Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Kinh Tế: 150 Đề Tài + 10 Bài Mẫu

5/5 - (3 bình chọn)

Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Kinh Tế là một dự án nghiên cứu lớn được thực hiện dưới sự giám sát của các thành viên bộ môn về ngành quản lý kinh tế. Đây là một trong những đề tài hay mà học viên tốt nghiệp thạc sĩ ngành kinh tế đặc biệt quan tâm. Dưới đây là danh sách đề tài hay chọn của luận văn thạc sĩ quản lý kinh tế và bài mẫu luận văn thạc sĩ quản ký kinh tế hay nhất được chia sẻ.

Quản lý kinh tế là gì?

– Việc đạt được các mục tiêu ngân sách với chi phí tối thiểu để khi hoạt động được hoàn thành, doanh thu vượt quá chi phí, tức là có lợi nhuận đảm bảo mức lợi nhuận càng cao càng tốt cả ở cấp độ chung và theo sản phẩm, bộ phận hoặc dịch vụ đã thực hiện

– Các nhà quản lý sử dụng các khuôn khổ kinh tế để tối ưu hóa lợi nhuận, phân bổ nguồn lực và sản lượng chung của công ty, đồng thời nâng cao hiệu quả và giảm thiểu các hoạt động không hiệu quả. Các khuôn khổ này hỗ trợ các tổ chức đưa ra các quyết định hợp lý, tiến bộ, bằng cách phân tích các vấn đề thực tế ở cả cấp độ kinh tế vi mô và vĩ mô. Các quyết định của nhà quản lý liên quan đến dự báo (đưa ra quyết định về tương lai), liên quan đến mức độ rủi ro và không chắc chắn, tuy nhiên, sự hỗ trợ của các kỹ thuật quản lý kinh tế hỗ trợ trong việc cung cấp thông tin cho các nhà quản lý trong các quyết định này.

Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Kinh Tế
Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Kinh Tế

150 Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Kinh Tế

Dưới đây là danh sách 150 đề tài Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Kinh Tế hay nhất mà Luận Văn Tri Thức đã lọc lại từ các diễn đàn chia sẻ để các bạn có thể chọn cho mình một đề tài làm bài luận văn thạc sĩ của mình

