Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Nhà Nước Về Tài Nguyên Và Môi Trường

Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Nhà Nước Về Tài Nguyên Và Môi Trường là một trong những đề tài hay mà sinh viên hay chọn cho bài luận văn thạc sĩ của mình đạt kết quả cao. Dưới đây là danh sách các đề tài hay mà bạn cần tham khảo

Tài nguyên và môi trường luôn là chủ đề nóng và được quan tâm nhiều dù ở trong bất cứ giai đoạn nào của xã hội. Đối với một đất nước giàu tài nguyên thiên nhiên như Việt Nam thì công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường ngày càng được chú trọng về mọi mặt.

Hiện nay có nhiều bạn học viên từ các chuyên ngành khác nhau đã tiến hành lựa chọn nghiên cứu về đề tài luận văn thạc sĩ quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường. Tuy nhiên, nhìn chung các bạn còn gặp nhiều hạn chế trong công tác lựa chọn đề tài nghiên cứu cho bài luận văn của mình. Do đó, chúng tôi sẽ đưa ra cho các bạn những Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Nhà Nước Về Tài Nguyên Và Môi Trường hay và tiêu biểu.

Tầm quan trọng của hoạt động quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường

Quản lý nhà nước về môi trường được hiểu là quá trình mà Nhà nước thông qua việc thực hiện các chức trách, nhiệm vụ và quyền hạn của mình để đưa ra các biện pháp, luật pháp, chính sách kinh tế, kỹ thuật và xã hội thích hợp nhằm bảo vệ chất lượng môi trường sống và phát triển bền vững kinh tế xã hội của quốc gia. Theo quy định của pháp luật Việt Nam, hoạt động quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường chiếm một vị trí và vai trò quan trọng trong hoạt động quản lý nhà nước. Quản lý nhà nước về môi trường có chức năng hoạch định chính sách và chiến lược bảo vệ môi trường.

Quản lý nhà nước về môi trường có chức năng tổ chức nhằm hình thành các nhóm chuyên môn hóa, các thành phần cấu thành hệ thống môi trường. Quản lý nhà nước về môi trường có chức năng kiểm tra nhằm phát hiện kịp thời những sai sót trong quá trình hoạt động. Quản lý nhà nước về môi trường có chức năng điều chỉnh nhằm sửa chữa, khắc phục các sai sót nảy sinh trong quá trình hoạt động. Qua đó ta có thế thấy được tầm quan trọng của hoạt động quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường trong hoàn cảnh xã hội ngày nay.

Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Nhà Nước Về Tài Nguyên Và Môi Trường
Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Nhà Nước Về Tài Nguyên Và Môi Trường

Những đề tài Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Nhà Nước Về Tài Nguyên Và Môi Trường hay và tiêu biểu

          Để giúp các bạn có thêm nhiều thông tin và ý tưởng cho đề tài luận văn thạc sĩ quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường của mình. Chúng tôi sẽ đưa ra cho các bạn những đề tài hay và được tổng hợp từ nhiều nguồn tin uy tín khác nhau. Đó là những đề tài Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Nhà Nước Về Tài Nguyên Và Môi Trường tiêu biểu. Cụ thể như sau:

1.Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Nhà Nước Về Tài Nguyên Và Môi Trường cơ bản

