Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Nhà Nước: 99 Đề Tài và Bài Mẫu

Mục lục

5/5 - (2 bình chọn)

Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Nhà Nước là một trong những đề tài mà các sinh viên đang theo học thạc sĩ sẽ quan tâm, đó là một phần công cụ để quản lý nhà nước ở các lĩnh vực công, hành chính, xã hội,… Sau đây mình xin liệt kê danh sách Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Nhà Nước từ các khóa trước để các bạn có thể hình dung cấu trúc làm tốt bài luận văn của mình.

luận văn thạc sĩ quản lý nhà nước
Luận văn thạc sĩ Quản lý nhà nước

Top 99 Để Tài Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Nhà Nước

 1. Đề tài luận văn quản lý nhà nước Giải pháp tăng cường công tác quản lý nguồn vốn đầu tư công trong lĩnh vực xây dựng cơ bản của Ban Quản lý các khu công nghiệp
 2. Quản lý vốn nhà nước trong các doanh nghiệp
 3. Quản lý nhà nước đối với hoạt động đào tạo cán bộ công chức cấp xã
 4. Quản lý nhà nước về thương hiệu sản phẩm
 5. Quản lý nhà nước về đất đai
 6. Quản lý nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm
 7. Quản lý nhà nước về đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Khu kinh tế mở
 8. Quản lý nhà nước về hoạt động của người nước ngoài trên địa bàn
 9. Quản lý Nhà nước về giáo dục mầm non
 10. Quản lý Nhà nước về giảm nghèo
 11. Quản lý nhà nước về hoạt động xuất nhập khẩu
 12. Quản lý nhà nước về Vệ sinh an toàn thực phẩm
 13. Quản lý nhà nước về hoạt động thương mại
 14. Quản lý nhà nước đối với công nghiệp
 15. Quản lý nhà nước về đất đai
 16. Quản lý nhà nước về bảo vệ rừng phòng hộ
 17. Quản lý nhà nước về giáo dục
 18. Quản lý Nhà nước về hoạt động viễn thông
 19. Quản lý nhà nước các doanh nghiệp tư nhân
 20. Quản lý Nhà nước đối với hoạt động kinh doanh du lịch
 21. Quản lý nhà nước hoạt động thống kê
 22. Quản lý nhà nước ngành Thủy sản
 23. Quản lý Nhà nước về giáo dục nghề nghiệp
 24. Quản lý nhà nước về công tác thẩm định dự án đầu tư xây dựng cơ bản
 25. Quản lý nhà nước về đào tạo nghề cho lao động nông thôn
 26. Quản lý nhà nước về ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp
 27. Quản lý nhà nước về bảo vệ rừng
 28. Quản lý nhà nước về môi trường
 29. Quản lý Nhà nước về trật tự xây dựng đô thị
 30. Quản lý nhà nước đối với vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách
 31. Quản lý nhà nước về giải quyết việc làm cho ngư dân ven biển
 32. Quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh dược phẩm
 33. Quản lý nhà nước về Công nghệ thông tin
 34. Quản lý nhà nước về đào tạo nghề
 35. Quản lý nhà nước về đất rừng
 36. Quản lý nhà nước về hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức
 37. Quản lý nhà nước về môi trường trong khai thác và chế biến Muối Kali
 38. Quản lý nhà nước về du lịch cộng đồng
 39. Quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh lưu trú du lịch
 40. Quản lý nhà nước đối với dự án đầu tư công
 41. Quản lý nhà nước về công tác bảo trợ xã hội
 42. Quản lý Nhà nước về an toàn vệ sinh lao động đối với các doanh nghiệp tại Khu công nghiệp
 43. Quản lý nhà nước về bảo hiểm thất nghiệp
 44. Quản lý nhà nước về chất lượng dịch vụ Bảo hiểm y tế
 45. Quản lý nhà nước về đầu tư phát triển nhà ở khu đô thị ở Việt Nam
 46. Quản lý nhà nước đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn NSNN
 47. Quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo
 48. Quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp tư nhân
 49. Quản lý nhà nước về văn hóa trong thời kỳ đổi mới
 50. Quản lý nhà nước về di sản văn hóa
 51. Quản lý nhà nước về thị trường viễn thông ở Việt Nam
 52. Quản lý nhà nước bằng pháp luật về đầu tư xây dựng
 53. Quản lý nhà nước đối với kinh doanh bánh kẹo nhập khẩu
 54. Quản lý nhà nước đối với công tác giải phóng mặt bằng
 55. quản lý nhà nước về phát triển nhiệt điện ở việt nam
 56. Quản lý nhà nước về bình đẳng giới
 57. Quản lý nhà nước về phòng, chống ma túy
 58. Quản lý nhà nước về hải quan
 59. Quản lý nhà nước về hoạt động quảng cáo thương mại ngoài trời
 60. Quản lý nhà nước về công tác thanh tra xây dựng cơ bản
 61. Quản lý nhà nước đối với làng nghề thủ công
 62. Quản lý Nhà nước về tôn giáo
 63. Quản lý nhà nước về an sinh xã hội
 64. Quản lý Nhà nước trong đầu tư xây dựng các công trình giao thông vận tải
 65. quản lý nhà nước địa phương về tài chính của các cơ sở giáo dục phổ thông
 66. Quản lý nhà nước đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất
 67. Quản lý nhà nước về phát thanh, truyền hình
 68. Quản lý nhà nước về dân tộc
 69. Quản lý nhà nước về chứng thực
 70. Quản lý nhà nước về quốc tịch tại Việt Nam
 71. Quản lý nhà nước đối với hoạt động khai thác, bảo trì đối với hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông
 72. Quản lý Nhà nước về huy động tiền gửi và cho vay tại các ngân hàng
 73. Quản lý nhà nước về khẩu lao động
 74. Quản lý nhà nước về khoáng sản
 75. Quản lý nhà nước về phòng, chống hàng giả
 76. Quản lý nhà nước về tạm trú, tạm vắng
 77. Quản lý nhà nước về thủy sản
 78. Quản lý nhà nước về phòng, chống mại dâm
 79. Quản lý nhà nước về bảo tồn di sản văn hóa thế giới
 80. Quản lý nhà nước về phật giáo
 81. Quản lý nhà nước về Thể thao
 82. Quản lý nhà nước về trật tự đô thị
 83. Quản lý nhà nước về hành lang an toàn lưới điện
 84. Quản lý nhà nước đối với người có công với cách mạng
 85. Quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô
 86. Quản lý nhà nước đối với những người hoạt động không chuyên trách cấp xã
 87. Quản lý nhà nước về hoạt động thể dục thể thao quần chúng
 88. Quản lý nhà nước đối với tái cơ cấu ngân hàng
 89. Quản lý nhà nước về đầu tư công
 90. Quản lý nhà nước về văn hóa
 91. Quản lý nhà nước về hoạt động văn hóa
 92. Quản lý nhà nước đối với thị trường nhà ở
 93. Quản lý nhà nước về văn thư lưu trữ đối với các cơ quan chuyên môn
 94. Quản lý nhà nước về khai thác khoáng sản
 95. Quản lý nhà nước về hoạt động quảng cáo thương mại ngoài trời
 96. Quản lý nhà nước về chất lượng công trình hạ tầng kỹ thuật
 97. Quản lý nhà nước về di tích lịch sử văn hóa
 98. Quản lý nhà nước về di tích quốc gia đặc biệt
 99. Quản lý nhà nước về chất thải rắn công nghiệp

