Luận Văn Thạc Sĩ Quản Trị Marketing: 10+ Đề tài và Bài mẫu

Mục lục

5/5 - (3 bình chọn)

Nếu bạn đang tìm kiến các đề tài luận văn thạc sĩ quản trị maketing hoặc tìm kiếm các bài mẫu viết về luận văn thạc sĩ quản trị marketing? Vậy bạn không thể bỏ lở bài viết dưới đây. Bài viết sẽ giúp bạn giải quyết các vấn đề trên.

luận văn thạc sĩ quản trị marketing
Luận văn thạc sĩ quản trị marketing
 1. QUẢN TRỊ MARKETING LÀ GÌ?

Quản trị kinh doanh là tổng hợp các hoạt động phân tích, lập kế hoạch, thực hiện kiểm tra việc thi hành các biện pháp nhằm thiết lập, cũng cố và duy trì những cuộc trao đổi có lợi đối với người mua và người bán. Không chỉ vậy còn đạt những mục tiêu đã định sẵn của doanh nghiệp.

Nói một cách dễ hiểu hơn quản trị marketing là quá trình lập kế hoạch và thực hiện kế hoạch. Đưa ra mức định giá và khuyến mãi cũng như phân bố hàng hóa dịch vụ để tạo ra sự trao đổi với các nhóm cũng như thỏa mãn những điều kiện của khách hàng và tổ chức. Để thực hiện quá trình trao đổi đó, phải tốn rất nhiều công sức và nắm chắc kiến thức chuyên môn về quản trị marketing cho đến kiến thức nâng cao.

Vai trò của người quản trị marketing nhằm xây dựng, bồi đắp và duy trì những trao đổi có lợi cho người buôn người hướng đến trong mục tiêu của tổ chức. Ngoài ra phải có chức năng hoạch định, lãnh đạo và kiểm tra đánh giá hiệu quả trong các hệ thống quản trị.

Quản trị marketing giúp thúc đẩy quá trình bán hàng, sản phẩm và dịch vụ đến tay người tiêu dùng. Vì vậy trong thời điểm hiện nay, quản trị marketing là cách tiếp cận quan trọng nhất và mang tính chiến lược nhất đến thị trường mua bán.

Vì vậy, các bài luận văn tham khảo với chuyên đề quản trị marketing luôn được các độc giả tìm kiếm. Ngoài ra, trên mạng internet hàng loạt các danh sách đề tài luận văn thạc sĩ quản trị marketing luôn là đề tài nổi bật nhất hiện nay.

 1. DANH SÁCH ĐỀ TÀI LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ MARKETING

Một số đề tài luận văn thạc sĩ quản trị marketing được Luận Văn Tri Thức lọc lại từ các diễn đàn

