Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Nhà Nước Về Kinh Tế

Bài viết này chúng tôi sẽ giới thiệu tới các bạn những đề tài Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Nhà Nước Về Kinh Tế. Trong bối cảnh nền kinh tế thị trường ngày nay có nhiều biến chuyển và sự thay đổi rõ rệt. Bên cạnh đó cũng có nhiều bạn học viên đang tiến hành nghiên cứu về đề tài luận văn thạc sĩ quản lý nhà nước về kinh tế. Để giúp các bạn có thêm nhiều thông tin về bài luận văn của mình. Chúng tôi sẽ đưa ra cho các bạn danh sách những đề tài Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Nhà Nước Về Kinh Tế hay và tiêu biểu.

Vai trò của hoạt động quản lý nhà nước về kinh tế trong giai đoạn hiện nay.

Nền kinh tế của nước ta trong những năm qua là nền kinh tế thị trường, hội nhập và phát triển quốc tế. Mặc dù bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid – 19, song nền kinh tế Việt Nam cũng có những thách tựu đáng kể và những bước chuyển đổi quan trọng. Song song với sự phát triển đó là sự ổn định của công tác quản lý nhà nước về kinh tế. Bởi để một nền kinh tế có thể phát triển mạnh mẽ thì cần phải có nền tảng và sự quản lý chặt chẽ từ phía nhà nước. Chình vì thế, công tác quản lý nhà nước về kinh tế là rất quan trọng và cần thiết dù là trong giai đoạn nào.

Chúng ta có thể kể đến những sự cần thiết của công tác quản lý nhà nước về kinh tế như sau. Thứ nhất, Nhà nước phải khắc phục những hạn chế của kinh tế thị trường, nhằm bảo đảm thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội đã đề ra. Thứ hai, bằng các chính sách, pháp luật và sức mạnh kinh tế của mình, Nhà nước giải quyết những mâu thuẫn về lợi ích kinh tế phổ biến, thường xuyên trong nền kinh tế quốc dân.

Thứ ba, xuất phát từ tính khó khăn, phức tạp của việc làm kinh tế. Thứ tư, xuất phát bản chất giai cấp của nhà nước, hài hòa lợi ích của các tầng lớp dân cư. Bốn lý do chủ yếu trên đây chính là sự cần thiết khách quan của quản lý nhà nước đối với nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam hiện nay.

===> Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Nhà Nước Về Kinh Tế Tài Chính

Những đề tài Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Nhà Nước Về Kinh Tế hay và tiêu biểu

Sau khi tiến hành tìm hiểu và nghiên cứu, chúng tôi đã tổng hợp được những đề tài Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Nhà Nước Về Kinh Tế tiêu biểu nhất. Để đáp ứng và phục vụ cho nhu cầu của các bạn học viên ngày nay. Đây đều là những thông tin mới nhất, phù hợp với bối cảnh đất nước hiện nay nói chung và nền kinh tế Việt Nam nói riêng. Hy vọng các bạn có thể tìm cho mình một ý tưởng, một đề tài Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Nhà Nước Về Kinh Tế phù hợp với tiêu chí của bản thân.

Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Nhà Nước Về Kinh Tế
Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Nhà Nước Về Kinh Tế

