Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Nhà Nước Về Xây Dựng

5/5 - (7 bình chọn)

Bài viết này chúng tôi sẽ trình bày tới các bạn những đề tài luận văn thạc sĩ quản lý nhà nước về xây dựng. Trong giai đoạn hiện nay ngành xây dựng đã có những bước tiến quan trọng và những thành tích đáng kể. Kéo theo đó là sự phát triển của hoạt động quản lý nhà nước về xây dựng. Hiện nay đã và đang có nhiều bạn học viên lựa chọn nghiên cứu chủ đề luận văn thạc sĩ quản lý nhà nước về xây dựng. Tuy nhiên các bạn còn gặp nhiều hạn chế trong công tác lựa chọn chủ đề nghiên cứu cho bài viết của mình. Chính vì thế, chúng tôi sẽ chia sẻ tới các bạn những đề tài luận văn thạc sĩ quản lý nhà nước về xây dựng hay và sáng tạo.

Vai trò của hoạt động quản lý nhà nước về xây dựng.

Quản lý nhà nước về xây dựng là phạm trù của quản lý nhà nước về kinh tế nói chung được vận dụng cụ thể cho hoạt động đầu tư xây dựng (gọi tắt là xây dựng) phù hợp với lý luận của khoa học quản lý. Mục tiêu của quản lý nhà nước về xây dựng là toàn bộ các chỉ tiêu kỳ vọng, mong đợi trong tương lai cần đạt được của quản lý nhà nước về xây dựng. Bao gồm các mục tiêu chung về kinh tế như: mục tiêu về tài chính kinh tế, mục tiêu về xã hội, mục tiêu về quốc phòng an ninh, mục tiêu về môi trường và sự phát triển bền vững. Đồng thời quản lý nhà nước về xây dựng còn bao gồm thỏa mãn các mục tiêu riêng của quản lý nhà nước về xây dựng như: đảm bảo xây dựng theo đúng quy hoạch và kế hoạch đã phê duyệt; đảm bảo thực hiện xây dựng theo đúng quy định của pháp luật hiện hành; đảm bảo sự hài hòa các lợi ích của các chủ thể tham gia các hoạt động đầu tư xây dựng.

Vai trò của hoạt động quản lý nhà nước về xây dựng được đánh giá là quan trọng và cần thiết trong bối cảnh nền kinh tế, xã hội hiện nay. Thứ nhất sẽ kiểm soát được vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước dành cho đầu tư xây dựng công trình cơ sở hạ tầng, hạ tầng kinh tế xã hội. Thứ hai, quản lý hoạt động đầu tư gắn liền đến các lợi ích của nhà nước, lợi ích của các doanh nghiệp, lợi ích của các cộng đồng xã hội và là hoạt động quan trọng nhằm tạo ra cơ sở vật chất kỹ thuật ban đầu của toàn bộ nền kinh tế nên cần thiết phải có quản lý nhà nước về xây dựng. Thứ ba, giúp đầu tư xây dựng công trình gắn liền với quy hoạch sử dụng đất; sử dụng tài nguyên quốc gia; bảo vệ môi trường và lợi ích cộng đồng nên đòi hỏi phải có quản lý nhà nước về xây dựng.

Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Nhà Nước Về Xây Dựng
Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Nhà Nước Về Xây Dựng

Những đề tài luận văn thạc sĩ quản lý nhà nước về xây dựng hay và nổi bật

Tiếp theo sau đây chúng tôi sẽ đưa ra cho các bạn những đề tài luận văn thạc sĩ quản lý nhà nước về xây dựng hay theo từng dạng khác nhau. Nhằm giúp các bạn có thêm nhiều thông tin, ý tưởng cho đề tài luận văn thạc sĩ quản lý nhà nước về xây dựng của bạn.

