Luận Văn Xóa Đói Giảm Nghèo : Tìm Hiểu + 80 Đề Tài

5/5 - (1 bình chọn)

Xóa đói giảm nghèo là gì?

Xoá đói giảm nghèo là một mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam trong nhiều năm qua và đang tiếp tục được thực hiện. Luận văn xóa đói giảm nghèo bao gồm những nội dung liên quan tới các chính sách, ưu đãi cũng như hình thức quản lý hoạt động xoá đói giảm nghèo của từng địa phương hoặc cả nước. Những vấn đề được thảo luận trong các bài luận sẽ là đóng góp to lớn cho hoạt động xoá đói giảm nghèo, tìm ra những giải pháp mới để xoá đói giảm nghèo bền vững.

Luận Văn Xóa Đói Giảm Nghèo
Luận Văn Xóa Đói Giảm Nghèo

I.Tìm hiểu về luận văn xóa đói giảm nghèo

Hiện nay trong tất cả các lĩnh vực kinh tế tới xã hội đều chú trọng vào xoá đói giảm nghèo để nâng cao sự phát triển của đất nước. Xoá đói giảm nghèo được thực hiện từ vùng núi cho tới đồng bằng vì mỗi nơi sẽ có chính sách xoá đói giảm nghèo khác nhau.

Các chính sách xoá đói giảm nghèo được Nhà nước đề ra cho từng địa phương lên kế hoạch phù hợp để thực hiện. Xoá đói giảm nghèo là biện pháp duy nhất để giúp giảm bớt sự chênh lệch giàu nghèo giữa các tầng lớp xã hội, xoá bỏ những luật lệ hủ tục còn tồn tại ở một số dân tộc, tạo việc làm cho người dân thay đổi cuộc sống. Luận văn xoá đói giảm nghèo nêu cao những vấn đề chính sách đề ra của mỗi địa phương, các chủ đề được lấy từ thực trạng xoá đói giảm nghèo ở từng vùng, từng địa phương trên Việt Nam. Vai trò của xoá đói giảm nghèo là thực hiện chức trách của một chính sách quốc gia để tiến liên hoàn thiện về mặt cơ sở vật chất cũng như cơ sở hạ tầng.

Để hiểu rõ hơn về luận văn xoá đói giảm nghèo cần chú ý những đề tài trong phần tiếp theo cùng các bài mẫu tiêu biểu để biết cách làm bài luận.