1.Luận văn thạc sĩ quản lý nhà nước về kinh tế mới nhất

 1. Xây dựng chiến lược kinh doanh cho ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương chi nhánh Y.
 2. Xây dựng các phương pháp quản lý kinh tế cho các doanh nghiệp Việt Nam giai đoạn 2020-2025.
 3. Vai trò quản lý vĩ mô của nhà nước đối với nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa tại Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.
 4. Đánh giá về công tác quản lý kinh tế tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên M.
 5. Trình bày về hoạt động quản lý nhà nước về kinh tế trong giai đoạn nền kinh tế thị trường hiện nay.
 6. Vai trò của Quản lý kinh tế trong nền kinh tế hiện nay – liên hệ với các nước phát triển trên thế giới.
 7. Bài học kinh nghiệm cho công tác quản lý nhà nước về kinh tế tại Việt Nam trong những năm tiếp theo.
 8. Các biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước về kinh tế tại Việt Nam.
 9. Luận văn thạc sĩ quản lý nhà nước về kinh tế: Vai trò của pháp luật trong việc phát triển kinh tế bền vững ở Việt Nam.
 10. Tầm quan trọng của hoạt động quản lý nhà nước trong lĩnh vực kinh tế hiện nay.
 11. Đánh giá về các doanh nghiệp nhà nước trong việc thực hiện quản lý nhà nước về kinh tế.
 12. Tổ chức kiểm toán nội bộ tại các công ty tài chính Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.
 13. Phân tích các nguồn lực trong hoạt động quản lý nhà nước về kinh tế trong giai đoạn hiện nay.
 14. Công tác quản lý nhà nước về kinh tế đối với việc nợ thuế tại công ty trách nhiệm hữu hạn A.
 15. Thực hiện chức năng quản lý kinh tế của Nhà nước Việt Nam trong bối cảnh nền kinh tế thị trường hiện nay.
 16. Đánh giá về công tác quản lý nhà nước về kinh tế trong việc kiểm soát nguồn vốn trong doanh nghiệp.
 17. Các chiến lược kinh doanh thương mại nhằm tăng khả năng cạnh tranh về quản lý kinh tế hiện nay.
 18. Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Khu Công nghệ cao X – thực trạng và giải pháp.
 19. Trình bày về công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực kinh tế đối với việc kiểm soát nguồn nhân lực.
 20. Thực trạng hoạt động quản lý nhà nước về kinh tế trong giai đoạn hiện nay- một số biện pháp khắc phục.
 21. Quy hoạch phát triển nuôi trồng thủy sản huyện X, tỉnh Y – thực trạng và giải pháp.
 22. Nghiên cứu tình hình quản lý nhà nước về kinh tế trong việc phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ hiện nay.
 23. Các chính sách của Đảng và Nhà nước trong việc phát triển công tác quản lý nhà nước về kinh tế.
 24. Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam – Thực trạng và giải pháp
 25. Luận văn thạc sĩ quản lý nhà nước về kinh tế: Quản lý về phát triển kinh tế biển ở các Tỉnh miền Trung hiện nay.
 26. Đánh giá về hiệu quả của công tác quản lý nhà nước về kinh tế trong 6 tháng đầu năm 2022.
 27. Công tác quản lý nhà nước về kinh tế trong việc phát triển nguồn nhân lực – nghiên cứu về thực tiễn công ty M.
 28. Quản lý về phát triển kinh tế biển – Kinh nghiệm quốc tế và vận dụng vào Việt Nam trong bối cảnh hiện nay.
 29. Đánh giá công tác quản lý nhà nước về kinh tế đối với việc xây dựng chiến lược kinh doanh.
 30. Quản lý thuế giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
 31. Quản lý nợ xấu tại Ngân Hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam – Chi nhánh M.
 32. Quản lý nhà nước về thị trường viễn thông ở Việt Nam trong bối cảnh ảnh hưởng bởi nền kinh tế toàn cầu.
 33. Quản lý Nhà nước về lĩnh vực Công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
 34. Luận văn thạc sĩ quản lý kinh tế: Quản lý Nhà nước về du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh trong giai đoạn 2018 – 2022.
 35. Công tác quản lý nhà nước về kinh tế đối với hoạt động quảng bá hình ảnh du lịch nước nhà trong bối cảnh hiện nay.
 36. Trình bày về tình hình quản lý nhà nước về kinh tế tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở nước ta trong giai đoạn hiện nay.
 37. Quản lý Nhà nước về Du lịch trên địa bàn thành phố Đà Nẵng – thực trạng và giải pháp.
 38. Quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay.
 39. Quản lý nguồn nhân lực tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên B trong giai đoạn 2018 – 2022.
 40. Thực trạng công tác quản lý nhà nước về kinh tế đối với hoạt động xuất nhập, khẩu của nước ta.

===> Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Nhà Nước Về Giải Quyết Việc Làm

