Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Đơn Phương Chấm Dứt Hợp Đồng

Bài viết này của chúng tôi nhằm giúp đỡ các bạn học viên đang tìm kiếm một Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Đơn Phương Chấm Dứt Hợp Đồng phù hợp cho mình. Được biết hiện nay có nhiều bạn học viên đang trong quá trình viết bài luận văn thạc sĩ của mình và gặp nhiều khó khăn. Một trong những khó khăn đó là lựa chọn một đề tài luận văn thạc sĩ đơn phương chấm dứt hợp đồng. Chính vì thế, chúng tôi sẽ chia sẻ tới các bạn một số đề tài luận văn thạc sĩ đơn phương chấm dứt hợp hay và tiêu biểu.

Những dạng đề tài Luận Văn Thạc Sĩ Đơn Phương Chấm Dứt Hợp Đồng lao động tiêu biểu

Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động là một chủ đề khó và khá trìu tượng. Chính vì thế cũng rất khó cho các bạn học viên để có thể tìm kiếm một đề tài luận văn thạc sĩ phù hợp cho bản thân mình. Để giúp các bạn hiểu rõ hơn về vấn đề này thì đầu tiên chúng tôi sẽ đưa ra cho các bạn những dạng đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Đơn Phương Chấm Dứt Hợp Đồng tiêu biểu

 • Luận văn thạc sĩ đơn phương chấm dứt hợp đồng của người lao động
 • Luận văn thạc sĩ đơn phương chấm dứt hợp đồng của người sử dụng lao động
 • Luận văn thạc sĩ đơn phương chấm dứt hợp đồng về thủ tục chấm dứt
 • Luận văn thạc sĩ đơn phương chấm dứt hợp đồng về quyền lợi khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đúng luật
 • Luận văn thạc sĩ đơn phương chấm dứt hợp đồng về đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái luật
 • ……..
Luận Văn Thạc Sĩ Đơn Phương Chấm Dứt Hợp Đồng
Luận Văn Thạc Sĩ Đơn Phương Chấm Dứt Hợp Đồng

Danh sách đề tài Luận Văn Thạc Sĩ Đơn Phương Chấm Dứt Hợp Đồng lao động hay dành cho bạn

1.Luận văn thạc sĩ đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động

 1. Trình bày về quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động mà không cần lý do của người lao động.
 2. Điều kiện để chấm dứt hợp đồng lao động hợp pháp mà người lao động phải bảo đảm.
 3. Đánh giá về thủ tục đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động
 4. Nghiên cứu thực tế Yêu cầu người lao động thực hiện thủ tục báo trước khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động.
 5. Đánh giá hiệu quả pháp lý của đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động mà không cần lý do theo quy định của pháp luật.
 6. Trình bày về các thủ tục pháp lý liên quan tới đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động.
 7. Đánh giá về quy định tại điều 35 Bộ luật Lao động 2019 về quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động mà không có lý do của người lao động.
 8. Trình bày về người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động không cần báo trước trong trường hợp không được bố trí theo đúng công việc.
 9. Nghiên cứu các trường hợp người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động không cần báo trước theo quy định của pháp luật.
 10. Đánh giá về thực tế người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động không cần báo trước trong trường hợp bị sử dụng lao động ngược đãi đánh đập.
 11. Phân tích quy định người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động không cần báo trước đối với trường hợp lao động nữ mang thai phải nghỉ việc theo quy định tại khoản 1 điều 138 bộ luật lao động.
 12. Đánh giá về trường hợp người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động không cần báo trước khi đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định tại điều 169 của bộ luật lao động.
 13. Trình bày về người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động không cần báo trước trong trường hợp không được trả đủ lương hoặc trả lương không đúng thời hạn.
 14. Đánh giá về trường hợp người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động mà không cần báo trước trong trường hợp bị quấy rối tình dục tại nơi làm việc.
 15. Thực trạng việc áp dụng các quy định về quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên M.
 16. Đánh giá về người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động không cần báo trước trong trường hợp người sử dụng lao động cung cấp thông tin không trung thực theo quy định tại khoản 1 điều 16 bộ luật lao động làm ảnh hưởng đến việc thực hiện hợp đồng lao động.
 17. Trình bày các vấn đề pháp lý về người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động nhưng phải báo trước cho người sử dụng lao động ít nhất 45 ngày.
 18. Phân tích quy định người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động nhưng phải báo trước cho người sử dụng lao động ít nhất 30 ngày Nếu làm việc theo hợp đồng lao động.
 19. Nghiên cứu thực tế quy định về quyền người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động nhưng phải báo trước cho người sử dụng lao động đối với một số ngành nghề công việc đặc thù.
 20. Phân tích người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động nhưng phải báo trước cho người sử dụng lao động ít nhất 3 ngày làm việc nếu làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn có dưới 12 tháng.

