Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Nhà Nước Về Đất Đai

Bài viết này chúng tôi sẽ giới thiệu tới các bạn những đề tài Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Nhà Nước Về Đất Đai được tổng hợp và thống kê từ nhiều nguồn uy tín. Theo như chúng tôi được biết hiện đang có nhiều bạn sinh viên còn gặp nhiều khó khăn trong công tác nghiên cứu cũng như là lựa chọn một đề tài luận văn thạc sĩ quản lý nhà nước về đất đai phù hợp.

Có nhiều bạn học viên chưa biết cách sắp xếp và triển khai đúng về một đề tài luận văn thạc sĩ nói chung và luận văn thạc sĩ quản lý nhà nước về đất đai nói riêng. Chính vì thế, ngay sau đây chúng tôi sẽ đưa ra cho các bạn tham khảo những đề tài Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Nhà Nước Về Đất Đai tiêu biểu + sáng tạo.

Đề tài Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Nhà Nước Về Đất Đai là gì?

Trước tiên chúng tôi sẽ nói qua cho các bạn hiểu về công tác quản lý nhà nước về đất đai. Quản lý nhà nước về đất đai là tổng hợp các hoạt động của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để thực hiện và bảo vệ quyền sở hữu nhà nước về đất đai, đó là các hoạt động trong việc nắm chắc tình hình sử dụng đất đai, trong việc phân phối và phân phối lại theo quy hoạch, kế hoạch, trong việc kiểm tra, giám sát quá trình sử dụng đất đai.

Đề tài Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Nhà Nước Về Đất Đai là một trong những đề tài được nhiều học viên lựa chọn nghiên cứu chuyên sâu phục vụ cho công tác quản lý nhà nước. Yêu cầu và đòi hỏi ở một đề tài Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Nhà Nước Về Đất Đai là rất cao về cả hình thức và nội dung nghiên cứu. Để đạt được thành tích xuất sắc cho một bài luận văn thạc sĩ về chủ đề này, học viên phải đảm bảo nhiều yếu tố và có cái nhìn khách quan về vấn đề nghiên cứu.

Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Nhà Nước Về Đất Đai
Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Nhà Nước Về Đất Đai

Những đề tài Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Nhà Nước Về Đất Đai hay và tiêu biểu

Sau khi tiến hành tổng hợp và nghiên cứu, chúng tôi đã tìm ra được những đề tài Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Nhà Nước Về Đất Đai tiêu biểu và hay. Để giúp cho các bạn học viên có thêm nhiều gợi ý mới và phướng hướng nghiên cứu mới, có tính sáng tạo cho bài luận văn thạc sĩ của mình. Hãy tham khảo để có thêm nhiều thông tin hữu ích cho quá trình hoàn thiện bài Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Nhà Nước Về Đất Đai của mình.

1.Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Nhà Nước Về Đất Đai cơ bản