 • Một số các biện pháp chủ yếu hoàn thiện chiến lược marketing mix
 • Nghiên cứu ý định sử dụng dịch vụ marketing trực tuyến của doanh nghiệp
 • Những đề suất hoàn thiện công nghệ marketing bán lẻ
 • Phát triển chiến lược marketing dịch vụ viễn thông tại công ty
 • Sử dụng một số công cụ marketing trực tiếp để nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty
 • Tăng cường hoạt động marketing dành cho đối tượng khách hàng doanh nghiệp
 • Truyền thông marketing cho điểm đến du lịch
 • Ứng dụng hoạt động marketing trong hoạt động thông tin
 • Ứng dụng marketing internet trong chiến lược phân phối vậy yểm trợ của doanh nghiệp Việt Nam
 • Xây dựng chính sách marketing cho dịch vụ
 • Xây dựng chương trình truyền thông marketing dịch vụ
 • Marketing online tại công ty
 • Xây dựng chiến lược marketing phát triển thương hiệu cho công ty đầu tư
 • Nghiên cứu chiến lược marketing mix của công ty
 • Ứng dụng marketing và hoạt động tại sở du lịch ngân hàng
 • Giải pháp marketing cho dịch vụ ví điện tử tại ngân hàng
 • Chiến lược marketing nhằm nâng cao hoạt động kinh doanh tại công ty
 • Giải pháp marketing nhằm nâng cao khả năng tiếp cận và thỏa mãn nhu cầu khách hàng
 • Chiến lược marketing Online nhằm hoàn thiện hệ thống suất nhập khẩu nông sản giữa các quốc gia
 • Giải pháp marketing nhằm nâng cao các hệ thống hoàn thiện thương hiệu
 • Chiến lược marketing mix nhằm phát triển ngành dịch vụ trong thời kỳ hội nhập kinh tế
 • Xây dựng kế hoạch phát triển thương hiệu với những giải pháp marketing trong hoạt động
 • Thực trạng quản trị hoạt động marketing trong doanh nghiệp Việt Nam
 • Marketing hỗn hợp cho sản phẩm
 • Chiến lược E- marketing cho công ty
 • Chiến lược marketing trong cạnh tranh chiếm lĩnh thị trường
 • Chiến lược marketing suất khẩu sản phẩm
 • Chính sách marketing cho dịch vụ ngân hàng
 • Giải pháp marketing cho dịch vụ lưu trú tại khu nghỉ dưỡng
 • Hoàn thiện chính sách marketing cho sản phẩm
 • Hoạch định chiến lược marketing cho sản phẩm du lịch
 • Hoàn thiện hoạt động marketing xã hội sản phẩm
 • Lựa chọn thị trường mục tiêu vào việc thực thi các chính sách marketing
 • Mô hình và giải pháp hình thành phát triển tổ chức marketing ở các doanh nghiệp thương mại
 • Marketing trực tiếp tại công ty

Xem thêm ====> Danh sách Đề tài và Bài Mẫu Luận Văn Thạc Sĩ Kinh Tế

===> DỊCH VỤ LÀM LUẬN VĂN TRỌN GÓI BAO CHỈNH SỬA BÀI

===> HỖ TRỢ TẢI TÀI LIỆU CÁC ĐỀ TÀI TRÊN  

Trên đây là top 35 danh sách các đề tài luận văn thạc sĩ quản trị marketing được tham khảo cũng như được tìm kiếm nhiều nhất hiện nay trên mạng internet. Ngoài ra quản trị marketing ở doanh nghiệp rất đa dạng và phong phú, vì vậy bạn có thể khai thác những vấn đề bất cập trong việc áp dụng chiến lược marketing trong doanh nghiệp.

 1. MỘT SỐ BÀI MẪU LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ MARKETING HAY NHẤT HIỆN NAY

Top 10 bài mẫu luận văn thạc sĩ quản trị marketing hay được Luận Văn Tri Thức sàng lọc lại cho các bạn tham khảo viết đề tài luận văn thạc sĩ cho mình

Bài mẫu 1: Bài luận văn thạc sĩ quản trị marketing số 1 – Những giải pháp hoàn thiện công nghệ marketing bán lẻ tại cửa hàng thực phẩm hài đồng phục công ty Cổ Phần nông sản thực phẩm Hà Tây.

Nhầm mục đích sử dụng những lý luận đã học được tại nhà trường trong những năm qua để xem xét, đánh giá và phân tích vấn đề thực tế trong kinh doanh nhất là kid thức chuyên môn ngành marketing. Từ đó sử dụng những lý luận thực tiễn để trình bày sự phát triển hoạt động marketing bán lẻ trên công ty. Nội dung chính mà tác giả muốn trình bày như sau:

Chương một: tác giả đưa ra những tiền đề lý luận cơ bản về công nghệ marketing bán lẻ hàng hóa ở cửa hàng.

Trình bày về những mục hoạt động marketing tại công ty thương mại bán lẻ trong nền kinh tế thị trường hiện nay cũng như những nội dung chính cơ bản của công nghệ marketing bán lẻ hàng hóa ở công ty. Trình bày cách vận dụng chuỗi giá trị trong công nghệ marketing bán lẻ.

Chương hai: thực trạng công nghệ marketing bán lẻ tại cửa hàng thực phẩm Hà Đông.