 1. Hoạt động quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội.
 2. Đánh giá hiện trạng công tác quản lý và xử lý nước thải tại bệnh viện A thuộc phường B, thành phố C, tỉnh D.
 3. Công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường đối với hoạt động thu gom rác thải trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
 4. Đánh giá ảnh hưởng của một số trang trại chăn nuôi lợn trên địa bàn thành phố A đến môi trường nước và không khí xung quanh.
 5. Trách nhiệm pháp lý của các cơ quan nhà nước đối với hoạt động quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường.
 6. Đánh giá ảnh hưởng của việc khai thác than mỏ than A đến chất lượng môi trường nước trên địa bàn xã A, thành phố B.
 7. Thực trạng hoạt động quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường đối với công tác phân loại rác thải.
 8. Đánh giá chất lượng môi trường tại một số mỏ khai thác đá vôi trên địa bàn tỉnh A.
 9. Chất lượng công tác quản lý nhà nước về tài nguyên môi trường trong hoàn cảnh xã hội Việt Nam ngày nay.
 10. Đánh giá chất lượng nguồn nước sinh hoạt trên địa bàn huyện A, tỉnh B và công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường.
 11. Đánh giá chất lượng nước sông Nhuệ – Đáy đoạn chảy qua địa phận thành phố Hà Nội năm 2021.
 12. Nghiên cứu về hoạt động quản lý nhà nước về tài nguyên môi trường đối với hoạt động phân loại và xử lý rác thải trên địa bàn thành phố Hà Nội.
 13. Đánh giá chất lượng nước thải sinh hoạt tại khu vực trung tâm thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn 6 tháng đầu năm 2022.
 14. Trình bày về hoạt động quản lý nhà nước về tài nguyên môi trường đối với hoạt động bảo vệ môi trường biển tại tỉnh Quảng Ninh.
 15. Đánh giá chất lượng và thực trạng khai thác, sử dụng tài nguyên nước dưới đất khu vực thị xã A, huyện B tỉnh C và đề xuất giải pháp quản lý.
 16. Nghiên cứu về thực tế hoạt động quản lý nhà nước về tài nguyên môi trường trong công tác phòng, chống cháy rừng ở nước ta.
 17. Đánh giá công tác quản lý chất thải rắn trên địa bàn huyện A, thành phố B giai đoạn cuối năm 2021.
 18. Nghiên cứu về hoạt động quản lý nhà nước về tài nguyên môi trường đối với việc tuyền truyền kiến thức về bảo vệ rừng cho người dân miền núi phía Bắc.
 19. Đánh giá công tác quản lý Chất thải rắn y tế tại bệnh viện trên địa bàn thành phố Hà Nội đối với công tác quản lý nhà nước về tài nguyên môi trường.
 20. Trình bày về hoạt động quản lý nhà nước về tài nguyên môi trường trong việc giảm thiểu, thu gom, tái sử dụng và tái chế chất thải.
 21. Đánh giá công tác quản lý chất thải y tế tại bệnh viện đa khoa trong hoạt động quản lý nhà nước về tài nguyên môi trường của cơ quan nhà nước.
 22. Đánh giá diễn biến chất lượng nước mặt sông Cầu đoạn chảy qua xã Văn Lăng, huyện Đồng Hỷ đến xã Sơn Cẩm, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên.
 23. Hoạt động quản lý nhà nước về tài nguyên môi trường đối với việc phòng, chống khai thác trái phép các loại gỗ.
 24. Đánh giá hiện trạng chất lượng môi trường không khí tại một số khu đô thị và khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Nam Định.
 25. Quản lý nhà nước về tài nguyên môi trường đối với hoạt động xử lý vi phạm hành chính về ô nhiềm môi trường.
 26. Đánh giá hiện trạng chất lượng nước sông Cầu đoạn chảy qua cửa xả công ty cổ phần A, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.
 27. Nghiên cứu hoạt động quản lý nhà nước về tài nguyên môi trường của các cơ quan hành chính nhà nước trong bối cảnh hiện nay.
 28. Đánh giá hiện trạng chất lượng nước thải công nghiệp của một số nhà máy trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
 29. Một số hạn chế cần phải khắc phục đối với công tác quản lý nhà nước về tài nguyên môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội.
 30. Vai trò và tầm quan trọng của hoạt động quản lý nhà nước về tài nguyên môi trường trong bối cảnh xã hội ngày nay.

===> Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Nhà Nước Về Môi Trường

2. Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Nhà Nước Về Tài Nguyên Và Môi Trường sáng tạo