 1. Nghiên cứu hoạt động ban hành văn bản quy phạm pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai của tổ chức, cơ quan nhà nước theo luật đất đai năm 2013.
 2. Cơ sở pháp lý của hoạt động quản lý nhà nước về đất đai tại Việt Nam.
 3. Trình bày về hoạt động xác định địa giới hành chính, lập và quản lý hồ sơ địa giới hành chính, lập bản đồ hành chính.
 4. Hoàn thiện quản lý nhà nước về đất đai của chính quyền quận Tây Hồ trong giai đoạn 2022 – 2025.
 5. Đánh giá về việc khảo sát, đo đạc, lập bản đồ địa chính, bản đồ hiện trạng sử dụng đất theo quy định của pháp luật.
 6. Phân tích quy định của pháp luật về công tác quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.
 7. Trình bày về góc độ pháp lý của hoạt động quản lý việc giao đất, cho thuê đất và thu hồi đất theo quy định của pháp luật hiện hành.
 8. Quản lý nhà nước về đất đai ở tỉnh Quảng Nam trong năm 2021 theo quy định của pháp luật.
 9. Nghiên cứu về công tác quản lý việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi thu hồi đất theo quy định của pháp luật.
 10. Cơ sở pháp lý của hoạt động đăng ký đất đai, lập và quản lý hồ sơ địa chính, cấp giất chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
 11. Sử dụng tài nguyên đất và rừng trong sản xuất nông, lâm nghiệp của cộng đồng các dân tộc ở tỉnh Yên Bái.
 12. Trình bày về hoạt động thống kê, kiểm kê đất đai theo quy định của pháp luật hiện hành.
 13. Phân tích quy định của pháp luật về hành động xây dựng hệ thống thông tin đất đai trong quản lý nhà nước về đất đai.
 14. Nghiên cứu về hoạt động quản lý tài chính về đất đai và giá đất theo quy định của pháp luật hiện hành.
 15. Đánh giá nội dung pháp lý của hoạt động quản lý, giám sát việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất.
 16. Nâng cao năng lực quản lý nhà nước đối với thị trường nhà ở, đất đai đô thị – Ứng dụng tại Hà Nội.
 17. Trình bày về cơ sở pháp lý của việc thanh tra, kiểm tra, đánh giá, theo dõi việc chấp hành quy định của pháp luật về đất đai và xử lý vi phạm pháp luật về đất đai.
 18. Phân tích nội dung quy định phổ biến, giáo dục pháp luật về đất đai trong quản lý nhà nước về đất đai theo quy định của pháp luật.
 19. Nghiên cứu thực tế hoạt động giải quyết tranh chấp về đất đai, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong quản lý và xử dụng đất đai theo quy định của pháp luật.
 20. Đánh giá về công tác quản lý hoạt động dịch vụ về đất đai trong quản lý nhà nước về đất đai.

===> Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Giải Quyết Tranh Chấp Đất Đai