Tác giả trình bày về lịch sử hình thành cũng như quá trình phát triển của Cửa hàng, từ đó phân tích những vấn đề thực tại áp dụng công nghệ marketing bán lẻ tại cửa hàng thực phẩm Hà Đông. Từ những cơ sở trên, tác giả trình bày đánh giá chung về tình hình thực trạng ở cửa hàng đưa ra những ưu điểm, nhược điểm cũng như nguyên nhân.

Chương ba: trình bày một số các vấn đề xuất phát để hoàn thiện công nghệ marketing bán lẻ cho cửa hàng thực phẩm Hà Đông.

Để làm rõ cho luận điểm trên, tác giả đưa ra về những nhiệm vụ đổi mới của doanh nghiệp thương mại bán lẻ và hoàn thiện công nghệ marketing bán lẻ ở cửa hàng. Từ đó trình bày các giải pháp hoàn thiện công nghệ marketing bán lẻ cho cửa hàng và một số các kiến nghị khác. Cuối cùng tác giả tóm tắt nội dung chính và đưa ra phần kết luận.

Có thể nói, đây là một trong những bài mẫu luận văn thạc sĩ quản trị marketing xuất sắc nhất hiện nay. Tác giả đi sâu vào tìm hiểu quá trình marketing bán lẻ tại một công ty và trình bày về những hoạt động cũng như giải pháp trong việc thực hiện chiến lược marketing bán lẻ.

Bài mẫu 2: Bài luận văn thạc sĩ quản trị marketing số 2- Quản trị marketing trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Để trình bày cũng như nghiên cứu quá trình hoạt động marketing đối với hoạt động sản xuất kinh doanh. Tác giả đã trình bày bài luận văn như sau:

Chương một: nội dung cơ bản về vấn đề marketing ứng dụng trong hoạt động kinh doanh và giới thiệu khái quát về công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ minh quân.

Tại đây, tác giả trình bày những nội dung cơ bản của marketing ứng dụng trong hoạt động sản xuất, trình bày về những vấn đề nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến môi trường kinh doanh cũng như các hoạt động kinh doanh. Sau đó, tác giả trình bày khái quát về công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ minh quân. Trình bày thị trường mà công ty đang kinh doanh cũng như cơ cấu tổ chức bộ máy trong công ty.

Chương hai: kết quả kinh doanh và thực trạng hoạt động marketing của công ty Minh quân giai đoạn 2002 2005.

Để trình bày về quá trình hoạt động của công ty, tác giả trình bày về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong những năm gần đây và một số các kết quả kinh doanh mà tác giả phân tích được. Trình bày sơ nét về thị trường của công ty minh quân cũng như phương thức thị trường.

Chương ba: các giải pháp mà các tin thúc đẩy hoạt động kinh doanh của công ty trong giai đoạn 2006 2010.

Tác giả đề ra các phương hướng cũng như nhiệm vụ của công ty thực hiện trong những năm tới, dự báo về nhu cầu thị trường và cạnh tranh trong thời gian tới đối với công ty. Từ đó dựa trên những cơ sở đã trình bày, tác giả trình bày những giải pháp nhằm hoàn thiện công tác marketing của công ty. Cuối cùng tác giả đưa ra một số các kiến nghị và kết luận.

Nếu bạn đang tìm kiếm một bài luận văn quản trị marketing để tham khảo thì đây sẽ là một trong những bài mà bạn không thể bỏ lỡ.

 

Bài mẫu 3: Bài luận văn thạc sĩ quản trị marketing số 3 – Marketing trực tiếp và việc ứng dụng vào Việt Nam.

Sau Khi có kinh nghiệm thâm niên trong việc hoạt động tổ chức marketing tại công ty. Tác giả đã thực hiện nghiên cứu về các hoạt động ứng dụng trực tiếp mà cái tin vào doanh nghiệp. Từ đó trình bày bài luận văn có những nội dung chính như sau:

Chương một: tổng quan về marketing trực tiếp.

Trình bày khái quát về marketing trực tiếp cũng như các công cụ, quy trình về marketing trực tiếp.

Chương hai: tác giả đưa ra và những vấn đề thực tại khi áp dụng marketing trực tiếp tại Việt Nam.