Top Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Nhà Nước:

Bài mẫu Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Nhà Nước 1: Quản lý nhà nước về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp huyện từ thực tiễn tỉnh Ninh Bình

 • Chương 1: Lý luận chung về quản lý nhà nước về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp huyện

Trong chương này, luận văn đã hệ thống hóa những lý luận cơ bản về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp huyện, với các nội dung cơ bản như: khái niệm cán bộ, công chức cấp huyện, phạm vi, đặc điểm cán bộ, công chức cấp huyện, vai trò, vị trí của cán bộ, công chức cấp huyện; khái niệm về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, mục tiêu, nguyên tắc, nội dung đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp huyện cấp huyện; quan niệm, chủ thể, đặc điểm, nội dung, vai trò của quản lý nhà nước về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp huyện.

 • Chương 2: Thực trạng quản lý nhà nước về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp huyện ở tỉnh Ninh Bình

Qua phân tích thực trạng công tác quản lý nhà nước về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp huyện ở tỉnh Ninh Bình cho thấy trên cơ sở hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Bộ, ngành Trung ương, với sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, Hội Đồng Nhân Dân, Ủy Ban Nhân Dân, cùng với sự nỗ lực, tích cực, năng động của các cơ quan chuyên môn

 • Chương 3: Mục tiêu, yêu cầu và giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp huyện ở nước ta hiện nay.

