Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Nhà Nước Về Logistics

5/5 - (1 bình chọn)

Hiện nay có rất nhiều đề tài Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Nhà Nước Về Logistics. Vì vậy để tìm kiếm một đề tài Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Nhà Nước Về Logistics là một điều không hề khó. Nhưng để tìm kiếm các đề tài Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Nhà Nước Về Logistics hay nhất hiện nay thì mời bạn đọc tham khảo bài viết sau đây.

Các Dạng Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Nhà Nước Về Logistics Hay Nhất Hiện Nay

Trong một ngành kinh tế, dịch vụ logistics là một trong những lĩnh vực giao thông vận tải bao gồm các dịch vụ trong phạm vi liên quan đến hàng hóa. Các dịch vụ này có thể chia làm ba dịch vụ cụ thể như: giao nhận, kho lưu trữ và vận tải hàng không. Đây là dịch vụ giao nhận hàng hóa và bao gồm các loại hình dịch vụ có liên quan đến gửi hàng hóa vận chuyển. Nói một cách đơn giản nhất công tác quản lý nhà nước đối với dịch vụ logistics là một trong những lĩnh vực giao thông vận tải có sự tác động tổ chức và pháp luật của nhà nước lên hoạt động đối với các hệ thống dịch vụ logistics trong lĩnh vực giao thông vận tải. Nhằm sử dụng hiệu quả nhất các nguồn lực kinh tế trong và ngoài nước để đạt được mục tiêu phát triển kinh tế trong nền kinh tế quốc gia. Một số nội dung tiêu biểu trong công tác quản lý nhà nước đối với dịch vụ logistics trong lĩnh vực giao thông vận tải như:

 1. Luận văn thạc sĩ quản lý nhà nước về logistics trong ban hành hệ thông luật pháp
 2. Luận văn thạc sĩ quản lý nhà nước về logistics trong xây dựng triển khai kế hoạch
 3. Luận văn thạc sĩ quản lý nhà nước về logistics trong nội dung quản lý hoạt động doanh nghiệp
 4. Luận văn thạc sĩ quản lý nhà nước về logistics trong công tác nghiên cứu

    Với năm nội dung cơ bản trong công tác nghiên cứu về nội dung quản lý nhà nước đối với dịch vụ list tích trong lĩnh vực giao thông vận tải. Mời bạn đọc tham khảo hàng loạt danh sách sau đây về các đề tài luận văn thạc sĩ quản lý nhà nước về Logistics.

Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Nhà Nước Về Logistics
Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Nhà Nước Về Logistics

Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Nhà Nước Về Logistics Trong Xây Dựng Triển Khai Kế Hoạch

