Luận Văn Thạc Sĩ Tôn Giáo Học: 99 Đề Tài+ 8 Bài Mẫu [TOP]

5/5 - (4 bình chọn)

Luận Văn Thạc Sĩ Tôn Giáo Học là một trong những ngành học mà các học viên tất cả các chuyên ngành thường làm đề tài cho bài luận văn thạc sĩ của mình. Dưới đây mình xin liệt kê danh sách 99 đề tài luận văn thạc sĩ tôn giáo và bài mẫu luận văn thạc sĩ tôn giáo học hay nhất để các bạn tham khảm cho bài luận văn thạc sĩ của mình.

Tôn Giáo Học Là Gì?

Tôn giáo  là một tập hợp các niềm tin, thực hành và hệ thống có tổ chức thường liên quan đến niềm tin và sự thờ phụng của một lực lượng kiểm soát như một vị thần cá nhân hoặc một đấng siêu nhiên khác. Trong khi đây là một định nghĩa cơ bản, có nhiều cách hiểu khác nhau về tôn giáo là gì và không phải tất cả các tôn giáo đều tập trung vào niềm tin vào một vị thần, các vị thần hoặc các lực lượng siêu nhiên.

Các Tôn Giáo trên Thế Giới

Hiện trên Thế Giới xuất hiện nhiều tôn giáo khác nhau, mỗi tôn giáo sẽ có tín ngưỡng khác nhau, các tôn giáo như sau:

 • Kito Giáo
 • Đạo Hồi
 • Ấn Độ Giáo
 • Đạo Giáo
 • Phật Giáo
 • Nho Giáo
 • Thần Đạo
 • Sikh giáo
 • Bahá’í giáo
 • Do Thái
 • Cơ Đốc Giáo
 • Tôn Giáo Dân Gian
 • Thiên Chúa Giáo
 • Tin Lành
 • Và một số đạo giáo khác trên thế giới,…
Luận văn thạc sĩ tôn giáo học
Luận văn thạc sĩ tôn giáo học

Danh sách 99 Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Tôn Giáo Học:

Dưới đây là tổng hợp danh sách 99 đề tài luận văn thạc sĩ tôn giáo học mà Luận Văn Tri Thức đã tích cóp lại từ các bài luận văn của các anh chị khóa trước để đưa ra top danh sách sút tích nhất:

