Chia Sẻ 100 Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Khoa Học Thư Viện

Luận Văn Thạc Sĩ Khoa Học Thư Viện là một trong những nội dung mà các học viên ngành Khoa Học Thư Viện sẽ chọn cho bài luận văn thạc sĩ của mình. Dưới đây ta hãy tìm hiểu một chút về ngành học và các đề tài của ngành khoa học thư viện nhé.

Khoa Học Thư Viện là gì?

Khoa học thư viện là lĩnh vực nghiên cứu dạy cách quản lý sách và các thông tin khác, đặc biệt là thông qua việc thu thập, bảo quản và sắp xếp sách và các tài liệu khác trong thư viện. Nếu bạn muốn làm việc như một thủ thư chuyên nghiệp trong thư viện công cộng hoặc thư viện học thuật, bạn thường cần phải có bằng Thạc sĩ Khoa học Thư viện (MLS). Đôi khi bằng cấp được gọi là MLIS, viết tắt của Thạc sĩ Thư viện và Khoa học Thông tin.

Tìm hiểu về ngành Khoa Học Thư Viện

Bạn có thể đặc biệt tò mò muốn biết những loại khóa học bạn sẽ tham gia hoặc những chủ đề bạn sẽ học nếu bạn nghiên cứu khoa học thư viện. Làm thế nào nó khó khăn để chăm sóc sách? Câu trả lời là nó có thể khó khăn hơn bạn nghĩ. Các thư viện đóng một vai trò quan trọng trong giáo dục cả trong trường học và cao đẳng cũng như trong cộng đồng địa phương, và họ quản lý số lượng ngày càng tăng các tài liệu, bao gồm DVD, CD, tạp chí, sách và tài nguyên máy tính. Ngoài việc học cách chăm sóc các nguồn tài liệu đó, thủ thư còn phải giỏi phục vụ sinh viên hoặc công chúng bằng cách giúp họ tiếp cận và sử dụng các nguồn tài liệu đó một cách sáng tạo và hiệu quả.

Một số chủ đề bạn có thể gặp phải khi nghiên cứu khoa học thư viện bao gồm bảo quản sách, bảo quản kỹ thuật số, quản lý thư viện hoặc trung tâm thông tin, văn học thiếu nhi, biên mục, phương pháp nghiên cứu, phát triển bộ sưu tập và quản lý tài liệu lưu trữ.

Bạn có thể sẽ không nghiên cứu tất cả các lĩnh vực đó và có thể nghiên cứu những lĩnh vực khác không được đề cập. Tất cả phụ thuộc vào những gì bạn chuyên về và điều đó có thể phụ thuộc vào loại công việc thư viện bạn đang tìm kiếm. Tất cả những người nghiên cứu khoa học thư viện, đặc biệt là những người muốn chỉ đạo một thư viện hoặc quản lý một bộ phận trong thư viện. Tuy nhiên, có nhiều loại thư viện khác nhau mà bạn có thể làm việc, bao gồm các trường K-12, trường cao đẳng, thư viện chuyên khoa hoặc bộ sưu tập thư viện trong một trường đại học (chẳng hạn như luật, âm nhạc hoặc thần học) và thư viện công cộng. Giám đốc thư viện ở một thị trấn nhỏ có thể cần phải là một nhà tổng quát có thể đảm đương nhiều nhiệm vụ khác nhau, trong khi người quản lý một bộ sưu tập đặc biệt trong thư viện học thuật hoặc trường học có thể cần phải có một số kỹ năng cụ thể, chuyên biệt.

Không phải ai làm việc trong thư viện cũng sẽ là một thủ thư chuyên nghiệp, nhưng những người ở các vị trí chủ chốt thường đã học một số môn khoa học thư viện, ở trình độ thạc sĩ hoặc thấp hơn. Có bằng cao đẳng về khoa học thư viện, thường giúp chuẩn bị cho một người nào đó trở thành trợ lý thư viện hoặc kỹ thuật viên. Hiệp hội Thư viện Hoa Kỳ (ALA) là một nơi tốt để bắt đầu khám phá các loại công việc thư viện khác nhau và để xem bạn có thể cần trình độ học vấn nào trong lĩnh vực khoa học thư viện.

Làm việc trong thư viện có thể là một công việc bổ ích cho những người thích làm việc với sách và các tài liệu tài nguyên khác và giúp mọi người có thể truy cập chúng cho những gì họ cần. Khoa học thư viện là lĩnh vực bạn muốn khám phá nếu loại công việc đó có vẻ phù hợp với bạn.

===> Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Nhà Nước Về Khoa Học Và Công Nghệ

Luận Văn Thạc Sĩ Khoa Học Thư Viện
Luận Văn Thạc Sĩ Khoa Học Thư Viện

Top Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Khoa Học Thư Viện

 1. Hoàn thiện công tác tổ chức quản lý nguồn tài liệu nội sinh đáp ứng phương thức đào tạo theo tín chỉ tại trường Đại học Bách khoa Hà Nội
 2. Nghiên cứu công tác phát triển nguồn lực thông tin tại Ban Tư liệu – Viện Mỹ thuật
 3. Phát triển kiến thức thông tin cho sinh viên trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
 4. Nghiên cứu hoàn thiện bộ máy tra cứu tin của Trung tâm Thông tin khoa học Công An – Viện Chiến lược và Khoa học Công An
 5. Phát triển nguồn tài liệu số hóa toàn văn tại Thư viện Quốc gia Việt nam
 6. Nghiên cứu phát triển nguồn lực thông tin tại Thư viện Bộ Tư Pháp
 7. Việc ứng dụng hệ quản trị thư viện tích hợp Libollite 1.0 tại thư viện Trường Đại học Thành Đô
 8. Nghiên cứu nhu cầu tin và khả năng đáp ứng thông tin cho người dùng tin tại Học viện Kỹ thuật Quân sự
 9. Phát triển dịch vụ thông tin thư viện tại trường Đại học Giao thông Vận tải Hà Nội
 10. Ứng dụng công nghệ mã vạch trong hoạt động thông tin – Thư viện tại Thư viện trường Đại học Hà Nội
 11. Luận Văn Thạc Sĩ Khoa Học Thư Viện Hoạt động thông tin phục vụ du lịch tỉnh Cà Mau
 12. Nâng cao hiệu quả hoạt động tra cứu thông tin tại thư viện Quốc gia Việt Nam
 13. Nghiên cứu nhu cầu tin tại Trung tâm Thông tin – Thư viện Đại học Quốc gia Hà Nội
 14. Nghiên cứu nhu cầu tin và mức độ đáp ứng tại trung tâm thông tin – Tư liệu trường Đại học Hàng Hải
 15. Nghiên cứu các hoạt động đáp ứng nhu cầu đọc của người khiếm thị tại một số thành phố lớn của Việt Nam
 16. Công tác bảo quản tài liệu tại thư viện Tạ Quang Bửu trường Đại học Bách khoa Hà Nội
 17. Phát triển hệ thống sản phẩm và dịch vụ thông tin tại thư viện trường Đại học Kinh tế Quốc dân
 18. Nâng cao chất lượng xử lý nội dung tài liệu tại Thư viện trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
 19. Tổ chức và hoạt động của mạng lưới thư viện cấp huyện tỉnh Bắc Giang
 20. Hoạt động chia sẻ nguồn lực thông tin giữa các trường đại học khối Kỹ thuật trên địa bàn Hà Nội
 21. Phát triển nguồn lực thông tin tại Trung tâm Thông tin- tư liệu thuộc Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam phục vụ sự nghiệp đổi mới đất nước
 22. Luận Văn Thạc Sĩ Khoa Học Thư Viện Văn hóa đọc của sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội
 23. Nghiên cứu phát triển và khai thác nguồn lực thông tin của trung tâm thông tin thư viện trường Đại học Kiến trúc Hà Nội
 24. Phát triển nguồn lực thông tin tại Thư viện Quân Đội
 25. Nghiên cứu nhu cầu tin của người dùng tin Trường Đại học Hải Phòng
 26. Hoạt động phục vụ người dùng tin tại Trung tâm Thông tin – Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế
 27. Công tác xử lý nội dung tài liệu tại Trung tâm Thông tin – Thư viện Trường Đại học Tây Bắc
 28. Cơ sở dữ liệu thư mục tại Thư viện Quốc gia Hà Nội
 29. Hoạt động phục vụ bạn đọc ngoài thư viện của Thư viện Hà Nội
 30. Hoạt động Thông tin – Thư viện tại Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam
 31. Nghiên cứu nhu cầu tin tại Thư viện Viện Nghiên cứu Ấn Độ và Tây Nam Á
 32. Luận Văn Thạc Sĩ Khoa Học Thư Viện Phục vụ lưu động tại Thư viện tỉnh Yên Bái
 33. Nhu cầu tin của người dùng tin trường Đại học Hùng Vương tỉnh Phú Thọ
 34. Tài liệu nội sinh tại trường Đại học Y dược Thái Bình
 35. Hoạt động thông tin – Thư viện tại thư viện Viện Sử học Việt Nam
 36. Phát triển năng lực thông tin cho người dùng tin tại Thư viện Quân đội
 37. Phát triển nguồn lực thông tin tại thư viện Học viện Quân y
 38. Hoạt động marketing của thư viện James Hardiman Đại học quốc gia Irland, Galway và khả năng áp dụng tại Trung tâm Thông tin – Thư viện Đại học Quốc gia Hà Nội
 39. Xử lý tài liệu tại Trung tâm Thông tin – Thư viện Học viện Ngân hàng
 40. Phát triển nguồn lực thông tin tại Trung tâm Thông tin- tư liệu thuộc Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam phục vụ sự nghiệp đổi mới đất nước