Trình bày những yếu tố môi trường cơ bản ảnh hưởng tới hoạt động marketing trực tiếp tại Việt Nam cũng như thực trạng áp dụng marketing trực tiếp tại một số các cái nghiệp. Trình bày khả năng ứng dụng và phát triển của marketing trực tiếp tại Việt Nam.

Chương ba: tác giả đưa ra những giải pháp cơ bản về những vấn đề tăng cường ứng dụng marketing trực tiếp tại Việt Nam.

Để làm rõ vấn đề trên tác giả trình bày một số căn cứ để suất giải pháp và đưa ra một số đề suất đối với doanh nghiệp trong việc tăng cường ứng dụng và nâng cao hiệu quả marketing trực tiếp tại Việt Nam. Một số đề suất về vĩ mô thúc đẩy ứng dụng marketing trực tiếp. Cuối cùng tác giả đưa ra kết luận chung cho bài luận văn.

Với nội dung như trên, tác giả trình bày được vấn đề chính của đề tài cũng như bố cục gọn gàng và chặt chẽ. Đây sẽ là một trong những bài luận văn thạc sĩ quản trị marketing mà bạn không thể bỏ qua.

Bài mẫu 4: Bài luận văn thạc sĩ quản trị marketing số 4 – Chiến lược marketing trong ngân hàng.

Đây là một bài nghiên cứu về chiến lược thực hiện marketing đối với doanh nghiệp là ngân hàng. Tác giả đã thực hiện những nội dung chính như sau:

Phần một: tác giả trình bày tổng quan và những vấn đề marketing tại ngân hàng.

Để làm rõ vấn đề trên, tác giả trình bày về tầm quan trọng của marketing và mục suất các lý luận cơ sở về marketing ngân hàng. Ngoài ra, tác giả còn trình bày về đặc điểm áp dụng chiến lược marketing trong dịch vụ ngân hàng.

Phần hai: tác giả trình bày về quá trình cung ứng sản phẩm ngân hàng và kỹ năng đối với nhân viên giao dịch.

Với nội dung mà tác giả nghiên cứu, tác giả đưa ra những cơ sở vật chất cũng như đối với phía khách hàng và hiểu biết của khách hàng cũng như giá trị trong việc đánh mất khách hàng và những nguyên tắc vàng đối với nhân viên giao dịch ngân hàng. Từ đó rút ra được bài học sau khi đánh giá cần áp dụng chiến lược marketing trong ngân hàng.

Phần ba: chiến lược sản phẩm.

Trình bày chung về sản phẩm trong ngân hàng và các mục tiêu phát triển các sản phẩm trong ngân hàng và các dự định phát triển các sản phẩm tại ngân hàng. Bên cạnh đó, tác giả trình bày phương hướng mà ngành dịch vụ ngân hàng đi theo để phát triển về các sản phẩm dịch vụ trong ngân hàng.

Phần bốn chiến lược giá cả.

Trình bày sơ nét về đặc điểm của giá cả và định giá sản phẩm trong dịch vụ ngân hàng làm rõ các yếu tố cũng như phân tích các yếu tố trong việc định giá sản phẩm dịch vụ ngân hàng.

Thứ năm: chiến lược xúc tiến hỗn hợp.

Tác giả đưa ra và những vấn đề xúc tiến hỗn hợp trong quá trình marketing là một trong những vấn đề quan trọng. Trình bày với những đặc điểm xúc tiến hỗn hợp tại ngân hàng đối với chiến lược marketing.

Từ đó, tác giả đưa ra đánh giá và kết luận chung cho bài luận văn của mình.

Có thể nói, đây là một trong những bài luận văn Thạc sĩ quản trị Marketing được đánh giá cao nhất hiện nay. Tác giả đã trình bày đầy đủ tất cả các nội dung liên quan đến marketing trong việc kinh doanh dịch vụ ngân hàng.

 

Bài mẫu 5: Bài mẫu luận văn thạc sĩ marketing số 5: Hoàn thiện các chính sách marketing để duy trì và phát triển trên thị trường nội địa.