 1. Phân tích hoạt động quản lý nhà nước về tài nguyên môi trường trong việc quản lý việc thu gom rác trên địa bàn thành phố Đà Nẵng hiện nay.
 2. Đánh giá hiện trạng môi trường khu công nghiệp Hoàng Long, phường Tào Xuyên, thành phố Thanh Hóa và đề xuất một số giải pháp bảo vệ môi trường.
 3. Hoạt động quản lý nhà nước về tài nguyên môi trường đối với công tác quản lý chất thải sinh hoạt trên địa bàn Quận A thành phố Hà Nội.
 4. Đánh giá hiện trạng môi trường nước thải tại các mỏ than trên địa bàn Thị xã A, tỉnh B hiện nay.
 5. Trình bày về điểm hạn chế của công tác quản lý nhà nước về tài nguyên môi trường trong việc bảo tồn di sản thiên nhiên.
 6. Đánh giá hiện trạng môi trường và đề xuất một số biện pháp nâng cao hiệu quả quản lý môi trường khu công nghiệp A, phường Quảng Hưng, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.
 7. Đánh giá hoạt động quản lý nhà nước về tài nguyên môi trường trong công tác quản lý và bảo vệ tài nguyên rừng của nước ta.
 8. Đánh giá hiện trạng môi trường và đề xuất một số giải pháp bảo vệ môi trường huyện Võ Nhai A, tỉnh B.
 9. Trình bày về hoạt động quản lý nhà nước về tài nguyên môi trường trong công tác quản lý các khu di tích lịch sử quốc gia.
 10. Đánh giá hiện trạng nước mặt của khu vực trung tâm Thị xã A, tỉnh B trong hoàn cảnh xã hội hiện nay.
 11. Đánh giá hiện trạng nước suối khu vực tỉnh Hà Giang và đề xuất giải pháp xử lý phù hợp với pháp luật.
 12. Đánh giá hiện trạng nước suối Tà Vải khu vực biên giới tỉnh A và đề xuất công nghệ xử lý bằng vật liệu lọc Zeolit-Diatomit kết hợp với màng lọc để cấp nước cho sinh hoạt.
 13. Quản lý nhà nước về tài nguyên môi trường đối với hoạt động quản lý việc phân loại rác thải trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh hiện nay.
 14. Đánh giá hiện trạng thu gom xử lý chất thải nguy hại tại nhà máy Z115, tỉnh A trong giai đoạn 6 tháng đầu năm 2022.
 15. Nghiên cứu về công tác quản lý nhà nước về tài nguyên môi trường trong việc kiểm soát xuất khẩu trái phép động vật quý hiếm.
 16. Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp quản lý chất lượng nước sinh hoạt huyện A, thành phố B.
 17. Quản lý nhà nước về tài nguyên môi trường trong công tác bảo vệ và xây dựng một nguồn tài nguyên sạch cho đất nước.
 18. Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn Huyện A, tỉnh B.
 19. Đánh giá về công tác quản lý nhà nước về tài nguyên môi trường đối với công tác phòng, chống phá hoại, xâm chiếm trái phép di sản thiên nhiên quốc gia.
 20. Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp quản lý chất thải rắn y tế trên địa bàn TP Hải Phòng.
 21. Quản lý nhà nước về tài nguyên môi trường trong việc thu hồi chất thải công nghiệp và xử lý vi phạm hành chính đối với doanh nghiệp vi phạm.
 22. Đánh giá hiện trạng và những ảnh hưởng chính đến môi trường nước Sông Công đoạn chảy qua phường A, phường B, TP Hà Nội.
 23. Nghiên cứu hoạt động quản lý nhà nước về tài nguyên môi trường trong việc bảo vệ và xây dựng hệ thống cây xanh trên toàn thành phố.
 24. Đánh giá hiện trạng và phân tích diễn biến chất lượng nước sông Phan trên địa bàn tỉnh A.
 25. Công tác quản lý nhà nước về tài nguyên môi trường tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.
 26. Đánh giá hiện trạng và ứng dụng phương pháp FENTON trong xử lý ô nhiễm hóa chất bảo vệ thực vật nhóm Clo hữu cơ tại thôn A, xã B, thị xã C, tỉnh D.
 27. Nghiên cứu thực trạng hoạt động quản lý nhà nước về tài nguyên môi trường trong việc bảo tồn đa dạng sinh học khu bảo tồn thiên nhiên.
 28. Đánh giá hiện trạng, dự báo gia tăng và đề xuất biện pháp xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại một số phường trung tâm thành phố A, tỉnh B.
 29. Đánh giá về hoạt động quản lý nhà nước về tài nguyên môi trường trong việc kiểm soát, quản lý các chất thải y tế độc hại.
 30. Trình bày về công tác quản lý nhà nước về tài nguyên môi trường trong việc xây dựng hệ thống lọc chất thải tại các khu công nghiệp trên cả nước.

===> Chia sẻ 110+ Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Luật Môi Trường