Từ cơ sở lý luận nghiên cứu và thực trạng công tác quản lý nhà nước về ĐT,BD CB,CC cấp huyện, trong chương này, luận ăn đã đề xuất mục tiêu, yêu cầu và giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả công tác này trên địa bàn tỉnh Ninh Bình trong giai đoạn hiện nay

Bài mẫu Luận Văn Quản Lý Nhà Nước 2: Quản lý nhà nước về công tác dân tộc – qua thực tiễn tỉnh Quảng Ninh

 • Chương 1: Cơ sở lý luận quản lý nhà nước về công tác dân tộc

Trình bày các khái niệm về dân tộc là gì, quản lý nhà nước về công tác dân tộc, chủ thể quản lý nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc, quản lý toàn bộ các hoạt động kinh tế – xã hội diễn ra trong đời sống gắn với vùng cư trú của đồng bào các dân tộc thiểu số.

 • Chương 2: Thực trạng hoạt động quản lý nhà nước về công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh quảng ninh

Tình hình kinh tế – xã hội vùng dân tộc, miền núi của tỉnh đang từng bước ổn định và phát triển; an ninh, quốc phòng được giữ vững. Tuy nhiên, so với mặt bằng chung của tỉnh, tình hình kinh tế – xã hội vùng dân tộc, miền núi, biên giới, hải đảo nhất là ở các xã, thôn, bản ở vùng sâu, vùng xa, biên giới còn rất nhiều khó khăn.

Bộ máy QLNN về công tác dân tộc của tỉnh Quảng Ninh về cơ bản được kiện toàn, Tuy nhiên, ở một số địa phương, đầu mối công tác dân tộc thuộc UBND cấp xã vẫn chưa được phân công đúng chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân cấp xã kiêm nhiệm theo quy định.

 • Chương 3: Tiếp tục hoàn thiện hoạt động quản lý nhà nước về công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh quảng ninh

Để hoạt động quản lý nhà nước về công tác dân tộc tỉnh Quảng Ninh đáp ứng được yêu cầu trong thời gian tới, việc kiện toàn bộ máy quản lý nhà nước về công tác dân tộc là nhiệm vụ quan trọng; tiếp tục rà soát biên chế, đào tạo nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ, đẩy mạnh phối hợp với các ngành liên quan, phát huy vai trò của các cơ quan làm công tác dân tộc trong các lĩnh vực; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ, chính sách liên quan đến đồng bào dân tộc…

Bài mẫu Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Nhà Nước 3: Hoàn thiện quản lý Nhà nước về du lịch trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

 • Chương 1: Cơ sở lý luận quản lý nhà nước về du lịch trên địa bàn cấp tỉnh

Chương 1 tác giả trình bày các khái niêm về du lịch, phát triển du lịch, khái quát của quản lý nhà nước về du lịch trên địa bàn tỉnh, kinh nghiệm về quản lý nhà nước ở các địa phương khác

 • Chương 2: Thực trạng quản lý nhà nước về du lịch trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Chương 2 tác giả tập trung phân tích, đánh giá thực trạng về quản lý nhà nước trong giai đoạn 2001-2007 tại Lâm Đồng, ngành du lịch Việt Nam nói chung và du lịch Lâm Đồng nói riêng. Khái quát về môi trường tự nhiên, kinh tế, xã hội, chính sách quản lý nhà nước về kinh tế nói chung và du lịch nói riêng có những thay đổi đột phá cho sự phát triển

 • Chương 3: Hoàn thiện quản lý nhà nước về du lịch trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Chương 3 nêu rõ quan điểm, mục tiêu, định hướng phương hướng hoàn thiện và biện pháp chủ yếu để phát triển du lịch Lâm Đồng trở thành ngành kinh tế động lực. Tác giả đưa ra một số nội dung chủ yếu nhằm hoàn thiện công tác quản lý nhà nước về du lịch trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Kiến nghị với chính phủ, về hoàn thiện một số chính sách giúp Lâm Đồng có điều kiện phát triển du lịch.

Bài mẫu Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Nhà Nước 4: Quản lý nhà nước về xuất bản từ thực tiễn nhà xuất bản Đại Học Quốc Gia Hà Nội

 • Chương 1. Những vấn đề lí luận của quản lý nhà nước về xuất bản;

Trong Chương 1, học viên đã làm rõ những vấn đề lý luận cơ bản của QLNN bằng pháp luật về xuất bản ở Việt Nam. Do tính chất hai mặt đó, quá trình hoạt động xuất bản vừa chịu tác động của quy luật kinh tế, vừa phải tuân theo các quy luật văn hóa, tư tưởng khoa học.

