Đề Tài + Bài Mẫu Luận Văn Thạc Sĩ Dịch Vụ Hành Chính

Luận Văn Thạc Sĩ Dịch Vụ Hành Chính là một trong những đề tài hay mà sinh viên hay chọn cho bài luận văn thạc sĩ của mình, dưới đây mình xin chia sẻ lại mẫu đề tài và bài mẫu để các bạn cùng tham khảo nhé

Dịch vụ hành chính là một trong những dịch vụ gắn liền với đời sống của con người. Đây là vấn đề không chỉ được quan tâm bởi các cơ quan nhà nước mà còn bởi mỗi người dân trên cả nước. Dịch vụ hành chính ở Việt Nam bao gồm những dịch vụ về đăng ký giấy khai sinh, đăng ký kết hôn, đăng ký ly hôn, đăng ký nhận nuôi, đăng ký hộ khẩu, … Vấn đề dịch vụ hành chính cũng đã được ghi nhận và điều chỉnh trong hệ thống pháp luật Việt Nam. Chủ đề về dịch vụ hành chính cũng nhận được nhiều sự quan tâm từ các bạn học viên. Nhiều bạn học viên khi tiến hành nghiên cứu về chủ đề này đã gặp những khó khăn, hạn chế nhất định. Chính vì thế chúng tôi đã tiến hành tìm hiểu, đưa ra cho các bạn danh sách những Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Dịch Vụ Hành Chính hay và tiêu biểu.

Dịch vụ hành chính là gì? Luận văn thạc sĩ dịch vụ hành chính là gì?

Như chúng ta đã biết, dịch vụ hành chính là những dịch vụ của nhà nước, nghĩa vụ của người dân cần phải thực hiện về những thủ tục hành chính tại các cơ quan nhà nước. Và những dịch vụ hành chính này cần phải được thực hiện đúng theo quy định của pháp luật Việt Nam. Chúng ta có thể kể đến những dịch vụ hành chính tiêu biểu như: đăng ký kết hôn, đăng ký giấy khai sinh, đăng ký ly hôn, đăng ký báo tử, …. Thông thường những thủ tục hành chính này sẽ được thực hiện tại Ủy ban nhân dân các cấp – đại diện tại khu vực địa phương, Chính phủ – đứng đầu cơ quan hành chính cấp trung ương. Dịch vụ hành chính là những dịch vụ không thể thiếu trong đời sống xã hội hiện nay và nó gắn liền với các hoạt động về mặt pháp luật của những chủ thể tham gia dịch vụ hành chính. Như vậy, chúng ta có thể thấy được tầm quan trọng của các dịch vụ hành chính trong đời sống xã hội hiện nay. Dịch vụ hành chính gắn liền với đời sống của người dân. Trong giai đoạn hiện nay, các dịch vụ hành chính đã được thực hiện tốt và nghiêm minh theo quy định của pháp luật tại các địa phương trên cả nước. Điều này góp phần ổn định xã hội, giúp cho xã hội đi vào trật tự và hoạt động hiệu quả hơn.

Luận văn thạc sĩ dịch vụ hành chính là thể loại đề tài luận văn được đánh giá là khó. Bởi thể loại đề tài này còn mang yếu tố pháp luật nên đòi hỏi người thực hiện đề tài cần phải có kiến thức chuyên môn sâu sắc cùng với kỹ năng phân tích, giải quyết vấn đề. Xét về mặt hình thức, đề tài được triển khai nghiên cứu giống như những đề tài luận văn thạc sĩ bình thường. Xét về mặt nội dung, đề tài sẽ khai thác chủ yếu vấn đề hành chính và phục vụ hành chính tại các cơ quan hành chính nhà nước từ trung ương đến địa phương. Nhằm làm nổi bật lên dịch vụ hành chính được đề cập trong đề tài nghiên cứu. Chúng ta có thể khai thác đề tài theo những dạng luận văn thạc sĩ dịch vụ hành chính thường gặp sau:

 • Luận văn thạc sĩ dịch vụ hành chính về hộ tịch
 • Luận văn thạc sĩ dịch vụ hành chính về đất đai
 • Luận văn thạc sĩ dịch vụ hành chính về nhân lực
 • Luận văn thạc sĩ dịch vụ hành chính về y tế
 • …..
Luận Văn Thạc Sĩ Dịch Vụ Hành Chính
Luận Văn Thạc Sĩ Dịch Vụ Hành Chính

Danh sách đề tài luận văn thạc sĩ dịch vụ hành chính hay và sáng tạo

Có nhiều dạng đề tài cho bài luận văn thạc sĩ dịch vụ hành chính. Tuy nhiên để sắp xếp và lựa chọn đề tài theo tiêu chuẩn về sự phù hợp, sáng tạo, khả thi thì không phải là điều đơn giản. Sau đây chúng tôi sẽ giới thiệu tới các bạn những đề tài luận văn thạc sĩ dịch vụ hành chính hay và phù hợp.