1.Luận văn thạc sĩ quản lý nhà nước về xây dựng phổ biến nhất

 1. Công tác quản lý nhà nước về xây dựng đối với việc thi hành và áp dụng pháp luật của các cơ quan nhà nước.
 2. Hoàn thiện công tác nghiên cứu mức độ ảnh hưởng của các yếu tố rủi ro đến chi phí đầu tư và thời gian xây dựng công trình tại Công ty xây dựng An Phong.
 3. Đánh giá về hoạt động quản lý nhà nước về xây dựng trong công tác quản lý vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước dành cho việc đầu tư công trình cơ sở hạ tầng.
 4. Nghiên cứu công tác quản lý chất lượng thi công xây dựng công trình tại dự án trường Quốc tế Park city Hà Nội.
 5. Quản lý nhà nước về xây dựng đối với việc quản lý nguồn vốn đầu tư đối với các công trình hạ tầng kinh tế xã hội.
 6. Nghiên cứu sự ảnh hưởng của quản lý tiến độ thi công đến chi phí đầu tư tại dự án Sonasea Vân Đồn Harbor City.
 7. Phân tích công tác quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng trong việc quản lý vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước đối với các công trình thuộc lĩnh vực quốc phòng an ninh.
 8. Một số giải pháp nâng cao chất lượng quản lý xây dựng công trình tại dự án trường Quốc tế Nhật Bản.
 9. Hoạt động quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng trong việc quản lý các công trình thuộc lĩnh vực môi trường.
 10. Thực trạng vấn đề quản lý chất lượng bảo trì công trình đê sông – Một số giải pháp nâng cao khả năng quản lý.
 11. Đánh giá về công tác quản lý nhà nước về đầu tư và xây dựng trong việc quy hoạch và sử dụng đất.
 12. Đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác chuẩn bị đầu tư xây dựng cho dự án trạm bơm Tiêu Văn Khê.
 13. Công tác quản lý nhà nước về đầu tư và xây dựng trong việc đầu tư và sử dụng các tài nguyên Quốc gia phục vụ cho quá trình xây dựng.
 14. Một số đề xuất giải pháp nâng cao năng lực quản lý dự án đầu tư xây dựng tại Công ty thủy lợi Liễn Sơn.
 15. Các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước trong việc quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng.
 16. Nghiên cứu giải pháp nâng cao chất lượng hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công tại Công ty tư vấn xây dựng Việt Nam – CTCP.
 17. Đánh giá về công tác quản lý nhà nước về xây dựng trong việc quản lý các công trình Bảo vệ môi trường và lợi ích cộng đồng.
 18. Một số bài học kinh nghiệm đề xuất trong công tác quản lý tiến độ thi công phần thô công trình thuộc dự án Home City.
 19. Trình bày những chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước trong công tác quản lý nhà nước về xây dựng hiện nay.
 20. Luận văn thạc sĩ quản lý xây dựng: Giải pháp nâng cao năng lực quản lý thi công của ban quản lý dự án đầu tư xây dựng.
 21. Phân tích nội dung quản lý nhà nước về xây dựng theo quy định của pháp luật hiện hành.
 22. Một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh trong đấu thầu công trình xây xây dựng của Công ty cổ phần tập đoàn xây dựng Hòa Bình.
 23. Trình bày về hoạt động quản lý nhà nước về xây dựng trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế và thu hút trực tiếp vốn đầu tư nước ngoài.
 24. Nghiên cứu và đề xuất một số giải pháp kiểm soát chi phí đầu tư tại các công trình sử dụng vốn Nhà nước.
 25. Đánh giá hoạt động quản lý nhà nước về xây dựng đối với các công trình lợi ích của cộng đồng xã hội.
 26. Một vài chính sách thu hút vốn đầu tư tư nhân tham gia đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.
 27. Hoạt động quản lý nhà nước về xây dựng ở nước ta trong nền kinh tế thị trường đối với nhiều thành phần kinh tế cũng tham gia hoạt động xây dựng.
 28. Thực trạng công tác giám sát thi công công trình xây dựng tại Công ty cổ phần xây dựng và phát triển – Một số giải pháp nâng cao công tác giám sát.
 29. Hoàn thiện quy trình tăng cường công tác quản lý chất lượng thi công công trình xây dựng – Luận văn thạc sĩ ngành quản lý xây dựng.
 30. Một số hạn chế cần phải khắc phục trong công tác quản lý nhà nước về xây dựng ở nước ta hiện nay.

===> Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Nhà Nước Về Hàng Hải

2. Luận văn thạc sĩ quản lý nhà nước về xây dựng mới nhất

 1. Trình bày về hoạt động quản lý nhà nước về xây dựng đối với việc xây dựng đường lối chiến lược quy hoạch phát triển ngành xây dựng phù hợp với yêu cầu phát triển của từng thời kỳ.
 2. Phân tích các nhân tố tác động đến việc trễ tiến độ và vượt chi phí đối với các dự án nhà.
 3. Hoạt động quản lý nhà nước về xây dựng trong việc xác định tổng thể quy hoạch xây dựng phù hợp với đặc điểm của từng vùng lãnh thổ.
 4. Sử dụng phương pháp so sánh để nghiên cứu nội lực và chuyển vị của hệ dầm.
 5. Quản lý nhà nước về xây dựng trong việc thể chế hóa các văn bản pháp luật tạo hành lang pháp lý thông suốt cho các hoạt động xây dựng ở nước ta.
 6. Một số nhân tố tác ảnh hưởng đến chất lượng công trình xây dựng chung cư cao tầng tại dự án Swanpark.
 7. Đánh giá về hoạt động quản lý nhà nước về xây dựng trong việc xây dựng một đường lối kinh doanh thuận lợi không bằng bình đẳng cho các hoạt động xây dựng.
 8. Một số nguyên nhân dẫn đến việc thực hiện kém hiệu quả giải pháp an toàn lao động của các Công ty đấu thầu xây lắp.
 9. Phân tích về công tác quản lý nhà nước về xây dựng trong việc quản lý chặt chẽ các yêu cầu về an toàn chất lượng đối với các công trình xây dựng.
 10. Nghiên cứu động lực học tàu cao tốc bằng phương pháp phần tử nhiều lớp dầm chuyển động.
 11. Thực trạng hoạt động quản lý nhà nước về xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội hiện nay.
 12. Nghiên cứu các yếu tố và nguyên nhân dẫn đến hiện tượng biến dạng co ngót của bê tông trong điều kiện khí hậu tiêu chuẩn của Việt Nam.
 13. Đánh giá về công tác quản lý nhà nước về xây dựng trong việc quản lý khai thác sử dụng đất đai bảo vệ lợi ích hợp pháp của các chủ thể tham gia hoạt động xây dựng.
 14. Nghiên cứu sản xuất bê tông nhẹ, chống cháy cho công trình xây dựng dân dụng.
 15. Đánh giá về công tác quản lý nhà nước về xây dựng đối với việc quản lý vật liệu xây dựng.
 16. Luận văn thạc sĩ kỹ thuật xây dựng: Các nguyên nhân dẫn đến việc chậm tiến độ cấp giấy phép xây dựng tại Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm.
 17. Một số giải pháp khắc phục phần nâng cao chất lượng quản lý nhà nước về xây dựng trong việc tổ chức đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho các hoạt động xây dựng.
 18. Nghiên cứu tính ổn định của cột bê tông cốt thép tiết diện chữ nhật chịu nén lệch tâm.
 19. Đánh giá về hoạt động quản lý nhà nước về xây dựng đối với việc tăng trưởng thanh tra kiểm tra xử lý kịp thời các vi phạm trật tự xây dựng.
 20. Sử dụng các phương pháp: giải tích, mô phỏng Plaxis và kết quả thí nghiệm nén tĩnh để so sánh sức chịu tải của cọc.
 21. Nâng cao hiệu quả hoạt động công tác quản lý nhà nước về xây dựng của Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.
 22. Phân tích khả năng chịu nén của bê tông cột BTCT tại các công trình dân dụng trên địa bàn tỉnh Long An.
 23. Những sự thay đổi trong hoạt động quản lý nhà nước về xây dựng của Việt Nam trong giai đoạn từ 2018 tới 2020.
 24. Nghiên cứu ổn định của thanh bằng phương pháp phần tử hữu hạn.
 25. Trình bày về công tác pháp lý của hoạt động quản lý nhà nước về xây dựng của Việt Nam hiện nay.
 26. Nghiên cứu ảnh hưởng của tải trọng động do động đất và gió lên các tòa nhà chung cư cao tầng tại Thành phố Hồ Chí Minh.
 27. Đánh giá về hoạt động quản lý nhà nước về xây dựng đối với việc bảo đảm hoạt động xây dựng đối thực hiện đúng được tổ chức trong kế hoạch của Đảng và nhà nước.
 28. Phân tích sức chịu tải cọc khoan nhồi theo tiêu chuẩn Eurocode 7, TCVN 10304:2014.
 29. Nghiên cứu thực nghiệm về tác động của dung dịch hoạt hóa đến tính chất cơ lý của bê tông Geopolymer.
 30. Quản lý nhà nước về xây dựng trong việc thực hiện đúng các văn bản pháp luật có liên quan tới hoạt động xây dựng nghiên cứu từ thực tiễn luật đất đai và môi trường.

===> Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Nhà Nước Về Phòng Chống Tội Phạm

3. Luận văn thạc sĩ quản lý nhà nước về xây dựng sáng tạo nhất

 1. Hoạt động quản lý nhà nước về xây dựng trong việc nâng cao nhận thức của các chủ thể về pháp luật xây dựng.
 2. Phân tích và lựa chọn mặt cắt kết cấu phù hợp cho Cầu Thịnh Long, tỉnh Nam Định.
 3. Đánh giá hiệu quả hoạt động của công tác quản lý nhà nước về xây dựng trong việc tạo điều kiện cho chủ đầu tư thực hiện xây dựng các công trình nhanh chóng thuận lợi hoàn thành tốt mục tiêu của dự án.
 4. Nghiên cứu cơ chế bồi đắp, xói lở và một số đề xuất giải pháp công trình đê chắn sóng khu neo đậu tàu.
 5. Quản lý nhà nước về xây dựng trong việc quản lý sử dụng có hiệu quả các nguồn lực xã hội phục vụ cho các hoạt động xây dựng.
 6. Nghiên cứu cơ chế ăn mòn hóa học của bê tông trong môi trường nước mặn và đề xuất một số giải pháp.
 7. Trình bày về công tác quản lý nhà nước về xây dựng trong việc tạo điều kiện nâng cao hiệu quả và đảm bảo hài hòa lợi ích cho các chủ thể trong hoạt động đầu tư xây dựng.
 8. Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng thi công công trình bê tông, bê tông cốt thép trong xây dựng công trình thủy.
 9. Công tác quản lý nhà nước về xây dựng trong việc xây dựng chỉ đạo thực hiện các chiến lược đề án quy hoạch kế hoạch phát triển thị trường xây dựng.
 10. Nghiên cứu và đề xuất một số phương pháp ổn định mái dốc được gia cố bằng hệ thống cọc.
 11. Hoạt động quản lý nhà nước về xây dựng đối với việc quản lý và kiểm soát năng lực của ngành xây dựng.
 12. Sử dụng phương pháp lịch sử nghiên cứu kết cấu, ổn định của Nhà máy thủy điện chịu tải trọng động đất.
 13. Trình bày về công tác quản lý nhà nước về xây dựng trong việc ban hành tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về xây dựng theo quy định của pháp luật.
 14. Nghiên cứu cơ sở lý thuyết và đề xuất giải pháp hạ thấp mức nước ngầm, chấm thống trong đào móng giải quyết vấn đề nền cát có hệ số chống thấm cao.
 15. Nghiên cứu từ thực tiễn quản lý nhà nước về xây dựng trong việc tổ chức quản lý thống nhất quy hoạch xây dựng theo quy định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
 16. Phân tích các yếu tố thủy lực và đề xuất các giải pháp gia cố khi xả lũ thi công qua đê quai.
 17. Đánh giá hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước về xây dựng trong công tác hướng dẫn kiểm tra đánh giá thực hiện công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng.
 18. Phân tích một số đặc trưng thủy lực ở đập tràn có tường ngực biên cong – Luận văn thạc sĩ xây dựng công trình thủy.
