Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Nhà Nước Về Văn Hóa

          Ngày hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu tới các bạn những đề tài Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Nhà Nước Về Văn Hóa hay và ấn tượng. Nhằm giải quyết những nhu cầu và thắc mắc chung của các bạn học viên khi tiến hành nghiên cứu về thể loại đề tài luận văn thạc sĩ này. Đây được đánh giá là một trong những đề tài luận văn thạc sĩ có phong phú và nhiều thể loại đề tài khác nhau. Chính vì thế cũng sẽ ít nhiều gây khó khăn cho các bạn trong quá trình nghiên cứu và phân tích. Sau đây chúng tôi sẽ đưa ra cho các bạn những đề tài Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Nhà Nước Về Văn Hóa hay.

Khái quát chung về hoạt động quản lý nhà nước về văn hóa

          Quản lý nhà nước về văn hóa là một bộ phận trong quản lý nhà nước đối với các lĩnh vực đời sống, xã hội. Nó là sự định hướng, tạo điều kiện và tổ chức điều hành của nhà nước để làm cho văn hóa phát triển theo hướng vì sự phát triển bền vững của con người và xã hội. Hay nói cách khác, quản lý nhà nước về văn hóa là sự quản lý của nhà nước với toàn bộ hoạt động văn hóa của một quốc gia bằng quyền lực nhà nước thông qua hiến pháp, pháp luật về thể chế chính sách để đảm bảo sự phát triển của văn hóa dân tộc.

          Lĩnh vực văn hóa nói riêng là một trong những lĩnh vực quan trọng của đời sống, xã hội gắn liền với truyền thống và tinh thần của con người Việt Nam. Chính vì thế, hoạt động quản lý nhà nước về văn hóa là rất quan trọng và cần thiết. Quản lý nhà nước về văn hóa bao gồm nhiều chủ thế nghiên cứu khác nhau. Do vậy, đề tài Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Nhà Nước Về Văn Hóa cũng chiếm vai trò nhất định trong công tác quản lý hành chính nhà nước và phát triển kinh tế, xã hội.

Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Nhà Nước Về Văn Hóa
Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Nhà Nước Về Văn Hóa

Những đề tài Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Nhà Nước Về Văn Hóa tiêu biểu

          Ngay sau đây chúng tôi sẽ đưa đến các bạn những đề tài Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Nhà Nước Về Văn Hóa hay và đạt chuẩn. Đã được chúng tôi tổng hợp, chọn lọc trên nhiều tiêu chí khác nhau. Đảm bảo uy tín về chất lượng nội dung. Hơn hết, chúng tôi cũng đã chia thành từng dạng cụ thể để các bạn có thể nắm rõ được thông tin nghiên cứu cũng như tiếp cận đúng hơn về thể loại đề tài này. Cụ thể như sau:

1.Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Nhà Nước Về Văn Hóa cơ bản