===> Tham Khảo Giá Dịch Vụ Làm Luận Văn Là Bao Nhiêu? Bảng giá 2022

2. Luận văn quản lý nhà nước về kinh tế nâng cao hay.

 1. Quản lý kinh tế về nguồn nhân lực tại tổng công ty xăng dầu Việt Nam trong những năm qua.
 2. Đánh giá về tình hình quản lý nhà nước về kinh tế đối với hoạt động đánh bắt thủy hải sản xa bờ trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.
 3. Nghiên cứu về công tác quản lý nhà nước về kinh tế đối với hoạt động sản xuất hàng may mặc hiện nay.
 4. Phân tích các yếu tố tác động tới tình hình quản lý nhà nước về kinh tế ở nước ta trong bối cảnh hội nhập quốc tế.
 5. Thực trạng hoạt động quản lý kinh tế về sản xuất hàng tiêu dùng của công ty trách nhiệm hữu hạn M.
 6. Quản lý ngân sách cấp huyện của thành phố Hà Nội trong việc đầu tư ngành kinh tế hiện nay.
 7. Nghiên cứu về công tác quản lý nhà nước về kinh tế trong hoạt động điều phối nhân lực của công ty X.
 8. Công tác quản lý nhà nước về kinh tế đối với hoạt động xuất nhập khẩu của công ty hữu hạn M.
 9. Quản lý nhà nước về kinh tế trong nội bộ ngành may mặc trong giai đoạn 2018 – 2020.
 10. Quản lý đầu tư công từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước tại tỉnh Bà Rịa – Vũng tàu trong thời gian qua.
 11. Đánh giá về công tác nghiệm thu ngân sách nhà nước đối với hoạt động quản lý nhà nước về kinh tế.
 12. Quản lý chi thường xuyên ngân sách tại quận X, thành phố Y trong giai đoạn nền kinh tế nước ta chịu ảnh hưởng của kinh tế toàn cầu.
 13. Liên hệ công tác quản lý nhà nước về kinh tế của Việt Nam với một số nước phát triển trên thế giới.
 14. Quản lý chất lượng dịch vụ cung cấp điện trên địa bàn thành phố Hà Nội trong giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2022.
 15. Đánh giá về hiệu quả của công tác quản lý nhà nước về kinh tế đối với hoạt động xuất nhập khẩu hoa quả.
 16. Phát triển du lịch tại tỉnh Quảng Ninh gắn liền với hoạt động quản lý nhà nước về kinh tế.
 17. Công tác thanh tra, kiểm tra, đánh giá chất lượng hoạt động quản lý nhà nước về kinh tế tại Việt Nam.
 18. Phát triển Doanh nghiệp tư nhân trên thị trường Việt Nam cùng với công tác quản lý nhà nước về kinh tế.
 19. Một số hạn chế cần phải khắc phục trong công tác quản lý nhà nước về kinh tế từ thực tiễn doanh nghiệp M.
 20. Phân tích thực trạng và đề xuất giải pháp về tình hình Quản lý thuế khu vực kinh tế ngoài quốc doanh ở Tỉnh Nghệ An.
 21. Trình bày về công tác quản lý nhà nước về kinh tế đối với hoạt động sản xuất thiết bị điện tử.
 22. Phân tích thực trạng áp dụng công cụ quản lý kinh tế trong quản lý môi trường trên địa bàn Tỉnh X.
 23. Nghiên cứu về công tác quản lý nhà nước về kinh tế trong việc thực hiện chính sách nhà nước về kinh tế.
 24. Phân tích hiệu quả kinh doanh tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam trong giai đoạn 2019 đến 2022.
 25. Thực trạng việc thực hiện các chính sách nhà nước về phát triển hoạt động quản lý nhà nước về kinh tế.
 26. Nghiên cứu tác động của vốn đầu tư tới tăng trưởng kinh tế tỉnh Khánh Hòa gắn liền với hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh.
 27. Trình bày về công tác quản lý nhà nước về kinh tế gắn liền với hoạt động tài chính của công ty M.
 28. Nâng cao vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước trong phát triển kinh tế ở Việt Nam hiện nay
 29. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa tại huyện X, tỉnh Y.
 30. Những tác động từ phía thị trường và xã hội tới công tác quản lý nhà nước về kinh tế trong giai đoạn hiện nay.
 31. Nâng cao chất lượng dịch vụ sản xuất nông nghiệp tại các Tỉnh miền Tây trong bối cảnh ngày nay.
 32. Những điều chỉnh của nhà nước về công tác quản lý kinh tế trong bối cảnh ảnh hưởng của đại dịch Covid – 19.
 33. Nâng cao chất lượng dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam.
 34. Vai trò và tầm quan trọng của hoạt động quản lý nhà nước về kinh tế trong bối cảnh ngày nay – nghiên cứu từ thực tiễn các doanh nghiệp nhà nước.
 35. Nâng cao chất lượng dịch vụ mặt đất tại Cảng hàng không X trong giai đoạn ảnh hưởng bởi nền kinh tế thị trường.
 36. Nâng cao chất lượng dịch vụ để phát triển thị trường Bảo hiểm tại Việt Nam trong giai đoan tiếp theo.
 37. Nâng cao chất lượng dịch vụ Bưu chính tại Bưu điện Tỉnh X và chủ trương, chính sách của nhà nước về quản lý kinh tế.
 38. Lý luận chung về Quản lý nhà nước về đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày nay.
 39. Hoàn thiện công tác Quản lý thuế thu nhập cá nhân tại Cục thuế Tỉnh X trong giai đoạn nền kinh tế hội nhập và phát triển.
 40. Trình bày về công tác quản lý nhà nước về kinh tế đối với hoạt động tài chính tại công ty kiểm toán quốc gia trong giai đoạn vừa qua.