 • Chương 2. Thực trạng quản lý nhà nước về xuất bản tại Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội;

Nhìn chung hoạt động có những chuyển biến tích cực ngày càng thích ứng với cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Cơ sở vật chất, năng lực xuất bản ngày càng được tăng cường, chất lượng xuất bản phẩm được nâng lên đáp ứng tốt hơn nhu cầu về xuất bản phẩm của xã hội, góp phần tích cực vào công tác tuyên truyền tư tưởng của Đảng.

 • Chương 3. Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về xuất bản từ thực tiễn Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội.

Tại chương 3, luận văn đề xuất hai nhóm giải pháp: Nhóm giải pháp chung nhằm nâng cao hiệu quả quản lý về xuất bản gồm các giải pháp sau: giải pháp về nhận thức; giải pháp về thể chế chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về xuất bản; giải pháp về tổ chức thực hiện; giải pháp về công tác cán bộ. Nhóm giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về xuất bản tại Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội gồm các giải pháp sau: sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động xuất bản; Đào tạo đội ngũ cán bộ làm công tác xuất bản, đặc biệt khối biên tập; Nâng cao chất lượng hoạt động xuất bản.

Bài mẫu Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Nhà Nước 5: Quản lý nhà nước về du lịch biển từ thực tiễn thành phố Đà Nẵng

 • Chương 1. Những vấn đề lý luận của quản lý nhà nước về du lịch biển

Chương 1 của Luận văn đã đề cập đến và làm rõ nhưng cơ sở khoa học của quản lý nhà nước đối với hoạt động du lịch nói chung và du lịch biển nói riêng. Theo đó, du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn và đã xuất hiện lâu đời ở nhiều nước trên thế giới.

Đề tài cung cấp những nghiên cứu về lý thuyết quản lý nhà nước đối với hoạt động du lịch biển qua việc làm rõ những đặc điểm, vai trò, nội dung và những nhân tố tác động đến quản lý nhà nước về du lịch biển. Từ đó, có thể hiểu sâu hơn thế nào là quản lý nhà nước về du lịch biển để có những cơ sở lý thuyết quan trọng phục vụ cho việc nghiên cứu vấn đề

 • Chương 2. Thực trạng quản lý nhà nước về du lịch biển trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Chương 2 cũng đã đưa ra thực trạng 6 nội dung cơ bản về quản lý nhà nước đối với du lịch nói chung và du lịch biển nói riêng ở TP Đà Nẵng. Đà Nẵng hơn 5 năm qua, xác định du lịch là một trong các ngành kinh kế mũi nhọn và đã nỗ lực xây dựng hình ảnh một đô thị năng động, hiện đại và môi trường trong sạch gắn với chiến lược phát triển các chuỗi sự kiện, lễ hội cộng đồng, nhiều sự kiện văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, chính trị,…

 • Chương 3. Phương hướng và giải pháp tăng cường quản lý nhà nước về du lịch biển trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Chương 3 đã đưa ra những dự báo phát triển ngành du lịch phương hướng, và giải pháp chủ yếu để quản lý nhà nước về du lịch biển một cách có hiệu quả.

Trong phát triển du lịch, nhất là phát triển du lịch biển thì việc đẩy mạnh hợp tác quốc tế đóng vai trò rất quan trọng. Nó không chỉ mang hiệu quả về mặt kinh tế, chính trị, xã hội mà còn quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam ra thế giới.

Bài mẫu luận văn quản lý nhà nước số 6 : Quản lý nhà nước về phát thanh, truyền hình từ thực tiễn tỉnh Quảng Nam

 • Chương 1: Những vấn đề lý luận của quản lý nhà nước về phát thanh, truyền hình

Qua phân tích cho thấy, trong bối cảnh quốc tế và trong nước có những diễn biến phức tạp nhưng trên bình diện chung, các Đài Phát Thanh Truyền Hình trong nước đã làm tốt vai trò, trách nhiệm là cơ quan ngôn luận của Đảng và Nhà nước, là diễn đàn tin cậy của nhân dân ở địa phương.