 • Quản lý nhà nước về logistics cảng hàng không tại Thành phố Hồ Chí Minh
 • Quản lý nhà nước về logistics cảng biển không tại Thành phố Hồ Chí Minh
 • Quản lý nhà nước về logistics trên địa bàn thành phố Hà Nội
 • Quản lý nhà nước đối với dịch vụ logistics ở cảng Hải Phòng
 • Thực trạng và giải pháp phát triển dịch vụ Logistics của Việt Nam
 • Tác động dịch vụ logistics đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp sản xuất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
 • Phát triển dịch vụ logistics của Công ty Cổ phần Vinalines Logistics – Việt Nam trong điều kiện hội nhập
 • Đo lường sự hài lòng của khách hàng về chất lượng dịch vụ logistics tại công ty daco logistics
 • Phát triển nguồn nhân lực cho lĩnh vực logistics tại tỉnh Quảng Ninh
 • Phát triển ngành logistics Việt Nam trong quá trình hội nhập Cộng đồng kinh tế ASEAN đến năm 2025
 • Nâng cao chất lượng dịch vụ logistics tại các doanh nghiệp giao nhận vận tải Việt Nam trên địa bàn TP.HCM đến năm 2020
 • Tác động dịch vụ logistics đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp sản xuất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
 • Quản lý nhà nước về logistics cảng biển ở Thành phố Hồ Chí Minh
 • Xây dựng chiến lược phát triển dịch vụ logistics của Cảng Cần Thơ đến năm 2020
 • Quản lý nhà nước đối với dịch vụ logistics ở cảng Hải Phòng
 • Phát triển logisticsxanh trên địa bàn thành phố Hà Nội
 • Phát triển logistics ngược trong chuỗi cung ứng sản phẩm nhựa Việt Nam
 • Nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành dịch vụ logistics Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế
 • Giải pháp chuyển đổi từ hoạt động giao nhận vận tải truyền thống sang hoạt động logistics tại các doanh nghiệp giao nhận vận tải
 • Mối quan hệ giữa các tác nhân của Thực thi logistics ngược và Kết quả kinh tế
 • Phát triển logistics xanh trên địa bàn thành phố Hà Nội
 • Đề xuất các giải pháp PT logistics xanh trên địa bàn TP HN đến năm 2025
 • Dịch vụ Logistics và các cam kết mở cửa thị trường của Việt Nam với WTO
 • Cơ sở hạ tầng logistics theo hướng hiện đại trên địa bàn thành phố và vai trò của nó đối với thúc đẩy tăng trưởng và chuyển dịch cơ
 • Một số giải pháp phát trển Logistics trong các công ty giao nhận Việt nam trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh
 • Phát triển dịch vụ Logistics tại công ty cổ phần Vận tải – Công nghiệp
 • Các nhân tố tác động đến sự phát triển của ngành logistics trên địa bàn thành phố hồ chí minh
 • (Luận văn thạc sĩ) dịch vụ logistics trong vận tải đường biển
 • ứng dịch vụ logistics doanh nghiệp GNVT Việt Nam địa bàn TPHCM
 • Một số giải pháp nhằm cải thiện bộ chỉ số năng lực logistics
 • Hoàn thiện hoạt động cung ứng dịch vụ logistics của Công ty
 • Phát triển hệ thống logistics vùng kinh tế trọng điểm phía nam
 • Các nhân tố tác động đến sự hài lòng của khách hàng ngành dệt may đối với dịch vụ logistics tại thành phố Hồ Chí Minh
 • Ứng dụng mô hình dịch vụ logistics và quản trị chuỗi cung ứng trong hoạt động dịch vụ kho hàng dược phẩm
 • Hoàng văn tư phát triển cơ sở hạ tầng logistics trên địa bàn huyện trà lĩnh
 • Phân tích lực cạnh tranh cụm ngành logistics vùng Đông Nam Bộ
 • Logistics trong ngành khai tác dầu khí Việt Nam

===> Tham Khảo Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Nhà Nước Về An Ninh Quốc Gia

Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Nhà Nước Về Logistics Trong Nội Dung Quản Lý Hoạt Động Doanh Nghiệp

 • Áp dụng logistics để nâng cao hiệu quả hoạt động tại công ty TNHH Nhựa Long Thành
 • Nâng cao chất lượng dịch vụ Logistics cho Công ty Cổ phần Vinalines Logistics Việt Nam
 • Đánh giá chất lượng dịch vụ logistics tại Công ty giao nhận và vận chuyển Indo
 • Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ logistics tại Công ty cổ phần Kho vận SRT đến năm 2025
 • Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh logistics của công ty cổ phần Interserco Mỹ Đình
 • Dịch vụ logistics tại công ty daco logistics luận văn thạc sĩ kinh tế tp.HCM
 • Quản trị kho hàng trung tâm tại công ty cổ phần Logistics SC – TH Group
 • Lợi các doanh nghiệp logistics ở việt nam luận văn thạc sĩ kinh tế thành phố
 • Nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty Bee Logistics Việt Nam
 • Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ logistics trong quy trình phân phối sản phẩm bia tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh
 • Nâng cao chất lượng dịch vụ Logistics tại Công ty TNHH MTV giao nhận kho vận Ngoại Thương
 • phân tích thực trạng và đánh giá năng lực cạnh tranh của công ty Bee Logistics
 • Nâng cao chất lượng dịch vụ logistics của Công ty TNHH Thơng quan
 • phát triển kinh doanh dịch vụ logistics tại tổng công ty cổ phần bưu chính viettel
 • Thực trạng quản trị logistics tại doanh nghiệp
 • Một số giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ logistics tại cơng ty tnhh tmdv trí lực việt
 • Giải pháp phát triển ứng dụng dịch vụ logistics trong hoạt động giao nhận của các doanh
 • Áp dụng logistics để nâng cao hiệu quả hoạt động tại công ty tnhh nhựa long thành
 • Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ của DHL express Việt Nam
 • Quản lý nhà nƣớc về logistics cảng biển ở thành phố Hồ Chí Minh
 • Chiến lược kinh doanh của Công ty logistics – Vinatrans
 • Nâng cao hiệu quả của quy trình giao nhận hàng hóa quốc tế tại Công ty TNHH Jet Delivery Logistics Việt Nam
 • Nâng cao chất lượng dịch vụ logistics tại các doanh nghiệp giao nhận vận tải việt nam trên địa bàn TP HCM đến năm 2020
 • Dịch vụ logistics ngày càng đóng vai trị quan trọng trong hoạt động kinh doanh của mọi doanh nghiệp
 • Một số giải pháp hoàn thiện logisticstại Công ty Datalogic Scanning Việt Nam
 • Cơ sở lý luận chất lƣợng dịch vụ logistics và các tiêu chí đánh giá
 • Giải pháp phát triển dịch vụ logistics tại Công ty Cổ phần Tiếp Vận Hàng Hóa Việt
 • Dịch vụ Logistics và các cam kết mở cửa thị trường của Việt Nam với WTO
 • Giải pháp chuyển đổi từ hoạt động giao nhận vận tải truyền thống sang hoạt động logistics tại các doanh nghiệp giao nhận vận tải nhỏ và vừa ở TP.HCM
 • Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Giải pháp cạnh tranh và phát triển cho các doanh nghiệp logistics Việt Nam giai đoạn hậu WTO
 • Hoàn thiện quy trình giao nhận hàng hóa nhập khẩu nguyên Container (FCL) bằng đường biển tại Công ty TNHH Logistics Chim Bồ Câu
 • Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ logistics tại Công ty cổ phần Kho vận SRT đến năm 2025

===> Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Nhà Nước Về Xã Hội

Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Nhà Nước Về Logistics Trong Ban Hành Hệ Thống Pháp Luật

 • Hoàn thiện quy định pháp luật về dịch vụ logistics trong Luật Thương mại 2005 nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế trong thời kỳ hội nhập
 • Nội dung quản lý dịch vụ logistics trong công tác quản lý nhà nước
 • nghiên cứu về sự đổi mới trong quan hệ hợp tác giữa nhà cung cấp dịch vụ Third Party Logistics và khách hàng
 • Những quan điểm khoa học trong việc xây dựng luật dịch vụ logistics trong công tác quản lý nhà nước
 • Trình bày một số nội dung trong công tác đảm bảo dịch vụ logistics đối với công tác quản lý nhà nước
 • Các nguyên tắc trong công tác quản lý nhà nước về logistics
 • Trình bày nội dung quản lý dịch vụ logistics trong công tác quản lý nhà nước
 • Trình bày chức năng và nhiệm vụ trong công tác quản lý nhà nước về logistics
 • các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn NCC dịch vụ Logistics
 • Hoạch định chiến lược thương hiệu của các doanh nghiệp Logistis Việt Nam
 • Pháp Luật về kinh doanh dịch vụ Logisticsở Việt Nam
 • Hợp đồng dịch vụ Logistics theo pháp luật Việt Nam hiện nay
 • Dịch vụ logistics trong vận tải đƣờng biển theo pháp luật việt nam
 • Kinh doanh dịch vụ logistics cho các doanh nghiệp giao nhận vận tải Việt Nam trên thị trường miền Nam Việt Nam
 • Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh dịch vụ logistics tại công ty tnhh thương mại miền Bắc
 • Một số giải pháp hoàn thiện dịch vụ Logistics tại Cảng Cát Lái
 • Nâng cao chất lượng dịch vụ Logistics tại Công ty TNHH MTV giao nhận kho vận Ngoại Thương
 • Giải pháp cho logistics xanh tại việt nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế
 • Khóa luận tốt nghiệp ngành Thương mại Quốc tế: Thực trạng hoạt động kinh doanh dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất khẩu bằng đường biển của Công ty Cổ phần Giao nhận và Tiếp vận Quốc tế Interlogistics chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh
 • Các vấn đề pháp lý về dịch vụ Logistics tại Việt Nam
 • Đề tài giới thiệu sự phát triển dịch vụ logistics và cảng ICD tại Tp.HCM
 • Phát triển logistics ngược trong chuỗi cung ứng sản phẩm nhựa Việt Nam
 • Phát triển hoạt động logistics tại các doanh nghiệp bán lẻ siêu thị trên địa bàn thành phố Hà Nội
 • Giải pháp nâng cao quy trình giao nhận hàng nhập khẩu bằng đường biển tại công ty TNHH Marine Sky Logistics, quận Tân Bình, TPHCM
 • Thực trạng hoạt động kinh doanh dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất khẩu bằng đường biển của Công ty Cổ phần Giao nhận và Tiếp vận Quốc tế Interlogistics chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh
 • Pháp Luật về kinh doanh dịch vụ Logistics ở Việt Nam
 • Giải pháp chuyển đổi từ hoạt động giao nhận vận tải truyền thống sang hoạt động logistics tại các doanh nghiệp giao nhận vận tải nhỏ và vừa ở TP.HCM
 • Thực trạng và những giải pháp phát triển logistics trong giao nhận vận tải biển quốc tế tại Việt Nam đến năm 2015
 • Quản lý Logistics tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài
 • Nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp logistics Việt Nam trong bối cảnh Việt Nam hội nhập kinh tế
 • Định hướng marketing quan hệ tác động đến hiệu quả kinh doanh của khách hàng trong ngành logistics Việt Nam

===> Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Nhà Nước Về Giải Quyết Việc Làm

Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Nhà Nước Về Logistics Trong Công Tác Nghiên Cứu

 • Nghiên cứu về các chức năng quản lý nhà nước về dịch vụ logistics
 • Nghiên cứu về các hoạt động tổ chức quản lý nhà nước về dịch vụ logistics hiện nay
 • Nghiên cứu về kỳ vọng của khách hàng đối với dịch vụ logistics của các công ty giao nhận vận tải trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
 • Nghiên cứu biện pháp khai thác tiềm năng ứng dụng công nghệ thông tin viễn thông trong lĩnh vực logistics
 • nghiên cứu mô hình logistics tại các hãng tàu nước ngoài và vận dụng để phát triển dịch vụ logistics tại các doanh nghiệp
 • Nghiên cứu đề xuất mô hình và các giải pháp đầu tư xây dựng trung tâm logistics phục vụ cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng
 • Phát triển logistics ở một số nước Đông Nam Á – Bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam
 • Phát triển hệ thống logistics trên địa bàn thành phố Hà Nội
 • Nghiên cứu quản trị chi phí dịch vụ logistics cơng ty Cổ phần Giao nhận kho vận Hải Dương
 • Nghiên cứu xây dựng đề tán phát triển trung tâm đào tạo, nghiên cứu giải pháp hỗ trợ logistics nhân tạo
 • Đo lường sự hài lòng của khách hàng về chất lượng dịch vụ logistics tại công ty daco logistics
 • Nâng cao năng lực cạnh tran của các doanh nghiệp logistics Việt Nam trong bối cảnh Việt Nam hội nhập kinh tế
 • Nghiên cứu sự ảnh hưởng của logistics đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp may mặc trên địa bàn thành phố đà nẵng
 • Một số giải pháp hoàn thiện logistics tại Công ty Datalogic Scanning Việt Nam đến năm 2017
 • Nghiên cứu ảnh hưởng của yếu tố chi phí và thời gian đối với hoạt động logistics của green logistics
 • Phát triển thương mại điện tử trong hoạt động Logistics
 • Hoàn thiện phương pháp đánh giá kpi phù hợp với hệ thống thẻ điểm cân bằng bsc tại công ty tnhh quốc tế unique logistics (việt nam)
 • Lý luận cơ bản về logistics và nội dung quản trị vận chuyển hàng hóa trong doanh nghiệp
 • Hoàn thiện các hoạt động thuê ngoài logistics tại việt nam
 • Những vấn đề cơ bản về logistics. … Việc nghiên cứu các vấn đề lý luận và pháp lý về logistics
 • Hoàn thiện kế toán nhập khẩu hàng hóa tại công ty cổ phần dịch vụ logistics
 • Hoàn thiện chính sách phát triển logistics ở việt nam
 • Phát triển hệ thống logistics trên địa bàn thành phố Hà Nội
 • Phát triển ngành logistics Việt Nam trong quá trình hội nhập Cộng đồng kinh tế ASEAN đến năm 2025
 • Đánh giá thực trạng hoạt động và phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ logistics vận tải giao nhận xăng dầu
 • Nâng cao chất lượng dịch vụ Logistics cho Công ty Cổ phần Vinalines Logistics Việt Nam
 • Nghiên cứu mô hình logistics tại các hãng tàu nước ngoài và vận dụng để phát triển dịch vụ logistics
 • Nâng cao chất lượng dịch vụ logistics tại các doanh nghiệp giao nhận vận tải Việt Nam trên địa bàn TP.HCM đến năm 2020
 • Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh logistics của công ty cổ phần Interserco Mỹ Đình
 • Quản trị kho hàng trung tâm tại công ty cổ phần Logistics SC – TH Group
 • Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ logistics trong quy trình phân phối sản phẩm bia tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh
 • Những vấn đề lý thuyết cơ bản nhất về Logistics và những kinh nghiệm ứng dụng logistics trong sản xuất nông nghiệp

===> Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Nhà Nước Về Kinh Tế Tài Chính

===> Giá Dịch Vụ Làm Luận Văn Là Bao Nhiêu? Bảng giá 2022

5 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
Contact Me on Zalo
0936885877