 1. Hội nhập văn hóa qua một số văn bia Hán Nôm Công giáo ở đồng bằng Bắc Bộ
 2. Phật giáo tỉnh Bến Tre thế kỷ XVIII – XIX
 3. Sự hình thành và phát triển của thiền phái Lâm Tế Chúc Thánh tại tỉnh Đồng Nai và Bà Rịa – Vũng Tàu
 4. Phật giáo ở Quảng Nam giai đoạn 1930-1975
 5. Hoạt động phước thiện của Tịnh độ Cư sĩ Phật hội Việt Nam
 6. Ảnh hưởng của Công giáo đến đời sống văn hóa tinh thần của người dân
 7. Vai trò của người phụ nữ theo đạo Hồi trong xã hội
 8. Ảnh hưởng của đạo Tin lành đối với đời sống đồng bào dân tộc Hmông ở các tỉnh miền núi phía Bắc nước ta hiện nay
 9. Hôn nhân và gia đình người Chăm Bani hiện nay
 10. Công tác tôn giáo ở thủ đô Viêng Chăn nước Cộng hóa dân chủ nhân dân Lào hiện nay
 11. Tín ngưỡng thờ Mẫu tại Phủ Dầy
 12. Giá trị của giáo lý Phật giáo trong việc thực hiện luật Hôn nhân và Gia đình Việt Nam hiện nay
 13. Ban Trị sự Phật giáo Việt Nam huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội: Lịch sử và thực trạng
 14. Tổ chức Islam ở Hà Nội – Lịch sử và thực trạng
 15. Ảnh hưởng của Phật giáo đối với tín ngưỡng thờ Thành Hoàng Làng
 16. Cách thức bài trí bàn thờ tổ tiên ở các gia đình người Việt Nam
 17. Ảnh hưởng của nhân sinh quan Phật giáo đối với đời sống tinh thần của người dân
 18. Lễ hội truyền thống đối với đời sống người dân
 19. Tín ngưỡng truyền thống của người dân
 20. Hoạt động từ thiện xã hội của một số tôn giáo
 21. Sự dung hợp giữa Phật giáo và tín ngưỡng bản địa
 22. Hoạt động giáo dục của Phật giáo
 23. Đời sống tôn giáo giáo xứ Đức Mẹ Vô Nhiễm, Giáo phận Long Xuyên
 24. Phật giáo Nam tông trong đời sống văn hóa tinh thần người Khmer huyện Giồng Riềng
 25. Vai trò của Phật Giáo đối với việc bảo vệ môi trường hiện nay
 26. Hôn nhân của người Công giáo tại giáo xứ
 27. Phật giáo Kiên Giang đối với công tác từ thiện xã hội giai đoạn hiện nay
 28. Công tác vận động chức sắc Phật giáo ở tỉnh Bắc Ninh hiện nay
 29. Biểu tượng người Mẹ qua tục thờ Mẫu ở Việt Nam
 30. Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thanh Hóa
 31. Sự hình thành và phát triển của Phật giáo tỉnh Lào Cai
 32. Tôn giáo và công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động tôn giáo
 33. Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về hoạt động tôn giáo
 34. Một số đặc trưng tu tập của Hệ phái Khất sĩ
 35. Sự hình thành và phát triển của Phật Giáo
 36. Giá trị của giáo lý Phật giáo trong việc thực hiện luật Hôn nhân và Gia đình Việt Nam hiện nay
 37. Vai trò của tín ngưỡng, tôn giáo đối với đời sống cộng đồng phụ nữ
 38. Ảnh hưởng của Phật giáo đối với tín ngưỡng thờ Thành Hoàng Làng
 39. Phật giáo Nam tông trong đời sống văn hóa tinh thần người
 40. Sự hội nhập Phật giáo với tín ngưỡng thờ cúng truyền thống của người dân
 41. Khảo cứu cộng đồng người Mông theo đạo Tin lành qua một số nghi lễ
 42. Nhân sinh quan Phật giáo và ảnh hưởng của nó tới đời sống xã hội thời Lý – Trần
 43. Công tác vận động tín đồ tôn giáo trong thời kỳ đổi mới
 44. Từ ngữ Phật giáo trong ngôn ngữ sinh hoạt
 45. Phật giáo đồng hành cùng dân tộc và Chủ nghĩa xã hội
 46. Tư tưởng Hồ Chính Minh về đoàn kết tôn giáo và sự vận dụng tư tưởng đó vào công cuộc đổi mới ở Việt Nam hiện nay
 47. Quản lý nhà nước đối với hoạt động tôn giáo ở tỉnh Phú Thọ hiện nay
 48. Một số đặc điểm của Phật giáo Việt Nam trong thời Bắc thuộc
 49. Quan hệ giữa cái biểu đạt và cái được biểu đạt trong các biểu tượng tôn giáo
 50. Giải pháp phù hợp để giải quyết vấn đề tôn giáo Cao Đài
 51. Quản lý nhà nước đối với hoạt động tôn giáo ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số
 52. Vấn đề tôn giáo và chính sách đối với tín ngưỡng, tôn giáo ở nước ta hiện nay
 53. Sự hình thành và phát triển của Phật giáo
 54. Vai trò của tôn giáo trong xây dựng khối đoàn kết dân tộc
 55. Hoạt động bảo vệ môi trường tự nhiên của Giáo hội Phật giáo Việt Nam
 56. Tín ngưỡng thờ Mẫu tại Phủ Dầy xã Kim Thái, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định hiện nay
 57. Sự dung hợp giữa Phật giáo và tín ngưỡng bản địa
 58. Ảnh hưởng của đạo Tin lành đối với đời sống đồng bào dân tộc Hmông ở các tỉnh miền núi phía Bắc nước ta hiện nay
 59. Công tác tôn giáo ở thủ đô Viêng Chăn nước Cộng hóa dân chủ nhân dân Lào hiện nay
 60. Hôn nhân của người Công giáo tại giáo xứ
 61. Hôn nhân và gia đình người Chăm Bani hiện nay
 62. Ảnh hưởng của nhân sinh quan Phật giáo đối với đời sống tinh thần của người dân
 63. Sự dung hợp giữa Phật giáo và tín ngưỡng bản địa
 64. Một số đặc trưng tu tập của Hệ phái Khất Sĩ từ khởi đầu cho đến hiện nay
 65. Ảnh hưởng của lễ hội Phật giáo Nam tông đối với đời sống người dân
 66. Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thanh Hóa
 67. hật giáo Kiên Giang đối với công tác từ thiện xã hội giai đoạn hiện nay
 68. Công tác vận động chức sắc Phật giáo ở tỉnh Bắc Ninh hiện nay
 69. Đạo đức Phật giáo qua Trung Bộ kinh
 70. Lễ hội chùa keo ở tỉnh nam định và thái bình
 71. Bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo người Chăm từ thực tiễn tỉnh An Giang
 72. Vấn đề tự do tôn giáo trong quan hệ chính trị quốc tế hiện nay
 73. Thực trạng niềm tin đối với với đạo Tin lành của các tín đồ người Hmông ở một số tỉnh miền núi
 74. Pháp luật Việt Nam về quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo
 75. Bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam
 76. Hiện tượng thờ cúng Hồ Chí Minh: Quá trình hình thành, đặc điểm thờ cúng và bản chất tôn giáo
 77. Một số đặc trưng tu tập của Hệ phái Khất sĩ từ khởi nguyên cho đến nay
 78. Phát huy vai trò của đội ngũ giáo viên trung học phổ thông trong đổi mới giáo dục ở tỉnh Bến Tre hiện nay
 79. Nhà nước và giáo hội Phật giáo Việt Nam giai đoạn từ 1981 đến nay
 80. Tăng cường công tác giáo dục đạo đức cho đối tượng học sinh phổ thông trung học
 81. Hành hương Phật giáo chùa Hương hiện nay
 82. Mối quan hệ giữa Phật giáo và tín ngưỡng dân gian Việt Nam
 83. Vấn đề giáo dục giá trị đạo đức truyền thống cho sinh viên Việt Nam hiện nay
 84. Ảnh hưởng của Phật giáo đối với đời sống tinh thần ở xã hội Nhật Bản
 85. Công tác vận động đồng bào Công giáo của lực lượng Công an
 86. Vấn đề bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa sinh thái truyền thống ở vùng núi Đông Bắc nước ta hiện nay
 87. Nâng cao vai trò nhân tố chủ quan trong việc giữ gìn, phát huy bản sắc văn hoá dân tộc
 88. Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục với việc phát triển nền Giáo Dục Việt Nam những thập niên đầu Thế Kỷ XXI
 89. Vai trò của người phụ nữ theo Đạo Hồi trong xã hội
 90. Phật giáo trong thế giới quan của người Việt Nam
 91. Một số điều kiện cho sự phát triển Phật giáo tại huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên hiện nay
 92. Giá trị đạo đức truyền thống với việc xây dựng lối Sống mới cho sinh viên Việt nam hiện nay
 93. Đạo Hiếu Trong Phật Giáo
 94. Một số đặc điểm của Phật giáo Việt Nam trong thời Bắc thuộc
 95. Đời sống tôn giáo giáo xứ Đức Mẹ Vô Nhiễm
 96. Hoạt động từ thiện xã hội của một số tôn giáo
 97. Quan hệ giữa cái biểu đạt và cái được biểu đạt trong các biểu tượng tôn giáo
 98. Quản Lí Tài Chính Ở Ban Tôn Giáo Chính Phủ
 99. Hành Vi Sùng Bái Phật Giáo Của Học Sinh Người Khmer

