Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Giáo Dục: 99 Đề Tài + Bài Mẫu

Mục lục

5/5 - (1 bình chọn)

Bạn đang tìm kiếm Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Giáo Dục để làm tham khảo cho bài luận văn của mình thì không thể bỏ qua bài viết dưới đây. Tổng hợp tập hợp 99 đề tài luận văn thạc sĩ quản lý giáo dục + 10 bài mẫu được sàng lọc từ các diễn đàn.

Để hoàn thành tốt bài luận văn của mình trước tiên ta đi sâu tìm hiểu về khái niệm nhé.

Quản lý giáo dục là gì?

Quản lý giáo dục đề cập đến việc điều hành hệ thống giáo dục trong đó một nhóm kết hợp nhân lực để giám sát, lập kế hoạch, chiến lược và thực hiện các cấu trúc để thực hiện một hệ thống giáo dục.

Giáo dục là những kiến ​​thức, kỹ năng, giá trị, niềm tin, thói quen và thái độ bằng kinh nghiệm học tập. Hệ thống giáo dục là một hệ sinh thái các chuyên gia trong các tổ chức giáo dục, chẳng hạn như các bộ chính phủ, đoàn thể, hội đồng quản lý, cơ quan và trường học. Hệ thống giáo dục bao gồm những người đứng đầu chính trị, hiệu trưởng, nhân viên giảng dạy, nhân viên không giảng dạy, nhân viên hành chính và các chuyên gia giáo dục khác làm việc cùng nhau để làm phong phú và nâng cao.

Các chuyên ngành chi tiết của Luận văn quản lý giáo dục

Luận văn thạc sĩ quản lý giáo dục mầm non

Luận văn thạc sĩ quản lý giáo dục tiểu học

Luận văn thạc sĩ quản lý giáo dục trung học phổ thông

Luận văn thạc sĩ quản lý giáo dục cao đẳng

Luận văn thạc sĩ quản lý giáo dục đại học

Luận văn thạc sĩ quản lý toán

Luận văn thạc sĩ quản lý giáo dục tiếng anh

Luận văn thạc sĩ quản lý giáo dục thể dục

Luận văn thạc sĩ quản lý giáo dục văn

Luận văn thạc sĩ quản lý giáo dục đạo đức

Luận văn thạc sĩ quản lý giáo dục nghề

Luận văn thạc sĩ quản lý giáo dục văn hóa

Luận văn thạc sĩ quản lý giáo dục nhân lực

Luận văn thạc sĩ quản lý giáo dục pháp luật

Luận văn thạc sĩ quản lý giáo dục kỹ năng sống

Luận văn thạc sĩ quản lý giáo dục chính trị

Luận văn thạc sĩ quản lý giáo dục công đoàn

Luận văn thạc sĩ quản lý giáo dục dân tộc,….

Bài mẫu luận văn thạc sĩ quản lý giáo dục
Bài mẫu luận văn thạc sĩ quản lý giáo dục

TOP 99 ĐỀ TÀI LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ GIÁO DỤC

Dưới đây là danh sách 99 đề tài quản lý giáo dục tổng hợp cho các bạn tham khảo, đầy đủ các lĩnh vực được tập hợp lại từ các bài mẫu hay của quản lý giáo dục