 1. Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Kinh Tế Quản lý nhà nước về chất thải rắn
 2. Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Kinh Tế Quản lý thu bảo hiểm xã hội
 3. Quản lý các dự án đầu tư tại Ban quản lý khu đại học
 4. Quản lý các dự án về công nghệ thông tin ở Ngân hàng
 5. Quản lý các dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách nhà nước
 6. Quản lý các công ty cổ phần
 7. Quản lý các dự án công nghệ thông tin
 8. Quản lý các dịch vụ trên Intetnet tại Công ty
 9. Phối hợp thu thuế nội địa giữa cơ quan thuế – Kho bạc – Ngân hàng thương mại ở Việt Nam
 10. Quản lý các dự án giao thông đường bộ
 11. Tín dụng đối với học sinh sinh viên của Ngân hàng Chính sách xã hội
 12. Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Kinh Tế Xây dựng nông thôn mới
 13. Quản lý nhà nước về du lịch cộng đồng
 14. Quản lý thu bảo hiểm xã hội bắt buộc
 15. Quản lý nhà nước đối với hoạt động huy động vốn của các ngân hàng thương mại
 16. Quản lý nhà nước về nông nghiệp
 17. Quản lý nhà nước về bảo vệ rừng
 18. Quản lý nhà nước về du lịch
 19. Hoàn thiện công tác quản lý tài chính tại Kiểm toán nhà nước
 20. Quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm
 21. Hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng
 22. Nâng cao chất lượng đội ngũ công chức
 23. Quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước
 24. Quản lý thu bảo hiểm xã hội bắt buộc tại Bảo hiểm xã hội
 25. Quản lý đầu tư trực tiếp nước ngoài
 26. Quản lý nhà nước về xuất khẩu hàng hóa
 27. Quản lý nhà nước về dịch vụ viễn thông
 28. Quản lý nhà nước về chi Bảo hiểm xã hội
 29. Chính sách phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số
 30. Quản lý đấu thầu các dự án có vốn ODA tại Ban quản lý Trung ương các dự án thủy lợi
 31. Quản lý nhà nước đối với các cụm công nghiệp
 32. Quản lý đấu thầu mua sắm thiết bị xây dựng
 33. Quản lý các khoản thu từ đất
 34. Quản lý nhà nước đối với làng nghề
 35. Quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước cho giáo dục đào tạo và khoa học công nghệ
 36. Nâng cao chất lượng nhân lực
 37. Quản lý kinh phí nghiên cứu khoa học và công nghệ
 38. Quản lý dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước
 39. Quản lý nhà nước về tái chế chất thải công nghiệp
 40. Quản lý Logistics tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài
 41. Quản lý nhân lực tại trường Cao đẳng
 42. Quản lý hoạt động tín dụng tại ngân hàng
 43. Quản lý vốn đầu tư xây dựng công trình thủy lợi từ ngân sách nhà nước
 44. Mô hình quản lý vốn của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước tại các doanh nghiệp
 45. Liên kết trong phát triển cây dược liệu cho công ty cp Traphaco: trường hợp nghiên cứu
 46. Quản lý hoạt động du lịch
 47. Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Kinh Tế Quản lý nợ thuế
 48. Chiến lược thị phần bảo hiểm tài sản – kỹ thuật
 49. Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài
 50. Quản lý hoạt động tự doanh chứng khoán của Công ty
 51. Quản lý nguồn lực tài chính chương trình mục tiêu quốc gia
 52. Sử dụng vốn Trái phiếu Chính phủ trong đầu tư xây dựng cơ bản
 53. Quản lý dự án ODA cho đào tạo đội ngũ bác sĩ đa khoa ở Việt Nam
 54. Chiến lược phát triển dịch vụ nội dung số
 55. Quản lý đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước
 56. Quản lý nhà nước trong lĩnh vực đấu thầu các dự án đầu tư
 57. Thực hiện Chính sách xoá đói, giảm nghèo huyện Quảng Xương
 58. Kiểm tra thuế đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa
 59. Quản lý các dự án đầu tư xây dựng đường tuần tra biên giới
 60. Nâng cao năng lực quản lý trong kinh doanh xuất bản phẩm
 61. Quản lý dự án đầu tư các công trình đê điều
 62. Quản lý tài chính tại Trường đại học giáo dục
 63. Quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước
 64. Quản lý nhà nước về đầu từ phát triển các khu kinh tế
 65. Hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng
 66. Hoàn thiện công tác quản lý thu ngân sách qua Kho bạc nhà nước
 67. Phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế
 68. Quản lý dịch vụ bưu chính chuyển phát tại bưu điện
 69. Quản lý chi ngân sách nhà nước
 70. Giảm nghèo cho đồng bào dân tộc thiểu số
 71. Phát triển du lịch
 72. Quản lý nhà nước về hoạt động xuất nhập khẩu
 73. Các yếu tố tác động đến sự tuân thủ thuế của các doanh nghiệp hoạt động