 • Chương 2: Thực trạng quản lý nhà nước về phát thanh, truyền hình tại tỉnh Quảng Nam

Chương 2 của luận văn đã phân tích nhằm làm rõ thực trạng về quản lý nhà nước đối với lĩnh vực Đài Phát Thanh Truyền Hình tại tỉnh Quảng Nam. Trong đó, đã làm rõ thực trạng công tác Đài Phát Thanh Truyền Hình cũng như đánh giá những kết quả đạt được và những tồn tại, hạn chế ở lĩnh vực này.

Tuy nhiên, trong bối cảnh phát triển mới của đất nước, công tác quản lý nhà nước đối với Đài Phát Thanh Truyền Hình tại tỉnh Quảng Nam vẫn còn bộc lộ những điểm hạn chế và cần có những giải pháp khắc phục.

 • Chương 3: Định hướng và giải pháp tăng cường quản lý nhà nước về phát thanh, truyền hình tại tỉnh Quảng Nam.

Trên cơ sở lý luận và thực tiễn, từ thực trạng trong công tác quản lý nhà nước về báo chí; Luận văn đã xác định mục tiêu, định hướng tăng cường quản lý nhà nước đối với báo chí trong đó có lĩnh vực PT-TH. Đồng thời đưa ra các giải pháp nhằm tăng cường quản lý nhà nước đối với báo chí. Các giải pháp trên đều có tính khả thi và tầm quan trọng, mỗi giải pháp là một phần cấu thành hệ thống các giải pháp.

Bài mẫu luận văn thạc sĩ  về Quản lý nhà nước về báo chí trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

 • Chương 1: Cơ sở lý luận Quản lý nhà nước về báo chí.

Trong chương này, nội dung chủ yếu là làm sáng tỏ hơn những vấn đề về cơ sở lý luận quản lý nhà nước về báo chí. Qua đó cho thấy báo chí đã khẳng định được vai trò , vị trí của quyền lực độc tôn, là công cụ đắc lực của Đảng và Nhà nước, có vai trò trong định hướng dư luận, là công cụ tuyên truyền, cổ động, giải thích, chỉ dẫn và là kênh thông tin quan trọng giúp công chúng báo chí tiếp cận nh ng tri thức mới, nh ng chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước ta.

 • Chương 2: Thực trạng quản lý nhà nước về báo chí trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Trong những năm qua, cùng với báo chí cả nước, báo chí Kiên Giang đã thực hiện nghiêm túc sự lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng của Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh; hoạt động báo chí của tỉnh thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích; thực hiện tốt vai trò , nhiệm vụ tiếng nói của Đảng, Nhà nước là diễn đàn của nhân dân. Tuy nhiên vẫn còn nhiều bất cập ta sẽ đi sâu phân tích và nêu giải pháp ở chương 3

 • Chương 3: Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về báo chí trên địa bàn tỉnh Kiên Giang từ 2017 đến năm 2025

Trên cơ sở thực tiễn và quá trình tìm hiểu thực tế hoạt động của báo chí và công tác quản lý nhà nước về báo chí của tỉnh Kiên Giang, dựa trên nh ng cơ sở pháp lý nhằm định hướng hoạt động của báo chí cả nước nói chung và báo chí tỉnh Kiên Giang nói riêng; để đưa báo chí của tỉnh vươn lên phát triển ngang tầm, góp phần x y dựng và phát triển báo chí cách mạng Việt Nam cũng như công tác quản lý hoạt động báo chí, luận văn đưa ra một số giải pháp nhằm n ng cao hiệu quả quản lý nhà nước về báo chí trên địa bàn tỉnh Kiên Giang hiện nay.

Bài mẫu luận văn quản lý nhà nước số 8: Quản lý nhà nước về giảm nghèo bền vững đối với các dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước

 • Chương 1. Cơ sở khoa học quản lý nhà nước về giảm nghèo bền vững đối với các dân tộc thiểu số.

Chương 1 trình bày các khái niệm về sự đói nghèo, vai trò của giảm nghèo, tiêu chí giảm nghèo đối với dân tộc thiểu số.

 • Chương 2. Thực trạng quản lý nhà nước về giảm nghèo bền vững đối với các dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước.

Tác giả trình bày thực trạng về quản lý nhà nước về giảm nghèo bền vững đối với các dân tộc thiểu số trên địa bàn. Nội dung của quản lý nhà nước, phân cấp quản lý nhà nước để tìm ra phương hướng khắc phục ở chương 3

 • Chương 3. Phương hướng, giải pháp góp phần hoàn thiện quản lý nhà nước về giảm nghèo bền vững đối với các dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước.