 1. Quản lý hoạt động bồi dưỡng giáo viên các trường tiểu học
 2. Quản lý hoạt động giáo dục giá trị sống cho học sinh trung học cơ sở
 3. Quản lý hoạt động dạy học môn Tiếng Việt theo định hướng phát triển năng lực cho học sinh các trường tiểu học
 4. Quản lý hoạt động trải nghiệm cho học sinh tiểu học khối 1 và khối 2
 5. Quản lý xây dựng trường mần non đạt chuẩn quốc gia
 6. Quản lý hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp cho học sinh trung học phổ thông
 7. Quản lý hoạt động bồi dưỡng giáo viên trung học cơ sở
 8. Quản lý hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ tại các trường mầm non
 9. Quản lý bồi dưỡng năng lực chủ nhiệm lớp cho giáo viên các trường tiểu học
 10. Quản lý dạy học tại các trường trung học phổ thông
 11. Quản lý hoạt động dạy học theo hướng tiếp cận năng lực học sinh ở các trường tiểu học
 12. Phát triển đội ngũ giáo viên trung học cơ sở
 13. Quản lý giáo dục kỹ năng sống thông qua hoạt động trải nghiệm
 14. Quản lý đào tạo tại trường Cao đẳng quốc tế
 15. Quản lý quá trình dạy học tại trường trung học phổ thông
 16. Quản lý hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh trường trung học cơ sở
 17. Quản lý hoạt động tư vấn tâm lý cho học sinh các trường trung học cơ sở
 18. Quản lí hoạt động giáo dục an toàn giao thông cho học sinh tại các trường tiểu học
 19. Quản lí hoạt động giáo dục giới tính cho học sinh
 20. Quản lý hoạt động tổ chuyên môn trong bối cảnh đổi mới chương trình giáo dục phổ thông
 21. Quản lý hoạt động dạy học môn Tin học tại các trường trung học phổ thông
 22. Quản lí hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho học sinh tại trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở
 23. Quản lý hoạt động tổ chuyên môn ở trường trung học phổ thông
 24. Quản lý hoạt động trải nghiệm trong dạy học môn Ngữ văn ở các trường trung học cơ sở
 25. Tổ chức hoạt động dạy học môn giáo dục thể chất
 26. Quản lý xây dựng văn hóa tổ chức nhà trường mầm non
 27. Hoàn thiện hệ thống đảm bảo chất lượng đào tạo
 28. Quản lý phát triển đội ngũ giáo viên các trường trung học phổ thông
 29. Quản lý hoạt thực tế của học viên trường Cao đẳng An ninh nhân dân
 30. Tổ chức hoạt động trải nghiệm cho học sinh các trường tiểu học
 31. Tổ chức phối hợp các lực lượng trong giáo dục Luật giao thông đường bộ cho học sinh
 32. Tổ chức bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ quản lý Phòng Giáo dục và Đào tạo
 33. Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm theo tiếp cận phát triển năng lực tại các trường mầm non
 34. Quản lý hoạt động bồi dưỡng giáo viên tiểu học theo chuẩn nghề nghiệp
 35. Quản lý hoạt động học tập của học viên
 36. Quản lý hoạt động tổ chuyên môn ở trường trung học cơ sở
 37. Quản lý hoạt động làm quen với tiếng Anh theo hướng trải nghiệm tại các trường mầm non tư thục
 38. Quản lý hoạt động tổ chuyên môn trường trung học cơ sở
 39. Quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học
 40. Quản lý hoạt động rèn luyện kỷ luật cho học viên
 41. Quản lý hoạt động thanh tra đào tạo
 42. Quản lý hoạt động tự học của học sinh dân tộc thiểu số
 43. Quản lý hoạt động dạy học tại trường trung học cơ sở
 44. Quản lý hoạt động trải nghiệm ngoài giờ lên lớp của học sinh
 45. Quản lý hoạt động dạy học nghề phổ thông
 46. Quản lý hoạt động giáo dục chính trị cho học viên
 47. Quản lý hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh tại trường trung học phổ thông
 48. Quản lý hoạt động giáo dục sức khỏe sinh sản cho học sinh trường trung học cơ sở
 49. Quản lý hoạt động dạy học tiếng Anh của Phòng Giáo dục – Đào tạo đối với các trường trung học cơ sở
 50. Quản lý hoạt động dạy học môn tin học theo chuẩn năng lực
 51. Quản lý hoạt động dạy học môn toán ở trường trung học cơ sở
 52. Nghiên cứu thực trạng việc đánh giá kết quả học tập của sinh viên trường Cao đắng
 53. Quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp theo hướng phát triển năng lực và phẩm chất cho học sinh ở trường trung học phổ thông
 54. Quản lý hoạt động dạy học các học phần thực tập môn học đáp ứng yêu cầu phát triển năng lực nghề nghiệp
 55. Quản lý hoạt động chăm sóc – Giáo dục trẻ tại các trường mầm non tư thục
 56. Quản lý hoạt động chăm sóc và nuôi dưỡng trẻ trường mầm non
 57. Quản lý hoạt động dạy học ở trường trung học cơ sở
 58. Quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp theo hướng phát triển năng lực và phẩm chất cho học sinh ở trường trung học phổ thông
 59. Quản lý hoạt động tổ chuyên môn ở trường trung học phổ thông
 60. Quản lý học sinh bán trú dân nuôi ở trường Trung học cơ sở
 61. Quản lý hoạt động bồi dưỡng năng lực sư phạm cho giảng viên trường Cao đẳng An ninh nhân dân
 62. Quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho học sinh ở các trường tiểu học
 63. Phát triển các trường trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia
 64. Quản lý hoạt động bồi dưỡng về tư vấn nghề nghiệp cho giáo viên theo hướng tiếp cận năng lực tại trung tâm giáo dục nghề nghiệp
 65. Ảnh hưởng của truyền thông xã hội đến giáo dục đạo đức cho học sinh
 66. Quản lý hoạt động bồi dưỡng học sinh giỏi môn Tiếng Anh ở các trường Trung học cơ sở
 67. Quản lý ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong đào tạo
 68. Quản lý dạy học nội dung Giáo dục địa phương ở các trường THCS
 69. Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ công đoàn cơ sở giáo dục
 70. Quản lý hoạt động bồi dưỡng năng lực cố vấn học tập cho giảng viên trường Đại học
 71. Tổ chức bồi dưỡng đội ngũ giáo viên tiếng Anh cấp tiểu học
 72. Quản lý bồi dưỡng cán bộ, công chức khối Đảng
 73. Quản lý dạy học môn Hóa học theo hướng phân hóa ở trường THPT
 74. Quản lý hoạt động kiểm tra nội bộ ở các trường trung học cơ sở
 75. Quản lý hoạt động thực hành lâm sàng của HS, SV
 76. Quản lý giáo dục kỹ năng hoạt động xã hội cho học sinh trung học cơ sở người dân tộc thiểu số
 77. Quản lý sử dụng phương tiện thiết bị dạy học
 78. Quản lý hoạt động dạy học theo chủ đề tự chọn
 79. Quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên
 80. Quản lý giáo dục đạo đức cho học sinh cá biệt
 81. Quản lý hoạt động trải nghiệm cho sinh viên khoa tiếng Hàn Quốc
 82. Phát triển đội ngũ giáo viên tiểu học
 83. Bồi dưỡng năng lực thanh tra chuyên ngành cho đội ngũ cộng tác viên thanh tra
 84. Biện pháp phát triển đội ngũ tổ trưởng chuyên môn các trường tiểu học
 85. Biện pháp quản lý hoạt động đào tạo tại Trường Trung cấp
 86. Biện pháp quản lý hoạt động dạy học
 87. Biện pháp quản lý giáo dục nếp sống văn hóa cho học sinh sinh viên
 88. Biện pháp quản lý hoạt động phát triển chương trình đào tạo nghề
 89. Quản lý hoạt động dạy học ở các trường THPT trên địa bàn
 90. Biện pháp quản lý giáo dục học sinh chưa ngoan
 91. Biện pháp quản lý các hoạt động phong trào của học sinh THPT
 92. Biện pháp quản lý công tác giáo dục bảo vệ môi trường
 93. Biện pháp quản lý chất lượng đào tạo nghề
 94. Biện pháp quản lí hot động giáo dục phòng ngừa tệ nạn xã hội cho học sinh các trường trung học phổ thông
 95. Biện pháp quản lý hoạt động giáo dục hướng nghiệp ở các trường trung học phổ thông
 96. Quản lý hoạt động đào tạo theo hệ thống tín chỉ ở Phân hiệu Trường Đại học
 97. Biện pháp quản lý hoạt động nuôi dưỡng chăm sóc trẻ tại các trường mầm non
 98. Quản lý hoạt động kiểm tra – đánh giá kết quả học tập môn vật lý của học sinh trung học phổ thông
 99. Biện pháp xây dựng trường mầm non đạt chuẩn quốc gia