 19. Trình bày về công tác quản lý nhà nước về xây dựng trong việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng và hợp đồng xây dựng.
 20. Nghiên cứu, đánh giá hiệu quả giải pháp thi công cho tuyến kè bảo vệ đê biển của huyện Cần Giờ.
 21. Đánh giá công tác quản lý nhà nước về xây dựng trong việc quản lý năng lực hoạt động xây dựng thực hiện quản lý công tác đấu thầu trong hoạt động xây dựng.
 22. Đề xuất giải pháp kỹ thuật xử lý hố móng trong điều kiện nền cát và mực nước ngầm cao – Luận văn thạc sĩ xây dựng công trình thủy.
 23. Trình bày quản lý nhà nước về xây dựng trong việc cấp thu hồi giấy phép chứng chỉ chứng nhận trong hoạt động đầu tư xây dựng.
 24. Nghiên cứu sự ảnh hưởng và tính toán ứng dụng vị trí đài cọc đến sức chịu tải của móng cọc treo.
 25. Công tác quản lý nhà nước về xây dựng trong việc kiểm tra thanh tra giải quyết khiếu nại tố cáo và xử lý vi phạm trong hoạt động đầu tư xây dựng.
 26. Nghiên cứu giải pháp thi công hạ chìm đập xà lan – ứng dụng thực tế cho công trình phân ranh mặn, ngọt tại Bạc Liêu.
 27. Quản lý nhà nước về xây dựng trong việc đào tạo nguồn nhân lực tham gia hoạt động đầu tư xây dựng hiện nay.
 28. Nghiên cứu và phân tích diễn biến đường bờ biển và giải pháp công trình xây dựng thủy để bảo vệ bãi biển Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa
 29. Nghiên cứu cơ sở khoa học của lý thuyết độ tin cậy và phương pháp phân tích rủi ro để xác định mức bảo đảm an toàn.
 30. Thực trạng hoạt động quản lý nhà nước về xây dựng đối với việc quản lý cung cấp thông tin phục vụ cho hoạt động đầu tư xây dựng.

TẢI BÀI MẪU 1

TẢI BÀI MẪU 2

===> Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Nhà Nước Về Đầu Tư Công

Như vậy chúng tôi đã giới thiệu tới các bạn những đề tài Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Nhà Nước Về Xây Dựng hay và tiêu biểu theo từng dạng khác nhau. Để có được danh sách những đề thảo luận văn này chúng tôi đã tiến hành Khảo sát và tham khảo nhiều nguồn tin khác nhau có những tiêu chí đánh giá cụ thể để mang đến những thông tin về chất lượng cao cho các bạn tham khảo. Chúng tôi hi vọng rằng với những thông tin trên các bạn có thể tìm ra cho mình một đề tài luận văn thạc sĩ quản lý nhà nước về xây dựng hay và sáng tạo.

===> Dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ, các bạn hãy liên hệ với mình qua địa chỉ hotline 093688577 (zalo/tele) để được tư vấn nhé

5 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
Contact Me on Zalo
0936885877