Sau một thời gian thực hiện nghiên cứu các chính sách marketing trong việc duy trì thị trường trong nước, hay còn gọi là thị trường nội địa. Tác giả trình bày bài luận văn dựa trên một công ty giấy. Nội dung chính trong bài luận văn được tác giả trình bày như sau:

Chương một: khái quát về hoạt động marketing của công ty giấy Thượng Đình.

Công ty giấy Thượng Đình là một trong những công ty lớn trong ngành sản xuất giấy. Vì vậy, Trình bày quá trình hình thành cũng như phát triển của công ty. Trình bày chức năng và nhiệm vụ của công ty và đặc điểm kinh tế kĩ thuật chủ yếu trong công ty. Tác giả còn đưa ra về vai trò hoạt động marketing đối với việc mở rộng thị trường trong công ty cũng như các nội dung cơ bản về hoạt động marketing tại công ty. Từ đó, tác giả trình bày hoạt động nghiên cứu marketing tại công ty cũng như các nội dung, chính sách chính đối với sản phẩm.

 Chương hai: hoàn thiện các hình thức chính sách marketing để duy trì phát triển thị trường nội địa.

Tại đây, tác giả trình bày phương hướng phát triển của công ty trong thời gian tới cũng như các giải pháp về marketing dựa trên cơ sở phương hướng phát triển của công ty. Từ đó trình bày những giải pháp hỗ trợ đối với công ty cũng như hoàn thiện công tác tại phòng marketing. Cuối cùng tác giả đưa ra kết luận chung cho bài luận văn.

Đây là một trong những bài luận văn thạc sĩ quản trị marketing hay nhất. Tác giả trình bày về những vấn đề trọng tâm trong việc duy trì thị trường nội địa đối với chiến lược marketing trong công ty.

 

Bài mẫu 6: Đề tài luận văn thạc sĩ quản trị marketing số 7: Xây dựng chiến lược marketing của ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam, chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh hướng tới doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Đây là một bài luận văn thạc sĩ chuyên ngành kinh tế. Tác giả đã nghiên cứu về thị trường đầu tư và phát triển tại Việt Nam đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ, từ đó nghiên cứu cách thức xây dựng chiến lược marketing cho các anh nghiệp vừa và nhỏ hiện nay. Bài luận văn được trình bày như sau:

Chương một: trình bày một số cách cơ sở lý luận về marketing ngân hàng.

Giả đưa ra về lý luận cơ bản về marketing cũng như ngân hàng đặc điểm kinh doanh tại ngân hàng. Trình bày các sản phẩm dịch vụ ngân hàng và kinh doanh ngân hàng trong vấn đề toàn cầu hóa. Ngoài ra, tác giả còn trình bày các chỉ tiêu đánh giá sức cạnh tranh ngân hàng và chiến lược marketing dịch vụ tại ngân hàng. Quan trọng nhất, tác giả trình bày chi tiết về xây dựng chiến lược marketing cho ngân hàng.

Chương hai: trình bày về những vấn đề thực tại hoạt động công tác ngân hàng và hoạt động marketing tại ngân hàng đầu tư và phát triển tại Việt Nam.

Trước tiên, tác giả giới thiệu về hệ thống BIDV Việt Nam. Giới thiệu sơ nét về ngân hàng và phân tích môi trường kinh doanh tại ngân hàng trong nước. Từ đó, tác đánh giá sức cạnh tranh của ngân hàng với tình hình trong nước.

Chương ba: xây dựng những chiến lược marketing tại ngân hàng với hướng đi tốt đối với doanh nghiệp Việt Nam.

Có thể nói, đây là một trong những nội dung tác giả xây dựng khá hay. Đã trình bày trên luận điểm trên, tác giả trình bày nội dung chính và chiến lược phát triển của ngân hàng và các yếu tố ảnh hưởng đến chiến lược marketing tại ngân hàng. Từ đó tác giả trình bày sau và chiến lược marketing tại ngân hàng và các giải pháp chiến lược marketing. Cuối cùng tác giả đưa ra một số các kiến nghị đối với doanh nghiệp, ngân hàng nhà nước. Sau cùng, tác giả tóm tắt nội dung chính và đưa ra phần kết luận cho bài luận văn.

