Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Tổ Chức Quản Lý đính kèm Bài Mẫu

Tổ chức quản lý là một điều không thế thiếu để một đơn vị, cơ quan đi vào ổn định và phát triển. Hoạt động tổ chức quản lý không chỉ có ở các đơn vị nhà nước mà còn tồn tại ở các doanh nghiệp tư nhân, tổ chức chính trị – xã hội khác. Đảng và Nhà nước ta đã nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác tổ chức quản lý trong bối cảnh nền kinh tế – xã hội hội nhập toàn cầu ngày nay. Vấn đề này cũng đã được nhiều chuyên gia đề cập tới trên các tờ báo khoa học và các bản tin xã hội.

Và đây cũng là chủ đề nhiều học viên lựa chọn nghiên cứu cho bài luận văn thạc sĩ của mình. Tuy nhiên các bạn còn gặp nhiều hạn chế trong việc sắp xếp đề tài và phù hợp với các tiêu chí đã đề ra. Chính vì thế chúng tôi đã tiến hành tìm hiểu để đưa đến cho các bạn những Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Tổ Chức Quản Lý mới + sáng tạo.

Tổ chức quản lý là gì? Vai trò của tổ chức quản lý hiện nay?

Như chúng tôi đã nói tổ chức quản lý ngày càng trở nên phổ biến và là nhu cầu không thể thiếu của bất cứ doanh nghiệp nào. Vậy tổ chức quản lý là gì? Tổ chức quản lý được hiểu đơn giản là hoạt động vận hành tổ chức để đi vào hoạt động một cách hiệu quả và có hệ thống. Một tổ chức thì gồm có nhiều người chính vì vậy việc tổ chức quản lý sẽ giúp thống nhất ý chí, nguyện vọng của mọi người để thực hiện mục tiêu chung của tổ chức.

Giúp tổ chức tồn tại và phát triển bền vững hơn trong xã hội hiện nay. Các chuyên gia đã đánh giá rằng hoạt động tổ chức quản lý cần phải có những kỹ năng như: chiến lược, cơ cấu, hệ thống, kỹ năng, đội ngũ, phong cách, giá trị cốt lõi. Các yếu tố trên sẽ giúp cho tổ chức, đơn vị được vận hành và thực hiện một cách hiệu quả hơn những chiến lược đã đề ra.

Hoạt động tổ chức quản lý sẽ có nhiều dạng như tổ chức quản lý trong doanh nghiệp tư nhân, tổ chức quản lý trong khu vực công (cơ quan nhà nước, doanh nghiệp nhà nước). Cụ thể cơ cấu tổ chức quản lý của doanh nghiệp sẽ bao gồm bộ phận đại hội cổ đông, hội đồng quản trị, giám đốc hoặc tổng giám đốc, ban kiểm soát, người đại diện theo pháp luật của công ty. Chúng ta có thể thấy được cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp rất chặt chẽ và có quy mô nhất định.

Hoạt động tổ chức quản lý trong doanh nghiệp hay trong cơ quan nhà nước đều có một vai trò quan trọng trong việc đưa tổ chức đi vào hiệu quả hơn. Nếu một đơn vị có sự tổ chức quản lý chặt chẽ, hiệu quả thì mọi công việc của đơn vị đó sẽ được hoàn thiện một cách dễ dàng và hiệu quả. Tất cả sẽ góp phần ổn định, phát triển bền vững tổ chức. Đặc biệt đặt trong bối cảnh nền kinh tế – xã hội phát triển ngày nay sẽ có nhiều mối nguy hiểm khác cho các tổ chức. Chính vì thế hoạt động tổ chức quản lý cần phải thực hiện một cách hiệu quả hơn. Ta có thể thấy được tầm quan trọng của hoạt động tổ chức quản lý trong giai đoạn hiện nay.

Có những dạng đề tài Luận Văn Thạc Sĩ Tổ Chức Quản Lý như sau:

 • Luận Văn Thạc Sĩ Tổ Chức Quản Lý trong doanh nghiệp tư nhân
 • Luận Văn Thạc Sĩ Tổ Chức Quản Lý trong doanh nghiệp nhà nước
 • Luận Văn Thạc Sĩ Tổ Chức Quản Lý trong các cơ quan hành chính nhà nước
 • Luận Văn Thạc Sĩ Tổ Chức Quản Lý trong lĩnh vực y tế
 • Luận Văn Thạc Sĩ Tổ Chức Quản Lý trong lĩnh vực giáo dục
 • …..
Luận Văn Thạc Sĩ Tổ Chức Quản Lý
Luận Văn Thạc Sĩ Tổ Chức Quản Lý

Danh sách đề tài Luận Văn Thạc Sĩ Tổ Chức Quản Lý tiêu biểu

Chúng tôi đã tiến hành tìm hiểu để giải quyết những vấn đề, những khó khăn của các bạn về thể loại đề tài luận văn thạc sĩ tổ chức quản lý. Mọi thông tin đều được tham khảo từ những nguồn tin uy tín. Sau đây là những đề tài Luận Văn Thạc Sĩ Tổ Chức Quản Lý hay và tiêu biểu.