Top 8 Bài Mẫu Luận Văn Thạc Sĩ Tôn Giáo Học

Bài mẫu 1: Hội nhập văn hóa qua một số văn bia Hán Nôm Công Giáo ở Đồng Bằng Bắc Bộ

Đây là bài mẫu luận văn thạc sĩ tôn giáo của Học viện khoa học xã hội của sinh viên Nguyễn Thế Nam trình bày đời sống văn hóa tâm linh của một bộ phận người công giáo trong lịch sử dân tộc việt nam sự linh hoạt trong phát triển của Công giáo tại đồng bằng Bắc Bộ, đồng thời cũng có thể góp thêm những luận cứ khoa học để người Công giáo có những đối chiếu, tiếp thu những di sản có giá trị trong tiến trình xây dựng lối sống mới hiện nay, cũng như trong quá trình đồng hành cùng dân tộc Việt Nam và hội nhập văn hóa quốc tế. Bài luận văn được trình bày theo cấu trúc chia làm 3 chương bao gồm 75 trang nội dung đính kèm các phụ lục kèm theo

Chương 1. Khái lược về vấn đề hội nhập văn hóa và hội nhập văn hóa của Công Giáo tại Việt Nam

Chương 2. Về một số văn bia hán nôm công giáo tại vùng đồng bằng bắc bộ

Chương 3.Văn bia hán nôm Công Giáo: Biểu trưng hội nhập văn hóa của Công Giáo vùng Đồng Bằng Bắc Bộ