 41. Nghiên cứu phát triển thư viện điện tử trong các trường Đại học trên địa bàn Hà Nội hiện nay
 42. Hoạt động thông tin – thư viện tại thư viện trường Đại Học Y Hà Nội
 43. Tăng cường công tác tổ chức quản lý và khai thác nguồn tin nội sinh tại Trung tâm học liệu – Đại học Thái Nguyên
 44. Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động thông tin thư viện tại Trung tâm thông tin Thư viện trường Đại học Luật Hà Nội
 45. Nghiên cứu phát triển các sản phẩm và dịch vụ thông tin thư viện tại trường Cao đẳng Hải Dương
 46. Bộ máy tra cứu tin tại Trung tâm Thông tin – Thư viện Viện nghiên cứu Đông Bắc Á
 47. Tổ chức và hoạt động của thư viện cấp huyện tỉnh Thanh Hóa – Thực trạng và giải pháp
 48. Phát triển nguồn lực thông tin tại Thư viện tỉnh Thanh Hóa
 49. Bộ máy tra cứu tin tại trung tâm Thông tin Thư viện trường Đại học Công nghiệp Hà Nội
 50. Nghiên cứu nhu cầu tin tại thư viện trường Đại học Y Hà Nội
 51. Sản phẩm và dịch vụ thông tin – thư viện tại Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam
 52. Sản phẩm và dịch vụ Thông tin – Thư viện trong hoạt động của trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh
 53. Xử lý tài liệu tại thư viện Văn phòng Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào
 54. Nghiên cứu nhu cầu tin của người dùng tin tại Khoa Quốc tế, Đại học Quốc gia Hà Nội
 55. Tăng cường hoạt động thông tin – thư viện tại trường Cao đẳng Sơn La đáp ứng yêu cầu đào tạo theo học chế tín chỉ
 56. Nguồn lực thông tin tại Viện Nghiên cứu Đông Nam Á giai đoạn hội nhập quốc tế
 57. Hoạt động phục vụ bạn đọc tại thư viện tỉnh Bắc Giang
 58. Hoạt động thông tin – thư viện đáp ứng yêu cầu đào tạo theo học chế tín chỉ tại học viện Khoa học Quân sự
 59. Ứng dụng công nghệ thông tin tại Trung tâm Thông tin Thư viện trường Đại học Sư phạm Hà Nội
 60. Bộ máy tra cứu tin tại Trung tâm Lưu trữ và Thư viện, Học viện Cảnh sát Nhân dân
 61. Tổ chức hoạt động mạng lưới thư viện công cộng tại thành phố Hải Phòng
 62. Xử lý nội dung tài liệu tại Trung tâm thông tin – Thư viện trường Cao đẳng Nội vụ Hà Nội
 63. Tăng cường công tác tổ chức quản lý và khai thác nguồn tin nội sinh tại Trung tâm học liệu – Đại học Thái Nguyên
 64. Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động thông tin thư viện tại Trung tâm thông tin Thư viện trường Đại học Luật Hà Nội
 65. Xử lý nội dung tài liệu tại Trung tâm thông tin – Thư viện trường Cao đẳng Nội vụ Hà Nội
 66. Nghiên cứu phát triển các sản phẩm và dịch vụ thông tin thư viện tại trường Cao đẳng Hải Dương
 67. Bộ máy tra cứu tin tại Trung tâm Thông tin – Thư viện Viện nghiên cứu Đông Bắc Á
 68. Tổ chức và hoạt động của thư viện cấp huyện tỉnh Thanh Hóa – Thực trạng và giải pháp
 69. Phát triển nguồn lực thông tin tại Thư viện tỉnh Thanh Hóa
 70. Bộ máy tra cứu tin tại trung tâm Thông tin Thư viện trường Đại học Công nghiệp Hà Nội
 71. Tổ chức hoạt động mạng lưới thư viện công cộng tại thành phố Hải Phòng
 72. Nghiên cứu nhu cầu tin tại thư viện trường Đại học Y Hà Nội
 73. Sản phẩm và dịch vụ thông tin – thư viện tại Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam
 74. Sản phẩm và dịch vụ Thông tin – Thư viện trong hoạt động của trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh
 75. Xử lý tài liệu tại thư viện Văn phòng Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào
 76. Nghiên cứu nhu cầu tin của người dùng tin tại Khoa Quốc tế, Đại học Quốc gia Hà Nội
 77. Tăng cường hoạt động thông tin – thư viện tại trường Cao đẳng Sơn La đáp ứng yêu cầu đào tạo theo học chế tín chỉ
 78. Nguồn lực thông tin tại Viện Nghiên cứu Đông Nam Á giai đoạn hội nhập quốc tế
 79. Luận Văn Thạc Sĩ Khoa Học Thư Viện Hoạt động phục vụ bạn đọc tại thư viện tỉnh Bắc Giang
 80. Hoạt động thông tin – thư viện đáp ứng yêu cầu đào tạo theo học chế tín chỉ tại học viện Khoa học Quân sự
 81. Ứng dụng công nghệ thông tin tại Trung tâm Thông tin Thư viện trường Đại học Sư phạm Hà Nội
 82. Bộ máy tra cứu tin tại Trung tâm Lưu trữ và Thư viện, Học viện Cảnh sát Nhân dân