1.Luận văn thạc sĩ tổ chức quản lý cơ bản

 1. Thực trạng việc tổ chức quản lý việc nhân sự trong nội bộ Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên X trong giai đoạn hiện nay.
 2. Một số giải pháp nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động tổ chức quản lý trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ đảm bảo lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp.
 3. Nghiên cứu thực tế công tác tổ chức quản lý sử dụng các thông tin và cơ hội kinh doanh của doanh nghiệp trên thị trường Việt Nam hiện nay.
 4. Một số hạn chế cần phải khắc phục trong việc tiến hành tổ chức quản lý việc sổ sách và các khoản thu chi theo ngân sách nhà nước của các doanh nghiệp đầu tư xây dựng hiện nay.
 5. Thực trạng việc tổ chức quản lý khai thác và chế biến khoáng sản phục vụ cho hoạt động xây dựng và hoạt động công nghiệp của Việt Nam hiện nay.
 6. Tổ chức quản lý trong các tổ chức xã hội về trợ giúp xã hội cho trẻ em mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn thành phố Hà Nội.
 7. Tổ chức quản lý trong doanh nghiệp về việc thực thi chương trình xúc tiến thương mại theo quy hoạch của Nhà nước.
 8. Tổ chức quản lý trong việc thực thi chương trình cho vay vốn phát triển sản xuất đối với hộ nghèo của Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam hiện nay.
 9. Luận văn thạc sĩ tổ chức quản lý: Tổ chức việc thực thi chính sách tạo việc làm cho lao động bị thu hồi đất để thực hiện các dự án đầu tư tại các cơ quan nhà nước.
 10. Tổ chức quản lý tại Ủy ban nhân dân cấp xã trong việc thực thi chính sách tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới theo quy định của pháp luật.
 11. Một số giải pháp nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động tổ chức quản lý đất đai trên địa bàn thành phố Hà Nội trong 6 tháng đầu năm 2022 vừa qua.
 12. Nghiên cứu thực tế hoạt động tổ chức quản lý các thông tin về sản phẩm thông tin về sóng buôn lậu sản phẩm trên thị trường Việt Nam tại các doanh nghiệp hiện nay.
 13. Thực trạng việc tổ chức quản lý đội ngũ cán bộ công chức trong các cơ quan nhà nước theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành.
 14. Một số hạn chế cần phải khắc phục trong việc tiến hành tổ chức quản lý theo cơ cấu tổ chức của công ty cổ phần theo quy định của pháp luật Việt Nam.
 15. Một số tác động từ thị trường kinh doanh ảnh hưởng tới chất lượng công tác tổ chức quản lý tại các doanh nghiệp nhà nước trên thị trường Việt Nam hiện nay.
 16. Tổ chức quản lý trong cơ quan nhà nước về thực thi chính sách phát triển thương mại biên giới của chính quyền tỉnh Nam Định.
 17. Luận văn thạc sĩ tổ chức quản lý: Tổ chức quản lý trong việc thực thi chính sách phát triển giao thông nông thôn của tỉnh Bình Định.
 18. Tổ chức quản lý trong cơ quan nhà nước trong việc thực thi chính sách phát triển bảo hiểm y tế thuộc tỉnh X.
 19. Tổ chức quản lý tại các doanh nghiệp trong việc thực thi chính sách khuyến khích phát triển du lịch của tỉnh Quảng Ninh.
 20. Tổ chức quản lý trong khu vực công đối với hoạt động thực thi Chính sách khuyến công của Chính quyền thành phố Hải Phòng.
 21. Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động tổ chức quản lý việc đầu tư xây dựng trong các doanh nghiệp nhà nước theo luật doanh nghiệp năm 2020 hiện nay.
 22. Một số hạn chế cần phải khắc phục sau việc tiến hành tổ chức quản lý hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại các ngân hàng thương mại cổ phần trên thị trường Việt Nam.
 23. Một số giải pháp nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động tổ chức quản lý thu chi theo ngân sách nhà nước theo quy định của Bộ Tài chính tại các doanh nghiệp nhà nước hiện nay.
 24. Nghiên cứu thực tế công tác tổ chức quản lý các nhóm ngành kinh tế trên thị trường Việt Nam trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu hóa.
 25. Thực trạng hoạt động tổ chức quản lý tại Chi cục Kiểm lâm trên cả nước đối với vấn đề kiểm soát thông tin về rừng ở nước ta.