===> Danh Sách Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Luật Xây Dựng

2. Luận văn thạc sĩ đơn phương chấm dứt hợp đồng đối với người sử dụng lao động.

 1. Đánh giá về người lao động thường xuyên không hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động và quyền của người sử dụng lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng.
 2. Trình bày cơ sở pháp lý của quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người sử dụng lao động.
 3. Đánh giá về góc độ pháp lý hoạt động người sử dụng lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trong trường hợp người lao động thường xuyên không hoàn thành công việc.
 4. Trình bày về người sử dụng lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trong trường hợp người lao động bị ốm đau tai nạn điều trị 12 tháng liên tục.
 5. Phân tích về quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người sử dụng lao động trong trường hợp sau thiên tai hỏa hoạn dịch bệnh nguy hiểm.
 6. Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người sử dụng lao động trong trường hợp người lao động không có mặt tại nơi làm việc sau thời gian quy định tại điều 31 của bộ luật lao động.
 7. Phân tích cơ sở pháp lý của hoạt động người sử dụng lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trong trường hợp người lao động không đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định tại điều 169 của bộ luật lao động.
 8. Trình bày về quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người sử dụng lao động đối với trường hợp người lao động tự ý bỏ việc mà không có lý do chính đáng từ 5 ngày làm việc liên tục trở lên.
 9. Phân tích quy định về quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người sử dụng lao động trong trường hợp người lao động cung cấp không trung thực thông tin theo quy định tại khoản 2 điều 16 của bộ luật lao động.
 10. Đánh giá về quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người sử dụng lao động khi người lao động mắc phải các lỗi trong khoảng một điều 36 bộ luật lao động.
 11. Phân tích quy định người sử dụng lao động phải báo trước cho người lao động ít nhất 45 ngày đối với trường hợp hợp đồng lao động không xác định thời hạn khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động.
 12. Trình bày về người sử dụng lao động phải báo trước cho người lao động ít nhất 30 ngày đối với trường hợp lao động xác định thời hạn từ 12 tháng đến 36 tháng.
 13. Phân tích trường hợp người sử dụng lao động không được thực hiện quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động.
 14. Nghiên cứu về quy định người sử dụng lao động phải báo trước cho người lao động ít nhất 3 ngày làm việc đối với hợp đồng lao động xác định thời hạn có dưới 12 tháng.
 15. Trình bày về hủy bỏ việc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người sử dụng lao động.

===> Chia Sẻ Danh Sách Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Luật Doanh Nghiệp

3. Luận văn thạc sĩ đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động về thủ tục chấm dứt.

 1. Trình bày về thủ tục pháp lý đối với hoạt động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động.
 2. Phân tích quyết định người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động phải báo cho người sử dụng lao động biết trước ít nhất 120 ngày.
 3. Nghiên cứu về thủ tục khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động cho người sử dụng lao động người lao động phải báo trước ít nhất bằng 1/4 thời gian của hợp đồng lao động.
 4. Yêu cầu người lao động phải báo trước ít nhất 45 ngày cho người sử dụng lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động
 5. Đánh giá về việc người lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động phải báo cho người sử dụng lao động biết trước ít nhất 30 ngày theo hợp đồng lao động có thời hạn từ 12 đến 36 tháng.
 6. Nghiên cứu trường hợp người lao động phải báo trước cho người sử dụng lao động ít nhất 3 ngày làm việc khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động.
 7. Phân tích các trường hợp người lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động không cần phải báo cho người sử dụng lao động.
 8. Trình bày về trường hợp người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động không cần phải báo cáo cho người sử dụng lao động khi bị quấy rối tình dục tại nơi làm việc.
 9. Nghiên cứu các thủ tục pháp lý không cần phải báo trước cho người sử dụng lao động khi người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động.
 10. Hậu quả pháp lý của việc không thực hiện đúng thủ tục pháp lý khi người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động.
 11. Trình bày các thủ tục pháp lý dành cho người sử dụng lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động.
 12. Người sử dụng lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động phải báo trước ít nhất 120 ngày cho người lao động.
 13. Đánh giá về quy định báo trước bằng 1/4 thời hạn của hợp đồng khi người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động.
 14. Trình bày quy định phải báo trước ít nhất 45 ngày khi người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động.
 15. Phân tích về thủ tục pháp lý đối với người sử dụng lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động mà không cần phải báo trước.

===> Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Nhà Nước Về Kinh Tế Tài Chính

4. Luận văn đơn phương chấm dứt hợp đồng về quyền lợi khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đúng luật.

 1. Đánh giá về quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đúng luật.
 2. Trình bày về quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đúng luật.
 3. Phân tích về quy định được nhận trợ cấp thôi việc trừ trường hợp đủ điều kiện hưởng lương hưu hoặc người lao động bị đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động do tự ý bỏ việc từ năm ngày làm việc liên tục.
 4. Nghiên cứu về quyền được thanh toán tiền lương và các quyền lợi khác của người lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đúng luật.
 5. Trình bày về quyền và lợi ích hợp pháp khi được xác nhận thời gian đóng bảo hiểm xã hội và nhận lại các loại giấy tờ khác của người lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đúng luật
 6. Phân tích về quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đúng luật theo quy định của luật lao động.
 7. Trình bày hiệu quả pháp lý của quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia hợp đồng lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng đúng luật.
 8. Thực tế việc thực hiện đúng quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đúng luật.
 9. Trình bày hiệu quả pháp lý của quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đúng luật.
 10. Đánh giá cơ sở pháp lý về quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đúng luật.

===> Chia sẻ 110+ Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Luật Môi Trường

5. Luận văn đơn phương chấm dứt hợp đồng về quyền lợi khi đơn phương chấm dứt hợp đồng trái luật.

 1. Các quy định của luật lao động về đơn phương chấm dứt hợp đồng trái luật.
 2. Trình bày về quy định bồi thường nửa tháng tiền lương đối với người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng trái luật.
 3. Các chế định pháp lý về việc bồi thường khi người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng trái luật.
 4. Nghiên cứu về việc bồi thường các khoản tiền tương ứng với tiền lương trong những ngày không thông báo trước của người lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng trái luật.
 5. Đánh giá về hậu quả pháp lý của người sử dụng lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái luật.
 6. Trình bày về quy định người sử dụng lao động phải nhận lại người lao động vào làm việc vào bồi thường theo quy định khi đơn phương chấm dứt hợp đồng trái pháp luật.
 7. Nghiên cứu về việc người sử dụng lao động phải trả thêm cho người lao động một khoản tiền ít nhất bằng 2 tháng tiền lương khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái luật.
 8. Phân tích thực tế việc người sử dụng lao động phải trả một khoản tiền tương ứng với tiền lương trong những ngày không thông báo trước khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái luật.
 9. Đánh giá về hậu quả pháp lý của việc người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái luật Nếu người lao động không muốn làm việc.
 10. Trình bày cơ sở pháp lý trong trường hợp người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng trái luật nếu không muốn nhận lại và người lao động đồng ý thì bồi thường cho người lao động ít nhất bằng 2 tháng tiền lương.

===> Top Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Nhà Nước Về Dân Số

Như vậy Chúng tôi đã đưa ra cho các bạn những đề tài Luận Văn Thạc Sĩ Đơn Phương Chấm Dứt Hợp Đồng hay và ấn tượng. Để có được những thông tin chính xác hữu ích cho bài viết của các bạn Chúng tôi đã tiến hành Tìm kiếm và tổng hợp trên nhiều phương diện khác nhau. Do vậy các bạn có thể yên tâm về chất lượng của bài viết này. Chúng tôi hi vọng với những thông tin trên sẽ giúp các bạn tìm kiếm được một đề tài luận văn thạc sĩ đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động phù hợp với bản thân mình.

===> Bạn cần hỗ trợ trong quá trình viết luận văn hãy liên hệ với Luận Văn Tri Thức nhé

Hotline 0936885877 (zalo/tele/viber)

===> Tham Khảo Giá Dịch Vụ Làm Luận Văn Là Bao Nhiêu? Bảng giá 2022

5 1 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
Contact Me on Zalo
0936885877