 1. Luận Văn Quản Lý Nhà Nước Về Đất Đai mới nhất.

 1. Hoàn thiện mục đích chuyển đổi đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Giang trong giai đoạn 2022 – 2025.
 2. Đánh giá về công tác quản lý nhà nước về đất đai tại cơ quan hành chính Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.
 3. Đặc điểm địa chất thủy văn trong mối liên quan với cấu trúc địa chất khu vực thị trấn Đồng Văn, tỉnh Hà Giang.
 4. Trình bày về hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước về đất đai tại ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang trong năm 2021.
 5. Đánh giá tình hình quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn quận Long Biên, thành phố Hà Nội.
 6. Trình bày về thủ tục chuyển nhượng đất tại ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng – thực trạng và giải pháp.
 7. Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn huyện Thanh Oai.
 8. Nghiên cứu thực tế hoạt động quản lý nhà nước về đất đai trong việc xử lý vi phạm hành chính về đất đai.
 9. Đánh giá việc thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất tại một số dự án trên địa bàn huyện Tháp Mười tỉnh Đồng Tháp.
 10. Công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn Quận Nam Từ Liêm – Thành phố Hà Nội trong 6 tháng đầu năm 2022.
 11. Nghiên cứu giá đất ở và các yếu tố ảnh hưởng đến giá đất ở trên địa bàn huyện Từ Liêm cũ, Thành phố Hà Nội.
 12. phân phối và phân phối lại đất đai theo quy hoạch và kế hoạch chung thống nhất – trên thực tế tại thành phố Hồ Chí Minh.
 13. Tăng cường vai trò quản lý của nhà nước đối với đất đai trong quá trình đô thị hóa ở thành phố Hà Nội.
 14. Nghiên cứu về hoạt động quản lý nhà nước về đất đai trong bối cảnh xã hội Việt Nam ảnh hưởng bởi đại dịch Covid -19.
 15. Thực trạng về quản lý Nhà nước trong công tác đăng ký và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở và quyền sở hữu nhà ở trên địa bàn quận X.
 16. Trình bày về công tác quản lý nhà nước về đất đai đối với hoạt động quản lý tài chính về đất đai qua thực tiễn tại tỉnh M.
 17. Đánh giá việc thực hiện chính sách thu hồi, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất tại một số dự án trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.
 18. Phân tích hoạt động pháp lý của việc quản lý nhà nước về đất đai đối với việc mua bán, sử dụng đất.
 19. Tình hình quản lý sử dụng đất trên địa bàn huyện Phù Yên tỉnh Sơn La trong giai đoạn 2018 – 2020.
 20. Đánh giá về công tác quản lý hành chính trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
 21. Thực trạng và định hướng sử dụng đất tỉnh Nam Định trong điều kiện biến đổi khí hậu – giải pháp khắc phục.
 22. Thực trạng việc quản lý việc giao đất, cho thuê đất trên địa bàn Quận M thành phố X trong giai đoạn 2018 – 2021.
 23. Công tác quản lý Nhà nước về quyền sử dụng đất tại địa bàn thành phố Thái Nguyên trong giai đoạn 2018 – 2020.
 24. Trình bày về thực tế ảnh hưởng của xã hội đến công tác quản lý nhà nước về sử dụng đất hiện nay.
 25. Đánh giá các yếu tố tác động tới chất lượng của xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai hiện nay.
 26. Quản lý hồ sơ lưu trữ trong lĩnh vực đất đai qua thực tiễn tại Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam.
 27. Pháp luật về hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất qua thực tiễn quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội trong bối cảnh hiện nay.
 28. Nghiên cứu về hiệu quả của hoạt động quản lý nhà nước về đất đai tại Việt Nam trong những năm qua.
 29. Đánh giá về công tác quản lý nhà nước về đất đai trong việc kiểm soát lạm phát đất đai.
 30. Trình bày về hoạt động quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh Quảng Bình trong thời gian vừa qua.
 31. Nghiên cứu về thực trạng hoạt động quản lý nhà nước về đất đai đối với hoạt động kiểm soát đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
 32. Phân tích góc độ pháp lý của hoạt động quản lý nhà nước về đất đai đối với hoạt động tài chính.
 33. Kiểm soát việc lạm phát đất đai trong giai đoạn 2018 – 2021 – thực trạng và giải pháp.
 34. Đánh giá về thực tế hoạt động quản lý nhà nước về đất đai đối với công tác phân chia lại đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Nam Định.
 35. Quản lý nhà nước đối với đất nông nghiệp tỉnh Đắk Lắk trong giai đoạn 2019 – 2022.
 36. Những biện pháp khắc phục và nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn thành phố Hà Nội hiện nay.
 37. Phân tích cơ sở pháp lý của hoạt động quản lý nhà nước về đất đai trong việc bồi thường, hỗ trợ tái định cư.
 38. Nghiên cứu thực tế hoạt động quản lý nhà nước về đất đai đối với việc quản lý hồ sơ địa chính tại Ủy ban nhân dân tỉnh X.
 39. Trình bày về công tác kiểm kê đất đai hàng năm trong quản lý nhà nước về sử dụng đất tại tỉnh M.
 40. Đánh giá về công tác quản lý nhà nước về sử dụng đất đối với công tác quy hoạch đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh X.

===> Chia Sẻ 110 Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Đất Đai [hay]