Với lập luận chặt chẽ lý luận sắc bén của mình, tác giả trình bày thành công bài luận văn thạc sĩ quản trị marketing.

 

Bài mẫu 7:  Bài luận văn thạc sĩ quản trị marketing số 8: Lập kế hoạch chiến lược marketing.

Trong công tác quản trị marketing, việc lập kế hoạch chiến lược marketing đối với một doanh nghiệp là vô cùng quan trọng. Vì vậy tác giả trình bày bài luận văn để làm rõ về các vấn đề lập kế hoạch trong chiến lược marketing. Nó không chín được tác giả trình bày như sau:

Chương một: trình bày sơ lược về tổng quan của đề tài. Trình bày về lý do, mục tiêu, phạm vi và phương pháp nghiên cứu đề tài.

Chương hai: tác giả đưa ra những cơ sở lý luận thực tiễn trong lý thuyết về việc lập kế hoạch marketing.

Trước tiên, tác giả trình bày một số định nghĩa chung và các khái niệm đối với marketing, quản trị marketing và khái niệm về lập kế hoạch marketing. Ngoài ra, tác giả còn đưa ra các quan điểm về marketing trong sản xuất, sản phẩm, việc bán hàng cũng như mà cái tin trong xã hội. Trình bày về vai trò, mục tiêu và ý nghĩa của quá trình thành lập một kế hoạch marketing. Ngoài ra, tác giả còn cưỡng trọng trình bày những phương pháp hoạch định marketing.

Chương ba: giới thiệu về công ty nghiên cứu.

Để làm rõ những cơ sở được trình bày trên, tác giả giới thiệu về một công ty mà tác giả tiến hành nghiên cứu về hoạt động lập kế hoạch marketing. Từ đó tác giả trình bày về những mục sản phẩm và các cơ cấu tổ chức tại công ty. Những thuận lợi và khó khăn trong quá trình sản xuất kinh doanh tại công ty và hoạt động marketing của công ty. Từ đó tác giả trình bày một số Thành tích đạt được trong quá trình kinh doanh tại công ty.

Chương bốn: phân tích tình hình công ty Agifish.

Từ những cơ sở, phân tích trên. Tác giả đưa ra đánh giá về môi trường kinh doanh tại công ty cũng như các hoạt động nghiên cứu phát triển sản phẩm tại công ty. Đặc biệt tác giả phương thức về môi trường hoạt động kinh doanh trong và ngoài nước đối với công ty.

Chương năm: lập kế hoạch marketing cho công ty.

Từ những phân tích kinh doanh tại công ty, tác giả trình bày từ thị trường mục tiêu khách hàng của công ty cũng như các chiến lược marketing cụ thể đối với các sản phẩm, giá cả và phân phối trên thị trường. Ngoài ra, tác giả còn trình bày các hoạt động tổ chức thực hiện kế hoạch triển khai chiến lược cũng như đưa ra đánh giá tổng quan cho cái hoạch marketing.

Chương sáu: kết luận và kiến nghị.

Từ những vấn đề trên, tác giả tóm tắt nội dung chính và phần kết luận cũng như một số các kiến nghị đối với công ty và nhà nước chính quyền tại địa phương.

Đây sẽ là một trong những bài luận văn thạc sĩ quản trị marketing đáng tham khảo. Với nội dung thực tiễn và lý thuyết cũng như mang nội dung ý nghĩa đối với thực tại trong việc áp dụng các kế hoạch chiến lược marketing đối với công ty. Tác giả làm rõ về quá trình quản trị marketing tại công ty.

Bài mẫu 8: Mẫu luận văn thạc sĩ quản trị marketing số 8: Xây dựng hệ thống marketing mix trong kinh doanh quốc tế.

