • Chương Ba: một số cái vấn đề ý kiến trong việc đề suất hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại công ty.

Từ công tác quản trị nhân sự tại công ty, tác giả thực hiện đề ra những vấn đề bất cập trong công tác quản trị đối với bộ phận quản trị nhân sự. Vì vậy, tác giả trình bày phương hướng và mục tiêu phát triển của công ty trước hết và sau đó trình bày một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại công ty. Cuối cùng tác giả đưa ra đánh giá và kết luận chương cho bài luận văn.

Đây được đánh giá là một trong những bài luận văn thạc sĩ quản trị nguồn nhân lực ngắn gọn và súc tích nhất.

Bài mẫu luận văn thạc sĩ quản trị nhân lực số 9: Thực trạng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty.

Trong công tác quản trị nguồn nhân lực, tác giả nhận định được công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực là một trong những công tác quan trọng trong việc quản trị nguồn nhân lực. Vì vậy bài luận văn quản trị nhân lực mà tác giả trình bày bao gồm các yếu tố như sau:

 • Chương Một: những lý luận chung về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.

Trình bày về các khái niệm liên quan đến vấn đề đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. Đồng thời trình bày một số các nội dung chính về vấn đề đào tạo và phát triển nguồn nhân lực cũng như sự cần thiết của việc đào tạo và phát triển nguồn nhân lực đối với công ty.

 • Chương Hai: trình bày về những công tác thực hiện trong việc đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty.

Trước tiên, tác giả đưa ra những sự hình thành cũng như phát triển và đặc điểm của công ty. Từ đó trình bày về những công tác thực hiện đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. Từ đó đưa ra các đánh giá chung và nhận xét về các nhân tố tác động đến việc đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty. Ngoài ra, tác giả còn trình bày những vấn đề còn tồn tại nguyên nhân trong công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.

 • Chương Ba: Trình bày một số các giải pháp nhằm thực hiện nâng cao hiệu quả đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.

Tại đây, tác giả đưa ra một số các biện pháp nhầm đào tạo hiệu quả và phát triển nguồn nhân lực. Và đề ra một số các kiến nghị để nâng cao hiệu quả đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. Cuối cùng tác giả tóm tắt nội dung chính và đưa ra phần kết luận.

Đây sẽ là một trong những bài mẫu luận văn thạc sĩ quản trị nguồn nhân lực mà bạn không thể bỏ lỡ.

 1. HƯỚNG DẪN CÁCH TRÌNH BÀY BÀI LUẬN VĂN ĐẠT ĐIỂM CAO

Trình bày một bài luận văn không chỉ đúng theo quy định mà còn đạt được điểm số tối đa. Vì vậy bạn sẽ cần tìm hiểu một số các nội dung trình bày như sau:

Về quy định chung trong các bài luận văn: Bài luận văn phải được trình bày trên khổ giấy A4, kiểu trang đứng.

Phong chữ là time new Roman, định dạng lề là bottom, bản mã là Unicode, cỡ chữ là 12 hoặc 13. Độ dài của bài luận văn tùy theo yêu cầu của môn học nhưng quy định chung là phải tối đa 40 Trang. Sử dụng các tiêu đề trên heater và footer. Đánh số thứ tự trang.

Về cách trình bày bài luận văn chi tiết:

Trang bìa

Trang phục bìa

Trang nhận xét của giáo viên hướng dẫn,

Các nhận xét của hướng dẫn bộ phận, lời cảm ơn, mục lục, danh sách các bảng biểu và hình vẽ,

Chính sách chữ viết tắt,

Nội dung chính của bài luận văn bao gồm:

             Chương Một: Mở đầu,

            Chương Hai: Cơ sở lý thuyết

            Chương Ba: Nội dung và phương pháp thực hiện nghiên cứu

            Chương bốn: Nhận xét, kết quả, kết luận

            Tài liệu tham khảo, phụ lục (nếu có).

Ngoài ra bạn còn cần phải biết về một số các quy định tính trang cũng như các quy định về tài liệu tham khảo. Cần lưu ý những bố cục cách trình bày của bài luận văn phải dựa theo những tiêu chuẩn trong môn học.

Với cách thức trình bày như trên, bạn sẽ đạt điểm số tối đa trong bài luận văn, Và ký được ấn tượng khi trình bày một bài luận văn.

BẤM TẢI tài liệu các bạn liên hệ trực tiếp nhé

Dịch vụ làm luận văn liên hệ zalo 0936 885 877

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
Contact Me on Zalo
0936885877