Đề tài Luận Văn Xóa Đói Giảm Nghèo

 1. Thực hiện chính sách xoá đói giảm nghèo trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
 2. Giải pháp xoá đói giảm nghèo cho đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng Tây Bắc
 3. Nghiên cứu giảm nghèo đa chiều ở tỉnh Quảng Ngãi
 4. Quá trình xoá đói giảm nghèo ở tỉnh Sơn La
 5. Thực trạng và giải pháp xoá đói giảm nghèo để phát triển kinh tế ở Việt Nam
 6. Nâng cao quản lý nhà nước về xoá đói giảm nghèo ở tỉnh Kiên Giang
 7. Hoạt động công tác xã hội trong giảm nghèo bền vững ở tỉnh Đắk Lắk
 8. Giải pháp hoàn thiện các chính sách xoá đói giảm nghèo chủ yếu ở Việt Nam
 9. Thực hiện giải pháp nâng cao chính sách xoá đói giảm nghèo tại thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh
 10. Một số giải pháp quản lý về xoá đói giảm nghèo tại tỉnh Bình Dương
 11. Thực trạng thực hiện chính sách xoá đói giảm nghèo bền vững ở tỉnh Quảng Bình
 12. Nghiên cứu hoạt động xoá đói giảm nghèo của các hộ gia đình ở nông thôn
 13. Trách nhiệm của cơ quan địa phương trong quản lý thực hiện xoá đói giảm nghèo
 14. Cho vay xoá đói giảm nghèo tại ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam
 15. Giải pháp xoá đói giảm nghèo cho các hộ nông dân tỉnh Bắc Kạn
 16. Thực hiện chính sách xoá đói giảm nghèo cho người dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Cư M’gar ở tỉnh Đắk Lắk
 17. Nghiên cứu và đề xuất giải pháp xoá đói giảm nghèo trên địa bàn tỉnh Hà Giang
 18. Giải pháp nâng cao xoá đói giảm nghèo cho các hộ nông dân ở huyện X, tỉnh Hà Tĩnh
 19. Quản lý nhà nước về xoá đói giảm nghèo cấp xã ở tỉnh Lâm Đồng
 20. Thực hiện pháp luật về xoá đói giảm nghèo ở tỉnh Hà Giang
 21. Hiệu quả của chi tiêu công cho xoá đói giảm nghèo ở nước ta và giải pháp hoàn thiện hoạt động chi tiêu công
 22. Các yếu tố tác động đến hoạt động xoá đói giảm nghèo ở huyện An Phú, tỉnh An Giang
 23. Nghiên cứu công tác xã hội trong hoạt động xoá đói giảm nghèo ở quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
 24. Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động xoá đói giảm nghèo tại Yên Bái
 25. Quản lý nhà nước về xoá đói giảm nghèo ở tỉnh Thái Nguyên
 26. Nguồn lực và vấn đề xoá đói giảm nghèo cho các hộ nông dân ở huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên
 27. Tìm hiểu các nhân tố tác động đến xoá đói giảm nghèo ở ven biển đồng bằng sông Cửu Long
 28. Thực trạng và giải pháp xoá đói giảm nghèo ở huyện Tri Tôn
 29. Công tác xã hội xoá đói giảm nghèo cho dân tộc Mông ở xã Cán Chu Phìn huyện Mèo Vạc tỉnh Hà Giang
 30. Thực trạng và giải pháp xoá đói giảm nghèo ở huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội
 31. Giải pháp chiến lược xoá đói giảm nghèo phát triển kinh tế bền vững ở tỉnh Trà Vinh
 32. Phát triển mô hình trồng cây tăng vụ hỗ trợ xoá đói giảm nghèo tại xã X, huyện Y, thành phố Hà Nội
 33. Thực hiện chính sách giảm nghèo đa chiều ở tỉnh Tây Ninh
 34. Luận văn xóa đói giảm nghèo: thực trạng xoá đói giảm nghèo ở các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ
 35. Luận văn xóa đói giảm nghèo: công cuộc xoá đói giảm nghèo ở huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng
 36. Tiếp cận công tác xoá đói giảm nghèo bền vững ở các huyện miền núi tỉnh Thừa Thiên Huế
 37. Giải pháp thực hiện xoá đói giảm nghèo ở tỉnh Phú Thọ
 38. Giải pháp nâng cao hoạt động xoá đói giảm nghèo ở tỉnh Gia Lai
 39. Luận văn xoá đói giảm nghèo: phụ nữ tham gia xoá đói giảm nghèo
 40. Vai trò tài chính vi mô trong xoá đói giảm nghèo ở Malaysia và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam
 41. Tác động của tài chính vi mô cho hoạt động xoá đói giảm nghèo ở khu vực Tây Nguyên
 42. Trách nhiệm của đảng bộ Chợ Đồn tỉnh Bắc Kạn trong chính sách xoá đói giảm nghèo
 43. Tác động của chính sách tín dụng trong xoá đói giảm nghèo tại Kon Tum
 44. Nghiên cứu thực trạng và đề xuất một số giải pháp xoá đói giảm nghèo cho hộ nông dân ở tỉnh Yên Bái