Đối với thị trường phát triển như hiện nay. Marketing mix là một trong những vấn đề quan trọng đối với doanh nghiệp trong việc xây dựng phát triển hệ thống marketing mix để cạnh tranh trong thị trường. Vì vậy, bài luận văn sau đây sẽ trình bày một số các nội dung chính trong vấn đề thiết lập và xây dựng hệ thống marketing mix đối với doanh nghiệp trong kinh doanh. Nội dung chính mà tác giả trình bày trong bài luận văn như sau:

Chương một: trình bày những cơ sở lý thuyết về vấn đề xây dựng hệ thống marketing mix của doanh nghiệp trong kinh doanh.

Tác giả đưa ra về cơ sở lý thuyết như khái quát marketing quốc tế là gì, khái quát chung về marketing quốc tế cũng như tầm quan trọng của nó. Trình bày về marketing suất khẩu và một suất hình thức marketing quốc tế cũng như tầm quan trọng của nó. Trình bày về hệ thống marketing mix trong hoạt động suất khẩu.

Chương hai: tác giả đưa ra và những vấn đề thực tại trong việc áp dụng xây dựng hệ thống marketing mix của công ty giày Thượng Đình trên thị trường quốc tế.

Để làm rõ vấn đề trên, tác giả trình bày tổng quan sơ nét về công ty cũng như lịch sử hình thành và phát triển của công ty. Trình bày sơ nét về cơ cấu tổ chức bộ máy trong công ty và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong những năm gần đây tại công ty. Từ đó, đưa ra về các vấn đề thực trạng trong hệ thống marketing mix của công ty trên thị trường quốc tế.

Chương ba: tác giả đưa ra những giải pháp hoàn thiện hệ thống marketing mix của công ty trên thị trường quốc tế.

Trình bày và phân tích thực trạng về hệ thống marketing mix của công ty, tác giả đưa ra một số cách đánh giá chung về tình hình thị trường giày da trên thế giới. Từ đó là cơ sở nên tảng để trình bày một số các giải pháp marketing mất trên thị trường quốc tế hiện nay. Cuối cùng tác giả tổng tắt nội dung chính phần kết luận cho bài luận văn.

Có thể nói, đây là một trong những bài luận văn thạc sĩ quản trị marketing xuất sắc nhất. Với bố cục rõ ràng cách trình bày lập luận chặt chẽ, tác giả trình bày nội dung chính của bài luận văn của mình.

 

Bài mẫu 9: Mẫu luận văn thạc sĩ marketing số 9: Một số giải pháp marketing nhằm thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm tại công ty cao su An Dương.

Tác giả nhận thức rằng trong quá trình quản trị marketing tôi để đề bạt một số các giải pháp nhằm thúc đẩy sự tiêu thụ sản phẩm trên một kinh nghiệp. Sau khi nghiên cứu đề tài này thông qua công ty cao su An Dương. Tác giả trình bày bài luận văn như sau:

Phần một: tác giả đưa ra một số cách lý luận lý thuyết về chiến lược và các giải pháp marketing hỗn hợp trong kinh doanh của doanh nghiệp nhằm thúc đẩy tự thụ sản phẩm.

Trước tiên, tác giả trình bày về doanh nghiệp là gì, thị trường là gì cũng như vai trò của thị trường. Trình bày về môi trường kinh doanh và marketing trong doanh nghiệp. Trình bày cụ thể về các nội dung chính của marketing đối với doanh nghiệp và các giải pháp marketing chủ yếu nhằm thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường hiện nay. Tác giả trình bày rõ về những quy định cũng như những bước thực hiện marketing để thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm trong doanh nghiệp.

Phần hai: tác giả trình bày về những bất cập đối với thị trường và việc tổ chức cũng như vận hành chiến lược marketing hỗn hợp nhằm thúc đẩy sự tiêu thụ mặt hàng trong công ty cao su An Dương.