 74. Hoàn thiện công tác quản lý chi ngân sách nhà nước
 75. Quản lý nhà nước về nông nghiệp
 76. Quản lý nhà nước về đầu tư trực tiếp nước ngoài
 77. Quản lý đầu tư cơ sở hạ tầng y tế bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước
 78. Quản lý Nhà nước về Công nghiệp
 79. Hoàn thiện quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước
 80. Chuyển dịch cơ cấu cây trồng
 81. Quản lý đầu tư công
 82. Phát triển du lịch cộng đồng
 83. Quản lý vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước
 84. Quản lý rừng
 85. Quản lý Nhà nước về đất nông nghiệp
 86. Quản lý Nhà nước đối với hoạt động khai thác thủy sản
 87. Tăng trưởng kinh tế xanh
 88. Quản lý nhà nước về du lịch
 89. Quản lý vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước
 90. Những nhân tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng Chính Phủ điện tử của người dân
 91. Quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội
 92. Quản lý nhà nước đối với hoạt động giới thiệu việc làm
 93. Quản lý nhà nước về hoạt động khai thác thủy sản
 94. Quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng từ nguồn ngân sách
 95. Quản lý nhà nước về môi trường
 96. Quản lý nhà nước về chi trả các chế độ BHXH
 97. Quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI)
 98. Quản lý thu bảo hiểm xã hội tại Bảo hiểm xã hội
 99. Quản lý chi bảo hiểm thất nghiệp tại Bảo hiểm xã hội
 100. Quản lý nhà nước về tiểu thủ công nghiệp
 101. Quản lý nhà nước về kinh doanh xăng dầu
 102. Quản lý nhà nước trong đào tạo nghề cho thanh niên
 103. Quản lý Nhà nước về chi thường xuyên tại các đơn vị Ban quản lý rừng phòng hộ
 104. Quản lý nhà nước về FDI trong lĩnh vực Công nghiệp
 105. Quản lý hoạt động thương mại
 106. Quản lý bảo hiểm xã hội đối với người lao động tại Bảo hiểm xã hội
 107. Quản lý thu thuế nhập khẩu
 108. Quản lý nhà nước về phòng chống buôn lậu và gian lận thương mại
 109. Quản lý thu Bảo hiểm xã hội
 110. Quản lý nhà nước đối với rừng sản xuất
 111. Quản lý chi Bảo hiểm xã hội
 112. Quản lý thu thuế đối với doanh nghiêp kinh doanh xăng dầu
 113. Quản lý nhà nước về bảo trợ xã hội
 114. Quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng cơ bản
 115. Quản lý nhà nước về Khu kinh tế cửa khẩu
 116. Quản lý nhà nước về công tác đào tạo cán bộ công chức
 117. Quản lý nhà nước về tài sản công
 118. Quản lý nhà nước đối với hợp tác xã
 119. Quản lý chi thường xuyên ngân sách Nhà nước
 120. Quản lý nhà nước về bảo hiểm thất nghiệp
 121. Quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp tư nhân
 122. Quản lý thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh
 123. Quản lý nhà nước về phòng, chống buôn lậu và gian lận thương mại
 124. Quản lý nhà nước về giáo dục Tiểu học
 125. Quản lý nhà nước về du lịch làng nghề
 126. Quản lý trật tự xây dựng đô thị
 127. Quản lý Nhà nước công tác khám chữa bệnh Y tế tư nhân
 128. Quản lý nhà nước về vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA)
 129. Quản lý nhà nước đối với quỹ ốm đau, thai sản
 130. Quản lý đầu tư xây dựng cơ bản các Trường học mầm non và phổ thông bằng nguồn ngân sách nhà nước
 131. Quản lý nhà nước về công tác giới thiệu việc làm cho người đồng bào dân tộc thiểu số
 132. Quản lý nhà nước về giải quyết việc làm cho người lao động
 133. Quản lý đầu tư xây dựng trong ngành giáo dục bằng nguồn vốn ngân sách
 134. Quản lý nhà nước về bảo trợ xã hội
 135. Quản lý khám chữa bệnh bảo hiểm y tế
 136. Quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp
 137. Quản lý dự án xây dựng công trình giao thông đường bộ
 138. Quản lý nhà nước đối với hợp tác xã nông nghiệp
 139. Quản lý nhà nước về y tế cấp xã
 140. Quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước
 141. Quản lý nhà nước về đầu tư hạ tầng giao thông bằng nguồn vốn ngân sách
 142. Quản lý nhà nước về đấu thầu các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách
 143. Quản lý về trật tự xây dựng đô thị
 144. Quản lý thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế
 145. Quản lý nhà nước về rừng trồng
 146. Quản lý nhà nước về buôn bán hàng cấm
 147. Quản lý nhân lực công nghệ thông tin tại ngân hàng
 148. Chống gian lận về trị giá hải quan sau thông quan
 149. Quản lý hoạt động cho vay tại Sở Giao dịch Ngân hàng
 150. Hoàn thiện cơ chế quản lý tài chính các cơ sở giáo dục đại học công lập thực hiện tự chủ ở Việt Nam