Bài mẫu Luận Văn Tôn Giáo Học 2: Lễ hội truyền thống đối với đời sống người dân Huyện Đông Anh, Thành Phố Hà Nội hiện nay

Đây là bài mẫu luận văn thạc sĩ về tôn giáo trường Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn của học viên Lê Thị Mỹ Kim, trình bày các vấn đề về kinh tế, văn hoá, xã hội và lễ hội truyền thống của huyện Đông Anh, Hà Nội. Đánh giá về công tác bảo tồn, phát huy vai trò, giá trị của lễ hội. Từ đó tác giả đưa ra một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả công tác bảo tồn, phát huy vai trò, giá trị của lễ hội truyền thống trong giai đoạn hiện nay. Nội dung luận văn gồm 3 chương, 6 tiết, 84 trang kèm bảng câu hỏi khảo sát.

Chương 1. Khái quát chung về điều kiện kinh tế, xã hội, văn hóa và lý luận chung về lễ hội truyền thống của huyện đông anh, thành phố hà nội

Chương 2. Vai trõ của lễ hội truyền thống đối với đời sống người dân và xu hướng biến đổi của lễ hội truyền thống huyện đông anh, thành phố hà nội

Chương 3. Vấn đề bảo tồn, phát huy vai trõ, giá trị của lễ hội truyền thống Huyện Đông Anh, Thành Phố Hà Nội hiện nay

Bài mẫu 3: Tín ngưỡng truyền thống của người dân huyện Đảo Kiên Hải, Tỉnh Kiên Giang

Đây là bài mẫu luận văn thạc sĩ tôn giáo học trường Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn của học viên Bùi Ngọc Yến Ly trình bày thực trạng đời sống tín ngưỡng của người dân huyện Kiên Hải, giữ gìn và phát huy những giá trị tốt đẹp của loại hình tín ngưỡng này và những tác động của nó đến đời sống xã hội của nhân dân thông qua hoạt động tín ngưỡng, lễ hội, sau đó đề xuất giải pháp phát huy mặt tích cực và hạn chế mặt tiêu cực trong sinh hoạt tín ngưỡng truyền thống của người dân Kiên Hải trong trong thời gian sắp tới. Luận văn trình bày theo cấu trúc 3 chương 97 trang kèm hình ảnh lễ hội.

Chương 1: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về tín ngưỡng truyền thống và tín ngưỡng truyền thống tại huyện đảo kiên hải, tỉnh kiên giang

Chương 2: Thực trạng việc thực hành tín ngưỡng truyền thống của người dân tại huyện đảo kiên hải, tỉnh kiên giang .

Chương 3: Một số vấn đề đặt ra và các giải pháp bảo tồn, phát huy giá trị tín ngưỡng truyền thống tiêu biểu của người dân tại huyện đảo kiên hải, tỉnh kiên giang hiện nay

Bài mẫu 4: Ảnh hưởng của nhân sinh quan Phật giáo đối với đời sống tinh thần của người dân trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Đây là bài mẫu luận văn thạc sĩ tôn giáo học trường Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn của học viên Phùng Thị Lĩnh trình bày phân tích một số ảnh hưởng cơ bản của nhân sinh quan Phật giáo đến đời sống tinh thần của người dân tỉnh Bắc Ninh hiện nay. Qua đó nêu ra đề xuất và khuyến nghị các ban ngành trong tỉnh về công tác tôn giáo trong tình hình mới nhằm phát huy những thế mạnh của Phật giáo trong bối cảnh cụ thể trên địa bàn tỉnh. Bài luận văn được trình bày theo cấu trúc 2 chương 100 trang

Chương 1 Một số vấn đề về phật giáo và nhân sinh quan Phật Giáo

Chương 2. Những ảnh hưởng cơ bản của nhân sinh quan phật giáo trong đời sống tinh thần của người dân Bắc Ninh và một số khuyến nghị phát huy giá trị của nhân sinh quan Phật Giáo

CÁC BẠN CẦN TẢI BÀI LIÊN HỆ QUA ZALO 0936885877

Bài mẫu 5: Quản lý nhà nước đối với hoạt động tôn giáo trên địa bàn thị xã Hà Tiên

Đây là bài mẫu luận văn thạc sĩ tôn giáo của Học Viện Hành Chính Quốc Gia của sinh viên Trần Ngọc Uyên nêu lên lý luận và thực tiễn quản nhà nước đối với các hoạt động tôn giáo; áp dụng trong quản lý nhà nước đối với các hoạt động tôn giáo trên địa bàn thị xã Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang; từ đó luận văn đề xuất giải pháp nhằm tiếp tục hoàn thiện quản lý nhà nước đối với hoạt động tôn giáo trên địa bàn Thị xã. Cấu trúc của bài gồm 3 chương gồm hình ảnh đính kèm 106 trang.