 1. Trình bày về hoạt động quản lý nhà nước về văn hóa đời sống trên địa bàn thành phố Hà Nội.
 2. Nghiên cứu quy trình quản lý nhà nước về văn hóa trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc trong năm 2021.
 3. Bảo tồn phát huy di sản Lăng mộ và Đền thờ Quận công Nguyễn Huỳnh Đức tại tỉnh Long An.
 4. Đánh giá về hoạt động quản lý nhà nước văn hóa đối với các khhu di tích lịch sử ở Việt Nam.
 5. Bảo tồn và phát huy Di tích lịch sử Rừng Sác – huyện Cần Giờ – thành phố Hồ Chí Minh.
 6. Hoạt động quản lý nhà nước về văn hóa đối với các lễ hội truyền thống trên địa bàn tỉnh M.
 7. Bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử – văn hóa trên địa bàn quận A, thành phố B.
 8. Đánh giá về quy trình thực hiện quản lý nhà nước trong lĩnh vực văn hóa đối với các di tích lịch sử văn hóa ở thành phố H.
 9. Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể của người Xtiêng (nghiên cứu trường hợp người Xtiêng Bù Đek ở Lộc Ninh).
 10. Công tác quản lý nhà nước về văn hóa trên thực tiễn tại Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội hiện nay.
 11. Trình bày về quản lý nhà nước về văn hóa theo quy định của pháp luật trên thực tiễn tỉnh Hà Nam.
 12. Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa tại huyện A, tỉnh B trong giai đoạn 2019 – 2021.
 13. Trách nhiệm pháp lý của ủy ban nhân dân trong hoạt động quản lý nhà nước về văn hóa theo quy định của pháp luật.
 14. Phân tích công tác quản lý nhà nước về các lễ hội truyền thống qua thực tiễn tại tỉnh Thanh Hóa.
 15. Bảo tồn và phát huy giá trị di tích quốc gia đặc biệt “Óc Eo Ba Thê” An Giang trong tình hình hiện nay.
 16. Nghiên cứu về hoạt động quản lý nhà nước về văn hóa đối với lối sống văn hóa của người dân Tây Nguyên.
 17. Trình bày về hoạt động quản lý nhà nước về văn hóa đối với các khu di tịch lịch sử ở nước ta.
 18. Bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật nghề vẽ tranh kiếng thờ ở thành phố Hà Nội trong thời gian qua.
 19. Những tác động và ảnh hưởng của thời đại tới công tác gìn giữ nét văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam.
 20. Các biện pháp nâng cao chất lượng công tác quản lý nhà nước về văn hóa trên địa bàn thành phố Hà Nội.
 21. Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa ẩm thực vùng A, tỉnh B trong giai đoạn nền kinh tế đổi mới và phát triển.
 22. Hoạt động quản lý nhà nước về văn hóa trên thực tế tại Huyện M tỉnh X trong ảnh hưởng của đại dịch Covid – 19.
 23. Thực trạng hoạt động quản lý nhà nước về văn hóa đối với các khu di tích lịch sử ở nước ta – giải pháp khắc phục.
 24. Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa nghề rèn truyền thống ở xã A, huyện B, tỉnh C.
 25. Đánh giá về công tác quản lý nhà nước về văn hóa đối với các thủ tục pháp lý về giải quyết tranh chấp.
 26. Bảo tồn và phát huy nghệ thuật trình diễn dân gian của người Chơ Ro, tỉnh Đồng Nai.
 27. Trình bày về việc xử lý vi phạm hành chính trong việc quản lý nhà nước về văn hóa theo quy định của pháp luật.
 28. Bảo tồn và phát huy tín ngưỡng thờ Bà Thiên Hậu tại Tuệ Thành Hội Quán (Thành phố Hồ Chí Minh).
 29. Trình bày về hoạt động quản lý nhà nước về văn hóa trên thực tiễn tỉnh Nam Định gắn với giai đoạn đổi mới của đất nước.
 30. Bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống của người Rơ Măm ở Kon Tum trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình.
 31. Hoạt động quản lý nhà nước về văn hóa đối với các loại nhạc cụ dân tộc ở nước ta – thực trạng và giải pháp.
 32. Bảo tồn và phát triển làng nghề dệt chiếu Tà Niên – Kiên Giang trong bối cảnh nền kinh tế phát triển và hội nhập ngày nay.
 33. Ca Huế tại Thành phố Hồ Chí Minh: quá trình thích ứng và phát triển.
 34. Các biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước về văn hóa trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
 35. Câu lạc bộ đờn ca tài tử ở tỉnh Bình Dương – thực trạng và giải pháp phát triển trong giai đoạn hiện nay.