DANH SÁCH 10 BÀI MẪU LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ GIÁO DỤC

Đề tài Luận văn thạc sĩ quản lý giáo dục tiểu học số 1: Quản lý hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho học sinh trong các Trường Tiểu Học Huyện Thủy Nguyên Thành Phố Hải Phòng

 • Chương 1: Cơ sở lý luận của quản lý hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho học sinh của hiệu trưởng trường tiểu học.

Trong chương 1, tác giả đã phân tích và làm sáng tỏ các vấn đề lý luận về quản lý các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, đề cập đến một số khái niệm công cụ như: quản lý, quản lý nhà trường, hoạt động trải nghiệm, hoạt động trải nghiệm sáng tạo, quản lý hoạt động trải nghiệm sáng tạo. Trong đó, quản lý hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho học sinh là quá trình tác động của chủ thể quản lý nhà trường đến tập thể giáo viên, nhân viên, học sinh và các lực lượng giáo dục khác, để tiến hành tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo theo mục tiêu, nội dung, chương trình qui định, bằng phương pháp, hình thức phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường, địa phương để đạt được mục tiêu giáo dục

 • Chương 2: Thực trạng quản lý hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho học sinh của hiệu trưởng các trường tiểu học huyện Thủy Nguyên thành phố Hải Phòng.

Nghiên cứu thực trạng hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho học sinh tại Hải Phòng vẫn còn nhiều khó khăn. Bên cạnh những khó khăn về điều kiện cơ sở vật chất, nhận thức của các lực lượng giáo dục, về năng lực của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và thành phần chuyên trách thì tính chính thống về mục tiêu, nội dung, chương trình và hệ thống tiêu chí đánh giá dành cho hoạt động sáng tạo  ở trường tiểu học cũng là một trong những yếu tố khách quan tác động không nhỏ đến việc triển khai các hoạt động trải nghiệm sáng tạo của các nhà trường.

 • Chương 3: Biện pháp quản lý hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho học sinh của hiệu trưởng các trường tiểu học huyện Thủy Nguyên thành phố Hải Phòng.