 1. Luận Văn Quản Lý Nhà Nước Về Đất Đai được quan tâm nhiều nhất.

 1. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện X tỉnh Y.
 2. Đánh giá về công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn thành phố Hải Phòng trong giai đoạn 2019 – 2020.
 3. Một số giải pháp nằm nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý sử dụng đất nông nghiệp tại tỉnh Thái Nguyên.
 4. Thực trạng quản lý và sử dụng đất nông nghiệp tại tỉnh X trong giai đoạn 2018 – 2020.
 5. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác cấp giấy chứng nhận nhà ở giấy phép sử dụng đất trên địa bàn Tây Ninh.
 6. Nghiên cứu về hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước về chuyển đổi cơ cấu đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Nam Định trong thời gian qua.
 7. Thực trạng hoạt động quản lý và sử dụng đất trồng cây lâu năm trên địa bàn huyện Quốc Oai thành phố Hà Nội.
 8. Những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ta đối với hoạt động quản lý đất đai trong giai đoạn 2023 – 2025.
 9. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý xây dựng nhà ở trái phép trên địa bàn phố Nha Trang tỉnh Khánh Hòa.
 10. Trình bày về công tác quản lý nhà nước về đất đai đối với công tác quản lý hồ sơ chuyển nhượng đất của hộ gia đình hiện nay.
 11. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác thu hồi đất và giải phóng mặt bằng tại các khu quy hoạch tái định cư trên địa bàn thành phố Đà Lạt tỉnh Lâm Đồng.
 12. Thực trạng công tác quản lý giấy tờ, thủ tục hành chính về đất đai trên địa bàn tỉnh Ninh Bình trong thời gian qua.
 13. Hoàn thiện thủ tục hồ sơ địa chính và đăng ký giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Móng Cái tỉnh Quảng Ninh.
 14. Đánh giá về công tác quản lý hành chính nhà nước đối với các thủ tục pháp lý về thu mua và chuyển nhượng đất.
 15. Đánh giá thực trạng công tác 1 ký chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang thổ cư trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
 16. Phân tích các yếu tố tác động và ảnh hưởng tới công tác quản lý nhà nước về đất đai trong giai đoạn 2019 -2021 tại tỉnh M.
 17. Thực trạng và một số giải pháp hoàn thiện công tác cấp đổi hồ sơ địa chỉ trên hệ thống quản lý đất đai.
 18. Nghiên cứu về công tác quản lý hành chính nhà nước về thu hồi đất nông nghiệp phục vụ hoạt động công.
 19. Hoàn thiện công tác bồi thường và giải phóng mặt bằng khi nhà nước quy hoạch công trình đô thị trên địa bàn tỉnh An Giang.
 20. Đánh giá hiệu quả pháp lý trong hoạt động quản lý nhà nước về đất đai trên thực tế thành phố Hải Phòng.
 21. Các yếu tố ảnh hưởng từ việc chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất thổ cư trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.
 22. Đánh giá về công tác quản lý nhà nước về đất đai đối với công tác chuyển đổi mục đích sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Yên Bái.
 23. Đánh giá năng lực thực thi công vụ của công chức đất đai trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
 24. Trình bày về các hoạt động pháp lý của công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh M hiện nay.
 25. Một số giải pháp nhằm nâng cao hịểu quả sử dụng đất rừng sản xuất địa bàn tỉnh Bình Phước.
 26. Một số hạn chế cần phải khắc phục trong công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn thành phố Hà Nội.
 27. Đánh giá thực trạng công tác chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất rừng thành đất thổ cư trên địa bàn Đồng Nai.
 28. Trình bày về công tác quản lý hành chính nhà nước về sử dụng đất nông nghiệp theo quy chế chuyển đổi của nền kinh tế.
 29. Phân tích về cơ sở pháp lý của hoạt động quản lý hành chính nhà nước về đất đai trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay.
 30. Đánh giá về công tác quản lý hành chính về đất đai đối với công tác thu mua và chuyển đổi đất trên địa bàn tỉnh M.

===> Quy trình bán hàng tại công ty Bất Động Sản [Bài mẫu hay 2021]

Như vậy chúng tôi đã trình bày tới các bạn những đề tài Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Nhà Nước Về Đất Đai tiêu biểu và chất lượng. Bài viết nhằm giúp các bạn học viên lựa chọn những đề tài luận văn thạc sĩ phù hợp và sáng tạo cho bài viết của mình. Chúng tôi hy vọng với những điều trên có thể giúp các bạn lựa chọn một đề tài Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Nhà Nước Về Đất Đai phù hợp nhất và mang tính khả thi cao.

===> Tham Khảo Giá Dịch Vụ Làm Luận Văn Là Bao Nhiêu? Bảng giá 2022

5 1 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
Contact Me on Zalo
0936885877