 45. Nâng cao vai trò của Nhà nước trong quản lý chính sách xoá đói giảm nghèo hiệu quả ở tỉnh Lạng Sơn
 46. Hoạt động tín dụng của ngân hàng trong hỗ trợ xoá đói giảm nghèo
 47. Giải pháp xoá đói giảm nghèo trong điều kiện kinh tế thị trường ở Thanh Hoá
 48. Các giải pháp xoá đói giảm nghèo ở tỉnh Vĩnh Phúc
 49. Các nhân tố ảnh hưởng đến xoá đói giảm nghèo đến vùng kinh tế trọng điểm phía Nam
 50. Các nhân tố tác động đến hoạt động xoá đói giảm nghèo ở tỉnh Phú Yên
 51. Thực trạng giảm nghèo với cách tiếp cận đa chiều ở vùng Đông Nam Bộ
 52. Nghiên cứu xoá đói giảm nghèo đa chiều trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
 53. Đánh giá hiệu quả tín dụng trong vấn đề xoá đói giảm nghèo
 54. Nghiên cứu thực hiện xoá đói giảm nghèo cho các huyện ngoại thành Hà Nội
 55. Nâng cao thực hiện giải pháp xoá đói giảm nghèo trên địa bàn Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk
 56. Luận văn xóa đói giảm nghèo: nâng cao hiệu quả xoá đói giảm nghèo trên địa bàn huyện Tân Châu, tỉnh An Giang
 57. Giải pháp xoá đói giảm nghèo ở các huyện miền núi ở tỉnh Lào Cai
 58. Một số giải pháp xoá đói giảm nghèo ở huyện Thuận Thành tỉnh Bắc Ninh
 59. Luận văn xóa đói giảm nghèo: Quản lý nhà nước về xoá đói giảm nghèo ở tỉnh Bình Phước
 60. Nâng cao hiệu quả hoạt động xoá đói giảm nghèo trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
 61. Luận văn xóa đói giảm nghèo: quản lý nhà nước về xoá đói giảm nghèo ở huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng
 62. Đánh giá sự tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam trong khi thực hiện xoá đói giảm nghèo
 63. Những tác động tích cực thông qua hoạt động xoá đói giảm nghèo về lĩnh vực xã hội
 64. Đánh giá vai trò của đất sản xuất đối với hoạt động xoá đói giảm nghèo ở khu vực miền Trung
 65. Luận văn xoá đói giảm nghèo: công tác xoá đói giảm nghèo trong thời kỳ hội nhập quốc tế ở Việt Nam
 66. Nâng cao công tác xoá đói giảm nghèo qua phát triển du lịch ở tỉnh Lào Cai
 67. Thực tiễn công tác xoá đói giảm nghèo ở huyện KonPlong, tỉnh Kon Tum
 68. Thực hiện pháp luật về xoá đói giảm nghèo từ thực tiễn tỉnh Hà Giang
 69. Đề cao vai trò và trách nhiệm của chính quyền địa phương trong công tác giảm thiểu đói nghèo và thực hiện chính sách xoá đói giảm nghèo
 70. Mối liên hệ giữa chính sách xoá đói giảm nghèo và an sinh xã hội
 71. Luận văn xoá đói giảm nghèo: nâng cao khả năng xoá đói giảm nghèo trong thời kỳ đại dịch Covid-19
 72. Chính sách xoá đói giảm nghèo ở Bắc Trung Bộ và cơ hội tạo đột phá
 73. Vai trò của ngân hàng trong hỗ trợ xoá đói giảm nghèo cho đồng bào dân tộc thiểu số ở các tỉnh miền núi
 74. Luận văn xoá đói giảm nghèo: những vấn đề loại bỏ hủ tục và cơ hội xoá đói giảm nghèo bền vững ở tỉnh Yên Bái
 75. Nâng cao giải pháp xoá đói giảm nghèo ở tỉnh Đồng Tháp
 76. Hoạt động xoá đói giảm nghèo bền vững ở nông thôn
 77. Thực hiện chính sách xoá đói giảm nghèo ở các huyện thuộc tỉnh Điện Biên
 78. Giải pháp nâng cao hiệu quả xoá đói giảm nghèo ở huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình
 79. Luận văn xoá đói giảm nghèo: công tác xoá đói giảm nghèo ở huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang
 80. Một số hạn chế trong công tác xoá đói giảm nghèo ở Việt Nam
 81. Lời kết

Sau những đề tài luận văn xóa đói giảm nghèo trên hy vọng các bạn có thể lựa chọn cho bản thân một đề tài phù hợp, những đề tài trên được tổng hợp từ nhiều bài luận của các bạn sinh viên trên cả nước thông qua các cuộc nghiên cứu, tìm hiểu. Nếu các bạn muốn cung cấp thêm thông tin từ các đề tài luận văn xoá đói giảm nghèo trên thì hãy liên hệ với chúng tôi.

Bạn gặp khó khăn trong quá trình chọn đề tài, hoặc khó khăn trong việc hoàn thiện bài luận văn của mình hãy liên hệ cho chúng tôi qua dịch vụ làm luận văn thạc sĩ ===> Tham khảo giá TẠI ĐÂY

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
Contact Me on Zalo
0936885877