Trong chương 3, tác giả xác định các nguyên tắc đề xuất biện pháp và trình bày các biện pháp quản lý của hiệu trưởng đối với hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho học sinh. Mỗi biện pháp đều làm rõ mục đích, nội dung, cách thực hiện và điều kiện thực hiện. Các biện pháp được trình bày một cách hệ thống từ việc nâng cao nhận thức cho giáo viên và các lực lượng giáo viên về hoạt động trải nghiệm sáng tạo để làm tiền đề cho các biện pháp tiếp theo. Các biện pháp còn lại được đề cấp đến cách thức thực hiện các hoạt động theo cách tiếp cận các chức năng quản lý. Nếu triển khai đồng bộ và có hệ thống các biện pháp trên sẽ góp phần nâng cao chất lượng hoạt động trải nghiệm sáng tạo của nhà trường. Đồng thời, những biện pháp mà tác giả đã đề xuất cũng là những gợi ý có giá trị nhất định cho các trường tiểu học khác trong quá trình nghiên cứu, tìm hiểu và triển khai các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động trải nghiệm sáng tạo góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường.

Bài mẫu Luận văn quản lý giáo dục trung học số 2: Thực trạng quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống của Hiệu trưởng một số trường THCS Quận Gò Vấp – TP.HCM

 • Chương 1: Cơ sở lý luận về quản lý giáo dục kỹ năng sống cho học sinh THCS.

Chương 1 trình bài các khái niệm về quản lý giáo dục kỹ năng sống cho học sinh, việc trang bị kỹ năng sống giúp các em có khả năng giải quyết những vấn đề xảy ra trong cuộc sống hàng ngày, hạn chế những rủi ro, tồn tại và làm chủ cuộc sống của bản thân

 • Chương 2: Thực trạng công tác quản lý giáo dục kỹ năng sống của Hiệu trưởng các trường trung học cơ sở trên địa bàn quận Gò Vấp, TP.HCM.

Thực trạng quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống của hiệu trưởng một số trường THCS Quận Gò Vấp, Kết quả khảo sát về thực trạng nhận thức về kỹ năng sống và giáo dục kỹ năng sống của giáo viên và học sinh. Tuy nhiên công tác quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống trong nhà trường vẫn còn hạn chế, chưa xây dựng được nếp tổ chức hoạt động giáo dục kỹ năng sống lồng ghép vào việc giảng dạy bộ môn văn hóa, chưa tạo nhiều cơ hội cho các em rèn luyện kỹ năng sống, đặc biệt là kỹ năng giải quyết mâu thuẫn

Nhìn chung Hiệu trưởng đã có nhiều cố gắng trong việc khắc phục những khó khăn về cơ sở vật chất, có những biện pháp giáo dục kỹ năng sống mang tính tích cực tạo được hiệu quả nhất định trong hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho học sinh

 • Chương 3: Giải pháp nâng cao chất lượng công tác quản lý giáo dục kỹ năng sống cho học sinh của Hiệu trưởng các trường trung học cơ sở

Trên cơ sở lý luận, cơ sở pháp lý và cơ sở thực tiễn của việc quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống của Hiệu trưởng một số trường THCS Quận Gò Vấp, đề tài đã đưa ra các giải pháp nhằm cải tiến việc quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống của Hiệu trưởng các trường trung học sơ sở

 

Đề tài Luận văn thạc sĩ quản lý giáo dục đạo đức số 3: Thực trạng quản lý giáo dục đạo đức cho học sinh ở các trường trung học phổ thông tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu

 • Chương 1: Cơ sở lý luận của vấn đề nghiên cứu

Qua quá trình nghiên cứu những cơ sở về lý luận, tác giả có dịp tìm hiểu sâu những vấn đề về công tác quản lý nhà trường nói chung, công tác quản lý GDĐĐ cho HS nói riêng.

Nội dung quản lý giáo dục đạo đức cho học sinh trung học phổ thông bao gồm xây dựng kế hoạch giáo dục đạo đức, tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục đạo đức, chỉ đạo thực hiện kế hoạch giáo dục đạo đức, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện kế hoạch.

– Chương 2: Thực trạng công tác quản lý giáo dục đạo đức cho học sinh ở các trường THPT tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu

Công tác giáo dục đạo đức cho học sinh ở các trường vẫn chưa được chỉ đạo thực hiện một cách đồng bộ, các hoạt động phong trào chưa đi vào chiều sâu, chưa được đông đảo các lực lượng giáo dục xác định là trọng tâm của nhà trường, do đó chưa góp phần nâng cao nhất lượng giáo dục toàn diện. Vì vậy, cần có những biện pháp quản lý khoa học và hợp lý nhằm cải thiện chất lượng công tác quản lý giáo dục đạo đức ở các trường, góp phần thành công cho mục tiêu giáo dục toàn diện trong nhà trường

– Chương 3: Một số biện pháp nhằm cải thiện chất lượng công tác quản lý giáo dục đạo đức ở các trường THPT tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu

Trên cơ sở thực trạng công tác giáo dục đạo đức và quản lý giáo dục đạo đức học sinh ở các trường trung học phổ thông tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu kết hợp với cơ sở lý luận quản lý, quản lý giáo dục đạo đức, đồng thời đối chiếu với mục tiêu đào tạo và tình hình giáo dục thực tế tại địa phương, chúng tôi mạnh dạn đề xuất một số biện pháp. Các biện pháp quản lý giáo dục đạo đức học sinh đã được tiến hành khảo nghiệm đều khẳng định tính cần thiết và tính khả thi. Đây là thuận lợi để các nhà trường phát huy, áp dụng vào thực tiễn trong quản lý của mình.