===> Luận Văn Thạc Sĩ Chiến Lược Kinh Doanh: Đề Tài + Bài Mẫu

2.Luận văn thạc sĩ tổ chức quản lý được đánh giá cao

 1. Thực trạng hoạt động tổ chức quản lý thu chi Theo Ngân sách Nhà nước đối với các dự án đầu tư xây dựng sử dụng nguồn vốn nhà nước ở Việt Nam.
 2. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tội trước quản lý các mô hình cơ cấu phù hợp tại các doanh nghiệp nhà nước hiện nay.
 3. Nghiên cứu thực tế hoạt động tổ chức quản lý tại các phòng chức năng các văn phòng đối với các doanh nghiệp khu vực tư nhân ở nước ta.
 4. Nghiên cứu thực tế hoạt động tổ chức quản lý việc xây dựng chức năng nhiệm vụ của từng phòng ban trong nội bộ doanh nghiệp nhà nước hiện nay.
 5. Tiếp tục đẩy mạnh hiệu quả hoạt động tổ chức quản lý phân tích xây dựng các chức năng quản lý của công ty theo quy định của pháp luật hiện hành.
 6. Tổ chức quản lý trong việc thực thi chính sách khai thác và nuôi trồng thủy sản của công ty xuất nhập khẩu M.
 7. Luận văn thạc sĩ tổ chức quản lý: Tổ chức quản lý thực thi chính sách hỗ trợ phát triển đường giao thông nông thôn của tỉnh Nam Định.
 8. Tổ chức quản lý tại tổ chức xã hội trong việc thực thi chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
 9. Tổ chức quản lý thực thi Chính sách hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng cho các xã, thôn đặc biệt khó khăn của tổ chức chính trị – xã hội.
 10. Tổ chức quản lý việc thực thi chính sách hỗ trợ bảo vệ và phát triển rừng trong khu vực công.
 11. Thực trạng việc tổ chức quản lý và tư vấn đưa ra mô hình cơ cấu tổ chức phù hợp đối với các phân xưởng và xí nghiệp trên thị trường Việt Nam.
 12. Một số giải pháp nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động tổ chức quản lý thiết lập mối quan hệ chỉ đạo trực tiếp gián tiếp giữa hội đồng quản trị và các phòng ban của doanh nghiệp.
 13. Nghiên cứu hiệu quả hoạt động tổ chức quản lý qua thực tiễn tại ban kiểm soát của công ty cổ phần thương mại và du lịch X.
 14. Một số hạn chế cần phải khắc phục trong việc thực hiện công tác tổ chức quản lý các hoạt động về quảng bá thương hiệu của doanh nghiệp trên thị trường Việt Nam hiện nay.
 15. Một số giải pháp nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của công tác tổ chức quản lý giám sát tổ chức thực hiện các yêu cầu của phòng kinh doanh theo mục tiêu phát triển của doanh nghiệp.
 16. Luận văn thạc sĩ tổ chức quản lý: Tổ chức quản lý thực thi chính sách giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Điện Biên.
 17. Tổ chức quản lý về việc thực thi chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để xây dựng khu kinh tế trên địa bàn tỉnh M.
 18. Tổ chức quản lý việc thực thi chính sách bảo hiểm y tế hộ gia đình tại tổ chức xã hội M trong giai đoạn hiện nay.
 19. Thanh tra kiểm tra, đánh giá hiệu quả hoạt động tổ chức quản lý tại các tổ chức chính trị – xã hội hiện nay.
 20. Luận văn thạc sĩ tổ chức quản lý: Tổ chức việc thanh tra của Cục thuế thành phố hà Nội đối với việc chấp hành pháp luật thuế tại doanh nghiệp.
 21. Tiếp tục đẩy mạnh hiệu quả hoạt động tổ chức quản lý đội ngũ nhân viên của doanh nghiệp và thực hiện mục tiêu tăng trưởng Doanh số trong thời gian tiếp theo của doanh nghiệp.
 22. Nghiên cứu thực tế hoạt động tổ chức quản lý trong trường hợp doanh nghiệp chỉ có một người đại diện theo pháp luật theo quy định của luật doanh nghiệp năm 2020.
 23. Một số giải pháp nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động tổ chức quản lý của doanh nghiệp Việt Nam trong và kiểm soát công tác quản lý điều hành công ty.
 24. Một số hạn chế cần phải khắc phục trong việc xử lý các hành vi vi phạm pháp luật của hội đồng quản trị theo luật doanh nghiệp Việt Nam năm 2020.
 25. Thực trạng hoạt động tổ chức quản lý tại doanh nghiệp Việt Nam đối với vấn đề bầu và miễn nhiệm các thành viên thuộc hội đồng quản trị của doanh nghiệp.

