Luận Văn về Quyền Sử Dụng Đất : Chia sẻ 100 Đề Tài [Hay]

5/5 - (2 bình chọn)

Đất đai là tài sản có giá trị cao đối với mỗi cá nhân, tập thể vì vậy việc sở hữu quyền sử dụng đất để khẳng định tài sản cho bản thân luôn là điều quan trọng vậy nên từ lâu các vấn đề về quyền sử dụng đất đã trở thành đề tài thảo luận trong nhiều chuyên ngành ở trường đại học, mỗi năm đều có sinh viên khai thác và tìm hiểu. Bài viết tổng hợp Luận Văn về Quyền Sử Dụng Đất sau đây sẽ cung cấp nhiều nội dung cho các bạn.

Luận văn về quyền sử dụng đất
Luận văn về quyền sử dụng đất

I.Quyền sử dụng đất

Quyền sử dụng đất là quyền của chủ thể được khai thác công dụng, hưởng hao lợi từ việc sử dụng đất được Nhà nước giao, cho thuê hoặc được chuyển giao từ các chủ thể khác thông qua việc chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê,… từ các chủ thể khác có quyền sử dụng đất.

Theo pháp luật nhà nước, quyền sử dụng đất đã được nêu rõ trong các quy định mà nhà nước ban hành nhằm đảm bảo quyền lợi của chủ thể giữ quyền sử dụng đất, thông qua luật pháp về quyền sử dụng đất để trở thành cơ sở pháp lý trong giải quyết tranh chấp đột nhiên xảy ra giữa các bên tham gia đòi quyền sử dụng đất.

===> THAM KHẢO BẢNG GIÁ VIẾT THUÊ LUẬN VĂN THẠC SĨ

II. Các đề tài luận văn về quyền sử dụng đất

Những bài luận văn về quyền sử dụng đất dưới đây sẽ đi sâu vào các nội dung của quyền, tìm hiểu và nghiên cứu các vấn đề lý luận để làm sáng tỏ chủ đề.