Bài mẫu Luận văn quản lý giáo dục đạo đức số 4: Giải pháp quản lý hoạt động đào tạo đại học ở Trường Đại học Bạc Liêu

 • Chương 1 Cơ sở lý luận về quản lý hoạt động đào tạo Đại Học

Chương 1 tập trung trình bày hệ thống mang tính lý luận về ba vấn đề cơ bản liên quan đến đề tài: Một là, trình bày hệ thống các khái niệm cơ bản mang tính lý luận về quản lý và giải pháp quản lý hoạt động đào tạo đại học; hai là, một số nội dung về quản lý hoạt động đào tạo đại học ở trường đại học.

Như vậy, chương 1 của luận văn sẽ giúp cho người nghiên cứu có cơ sở xác định những luận cứ khoa học cho việc phân tích, đánh giá thực trạng chất lượng hoạt động đào tạo đại học của Trường Đại học Bạc Liêu ở chương 2.

 • Chương 2 Cơ sở thực tiễn quản lý hoạt động đào tạo đại học ở Trường Đại Học Bạc Liêu

Qua việc nghiên cứu thực trạng nêu trên cho thấy, Nhà trường đã có giải pháp quản lý để nâng cao chất lượng hoạt động đào tạo đại học và đã thu được một số kết quả nhất định, góp phần đáng kể nhu cầu nguồn nhân lực có trình độ đại học cho địa phương và các vùng lân cận.

Tuy nhiên, chất lượng hoạt động đào tạo đại học của Nhà trường chưa thực sự đáp ứng được yêu cầu người sử dụng lao động. Vì vậy trong thời gian tới, cần phải tìm ra giải pháp để có thể vừa duy trì được quy mô đào tạo, vừa nâng cao được chất lượng hoạt động đào tạo đại học, đây là một trong những vấn đề cấp thiết và có ý nghĩa “sống còn” đối với Trường Đại học Bạc Liêu.

 • Chương 3 Nguyên tắc và giải pháp quản lý hoạt động đào tạo  đại học ở trường Đại Học Bạc Liêu

Qua kết quả khảo nghiệm cho thấy đa số đều đánh giá cao về tính cấp thiết và tính khả thi của các giải pháp. Các giải pháp này một mặt đáp ứng được yêu cầu trước mắt nhằm khắc phục những hạn chế về cơ sở vật chất và đội ngũ cán bộ, giảng viên, vừa mang tính chiến lược phát triển lâu dài trong tương lai của Trường Đại học Bạc Liêu. Vì vậy, nếu triển khai và tổ chức thực hiện một cách đồng bộ các giải pháp đã nêu, thì sẽ đảm bảo phát huy được những điểm mạnh, khắc phục những điểm yếu trong công tác hoạt động đào tạo đại học, từng bước nâng cao chất lượng hoạt động đào tạo đại học đáp ứng yêu cầu xã hội và thị trường lao động.

Đề tài Luận văn thạc sĩ quản lý giáo dục đạo đức số 5 : Quản lý công tác thực tập sư phạm cuối khóa của sinh viên trường Đại học Ngoại Ngữ – Đại học Đà Nẵng

 • Chương 1: Cơ sở lý luận của nghiên cứu vấn đề quản lý công tác TTSP.

Luận văn cũng đã làm rõ mục đích, yêu cầu, vị trí, vai trò của TTSP trong quá trình đào tạo SV ngành sư phạm ngoại ngữ trong giai đoạn hội nhập, đồng thời vấn đề quan trọng nhất của TTSP đó là xác định được nội dung công tác TTSP cuối khóa cũng như nội dung quản lý công tác TTSP cuối khóa của SV ngành sư phạm nói chung và SV ngành sư phạm ngoại ngữ nói riêng.

 • Chương 2: Thực trạng quản lý công tác thực tập sư phạm cuối khóa của SV trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Đà Nẵng.

Qua kết quả xếp loại TTSP cho thấy các cơ sở TTSP đều nhận xét đánh giá khá tốt về chất lượng đào tạo của nhà trường. Tuy nhiên, nhìn chung công tác TTSP vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu đào tạo giáo viên dạy ngoại ngữ trong giai đoạn hội nhập hiện nay của đất nước.

Nhìn chung, việc đánh giá chất lượng TTSP hiện nay còn nhiều bất cập, chưa có một quy định thống nhất nào của Bộ GD&ĐT cho các trường đại học trong cả nước có đào tạo ngành sư phạm.