===> DỊCH VỤ LÀM LUẬN VĂN TRỌN GÓI BAO CHỈNH SỬA BÀI

===> HỖ TRỢ TẢI TÀI LIỆU CÁC ĐỀ TÀI TRÊN  BẠN QUÉT MÃ BÊN DƯỚI ĐỂ LIÊN HỆ ZALO 

Top 10 Bài mẫu Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Kinh Tế

Bài mẫu Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Kinh Tế về Quản lý nhà nước đối với làng nghề tại huyện vĩnh tường tỉnh Vĩnh Phúc

Đây là Bài mẫu Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Kinh Tế về quản lý nhà nước đối với làng nghề, trình bày tổng quan về làng nghề, quản lý nhà nước về phát triển làng nghề. Giới thiệu làng nghề huyện Vĩnh Tường, thực trạng quản lý làng nghề, giải pháp phát triển làng nghề như quy hoạch phát triển, đầu tư hỗ trợ,.. . Làng nghề góp phần không nhỏ vào sự phát triển kinh tế – xã hội cũng như gìn giữ các giá trị văn hoá truyền thống của địa phương

Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Kinh Tế về Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào tỉnh Vĩnh Phúc

Đây là Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Kinh Tế về việc thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. Trình bày Cơ sở lý luận về thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài và đề ra giải pháp thu hút có hiệu quả hơn nữa nguồn vốn FDI góp phần tích cực thực hiện mục tiêu thu hút FDI của tỉnh, xây dựng Vĩnh Phúc thành một tỉnh có nền kinh tế phát triển vững mạnh theo hướng công nghiệp hoá – hiện đại hoá.

Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Kinh Tế về Quản lý nhân lực tại Công ty Cổ Phần Thiết Bị Năm Sao Việt

Đây là Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Kinh Tế về quản lý nhân lực tại công ty xây dựng, trình bày cơ sở lý luận về quản lý nhân lực, bài học kinh nghiệm trong quản lý nhân lực công ty sản xuất, giới thiệu công ty xây dựng, thực trạng quản lý nhân lực tại công ty xây dựng từ đó đưa ra các giải pháp hoàn thiện quản lý nhân lực tại công ty đóng góp một phần quan trọng trong nâng cao chất lượng nhân lực, đáp ứng được nhu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty

Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Kinh Tế về Quản lý ngân sách cấp huyện cho nông nghiệp nông thôn của Huyện Cô Tô, Tỉnh Quảng Ninh

Đây là Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Kinh Tế về quản lý ngân sách cho nông nghiệp nông thôn trình bày cơ sở lý luận về quản lý ngân sách, trình bày các khái niệm, đặc điểm của nông nghiệp nông thôn, quản lý ngân sách, ngân sách nhà nước, các yếu tố ảnh hưởng đến công tác quản lý ngân sách nhà nước cấp huyện, kinh nghiệm quản lý ngân sách nhà nước về thu chi. Trình bày thực trạng quản lý ngân sách nhà nước từ đó đưa ra các giải pháp để tăng cường quản lý ngân sách nhà nước cho nông nghiệp nông thôn trên địa bàn huyện Cô Tô.