 1. Luận văn về quyền sử dụng đất: thực hiện pháp luật về quyền sử dụng đất
 2. Tìm hiểu pháp luật về thừa kế Quyền sử dụng đất
 3. Những vấn đề lý luận và thực tiễn về quyền sử dụng đất nông nghiệp Bằng Việt Nam
 4. Tìm hiểu hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất vô hiệu về hình thức theo pháp luật Việt Nam trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
 5. hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất theo pháp luật Việt Nam hiện nay
 6. Đánh giá công tác đấu giá quyền sử dụng đất ở ở huyện Sốp Cộp tỉnh Sơn La
 7. ứng dụng TMV-Cadas để xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính và bản đồ hiện trạng sử dụng đất ở tỉnh Quảng Nam
 8. Thực trạng quyền sử dụng đất và sinh kế của người dân tái định cư ở tỉnh Thừa Thiên Huế
 9. luận văn về quyền sử dụng đất: quyền của người sử dụng đất bị thu hồi ở tỉnh Trà Vinh
 10. nâng cao chất lượng thẩm định định tài sản đảm bảo bằng quyền sử dụng đất tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Đắk Lắk
 11. Giải pháp hoàn thiện pháp luật Việt Nam về chuyển nhượng quyền sử dụng đất nhằm hạn chế Giao dịch tư lợi
 12. pháp luật về bảo vệ quyền chủ nợ của ngân hàng thương mại trong hoạt động cho vay bằng biện pháp thế chấp quyền sử dụng đất ở
 13. thực trạng cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất tại xã Thái Hòa tỉnh Nghệ An
 14. Nghiên cứu quy trình đo đạc phục vụ cho công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại huyện Giồng Tôm
 15. Thực tiễn về giải quyết tranh chấp quyền sử dụng đất nhà ở trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
 16. thực tiễn và giải pháp xử lý vấn đề về quy hoạch quyền sử dụng đất ở đô thị Việt Nam
 17. Giải quyết tranh chấp đất đai theo pháp luật ở Việt Nam từ thực tiễn huyện Vân Đồn tỉnh Quảng Ninh
 18. đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở ở theo pháp luật Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Lào Cai
 19. tìm hiểu quyền sử dụng đất của các tổ chức kinh tế được nhà nước cho thuê đất theo theo pháp luật từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh
 20. hoạt động giao đất cho thuê đất theo luật đất đai năm 2013
 21. phân tích và xác định giá trị quyền sử dụng đất để thực hiện bồi thường hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất thực tiễn tại tỉnh Ninh Thuận
 22. luận văn về quyền sử dụng đất: pháp luật về bồi thường thiệt hại đối với vật nuôi khi Nhà nước thu hồi đất tại tỉnh Sóc Trăng
 23. tình hình thực tiễn bồi thường hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất ở huyện Phú Quốc tỉnh Kiên Giang
 24. Thực trạng thực thi pháp luật về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở quận Tây Hồ thành phố Hà Nội
 25. một số vấn đề liên quan đến hợp đồng thuê quyền sử dụng đất trong hoạt động kinh doanh tại tỉnh Quảng Trị
 26. pháp luật về quyền sử dụng đất nông nghiệp của các cá nhân và tổ chức tại tỉnh Thừa Thiên Huế
 27. pháp luật về Quyền sử dụng đất tại thành phố Quảng Ngãi Tỉnh Quảng Ngãi
 28. tìm hiểu pháp luật về thế chấp quyền sử dụng đất trong các tổ chức tín dụng
 29. pháp luật về hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất nông nghiệp từ thực tiễn huyện Hoài Đức thành phố Hà Nội
 30. giải pháp giải quyết tranh chấp về hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ thực tiễn xét xử tại tòa án nhân dân tỉnh Hải Dương
 31. pháp luật về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở cho cá nhân hộ gia đình tại quận Thủ Đức thành phố Hồ Chí Minh
 32. nghiên cứu pháp luật về góp vốn bằng quyền sử dụng đất qua thực tiễn tại tỉnh Phú Yên
 33. quản lý nhà nước về đấu giá quyền sử dụng đất ở thị xã Hương Thủy tỉnh Thừa Thiên Huế
 34. Đánh giá công tác quản lý nhà nước về quy hoạch sử dụng đất ở huyện Thạch Thất Thành phố Hà Nội
 35. Giải quyết tranh chấp về quyền sử dụng đất của vợ chồng khi ly hôn theo Luật Hôn nhân và Gia đình
 36. đánh giá thực trạng công tác đăng ký đất đai cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Huyện Đức Phổ tỉnh Quảng Ngãi
 37. Giải pháp nâng cao cao hiệu quả công tác tặng cho và thừa kế quyền sử dụng đất ở huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên
 38. đánh giá công tác chuyển quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Bát Xát tỉnh Lào Cai
 39. Nâng cao công tác chuyển quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Bình Chánh thành phố Hồ Chí Minh
 40. thực trạng chuyển nhượng tặng cho quyền sử dụng đất ở xã Nghĩa Lộ tỉnh Yên Bái
 41. tìm hiểu về thực thi các quy định của pháp luật về quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
 42. quản lý nhà nước về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở tỉnh Đắk Nông
 43. ông nâng cao kỹ năng hòa giải các tranh chấp về quyền sử dụng đất ở Việt Nam
 44. đánh giá sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ hành chính công về đăng ký quyền sử dụng đất thực tiễn ở huyện Nhơn Trạch tỉnh Đồng Nai
 45. Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất tại tỉnh Hà Tĩnh
 46. tìm hiểu pháp luật về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thực tiễn tại tỉnh Quảng Nam
 47. thủ tục hành chính về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ thực tiễn huyện Núi Thành tỉnh Quảng Nam
 48. Đánh giá công tác cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại huyện Quỳnh Lưu tỉnh Nghệ An An
 49. Thi hành pháp luật về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở tại thành phố Đà Nẵng
 50. nghiên cứu hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất vô hiệu về hình thức
 51. hoàn thiện pháp luật Việt Nam Nam về chuyển nhượng quyền sử dụng đất