 • Chương 3: Các biện pháp quản lý công tác thực tập sư phạm cuối khóa của SV trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Đà Nẵng

Căn cứ vào những nghiên cứu lý luận và tầm quan trọng của thực tập sư phạm, qua kết quả nghiên cứu về thực trạng thực tập sư phạm và quản lý thực tập sư phạm cho SV trường Đại Học Đà Nẵng, trong báo cáo đề tài đã đề xuất các nhóm biện pháp quản lý nhằm nâng cao hiệu quả công tác thực tập sư phạm của SV

Các biện pháp quản lý được đề xuất trên đây có mục đích tác động vào tất cả các khâu của hoạt động đào tạo, tác động vào chủ thể, khách thể quản lý và tất cả các thành tố tham gia vào quá trình. Phối kết hợp giữa các biện pháp quản lý tạo thành một chỉnh thể thống nhất, đáp ứng với yêu cầu cấp bách của xã hội trong việc đào tạo đội ngũ giáo viên dạy ngoại ngữ trong giai đoạn hiện nay.

Bài mẫu 6: Bài mẫu Luận văn thạc sĩ quản lý giáo dục đạo đức: Quản lý hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho học sinh trong các trường Tiểu học huyện Thủy Nguyên thành phố Hải Phòng

 • Chương 1: Cơ sở lý luận của quản lý hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho học sinh của hiệu trưởng trường tiểu học.

Trong chương 1, tác giả đã phân tích và làm sáng tỏ các vấn đề lý luận về quản lý các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, đề cập đến một số khái niệm công cụ như: quản lý, quản lý nhà trường, hoạt động trải nghiệm, hoạt động trải nghiệm sáng tạo, quản lý hoạt động trải nghiệm sáng tạo. Trong đó, quản lý hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho học sinh là quá trình tác động của chủ thể quản lý nhà trường đến tập thể giáo viên, nhân viên, học sinh và các lực lượng giáo dục khác, để tiến hành tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo theo mục tiêu, nội dung, chương trình qui định, bằng phương pháp, hình thức phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường, địa phương để đạt được mục tiêu giáo dục.

 • Chương 2: Thực trạng quản lý hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho học sinh của hiệu trưởng các trường tiểu học huyện Thủy Nguyên thành phố Hải Phòng.

Trên cơ sở nghiên cứu thực trạng công tác quản lý trong chương 3, tác giả xác định các nguyên tắc đề xuất biện pháp và trình bày các biện pháp quản lý của hiệu trưởng đối với hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho học sinh. Mỗi biện pháp đều làm rõ mục đích, nội dung, cách thực hiện và điều kiện thực hiện. Các biện pháp giáo viên được trình bày một cách hệ thống từ việc nâng cao nhận thức cho giáo viên và các lực lượng giáo viên về hoạt động trải nghiệm sáng tạo để làm tiền đề cho các biện pháp tiếp theo. Các biện pháp còn lại được đề cấp đến cách thức thực hiện các hoạt động theo cách tiếp cận các chức năng quản lý ở các trường tiểu học huyện Thủy Nguyên. Các hình thức tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo thông qua các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp được tổ chức với sự tham gia tích cực của học sinh

 • Chương 3: Biện pháp quản lý hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho học sinh của hiệu trưởng các trường tiểu học huyện Thủy Nguyên thành phố Hải Phòng.

Trong chương 3, tác giả xác định các nguyên tắc đề xuất biện pháp và trình bày các biện pháp quản lý của hiệu trưởng đối với hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho học sinh cho học sinh. Mỗi biện pháp đều làm rõ mục đích, nội dung, cách thực hiện và điều kiện thực hiện. Các biện pháp được trình bày một cách hệ thống từ việc nâng cao nhận thức cho GV và các lực lượng GV về hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho học sinh để làm tiền đề cho các biện pháp tiếp theo.

Bài mẫu 7: Luận văn quản lý giáo dục tiếng anh: Thực trạng quản lý hoạt động dạy học môn tiếng Anh theo chương trình sách giáo khoa mới bậc trung học cơ sở ở thành phố Cà Mau

 • Chương 1: Cơ sở lý luận về công tác quản lý hoạt động dạy học theo chương trình SGK mới THCS thành phố Cà Mau.

Chương 1 tác giả trình bày các khái niệm về hoạt động dạy học, bản chất hoạt động dạy và học, nội dung công tác quản lý dạy học, quản lý cơ sở vật chất phương tiện phục vụ giảng dạy.

 • Chương 2: Thực trạng công tác quản lý hoạt động dạy học môn tiếng Anh theo SGK mới trung học cơ sở ở thành phố Cà Mau.