===> Top Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Nhà Nước Về Dân Số

===> Dịch Vụ Làm Luận Văn Thạc Sĩ Hotline 0936885877

2. Luận văn quản lý nhà nước về văn hóa mới nhất

 1. Các chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước về hoạt động quản lý nhà nước về văn hóa.
 2. Nghiên cứu hoạt động quản lý văn hóa đối với các khu di tích lịch sử ở nước ta hiện nay.
 3. Đổi mới hoạt động trung tâm văn hóa cấp tỉnh – nghiên cứu trường hợp Trung tâm Văn hóa tỉnh A.
 4. Thực trạng việc quản lý và bảo vệ giá trị văn hóa đọc của dân tộc ta đối với giới trẻ hiện nay.
 5. Đội ngũ cán bộ quản lý trong các bảo tàng ở nước ta hiện nay (qua khảo sát hệ thống bảo tàng các tỉnh phía Bắc do ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch quản lý).
 6. Các biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước về văn hóa đối với các hoạt động dân gian của dân tộc Mèo.
 7. Trách nhiệm của các cá nhân và cơ quan, đoàn thể, ban ngành có liên quan đối với hoạt động quản lý nhà nước về văn hóa.
 8. Hoạt động marketing – nghiên cứu trường hợp phim “Mỹ nhân kế” (tại Công ty cổ phần phim Thiên Ngân).
 9. Các chính sách, chiến lược phát triển nâng cao hiệu quả hoạt động của công tác quản lý nhà nước về văn hóa.
 10. Hoạt động marketing của Nhà Văn hóa Thanh niên Thành phố A hiện nay – thực trạng và giải pháp.
 11. Những điểm hạn chế trong công tác quản lý nhà nước về văn hóa trên địa bàn tỉnh Nam Định trong giai đoạn 2018 – 2020.
 12. Đánh giá những điểm hạn chế của hoạt động quản lý nhà nước về văn hóa tại Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.
 13. Nghiên cứu về công tác quản lý nhà nước về văn hóa đối với các lễ hội truyền thống ở nước ta.
 14. Hoạt động tổ chức sự kiện của Nhà văn hóa Thanh niên thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay.
 15. Khai thác và quản lý các chương trình truyền hình nước ngoài trên địa bàn Thành phố A.
 16. Tầm quan trọng của việc gìn giữ những nét dân gian về thơ ca Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.
 17. Những tác động và ảnh hưởng từ xã hội tới công tác quản lý nhà nước về văn hóa ở nước ta.
 18. Không gian sinh hoạt văn hóa công cộng ở các khu chung cư mới tại Thành phố Hồ Chí Minh.
 19. Nghiên cứu về nếp sống, văn hóa của người dân tộc Chăm của Việt Nam trong những năm qua.
 20. Làng nghề truyền thống tủ thờ Gò Công dưới góc nhìn quản lý văn hóa – thực trạng và giải pháp.
 21. Vai trò, tầm quan trọng của hoạt động quản lý nhà nước về văn hóa đối với nền kinh tế, xã hội hiện nay.
 22. Lễ hội dân gian và phát triển du lịch tại thành phố Hà Nội – chính sách phát triển tới năm 2030.
 23. Trình bày về các biện pháp khắc phục và nâng cao ý thức của người dân khi tham gia vào các lễ hội truyền thống trong hoạt động quản lý nhà nước về văn hóa.
 24. Lễ hội Điện Trường Bà, Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi – vấn đề bảo tồn và phát huy giá trị.
 25. Các chính sách của nhà nước nhằm gìn giữ, bảo vệ nền văn hóa của dân tộc Việt Nam.
 26. Lễ hội Ramadan của người Chăm ở An Giang và những vấn đề đặt ra cho công tác quản lý.
 27. Các bài học kinh nghiệm được rút ra cho công tác quản lý nhà nước về văn hóa của Việt Nam từ các cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của nước ta.
 28. Mô hình trung tâm văn hóa trong quá trình đô thị hóa (nghiên cứu trường hợp Trung tâm Văn hóa Quận 2).
 29. Trình bày về các hoạt động xã hội nhằm phát triển và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về văn hóa,
 30. Nâng cao chất lượng hoạt động của Nhà Thiếu nhi huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh.
 31. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực văn hóa tại Trung tâm Văn hóa quận A, thành phố B trong giai đoạn công nghiệp hóa, hiện đại hóa.
 32. Nghiên cứu về thực tế hoạt động giảng dạy những kiến thức về văn hóa Việt Nam trong bối cảnh nền kinh tế và xã hội hiện nay.
 33. Nâng cao chất lượng và hiệu quả phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
 34. Phân tích các yếu tố tác động và ảnh hưởng tới hoạt động quản lý nhà nước về văn hóa đối với các khu di tích lịch sử ở nước ta.
 35. Hoạt động quản lý nhà nước về văn hóa đối với các di tích lịch sử ở nước ta hiện nay – thực trạng và giải pháp.

===> Luận Văn Về Văn Học Dân Gian : 120+ Đề Tài [Hot]