 52. áp dụng pháp luật cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ thực hiện huyện Ea H’leo tỉnh Đắk Lắk
 53. đánh giá việc thực hiện các quyền sử dụng đất trên địa bàn quận Hải Châu thành phố Đà Nẵng
 54. đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở huyện Vĩnh Linh tỉnh Quảng Trị
 55. thực trạng công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đất của hộ gia đình và cá nhân trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
 56. Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại thành phố Đà Lạt tỉnh Lâm Đồng
 57. giải quyết tranh chấp về thừa kế quyền sử dụng đất tòa án quận Bắc Từ Liêm thành phố Hà Nội
 58. trách nhiệm pháp lý của công chứng viên trong các giao dịch về quyền sử dụng đất
 59. tìm hiểu pháp luật về chia tài sản chung là quyền sử dụng đất của hộ gia đình và thực tiễn áp dụng pháp luật để giải quyết tranh chấp tại thành phố Phan Rang Tháp Chàm
 60. nâng cao hiệu quả công tác giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp tại thị xã Hương Thủy tỉnh Thừa Thiên Huế
 61. thế đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại tố cáo về quyền sử dụng đất đai trên địa bàn huyện Sông Lô tỉnh Vĩnh Phúc
 62. pháp luật về quyền sử dụng đất nông nghiệp thực hiện tại thị xã Hương Trà tỉnh Thừa Thiên Huế
 63. thế ế nghiên cứu pháp luật về kê biên tài sản là quyền sử dụng đất trong thi hành án dân sự sự ở quận Liên Chiểu thành phố Đà Đà Nẵng
 64. Pháp luật về công chứng chứng thực hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất tại tỉnh Cà Mau
 65. luận văn về quyền sử dụng đất:  thực trạng quản lý nhà nước về quyền sử dụng đất ở tỉnh Vĩnh Long
 66. quản lý nhà nước về đấu giá quyền sử dụng đất ở thành phố Buôn Ma Thuột tỉnh Đắk Lắk
 67. một số vấn đề pháp lý đặt ra về căn cứ phát sinh chấm dứt quyền sử dụng hạn chế bất động sản liền kề
 68. tác động của quá trình đô thị hóa đến việc thực hiện các quyền của người sử dụng đất tại tại huyện Quảng Ninh tỉnh Quảng Bình
 69. thực tiễn thực hiện chính sách quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện Hiệp Đức tỉnh Quảng Nam
 70. Luận văn về quyền sử dụng đất: xét xử các vụ án ly hôn có tranh chấp về tặng cho quyền sử dụng đất
 71. Luận văn về quyền sử dụng đất: quyền sử dụng đất của người Việt Nam định cư ở nước ngoài
 72. quy định của pháp luật về thời hạn quyền sử dụng đất của công dân
 73. Tìm hiểu về tính độc lập của quyền sử dụng đất
 74. mối liên hệ giữa quyền sử dụng đất nhà ở và quyền sử dụng đất kinh doanh
 75. Thực tiễn cấp quyền sử dụng đất ở và nhà ở ở tại thành phố Điện Biên Phủ tỉnh Điện Biên
 76. Tìm hiểu thực trạng đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình
 77. Thực tiễn pháp luật Việt Nam về chuyển mục đích sử dụng đất
 78. nâng cao hiệu quả pháp luật về đấu giá quyền sử dụng đất ở các tỉnh bắc Trung Bộ bộ ở Việt Nam hiện nay
 79. đánh giá thực trạng tặng cho quyền sử dụng đất nhà ở tại huyện Long Thành tỉnh Đồng Nai
 80. một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý sử dụng đất nông nghiệp tại tỉnh Tiền Giang
 81. hoạt động cấp giấy chứng nhận nhà ở ở hai sử dụng đất thực tiễn ở tỉnh Tây Ninh
 82. thực trạng hoạt động quản lý ký quyền sử dụng đất trồng cây lâu năm trên trên địa bàn thành phố Hà Nội Nội
 83. giải pháp hoàn thiện thủ tục hồ sơ địa chính và đăng ký giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại thành phố Móng Cái tỉnh Quảng Ninh
 84. Tìm hiểu các yếu tố ảnh hưởng đến đến việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất thổ cư ở tỉnh Tây Ninh
 85. giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quyền sử dụng đất rừng sản xuất ở tỉnh Bình Phước
 86. thực trạng cung cấp ấp lấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp nghiệp tại tỉnh An Giang
 87. tác động của việc thực hiện quy hoạch đất ở đến hoạt động cung cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở Thị xã Bến Cát tỉnh Bình Dương
 88. anh nâng cao hiệu quả công tác xử lý vi phạm hành chính về đất đai trên địa bàn huyện Lâm Hà tỉnh Lâm Đồng
 89. Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác giao đất và cho thuê đất tại doanh nghiệp nhà nước trực thuộc thành phố Nha Trang
 90. Đánh giá tác động các hoạt động quy hoạch đô thị trên địa bàn tỉnh Long An đến quyền sử dụng đất
 91. giải pháp hoàn thiện pháp luật về quyền sử dụng đất đất ở nông thôn tại tỉnh Bến Tre
 92. đánh giá tình hình chuyển nhượng quyền sử dụng đất thuộc huyện Quỳ Châu tỉnh Nghệ An
 93. thực trạng về các chỉ tiêu quy hoạch giữ đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến Tre
 94. giải pháp nhằm hoàn thiện công tác bồi thường và giải phóng mặt bằng bằng khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn cao tốc Trung Lương
 95. Giải pháp nhằm tăng cường quyền sử dụng đất của cá nhân ăn ở tỉnh Tây Ninh thực trạng chuyển đổi cơ cấu mục đích sử dụng đất nhằm đáp ứng nhu cầu sản xuất nông nghiệp nghiệp tại tỉnh Ninh Bình
 96. giải pháp hoàn thiện hệ thống đăng ký đất đai và bất động sản đổi mới hệ thống quản lý đất đai tại Việt Nam
 97. Thực trạng cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Hóc Môn thành phố Hồ Chí Minh
 98. ảnh hưởng của các phương án quy hoạch đô thị đến quyền sử dụng đất tại thành phố Thủ Đức thành phố Hồ Chí Minh

III. Lời kết

Với 100 đề tài luận văn về quyền sử dụng đất các bạn có thể khai thác thêm rất nhiều những đề tài khác dựa trên góc nhìn của bạn về những vấn đề hay nội dung có trong quyền sử dụng đất. Hy vọng các bạn sinh viên có thể hoàn thành bài luận xuất sắc, chúc các bạn may mắn !

 

 

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
Contact Me on Zalo
0936885877