Làm rõ luận điểm trên tác giả đưa ra một số nét chủ yếu vào tình hình hoạt động kinh doanh sản xuất tại công ty An Dương. Trình bày một số kĩ năng nhiệm vụ của công ty cao su An Dương và cơ cấu tổ chức quản lý sản xuất tại công ty. Từ đó tác giả trình bày về những vấn đề thực trạng cũng như triển vọng trong thị trường sâm lốp ô tô Việt Nam hiện nay., Tác giả còn phân tích thực trạng tình hình tổ chức và thực hiện công tác chiến lược marketing hỗn hợp nhằm tiêu thụ mặt hàng sản phẩm tại công ty An Dương., Cuối cùng tác giả đưa ra quan điểm cá nhân trong việc tiến hành chiến lược marketing hỗn hợp tại công ty.

Phần ba: những thành công và mặt tồn tại đối với công ty cao su An Dương. Tác giả trình bày về những thành công đạt được trong việc kinh doanh tại công ty cao su An Dương cũng như cụ thể những vấn đề còn tồn tại trong công ty. Từ đó đưa ra các chính sách hoàn thiện và chương trình marketing hỗn hợp tiêu thụ sản phẩm tại công ty. Trình bày cụ thể về các phương hướng phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh và các chiến lược marketing áp dụng đối với công ty. Cuối cùng tác giả đưa ra một số các kiến nghị và đưa ra kết luận chính cho bài luận văn.

Đây sẽ là một trong những bài luận văn thạc sĩ quản trị marketing mà bạn không thể thiếu trong tủ tài liệu tham khảo của mình.

Bài mẫu 10: Thực trạng công tác tổ chức hoạt động mà cái tiền bán lẻ ở công ty thương mại dịch vụ Tràng Thi.

Sau quá trình thực hiện và nghiên cứu về chiến lược marketing tại công ty Tràng Thi. Tác giả đưa ra các nhận định cũng như cách trị Pháp trong việc nâng cao công tác marketing tại công ty. Thông qua bài luận văn, tác giả trình bày với những nội dung chính như sau:

Chương một: tác giả trình bày về sự cần thiết trong việc nâng cao khả năng cạnh tranh của công ty trong những năm tới.

Tiên, tác giả khái quát chung về môi trường marketing và cạnh tranh. Trình bày một số các khái niệm cũng như đặc điểm về môi trường marketing là gì, các yếu tố cũng như lực lượng bên trong doanh nghiệp. Phân tích quá trình cạnh tranh và đánh giá về cạnh tranh trong thị trường.

Chương hai: trình bày một số các vấn đề thực trạng trong tổ chức hoạt động marketing bán lẻ ở công ty trách nhiệm dịch vụ Tràng Thi.

Công ty tớ chả đưa ra một số nét về hoạt động kinh doanh tại công ty từ đó đánh giá quá trình thực hiện marketing bán lẻ tại các cửa hàng doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội nói chung và của công ty Tràng Thi nói riêng.

Từ đó tác giả đưa ra một số cái đánh giá sơ bộ về nhận định tình hình hoạt động của công ty. Trình bày một số các nguyên nhân dẫn đến thực trạng đang tồn tại trong quá trình hoạt động của công ty và một số nhận xét về quá trình hoạt động tại công ty trong thời gian gần đây.

Chương ba: tác giả đưa ra một số các phương hướng giải quyết và giải pháp nâng cao khả năng cạnh tranh của công ty.

Tên rõ cho luận điểm trên, trước tiên tác giả trình bày những phương hướng phát triển của một số chi nhánh tại công ty về công tác kinh doanh, cải tạo, nâng cấp và Đổi mới chiến lược marketing bán lẻ tại cửa hàng. Cuối cùng tác giả đề suất thêm một số cái kiến nghị và phương hướng tương lai đối với công ty và đưa ra phần kết luận.

Đối với nội dung chi tiết và đầy đủ như trên, tác giả đã trình bày thành công bài luận văn của mình. Đây sẽ là một trong những bài mẫu luận văn thạc sĩ quản trị marketing đáng để tham khảo.

TẢI FULL TÀI LIỆU LIÊN HỆ QUA ZALO 0936 885 877

Nếu bạn gặp khó khăn trong việc hoàn thành bài luận văn của mình thì hãy liên hệ với mình nhé

THAM KHẢO GIÁ DỊCH VỤ LÀM LUẬN VĂN THẠC SĨ

 

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
Contact Me on Zalo
0936885877