1.Luận văn thạc sĩ dịch vụ hành chình cơ bản

 1. Thực trạng hoạt động thực hiện các dịch vụ hành chính về đăng ký giấy khai sinh cho trẻ em trên địa bàn thành phố Hà Nội trong thời gian qua.
 2. Một số hạn chế cần khắc phục trong việc thực hiện các dịch vụ hành chính về đăng ký khai sinh Kết hợp với nhận cha mẹ và con theo quy định của pháp luật.
 3. Nghiên cứu về hoạt động thực hiện dịch vụ hành chính trong việc tiến hành cấp giấy xác nhận Tình trạng hôn nhân tại Ủy ban nhân dân các cấp.
 4. Một số giải pháp nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động thực hiện các dịch vụ hành chính trong việc đăng ký sửa đổi bổ sung thông tin về hộ tịch của cá nhân.
 5. Thực trạng hoạt động giải quyết các thủ tục hành chính về vấn đề đăng ký kết hôn lưu động theo quy định của pháp luật Việt Nam.
 6. Mối quan hệ xã hội phát sinh trong trật tự quản lý hành chính nhà nước mà một bên tham gia quan hệ là cơ quan hành chính nhà nước có thẩm quyền trong dịch vụ hành chính.
 7. Những biện pháp hoàn thiện và nâng cao việc thực thi các đường lối, chính sách của Đảng và nhà nước tại các cơ quan hành chính nhà nước về dịch vụ hành chính.
 8. Nghiên cứu các dịch vụ hành chính về đăng ký hộ tich qua thực tiễn tại ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh hiện nay.
 9. So sánh và phân biệt các dịch vụ hành chính đối với các dịch vụ công theo góc độ pháp luật Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.
 10. trách nhiệm pháp lý của các cơ quan hành chính nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong việc thực hiện dịch vụ hành chính cấp địa phương.
 11. Một số tác động từ môi trường xã hội ảnh hưởng tới chất lượng hoạt động thực hiện dịch vụ hành chính về cấp giấy chuyển đổi mục đích sử dụng đất cho người dân
 12. Nghiên cứu thực tế hoạt động thực hiện dịch vụ hành chính trong việc cấp lại giấy chứng nhận bổ sung giấy chứng nhận do bị mất về lĩnh vực đất đai.
 13. Các dịch vụ hành chính liên quan tới thủ tục đăng ký cho thuê quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản gắn với đất lần đầu theo quy định của pháp luật.
 14. Một số hạn chế cần phải khắc phục trong việc thực hiện quy định của pháp luật Việt Nam về các dịch vụ hành chính liên quan tới việc xác định là diện tích đất ở châu hộ gia đình
 15. Tiếp tục đẩy mạnh hiệu quả hoạt động thực hiện dịch vụ hành chính liên quan tới việc tách thửa hoặc hộp thửa đất cho hộ gia đình theo quy định của pháp luật.
 16. Thực trạng việc giải quyết những thủ tục hành chính cho người dân trên địa bàn thành phố Hà Nội hiện nay.
 17. Vị trí và vai trò của các dịch vụ hành chính đối với hệ thống luật pháp Việt Nam – gắn với luật pháp của các nước xã hội chủ nghĩa chung.
 18. Những vấn đề đặt ra về việc cải cách và hoàn thiện hơn đối với dịch vụ hành chính ở Việt Nam thông qua thực trạng những năm gần đây.
 19. Nghiên cứu các vấn đề lý luận chung về dịch vụ hành chính và đưa ra quan điểm, đánh giá cá nhân của mình về vấn đề.
 20. Giải pháp hoàn thiện và nâng cao nhận thức của người dân sinh sống trên địa bàn thành phố Hà Nội về dịch vụ hành chính – cụ thể là trách nhiệm của mỗi công dân trong xã hội.
 21. Nghiên cứu thực tế hoạt động đăng ký quyền sử dụng đất cho người dân trong việc thực hiện các dịch vụ hành chính tại Ủy ban nhân dân các cấp.
 22. Một số hạn chế cần phải khắc phục trong việc thực hiện các thủ tục hành chính liên quan tới đăng ký đất đai lần đầu đối với trường hợp được nhà nước giao để quản lý đất theo quy định của pháp luật.
 23. Nghiên cứu thực tế việc thực hiện các dịch vụ hành chính liên quan tới xác nhận tiếp tục sử dụng đất đất nông nghiệp của hộ gia đình tại Ủy ban nhân dân cấp xã.
 24. Một số hạn chế cần phải khắc phục và nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của việc thực hiện các dịch vụ hành chính liên quan tới quyền sử dụng đất của người dân
 25. Thực trạng việc xác định lại diện tích đất ở cho hộ gia đình cá nhân đã được cấp giấy chứng nhận trong việc thực hiện các dịch vụ hành chính của Ủy ban nhân dân cấp xã