3. Luận Văn Quản Lý Nhà Nước Về Tài Nguyên Và Môi Trường được đánh giá cao

 1. Phân tích hoạt động quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường đối với công tác quản lý chất thải sinh hoạt trên địa bàn quận M thành phố N.
 2. Đánh giá hiệu quả của hệ thống xử lý nước thải và hiện trạng môi trường nước khu công nghiệp A.
 3. Đánh giá về hoạt động quản lý nhà nước về tài nguyên môi trường trong việc kiểm soát rác thải công nghiệp.
 4. Đánh giá kết quả thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới tại một số xã huyện A, tỉnh B.
 5. Trình bày về hoạt động quản lý nhà nước về tài nguyên môi trường đối với công tác quản lý chất thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh M.
 6. Đánh giá khả năng đánh chặn các chất ô nhiễm không khí và trao đổi anion và cation của tán cây trồng.
 7. Hoạt động quản lý nhà nước về tài nguyên môi trường đối với việc kiểm soát chất thải y tế tại các bệnh viên trên cả nước.
 8. Đánh giá tác động của hoạt động du lịch đến môi trường và cảnh quan Vườn quốc gia A, tỉnh B.
 9. Đánh giá hoạt động quản lý nhà nước về tài nguyên môi trường trong việc xử lý vi phạm hành chính về môi trường.
 10. Đánh giá tác động của việc khai thác khoáng sản đến môi trường và đời sống của người dân khu vực mỏ apatit lào cai giai đoạn ….
 11. Quản lý nhà nước về tài nguyên môi trường trong việc xử lý ô nhiễm môi trường không khi trên địa bàn thành phố Hà Nội.
 12. Đánh giá thực trạng công tác quản lý và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý và xử lý ô nhiễm môi trường tại bãi chôn lấp rác thải sinh hoạt Núi Voi, phường Đông Sơn, Thị xã Bỉm Sơn.
 13. Bài học kinh nghiệm được rút ra trong công tác quản lý nhà nước về tài nguyên môi trường ở nước ta từ các nước phát triển trên thế giới.
 14. Đánh giá thực trạng môi trường trong khai thác, chế biến đá vôi tại xã A, huyện B, tỉnh C.
 15. Phân tích về hoạt động quản lý nhà nước về tài nguyên môi trường về quy hoạch bảo vệ môi trường biển.
 16. Đánh giá thực trạng môi trường xung quanh mỏ than Mạo Khê, thị xã A, tỉnh B trong giai đoạn hiện nay.
 17. Phân tích về công tác quản lý nhà nước về tài nguyên môi trường đối với việc đánh giá chất lượng bảo vệ môi trường nước.
 18. Đánh giá thực trạng quản lý và xử lý chất thải tại một số trang trại chăn nuôi lợn trên địa bàn huyện A, tỉnh B.
 19. Hoạt động quản lý nhà nước về tài nguyên môi trường trong giai đoạn hiện nay – thực trạng và giải pháp.
 20. Đánh giá thực trạng sử dụng hàn the trong một số loại thực phẩm trên địa bàn thị xã A – tỉnh B.
 21. Đánh giá về công tác quản lý nhà nước về tài nguyên môi trường trong việc quản lý chất thải sinh hoạt trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
 22. Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp quản lí chất thải rắn của một số điểm mỏ vàng xã A, huyện B, tỉnh C.
 23. Đánh giá về hoạt động quản lý nhà nước về tài nguyên môi trường đối với việc quy hoạch bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
 24. Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp quản lý chất thải nguy hại của một số cơ sở sản xuất tại khu kinh tế A, tỉnh B.
 25. Những giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về tài nguyên môi trường trong việc xử lý chất thải y tế tại các bệnh viên.
 26. Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp tăng cường quản lý chất thải rắn y tế tại bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh trên địa bàn tỉnh A.
 27. Hoạt động quản lý nhà nước về tài nguyên môi trường trong việc xây dựng hệ thống lọc nước bảo đảm chất lượng nước tại các khu công nghiệp.
 28. Đánh giá tình hình thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng Nông thôn mới tại hai xã Quy Kỳ và xã Linh Thông huyện A, tỉnh B.
 29. Hiện trạng quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thành phố A, tỉnh B đến năm 2025.
 30. Hoạt động quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường trong việc đề xuất xử lý nước thải tại các nhà máy, xí nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

===> Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Nhà Nước Về Tài Nguyên Rừng

Trên đây, là những đề tài Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Nhà Nước Về Tài Nguyên Môi Trường hay và tiêu biểu mà chúng tôi muốn chia sẻ tới các bạn. Để có được những thông tin này, chúng tôi đã tiến hành tổng hợp, chọn lọc từ nhiều nguồn tin uy tín khác nhau. Nhằm đưa ra cho các bạn những thông tin chính xác nhất, những ý tưởng cho đề tài Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Nhà Nước Về Tài Nguyên Môi Trường của bạn. Chúng tôi hy vọng rằng với những thông tin này, sẽ thật sự giúp ích cho các bạn trong quá trình hoàn thiện bài luận văn của mình.

==> Dịch vụ viết thuê Luận Văn Thạc Sĩ Hotline 0936885877 (zalo/tele/viber)

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
Contact Me on Zalo
0936885877