Chương 1: Cơ sở khoa học quản lý nhà nước đối với hoạt động tôn giáo.

Chương 2: Thực trạng quản lý nhà nước đối với hoạt động tôn giáo trên địa bàn thị xã Hà Tiên.

Chương 3: Phương hướng và giải pháp quản lý nhà nước đối với hoạt động tôn giáo trên địa bàn thị xã Hà Tiên.

 

Bài mẫu luận văn thạc sĩ tôn giáo học số 6: Quyền tự do tôn giáo của cá nhân tại Việt Nam hiện nay – từ thực tiễn áp dụng tại tỉnh Phú Yên

Đây là bài mẫu luận văn thạc sĩ về tôn giáo của trường Đại Học Trà Vinh của học viên Nguyễn Thị Hường, tác giả tập trung đi sâu phân tích những vấn đề lý luận cũng như các quy định của pháp luật Việt Nam nhằm đảm bảo quyền tự do tôn giáo cá nhân ở nước ta hiện nay. Chỉ ra những kết quả, khó khăn vướng mắc và nguyên nhân. Từ  đó đề xuất các giải pháp nhằm đảm bảo quyền tự do tôn giáo của cá nhân trên địa bàn tỉnh Phú Yên nói riêng và nước ta nói chung trong giai đoạn hiện nay. Cấu trúc gồm 2 chương 71 trang nội dung.

Chương 1: Những vấn đề lý luận và pháp lý về quyền tự do tôn giáo của cá nhân tại Việt Nam.

Chương 2: Thực trạng thực hiện quyền tự do tôn giáo của cá nhân tại Việt Nam hiện nay – Từ thực tiễn tỉnh Phú Yên và kiến nghị hoàn thiện.

Bài mẫu luận văn thạc sĩ tôn giáo học số 7 Quản lý nhà nước về tôn giáo từ thực tiễn tỉnh Bình Dương

Đây là bài mẫu luận văn thạc sĩ tôn giáo học của Học Viện Khoa Học Xã Hội của học viên Lê Văn Gấm làm sáng tỏ khái niệm, đặc điểm, vai trò, nội dung của quản lý nhà nước về tôn giáo cũng như các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý nhà nước về tôn giáo. Đánh giá thực trạng về hoạt động quản lý nhà nước về tôn giáo tại tỉnh Bình Dương; phân tích, làm sáng tỏ những thành tựu và hạn chế của việc quản lý nhà nước. Luận văn trình bày cấu trúc 3 chương 98 trang

Chương 1: Những vấn đề lý luận của quản lý nhà nước về tôn giáo

Chương 2: Thực trạng quản lý nhà nước về tôn giáo từ thực tiễn tỉnh Bình Dương

Chương 3: Quan điểm và giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về tôn giáo ở tỉnh Bình Dương

 

Bài mẫu luận văn thạc sĩ tôn giáo học số 8: Quản lý nhà nước về hoạt động tôn giáo ở thành phố hồ chí minh

Đây là bài mẫu luận văn quản lý nhà nước về tôn giáo trình bày quản lý nhà nước đối với các hoạt động tôn giáo đang diễn ra trên địa bàn thành phố, việc nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về hoạt động tôn giáo ở Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay là một vấn đề mang tính cấp thiết, nó xuất phát từ những thành tựu và bất cập của quản lý nhà nước đối với hoạt động tôn giáo. Cấu trúc gồm 3 chương trình bày 86 trang kèm phụ lục

Chương 1: Quản lý nhà nước về hoạt động tôn giáo – một số vấn đề lý luận và thực tiễn

Chương 2: Quản lý nhà nước về hoạt động tôn giáo ở thành phố hồ chí minh – thành tựu, hạn chế và vấn đề đặt ra

Chương 3: Phương hướng và giải pháp chủ yếu nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về hoạt động tôn giáo ở Thành Phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay

Các Anh/Chị Học Viên cần tải bài gốc các tài liệu trên hãy liên hệ qua zalo để nhận tài liệu nhanh nhất 0936885877. Chúc Anh/Chị hoàn thành tốt bài luận văn của mình

Tham khảo giá dịch vụ làm luận văn thạc sĩ TẠI ĐÂY

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
Contact Me on Zalo
0936885877