83. Nâng cao chất lượng phục vụ bạn đọc của Thư viện tỉnh Nam Định

 1. Tăng cường hoạt động thông tin – Thư viện tại trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh
 2. Phát triển nguồn lực thông tin số tại thư viện Trung tâm nhiệt đới Việt Nga
 3. Nghiên cứu nhu cầu tin của người dùng tin tại thư viện Viện Nhà nước và Phát luật
 4. Nâng cao chất lượng công tác đào tạo người dùng tin tại thư viện Đại học Hà Nội
 5. Ứng dụng PHP/MySQL xây dựng phần mềm quản trị tài liệu số hóa cho hệ thống thư viện công
 6. Đổi mới tổ chức và hoạt động thông tin – thư viện tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền
 7. Tăng cường hoạt động thông tin thư viện tại Viện Công nghiệ thông tin thư viện Y học Trung ương
 8. Nâng cao hiệu quả khai thác, sử dụng tạp chí tại Thư viện Khoa học và Công nghệ Quốc gia
 9. Công tác phục vụ bạn đọc tại Thư viện trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
 10. Xử lý nội dung tài liệu tại Trung tâm Thông tin – Thư viện Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam
 11. Thư viện Quốc gia Việt Nam với vai trò của hệ thống Thư viện công cộng trong cả nước
 12. Đổi mới tổ chức và hoạt động thông tin khoa học ở Học viện Hậu cần trong giai đoạn điện đại hóa quân đội
 13. Hoạt động marketing tại thư viện Đại học Hà Nội
 14. Tổ chức và hoạt động thông tin – thư viện tại Trung tâm Tin học và Thống kê Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
 15. Nguồn tin nội sinh tại trường Đại học Hà Nội
 16. Tổ chức và hoạt động của các thư viện cấp huyện ở Vĩnh Phúc
 17. Nghiên cứu hoàn thiện hoạt động thông tin – Thư viện tại trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội

Nếu bạn cần tải tài liệu liên quan đến các đề tài trên hãy liên hệ với web luanvantrithuc.com để được hỗ trợ. Nhận viết bài luận văn thạc sĩ cho các bạn không có thời gian hoặc không có kinh nghiệm làm bài liên lạc qua hotline 0936.885.877 với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực viết bài giúp các bạn có thể hoàn thành tốt bài luận văn của mình một cách hoàn thiện nhất

===> THAM KHẢO Giá Dịch Vụ Làm Luận Văn Là Bao Nhiêu? Bảng giá 2022

5 1 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
Contact Me on Zalo
0936885877