===> Luận Văn Thạc Sĩ Nghiên Cứu Thị Trường: Đề Tài + Bài Mẫu

3.Luận văn tổ chức quản lý mang tính sáng tạo cao

 1. Thực trạng hoạt động tổ chức quản lý trong việc tiến hành đưa ra quyết định sửa đổi bổ sung các điều lệ của công ty phù hợp với quy định của pháp luật.
 2. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tổ chức quản lý tổ chức lại và giải thể công ty theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành.
 3. Nghiên cứu thực tế hoạt động tổ chức quản lý qua thực tiễn tại việc kiểm soát ban kiểm soát có các hành vi gây thiệt hại cho công ty theo quy định của pháp luật.
 4. Một số hạn chế cần phải khắc phục trong việc tiến hành tổ chức quản lý kiểm soát báo cáo tài chính hàng năm của công ty theo quy định đã đề ra
 5. Tiếp tục đẩy mạnh hiệu quả hoạt động tổ chức quản lý qua thực tiễn quản lý Đại hội đồng cổ đông của công ty theo quy định của pháp luật.
 6. Tổ chức quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách Nhà nước của chính quyền địa phương tỉnh M.
 7. Tổ chức quản lý hoạt động vốn bảo trì đường bộ của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Bình trong giai đoạn hiện nay.
 8. Tổ chức quản lý vấn đề ứng dụng công nghệ thông tin tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở nước ta hiện nay.
 9. Tổ chức quản lý thuế đối với cá nhân kinh doanh tại Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam.
 10. Luận văn thạc sĩ tổ chức quản lý: Quản lý thực hiện dự án đầu tư của Ban quản lý Khu công nghệ cao trong giai đoạn hiện nay.
 11. Một số giải pháp nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động quản lý và tổ chức quản lý hội đồng quản trị của doanh nghiệp hiện nay.
 12. Thực tế công tác tổ chức quản lý trong trường hợp hội đồng quản trị có quyền bầu và miễn nhiệm chủ tịch hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.
 13. Một số hạn chế cần phải khắc phục trong việc tiến hành tổ chức quản lý việc bổ nhiệm miễn nhiệm với ký hợp đồng chấm dứt đối với các thành viên thuộc Ban Giám Đốc.
 14. Nghiên cứu thực tế hoạt động tổ chức quản lý đưa ra quyết định bán cổ phiếu và trái phiếu của công ty trước Hội đồng quản trị.
 15. Tiếp tục đẩy mạnh hiệu quả hoạt động tổ chức quản lý giám sát chỉ đạo giám đốc hoặc tổng giám đốc trong việc điều hành công việc kinh doanh của công ty.
 16. Thực trạng hoạt động tổ chức quản lý tài chính tại Viện Dinh dưỡng – Bộ Y tế trong bối cảnh nền kinh tế – xã hội hiện nay.
 17. Tổ chức quản lý sử dụng vốn ODA của Bán quản lý dự án FIRST – Bộ Khoa học và Công nghệ trong giai đoạn hiện nay.
 18. Nghiên cứu công tác tổ chức quản lý phát triển hợp tác xã nông nghiệp của chính quyền tỉnh X.
 19. Tổ chức quản lý phát triển dịch vụ phi tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương – chi nhánh Hà Nội.
 20. Tổ chức quản lý phát triển dịch vụ Mobile Banking tại ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam – chi nhành Thành phố Hồ Chí Minh.
 21. Tiếp tục đẩy mạnh hiệu quả hoạt động tổ chức quản lý trong việc trình báo quyết toán tài chính hàng năm lên đại hội cổ đông theo quy định của pháp luật.
 22. Một số giải pháp nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động tổ chức quản lý hoạt động của giám đốc hoặc tổng giám đốc dưới sự giám sát của Hội đồng quản trị.
 23. Nghiên cứu thực tế công tác quản lý và tổ chức quản lý việc chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và trước pháp luật thực hiện các nghĩa vụ của giám đốc và tổng giám đốc.
 24. Một số hạn chế cần phải khắc phục trong việc tiến hành công tác tổ chức quản lý trong nội bộ ngành hải quan tại chi cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh hiện nay.
 25. Thực trạng thực hiện công tác tổ chức quản lý trong việc tiến hành kiểm toán các dự án đầu tư về khoáng sản ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

BÀI MẪU ĐÍNH KÈM

TẢI TÀI LIỆU

Đó là những thông tin chúng tôi muốn chia sẻ tới các bạn về đề tài Luận Văn Thạc Sĩ Tổ Chức Quản Lý. Mọi thông tin có trong bài viết đều là chính thống và đáp ứng những yêu cầu của các bạn. Chúc các bạn hoàn thành tốt bài luận văn thạc sĩ của mình. Nếu bạn có nhu cầu cần hỗ trợ viết bài luận văn hãy liên hệ với Luận Văn Tri Thức nhé. Hotline 0936.885.877 (dichvuluanvantrithuc@gmail.com)

 

5 1 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
Contact Me on Zalo
0936885877