Nâng cao chất lượng đội ngũ công chức tại Huyện Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ

Đây là Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Kinh Tế về chất lượng đội ngũ công chức, trình bày cơ sở lý luận về đội ngũ công chức, những vấn đề lý luận cơ bản và kinh nghiệm thực tiễn về chất lượng đội ngũ công chức, giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ công chức huyện Thanh Ba đến năm 2020.

Thực hiện chính sách xóa đói giảm nghèo ở Huyện QuảngXương-TỉnhThanhHóa

Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Kinh Tế về chính sách xóa đói giảm nghèo ở huyện Quản Xương, Thanh Hóa.    Phân tích thực trạng chính sách xóa đói, giảm nghèo ở Huyện Quảng Xương hiện nay. Trình bày tổng quan nghiên cứu chính sách xóa đói giảm nghèo, cơ sở lý luận và bài học kinh nghiệm thực hiện chính sách xóa đói giảm nghèo. Những mặt tồn tại và hạn chế, từ đó đưa ra một số giải pháp thực hiện chính sách xóa đói giảm nghèo ở Huyện Quảng Xương.

Quản lý dự án đầu tư các công trình đê điều ở Tỉnh Phú Thọ

Mẫu Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Kinh Tế về quản lý dự án đầu tư công trình đê điều, đề xuất giải pháp hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư công trình đê điều, đề xuất giải pháp hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư công trình đê điều, nâng cao hiệu quả vốn đầu tư của nhà nước, khắc phục kịp thời các sự cố đê điều, đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của nhà nước và nhân dân.

Hoàn thiện cơ chế quản lý tài chính các cơ sở giáo dục Đại Học Công Lập thực hiện tự chủ ở Việt Nam

Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Kinh Tế về cơ chế quản lý tài chính cơ sở giáo dục đại học tự chủ. Trình bày tổng quan tình hình nghiên cứu, cơ sở lý luận về cơ chế quản lý tài chính, kinh nghiệm quốc tế và rút ra kinh nghiệm tại Việt Nam. Từ đó đưa ra các giải pháp để hoàn thiện cơ chế quản lý tài chính, nhằm tăng tính tự chủ, tăng trách nhiệm giải trình của các nhà trường trước Nhà nước, người học và cộng đồng xã hội.

Quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Á Châu- Chi Nhánh Hà Nội

Đây là mẫu Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Kinh Tế về quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng á châu. Trình bày cơ sở lý luận về quản lý rủi ro tín dụng như các khái niệm, kinh nghiệm quản lý rủi ro tín dụng, các yếu tố ảnh hưởng công tác quản lý rủi ro tín dụng môi trường bên ngoài, môi trường bên trong, giải pháp hoàn thiện rủi ro tín dụng, góp phần nâng cao hiệu quả công tác  quản lý rủi ro tín dụng của Ngân hàng TMCP Á Châu – Chi nhánh Hà Nội trong thời gian tới.

Quản lý thu Bảo Hiểm Xã Hội tại Huyện Phú Bình, Tỉnh Thái Nguyên

Đây là mẫu Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Kinh Tế về quản lý thu bảo hiểm xã hội. Trình bày tổng quan về tình hình nghiên cứu về quản lý thu bảo hiểm xã hội, thực trạng quản lý thu bảo hiểm xã hội, đưa ra giải pháp hoàn thiện quản lý thu bảo hiểm xã hội, góp phần bảo đảm ổn định đời sống cho cán bộ, công chức, quân nhân và người lao động, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, an sinh xã hội thúc đẩy sự mạnh nghiệp xây dựng đất nước, bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa.

BẠN GẶP KHÓ KHĂN VỀ VIỆC CHỌN ĐỀ TÀI HOẶC LÀM BÀI HÃY LIÊN HỆ CHO CHÚNG TÔI QUA DỊCH VỤ LÀM LUẬN VĂN CỦA LUẬN VĂN TRI THỨC HOTLINE 0936885877

5 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
1 Comment
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
1
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
Contact Me on Zalo
0936885877