Thực trạng quản lý chương trình, nội dung và phương pháp dạy học mới cho thấy, đa số GV có nghiên cứu và áp dụng phương pháp dạy học tích cực cho HS, tuy nhiên khi được hỏi thì các nhà quản lý cho rằng có đồng bộ đổi mới phương pháp nhưng còn chậm, bên cạnh vẫn còn không ít CBQL và GV vẫn còn xem nhẹ hoạt động này, chương trình và nội dung trong giai đoạn mới thay sách thì nhiều, khiến người dạy vừa gặp khó khăn về nội dung cả lẫn thời gian

Bên cạnh việc thực hiện các yếu tố tích cực nhằm chuyển hóa mạnh cuộc cải cách giáo dục như các đợt tập huấn, phương pháp, cơ sở vật chất và trang thiết bị,…. Thì việc đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá của các nhà quản lý với giáo và của giáo viên với học sinh cũng phải thay đổi theo hướng tích cực hơn

 • Chương 3: Đề xuất một số nhóm giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động dạy học môn tiếng Anh theo chương trình SGK mới trung học cơ sở thành phố Cà Mau .

Quản lý nói chung và quản lý hoạt động dạy học tiếng Anh theo chương trình SGK tiếng Anh mới trung học cơ sở nói riêng, là một nhiệm vụ rất quan trọng trong thời kỳ hội nhập. Tuy nhiên ngoài những tích cực thì vẫn tồn tại một số tiêu cực nên mục tiêu chương này tác giả muốn nêu lên các kiến nghị để hoàn thiện hoạt động dạy học môn tiếng anh tại trường trung học cơ sở Thành Phố Cà Mau

Bài mẫu 8: Luận văn thạc sĩ quản lý giáo dục giá trị sống: Hoạt động giáo dục giá trị sống cho học sinh trung học cơ sở Huyện Đắk Glong tỉnh Đắk Nông

 • Chương 1: Cơ sở lý luận về quản lý giáo dục giá trị sống cho học sinh Trung học cơ sở

Trong công cuộc đổi mới đất nước ta hiện nay, đòi hỏi phải coi trọng nhân tố con người, coi trọng cả đức – trí – thể – mỹ – nghề nghiệp. Trong sự phát triển tâm lực – trí lực – thể lực thì tâm lực đóng vai trò nền tảng, bệ phóng cho sự phát triển của trí lực và thể lực và đảm bảo cho một sự phát triển bền vững. Trên đây là các cơ sở lý luận được xây dựng từ góc độ lý luận quản lý giáo dục và góc độ lý luận giáo dục giá trị sống cho học sinh Trung học cơ sở. Các khái niệm và các khái quát hóa lý luận đã cố gắng hình thành một khung lý thuyết đảm bảo cho việc khảo sát và phân tích thực trạng quản lý công tác giáo dục giá trị sống ở các trường Trung học cơ sở trong một huyện đảm bảo một cơ sở lý luận khoa học cho việc đề xuất các biện pháp quản lý hoạt động giáo dục giá trị sống cho học sinh Trung học cơ sở huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông.

 • Chương 2: Thực trạng quản lý giáo dục giá trị sống cho học sinh Trung học cơ sở huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông.

Quá trình khảo sát và phân tích thực trạng hoạt động giáo dục giá trị sống và quản lí hoạt động giáo dục giá trị sống ở các trường trung học sơ sở huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông đã cho thấy thấy: công tác quản lí hoạt động giáo dục giá trị sống đã được các cấp, các ban ngành, các nhà trường quan tâm và đã đạt được những kết quả nhất định. Tuy nhiên tính hiệu quả của hoạt động này chưa thực sự đáp ứng được yêu cầu của xã hội, chưa tương ứng với ý nghĩa, giá trị của nó trong công tác giáo dục. Để khắc phục tình trạng này, cán bộ quản lý phải tìm tòi, nghiên cứu tìm ra những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục giá trị sống cho học sinh.

 • Chương 3: Một số biện pháp nâng cao hiệu quả quản lý giáo dục giá trị sống cho học sinh THCS trên địa bạn huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông

Trình bày một số biện pháp nâng cao hiệu quả quản lý giáo dục giá trị sống cho học sinh. Các biện pháp trên có mối quan hệ chặt chẽ, tác động lẫn nhau. Do đó, phải thực hiện chúng một cách đồng bộ, nhất quán trong suốt quá trình giáo dục giá trị sống cho học sinh. Nhìn chung, đại bộ phận cán bộ – giáo viên đều đánh giá các biện pháp trên có tính cấp thiết và khả thi, có thể thực hiện để góp phần nâng cao chất lượng giáo dục giá trị sống cho học sinh.