Các phương hướng giải pháp hoàn thiện quản lý nhà nước về công tác giảm nghèo đối với các dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Lộc Ninh hiện nay, vẫn còn nhiều bất cập cần nhiều thay đổi các quan điểm.

Bài mẫu luận văn quản lý nhà nước số 9: Quản lý nhà nước về văn hóa ở thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ

 • Chương 1: Tổng quan về thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ

Kêt quả nghiên cứu về phương diện lý luận, đặc điểm kinh tế – xã hội của Thị xã Chương 1 là tiền đề có ý nghĩa quan trọng để khảo sát, đánh giá thực trạng quản lý văn hóa ở thị xã Phú Thọ trong thời gian qua, làm cơ sở cho việc xây dựng các giải pháp nâng cao chất lượng của công tác quản lý văn hóa thị xã Phú Thọ trong thời gian tới

 • Chương 2: Quản lý nhà nước về văn hóa ở thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ

Quản lý nhà nước về văn hóa là một cộng việc hết sức phức tạp và khó khăn do đối tượng quản lý rộng, hoạt động luôn biến đổi. Công tác quản lý nhà nước về văn hóa ở thị xã Phú Thọ thông qua các hoạt động tuyên truyền, xây dựng đời sống văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa, quản lý các di tích lịch sử cách mạng và lễ hội truyền thống đã đạt được những thành tựu quan trọng góp phần không nhỏ vào phát triển kinh tế – xã hội, xây dựng đời sống văn hóa phong phú, lành mạnh, giảm tệ nạn xã hội, giữ vững an ninh chính trị của Thị xã.

 • Chương 3: Phương hướng, giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về văn hóa ở thị xã Phú Thọ

Quản lý nhà nước về văn hóa nhằm đảm bảo các hoạt động văn hóa ổn định, phát triển đúng theo chủ trương, nghị quyết, chính sách về văn hóa của Đảng và Nhà nước ta, để văn hóa vừa là nền tảng tinh thần, vừa là mục tiêu, động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế – xã hội. Quản lý nhà nước về văn hóa, và quản lý văn hóa ở cấp huyện, thành, thị là một nhiệm vụ quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội thị xã Phú Thọ.

Bài mẫu luận văn quản lý nhà nước số 10:  Quản lý nhà nước về công tác thanh niên từ thực tiễn huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

 • Chương 1. Những vấn đề lý luận, pháp lý của quản lý nhà nước về công tác thanh niên.

Nội dung quản lý nhà nước về công tác thanh niên bao gồm: Ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, chính sách, chương trình phát triển thanh niên và công tác thanh niên; Đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác thanh niên; Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm trong việc thực hiện chính sách, pháp luật về thanh niên và công tác thanh niên; Quản lý hoạt động hợp tác quốc tế về công tác thanh niên.

 • Chương 2. Thực trạng quản lý nhà nước về công tác thanh niên trên địa bàn huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Từ nghiên cứu thực tế cho thấy, quản lý nhà nước về công tác thanh niên ở huyện Bình Sơn có những ưu điểm. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được trong thời gian qua, hoạt động quản lý nhà nước về công tác thanh niên trên địa bàn huyện Bình Sơn vẫn còn những hạn chế

 • Chương 3. Phương hướng, giải pháp hoàn thiện quản lý nhà nước về công tác thanh niên từ thực tiễn huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Từ thực trạng quản lý nhà nước về công tác thanh niên trên địa bàn huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi đã cho thấy những kết quả đạt được, những hạn chế cần khắc phục trong thời gian đến và nguyên nhân. Qua nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tế trên tại huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi kết hợp với phân tích tổng hợp kinh nghiệm các ý kiến của các chuyên gia trong hoạt động quản lý nhà nước về công tác thanh niên đã nêu ra những giải pháp, kiến nghị nhằm giải quyết những hạn chế, tồn tại trong hoạt động quản lý nhà nước về công tác thanh niên

 

Đây là tổng hợp danh sách các bài luận văn về quản lý nhà nước hay mà các bạn cần tham khảo, chúc các bạn hoàn thành tốt bài luận văn của mình. Nếu bạn gặp khó khăn trong quá trình làm bài hãy liên lạc với Luận Văn Tri Thức qua zalo 0936885877

 ====> Tham khảo giá dịch vụ viết Luận Văn

5 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
Contact Me on Zalo
0936885877