3. Luận văn quản lý nhà nước về văn hóa được quan tâm nhiều nhất.

 1. Công tác quản lý nhà nước về văn hóa của Việt Nam trong giai đoạn nền kinh tế phát triển và hội nhập quốc tế.
 2. Phát huy giá trị khu di tích lịch sử Địa đạo Củ Chi với việc phát triển du lịch tại thành phố A.
 3. Các biện pháp bảo vệ nét văn hóa, truyền thống của dân tộc Việt Nam từ thời xưa trong thời đại ngày nay.
 4. Phát huy vai trò truyền nghề của nghệ nhân đờn ca tài tử trong bối cảnh nền kinh tế và xã hội ngày nay.
 5. Phân tích về công tác quản lý nhà nước về văn hóa đối với các di tích lịch sử quốc gia.
 6. Phát triển bền vững trong hoạt động làng nghề truyền thống dệt thổ cẩm Mỹ Nghiệp tại Ninh Thuận.
 7. Hoạt động quản lý nhà nước về văn hóa đối với việc khắc phục tình trạng vẽ bậy lên tượng phật.
 8. Phát triển công chúng ở di tích Khu Lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại tỉnh An Giang.
 9. Các biện pháp truyền thông nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước về văn hóa.
 10. Phát triển khán giả điện ảnh tại thành phố Hà Nội trong hoàn cảnh xã hội hiện đại ngày nay.
 11. Phim quảng cáo thương mại trên kênh truyền hình HTV Co.op – góc nhìn quản lý văn hóa (khảo sát trong năm ….).
 12. Trình bày về các yếu tố tác động và ảnh hưởng trực tiếp tới hoạt động quản lý nhà nước về văn hóa trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
 13. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở huyện Bình Thủy, thành phố Cần Thơ: Thực trạng và giải pháp.
 14. Thực trạng việc quản lý khách du lịch đến thăm các đền chùa, miếu quốc gia trong hoạt động quản lý nhà nước về văn hóa.
 15. Phục dựng lễ hội truyền thống của người Xtiêng ở tỉnh Bình Phước, giai đoạn 2018 – 2020.
 16. Hoạt động quản lý nhà nước về văn hóa đối với các khu di tịch lịch sử quốc gia – thực trạng và giải pháp.
 17. Quản lý chương trình phim truyện truyền hình Việt Nam trên kênh BTV1, Đài Truyền hình Bình Dương (giai đoạn từ năm …. đến nay).
 18. Việc triển khai, áp dụng các chính sách phát triển nhà nước về công tác quản lý nhà nước về văn hóa.
 19. Quản lý Di tích – Danh thắng A, tỉnh Thanh Hóa trong bối cảnh đất nước bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid – 19.
 20. Công tác quản lý nhà nước về văn hóa trong giai đoạn nền kinh tế và xã hội hiện nay – giải pháp khắc phục.
 21. Quản lý di tích lịch sử – văn hóa ở thành phố Đà Nẵng gắn với hoạt động kinh tế hội nhập quốc tế ngày nay.
 22. Các giải pháp nâng cao chất lượng quản lý nhà nước về văn hóa đối với công tác xử lý xâm phạm vào các khu di tích lịch sử.
 23. Quản lý di tích lịch sử – văn hóa ở thị xã A, tỉnh Quảng Bình trong giai đoạn 2018 – 2020 và giải pháp phát triển trong giai đoạn tiếp theo.
 24. Nghiên cứu về thực trạng hoạt động quản lý nhà nước về văn hóa đối với việc phát triển văn hóa may mặc ở giới trẻ Việt Nam hiện nay.
 25. Quản lý di tích lịch sử – văn hóa trên địa bàn quận A (Thành phố B) – thực trạng và giải pháp khắc phục.
 26. Đánh giá về việc kiểm soát văn hóa thời trang của giới trẻ Việt Nam trong thời đại ngày nay.
 27. Quản lý di tích lịch sử nhà tù Hỏa Lò (Quận Hoàn Kiếm – Thành phố Hà Nội) trong năm 2021.
 28. Một số giải pháp khắc phục công tác quản lý hành chính nhà nước về văn hóa ở Việt Nam trong giai đoạn vừa qua.
 29. Quản lý di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn quận Tây Hồ (Thành phố Hà Nội) và các biện pháp phát triển trong thời gian tiếp theo.
 30. Thực trạng hoạt động quản lý về văn hóa đọc của sinh viên trên địa bàn thành phố Hà Nội hiện nay.

===> Luận văn Thạc sĩ Văn học : 100 Đề Tài + 10 Bài Mẫu

Trên đây là những thông tin chúng tôi đã tổng hợp được về đề tài Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Nhà Nước Về Văn Hóa. Chúng tôi đã chia thành từng dạng khác nhau để các bạn có thể hiểu rõ hơn về vấn đề. Những thông tin có trong bài viết đều được nghiên cứu, đánh giá và tổng hợp trên nhiều tiêu chí khác nhau. Nên các bạn có thể hoàn toàn yên tâm về chất lượng nội dung của bài viết. Mong rằng với những thông tin trên sẽ giúp các bạn tạo nên được một đề tài Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Nhà Nước Về Văn Hóa hay, sáng tạo, ấn tượng nhất.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
Contact Me on Zalo
0936885877