Bài mẫu 9: Luận văn thạc sĩ quản lý giáo dục mầm non: Quản lý xây dựng trường mần non đạt chuẩn quốc gia Huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông

 • Chương 1. Cơ sở lý luận về quản lý xây dựng trường mầm non đạt chuẩn quốc gia

Trường mầm non là bậc học đầu tiên trong hệ thống giáo dục quốc dân; có vị trí, chức năng và nhiệm vụ đặc biệt quan trọng là đặt nền móng cho sự phát triển về thể chất, nhận thức, tình cảm xã hội và thẩm mỹ cho trẻ em. Trường mầm non trực tiếp đảm nhận việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục từ lúc trẻ mới 03 tháng tuổi cho đến 06 tuổi

Những vấn đề lý luận về quản lý xây dựng trường mầm non đạt chuẩn quốc gia sẽ là cơ sở quan trọng cho việc khảo sát thực trạng quản lý xây dựng trường mầm non đạt chuẩn quốc gia ở chương tiếp theo

 • Chương 2. Thực trạng quản lý xây dựng trường mầm non đạt chuẩn quốc gia huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông

Quản lý xây dựng trường mầm non đạ chuẩn quốc gia là công việc khó khăn phức tạp đòi hỏi có nhiều thời gian, công sức, đặc biệt là sự phối hợp nhịp nhàng đồng bộ của các phòng ban, đơn vị trong ban chỉ đạo, cùng với sự kiên trì nỗ lực của các cấp quản lý giáo dục, sự lãnh đạo sâu sát của các cấp ủy Đảng, chính quyền và sự tham gia đóng góp tích cực của toàn xã hội. Do đó, vẫn còn nhiều bất cập, khó khăn, cần phải được kịp thời khắc phục.

Kết quả khảo sát thực trạng trên đây là cơ sở để nghiên cứu đề xuất các biện pháp quản lý xây dựng trường mầm non đạt chuẩn quốc gia ở chương tiếp theo.

 • Chương 3. Các biện pháp quản lý xây dựng trường mầm non đạt chuẩn quốc gia của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông.

Công việc quản lý xây dựng trường mầm non đạt chuẩn quốc gia là công việc thường xuyên, liên tục của Phòng GDĐT trong thời gian tới cũng là mục tiêu quan trọng trong phát triển sự nghiệp giáo dục, đồng thời là yêu cầu phát triển mới của đất nước, của địa phương và của ngành. Do đó trong quá trình quản lý xây dựng trường MN đạt chuẩn quốc gia, Phòng GDĐT cần nghiên cứu vận dụng linh hoạt các biện pháp để lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia theo đúng lộ trình đã đề ra.

Bài mẫu 10: Luận văn quản lý giáo dục công nghệ thông tin: Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hoạt động dạy học ở các trường trung học cơ sở trên địa bàn Thành phố Thái nguyên

 • Chương 1. Cơ sở lý luận của việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hoạt động dạy học ở các trường trung học cơ sở

Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hoạt động dạy học nhằm nâng cao năng lực của cán bộ quản lí, giáo viên, nhân viên và học sinh cũng như tăng tính hiệu quả của quản lí hoạt động dạy học.

Quá trình ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lí hoạt động dạy học được thể hiện trong các chức năng của người quản lí từ khâu lập kế hoạch tổ chức hoạt động dạy và học; tổ chức, chỉ đạo hoạt động dạy và học; kiểm tra đánh giá kết quả hoạt động dạy và học…

Những vấn đề lí luận trên sẽ là cơ sở để tác giả tổ chức khảo sát thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin của cán bộ quản lí nhà trường THCS ở chương 2 của đề tài luận văn.

 • Chương 2. Thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hoạt động dạy học ở các trường THCS trên địa bàn thành phố Thái Nguyên.

Kết quả khảo sát thực tiễn cho thấy, hiện vẫn còn nhiều những khó khăn và bất cập trong ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hoạt động dạy học. Để khắc phục được những những bất cập, tồn tại đó cần có được các biện pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lí hoạt động dạy học hợp lí từ đó tạo bước chuyển biến tích cực trong việc ứng dụng rộng rãi công nghệ thông tin vào hoạt động dạy học ở các trường trung học cơ sở một cách hiệu quả.

 • Chương 3. Biện pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hoạt động dạy học ở các trường THCS trên địa bàn thành phố Thái Nguyên.

Dựa trên cơ sở lí luận và thực tiễn ứng dụng CNTT trong các trường THCS trên địa bàn TP Thái Nguyên. Tác giả đã xây dựng được 5 biện pháp nhằm phát huy tốt hơn hiệu quả của việc ứng dụng CNTT trong quản lí hoạt động dạy học ở trường THCS. Tác giả đã tổ chức khảo nghiệm tính cần thiết và tính khả thi của các biện pháp đề xuất.

Đây là cơ sở để tác giả tin tưởng và khẳng định rằng các biện pháp đề xuất đảm bảo tính khoa học và phù hợp với điều kiện thực tiễn các trường THCS. Nếu thực hiện tốt các biện pháp này sẽ góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả ứng dụng CNTT trong quản lí hoạt động dạy học ở trường THCS trên địa bàn Thành phố Thái Nguyên.

Nếu bạn đang gặp khó khăn khi làm bài luận văn thì hãy liên hệ với Luận Văn Tri Thức nhé

Bạn cần tải bảng gốc tài liệu vui lòng liên hệ qua zalo 0936885877

5 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
Contact Me on Zalo
0936885877