===> Chia sẻ 110+ Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Luật Môi Trường

3. Luận văn quản lý nhà nước về kinh tế được quan tâm nhiều nhất.

 1. Hoàn thiện công tác quản lý thuế thu nhập cá nhân của Tổng cục Thuế đối với công tác quản lý nhà nước về kinh tế.
 2. Công tác quản lý nhà nước về kinh tế đối với hoạt động sản xuất hàng may mặc trên thị trường Việt Nam.
 3. Một số rủi ro trong hoạt động quản lý nhà nước về kinh tế trên thị trường Việt Nam.
 4. Đánh giá về công tác quản lý nhà nước về kinh tế trong hoạt động thương mại của doanh nghiệp M.
 5. Trình bày về thực tiễn hoạt động quản lý nhà nước về kinh tế đối với các sản phẩm tiêu dùng tại hệ thống siêu thị trên cả nước.
 6. Hoàn thiện công tác quản lý thu thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn tỉnh X.
 7. Nghiên cứu về công tác quản lý tài chính doanh nghiệp gắn liền với công tác quản lý nhà nước về kinh tế trong bối cảnh hiện nay.
 8. Trình bày về công tác quản lý nhà nước về kinh tế tại tổng công ty xuất nhập khẩu quốc gia M.
 9. Thực trạng hoạt động quản lý nhà nước về kinh tế đối với hoạt động kinh doanh của công ty V.
 10. Công tác quản lý nhà nước về kinh tế trong việc thu hồi vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam.
 11. Hoàn thiện công tác Quản lý nhà nước về thị trường viễn thông ở Việt Nam trong bối cảnh hiện nay.
 12. Đánh giá về công tác quản lý nhà nước về kinh tế tại doanh nhiệp tư nhân trên thị trường Việt Nam.
 13. Hoàn thiện công tác Quản lý ngân sách cấp huyện của Tỉnh X trong giai đoạn hiện nay.
 14. Hoàn thiện công tác Quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước tại huyện X, Tỉnh Y.
 15. Luận văn thạc sĩ quản lý kinh tế: Hoàn thiện công tác quản lý chi ngân sách nhà nước tại phòng Tài chính – Kế hoạch huyện X, tỉnh Y.
 16. Hoàn thiện công cụ tạo động lực nghiên cứu khoa học cho giảng viên trẻ Trường Cao đẳng X.
 17. Hoàn thiện chính sách huy động vốn cho đầu tư đổi mới công nghệ tại các Doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam.
 18. Hỗ trợ người nghèo nông thôn tỉnh X tiếp cận thị trường trong công tác quản lý nhà nước về kinh tế.
 19. Luận văn thạc sĩ quản lý nhà nước về kinh tế: Giải quyết việc làm cho lao động nữ trên địa bàn quận X, thành phố Y.
 20. Giải pháp vận dụng tính nghệ thuật của quản lý kinh doanh vào các doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay.
 21. Giải pháp Thương mại điện tử cho các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay – thực trạng và giải pháp.
 22. Giải pháp giúp Việt Nam ứng phó việc chống bán phá giá hàng hóa trong thương mại Quốc tế trong hoạt động quản lý nhà nước về kinh tế.
 23. Đổi mới cơ chế quản lý Nhà nước đối với mặt hàng xăng dầu trong tình hình mới.
 24. Đánh giá công tác Quản lý sự phát triển kinh tế trong chương trình nông thôn mới ở huyện X, Tỉnh Y.
 25. Bán phá giá và những giải pháp đối với Việt Nam trong điều kiện hội nhập nền kinh tế thế giới.
 26. Nghiên cứu về tình hình quản lý nhà nước về kinh tế tại doanh nghiệp đầu tư và xây dựng trên thị trường Việt Nam.
 27. Phân tích về hiệu quả pháp lý của công tác quản lý nhà nước về kinh tế đối với nội bộ ngành đánh bắt, nuôi trồng thủy hải sản.
 28. thực trạng hoạt động quản lý nhà nước về kinh tế đối với thực tiễn tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên thị trường Việt Nam.
 29. Trình bày về hoạt động quản lý nhà nước về kinh tế trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp X giai đoạn 2018 – 2022.
 30. Phân tích về tình hình quản lý nhà nước về kinh tế trên thực tế tại doanh nghiệp X.

===> Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Kinh Tế: 150 Đề Tài + 10 Bài Mẫu

Trên đây là những thông tin chúng tôi đã tổng hợp được về Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Nhà Nước Về Kinh Tế. Để có được những đề tài mang tính sáng tạo và khả thi cho các bạn tham khảo, chúng tôi đã tiến hành tìm hiểu, đọc nhiều tài liệu tham khảo, các công trình nghiên cứu đi trước, … Chúng tôi hy vọng với những thông tin trên sẽ thật sữ hữu ích và giúp được các bạn trong quá trình lựa chọn một đề tài Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Nhà Nước Về Kinh Tế cho bản thân mình. Cảm ơn các bạn đã theo giõi bài viết này của chúng tôi.

5 1 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
Contact Me on Zalo
0936885877