2. Luận văn thạc sĩ dịch vụ hành chính mang tính sáng tạo

 1. Thực trạng hoạt động thực hiện các dịch vụ hành chính về bảo trợ xã hội cho người dân trên địa bàn thành phố Hà Nội.
 2. Một số giải pháp nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động thực hiện dịch vụ hành chính về công nhận hộ nghèo và Hộ cận nghèo phát sinh trong năm theo quy định của pháp luật.
 3. Một số hạn chế cần phải khắc phục trong việc thực hiện các dịch vụ hành chính về hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội.
 4. Nghiên cứu thực tế công tác dịch vụ hành chính về thủ tục xác nhận hộ gia đình làm nông nghiệp thuộc diện đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ về bảo hiểm xã hội.
 5. Tiếp tục đẩy mạnh hiệu quả hoạt động của các dịch vụ hành chính trong việc thực hiện trợ giúp xã hội đột xuất đối với người bị thương nặng cho tai nạn lao động.
 6. Vai trò và tầm quan trọng của các dịch vụ hành chính trong hệ thống pháp luật Việt Nam nói chung – nghiên cứu thực tiễn tại ủy ban nhân dân thành phố Hải phòng.
 7. Trình bày và phân tích điểm mới của các dịch vụ hành chính Việt Nam trong bối cảnh nền kinh tế – xã hội toàn cầu hóa ngày nay.
 8. Những yếu tố tác động và ảnh hưởng trực tiếp tới việc triển khai, áp dụng các chế tài xử phạt trong luật hành chính đối với các hành vi vi phạm luật trong thực hiện dịch vụ hành chính.
 9. Những vấn đề cần phải khắc phục trong việc điều chỉnh các mối quan hệ xã hội trong trật tự quản lý hành chính nhà nước về việc thực hiện dịch vụ hành chính.
 10. Thực trạng việc áp dụng các thành tựu khoa học công nghệ vào trong quá trình thực hiện dịch vụ hành chính tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền ở nước ta.
 11. Một số giải pháp nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của việc xác định lại mức độ khuyết tật và cấp giấy xác nhận khuyết tật cho người trong việc thực hiện dịch vụ hành chính.
 12. Nghiên cứu thực tế việc thực hiện các dịch vụ hành chính liên quan tới đổi cấp lại giấy xác nhận khuyết tật tại các cơ quan hành chính nhà nước có thẩm quyền.
 13. Một số yếu tố từ môi trường xã hội ảnh hưởng tới chất lượng hiệu quả hoạt động của các dịch vụ hành chính liên quan tới việc điều chỉnh Hưởng và thôi trợ cấp xã hội Hàng tháng.
 14. Nghiên cứu thực tế việc thực hiện các dịch vụ xã hội về việc tổ chức quyên góp trên địa bàn xã của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 15. Thực trạng việc thực hiện các dịch vụ hành trình liên quan tới các thủ tục tiếp nhận đối tượng là người chưa thành niên không có nơi cư trú ổn định theo quy định của pháp luật.
 16. Những hạn chế cần phải khắc phục trong quá trình nghiên cứu và thực hiện các dịch vụ hành chính tại ủy ban nhân dân tỉnh X.
 17. Hoàn thiện chức năng và nhiệm vụ của các Bộ và cơ quan ngang Bộ trong bộ máy hành chính nhà nước ta và thẩm quyền thực hiện dịch vụ hành chính.
 18. Một số giải pháp đẩy mạnh và phát huy vai trò của Ủy ban nhân dân trong việc thực hiện các dịch vụ hành chính mà chính phủ giao.
 19. Nghiên cứu các chức năng, nhiệm vụ và vai trò của các cơ quan hành chính nhà nước từ trung ương đến địa phương trong thực hiện dịch vụ hành chính nhà nước.
 20. Các dịch vụ hành chính Việt Nam về tổ chức cán bộ công chức, viên chức thông qua hoạt động quản lý hành chính nhà nước – thực trạng và giải pháp.

===> Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Tổ Chức Quản Lý đính kèm Bài Mẫu

3. Luận văn dịch vụ hành chính được quan tâm nhiều nhất

 1. Một số hạn chế cần phải khắc phục cho việc thực hiện các thủ tục hành chính liên quan tới hoạt động xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội hiện nay.
 2. Nghiên cứu thực tế việc cấp giấy phép xin giới đối với các công trình không theo các tuyến đô thị trong việc thực hiện dịch vụ hành chính của các cơ quan nhà nước.
 3. Một số giải pháp nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của các dịch vụ hành chính liên quan tới cấp phép xây dựng đối với các công trình giao thông công cộng.
 4. Thực trạng hoạt động thực hiện các dịch vụ hành chính về cấp phép xây dựng sửa chữa cải tạo đối với các công trình tín ngưỡng tôn giáo ở nước ta hiện nay.
 5. Tiếp tục đẩy mạnh hiệu quả hoạt động thực hiện dịch vụ hành chính liên quan tới việc cấp và điều chỉnh giấy phép xây dựng đối với các công trình trong khu đô thị.
 6. Những tồn tại và hạn chế trong việc thực thi pháp luật Việt Nam về thực hiện dịch vụ hành chính của các cơ quan hành chính có thẩm quyền.
 7. Nghiên cứu các dịch vụ hành chính nhà nước về việc bảo đảm, thực hiện quyền con người, quyền công dân theo quy định của pháp luật.
 8. Những hạn chế và tồn tại trong việc thực thi luật hành chính Việt Nam về các dịch vụ hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ – những giải pháp khắc phục.
 9. Một số biện pháp khắc phục việc thi hành các quyết định xử phạt hành chính đối với các cán bộ công chức, viên chức trong các dịch vụ hành chính tại các cơ quan hành chính nhà nước.
 10. Một số giải pháp cho việc thực hiện, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật hành chính trong lĩnh vực an toàn, trật tự và quản lý xã hội trong việc thực hiện dịch vụ hành chính.
 11. Một số hạn chế cần phải khắc phục trong việc thực hiện quy định của pháp luật về các thủ tục hành chính liên quan tới gia hạn giấy phép xây dựng đối với các công trình nhà ở riêng lẻ.
 12. Nghiên cứu thực tế việc thực hiện các dịch vụ hành chính liên quan tới công tác thẩm định và báo cáo nghiên cứu khả năng đầu tư xây dựng.
 13. Một số giải pháp nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của các dịch vụ hành chính về thẩm định Thiết kế xây dựng và có sự điều chỉnh của các cơ quan nhà nước.
 14. Tiếp tục đẩy mạnh hiệu quả hoạt động của các dịch vụ hành chính liên quan tới việc xử lý vi phạm đối với các cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật về hành chính công.
 15. Nghiên cứu thực tế việc thực hiện các dịch vụ hành chính về lĩnh vực an toàn lao động tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 16. Thực trạng việc thực thi pháp luật về xử phạt các hành vi vi phạm hành chính Việt Nam trong lĩnh vực môi trường và bảo vệ môi trường bền vững trong việc thực hiện dịch vụ hành chính.
 17. Những hạn chế trong việc thực hiện dịch vụ hành chính về xử phạt các hành vi vi phạm pháp luật hành chính Việt Nam trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.
 18. Một số tác động từ môi trường xã hội tới việc thực hiện dịch vụ hành chính về xử lý các hành vi vi phạm pháp luật hành chính Việt Nam về lĩnh vực an toàn thực phẩm.
 19. Thực trạng việc xử lý các hành vi vi phạm pháp luật và các chế tài xử phạt hành chính đối với lĩnh vực xâm phạm quyền bí mật, đời tư của con người trên các trang mạng, truyền thông và báo điện tử.
 20. Nghiên cứu tình trạng tổ chức bộ máy hành chính nhà nước trong việc quản lý và thực hiện các dịch vụ hành chính tại các khu vực thành thị, nông thôn ở nước ta trong bối cảnh nền kinh tế, xã hội ngày nay.

BÀI MẪU LUẬN VĂN THẠC SĨ DỊCH VỤ HÀNH CHÍNH

TẢI TÀI LIỆU

TẢI TÀI LIỆU 

Như vậy, chúng tôi đã chia sẻ tới các bạn những đề tài Luận Văn Thạc Sĩ Dịch Vụ Hành Chính hay và nổi bật. Mọi thông tin có trong bài viết đều được trích dẫn từ những nguồn tin uy tín. Chúng tôi hy vọng với những thông tin này sẽ giúp cho các bạn lựa chọn được một đề tài luận văn thạc sĩ dịch vụ hành chính phù hợp, sáng tạo.

===> THAM KHẢO DỊCH VỤ VIẾT THUÊ LUẬN VĂN THẠC SĨ, HOTLINE 0936.885.877

 

5 1 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
Contact Me on Zalo
0936885877