Sáng Kiến Kinh Nghiệm Mầm Non: 150 Đề Tài + Bài Mẫu

5/5 - (3 bình chọn)

Sáng kiến kinh nghiệm mầm non là một trong những đề tài mà thầy cô dạy mầm non phải làm mỗi năm, được tích lũy từ quá trình giảng dạy của giáo viên, từ đó đưa ra những ý kiến, phát hiện mới để nâng cao quá trình giảng dạy ở bậc mầm non

Phân Loại Sáng Kiến Kinh Nghiệm theo cấp độ lớp học

 • Sáng kiến kinh nghiệm Mầm non cho trẻ 23-36 tháng
 • Sáng kiến kinh nghiệm Mầm non cho trẻ 3-4 tuổi
 • Sáng kiến kinh nghiệm Mầm non cho trẻ 4-5 tuổi
 • Sáng kiến kinh nghiệm Mầm non cho trẻ 5-6 tuổi
 • Sáng kiến kinh nghiệm Mầm non cho giáo viên
 • Sáng kiến kinh nghiệm Mầm non tổng hợp
Sáng Kiến Kinh Nghiệm Mầm Non
Sáng Kiến Kinh Nghiệm Mầm Non

150 Đề Tài Sáng Kiến Kinh Nghiệm Mầm Non

Đề Tài Sáng Kiến Kinh Nghiệm Mầm Non Cho Trẻ 23-36 tháng

 1. Một số giải pháp phát triển vốn từ cho trẻ tuổi 24-36 tháng tại trường Mầm Non
 2. Một số biện pháp giáo dục hòa nhập cho trẻ khuyết tật tự kỷ độ tuổi 24-36 tháng ở trường mầm non
 3. Biện pháp rèn cho trẻ 24 – 36 tháng tuổi có thói quen tốt trong chế độ sinh hoạt giờ ngủ của trẻ tại Trường Mầm Non
 4. Một số biện pháp rèn luyện nền nếp, thói quen cho trẻ 24 – 36 tháng người dân tộc
 5. Một số biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục phát triển vận động cho trẻ 24-36 tháng tuổi ở trường mầm non
 6. Một số giải pháp sử dụng đồ dùng đồ chơi nhằm tổ chức tốt các giờ hoạt động cho trẻ 24 – 36 tháng
 7. Một số biện pháp giúp trẻ 24-36 tháng tuổi học tốt môn tạo hình
 8. Kinh nghiệm phát triển vốn từ cho trẻ lứa tuổi 24-36 tháng tuổi
 9. Một số biện pháp hình thành thói quen, nền nếp cho trẻ 24 – 36 tháng
 10. Một số giải pháp hình thành kỹ năng tự phục vụ cho trẻ nhà trẻ 24-36 tháng ở trường Mầm non
 11. Biện pháp dạy kỹ năng ca hát cho trẻ 24 – 36 tháng tuổi
 12. Biện pháp giúp trẻ 24-36 tháng tuổi nhận biết phân biệt tốt ba màu xanh – đỏ – vàng
 13. Một số biện pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ 24-36 tháng tuổi thông qua hoạt động cho trẻ làm quen tác phẩm văn học ở trường mầm non
 14. Một số giải pháp Phát triển ngôn ngữ cho trẻ 24-36 tháng tuổi thông qua hoạt động nhận biết tập nói ở trường Mầm non 3
 15. Sưu tầm một số trò chơi vận động cho trẻ nhà trẻ 24-36 tháng tuổi tích cực tham gia vào hoat động giáo dục thể chất
 16. Một số biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục thể chất cho trẻ 24-36 tháng trong trường mầm non
 17. Một số biện pháp giáo dục âm nhạc cho trẻ 24 -36 tháng

Đề Tài Sáng Kiến Kinh Nghiệm Mầm Non Cho Trẻ 3-4 tuổi

 1. Một số biện pháp dạy trẻ mẫu giáo bé 3 – 4 tuổi biết yêu thương chia sẻ
 2. Một số biện pháp tổ chức trò chơi dân gian cho trẻ mẫu giáo bé 3 – 4
 3. Một số giải pháp rèn luyện những thói quen vệ sinh và hành vi văn minh cho trẻ 3- 4 tuổi
 4. Một số giải pháp giúp trẻ 3-4 tuổi học tốt môn Âm nhạc trong trường Mầm non
 5. Một số biện pháp xây dựng kho học liệu điện tử cho khối mẫu giáo bé 3-4 tuổi
 6. Một số giải pháp giúp trẻ 3-4 tuổi phát triển ngôn ngữ thông qua hoạt động làm quen Văn học tại lớp Mầm 2
 7. Một số giải pháp giúp trẻ 3-4 tuổi tham gia tốt hoạt động Tạo hình tại lớp Mầm
 8. Một sô giải pháp rèn kĩ năng tự phục vụ cho trẻ 3 – 4 tuổi
 9. Một số biện pháp xây dựng văn hóa cộng đồng trong lớp mẫu giáo 3-4 tuổi ở trường mầm non
 10. Một số kinh nghiệm phát triển ngôn ngữ cho trẻ 3 – 4 tuổi thông qua hoạt động dạy trẻ kể chuyện sáng tạo
 11. Một số biện pháp giúp trẻ mẫu giáo 3-4 tuổi tích cực tham gia hoạt động âm nhạc
 12. Một số giải pháp tổ chức vệ sinh cá nhân cho trẻ mẫu giáo 3-4 tuổi ở trường Mầm Non
 13. Một số giải pháp giúp trẻ 3-4 tuổi tham gia tốt hoạt động làm quen Âm nhạc ở lớp Mầm
 14. Một số biện pháp dạy trẻ 3-4 tuổi đọc thơ diễn cảm
 15. Biện pháp tạo hứng thú cho trẻ mẫu giáo 3-4 tuổi trong hoạt động làm quen với Toán
 16. Một số biện pháp giúp trẻ mẫu giáo nhỡ 4 tuổi phát triển ngôn ngữ mạch lạc
 17. Một số biện pháp tổ chức trò chơi dân gian cho trẻ mẫu giáo bé 3 – 4
 18. Một số biện pháp giúp trẻ 3-4 tuổi sớm thích nghi với giai đoạn chuyển tiếp từ nhà trẻ lên lớp mẫu giáo

Đề Tài Sáng Kiến Kinh Nghiệm Cho Trẻ 4-5 tuổi

 1. Ứng dụng phương pháp giáo dục steam trong hoạt động vui cho trẻ 4- 5 tuổi
 2. Một số biện pháp giúp trẻ 4-5 tuổi nâng cao kỹ năng kể chuyện sáng tạo
 3. Một số biện pháp tạo hứng thú cho trẻ mẫu giáo nhỡ (4-5 tuổi) khám phá khoa học
 4. Giáo dục kỹ năng sống cho trẻ 4-5 tuổi
 5. Một số phương pháp để nâng cao chất lượng dạy trẻ làm quen với toán cho trẻ 4-5 tuổi
 6. Một số biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho trẻ 4-5 tuổi tại trường mầm non
 7. Một số biện pháp tạo hứng thú cho trẻ 4 – 5 tuổi tích cực, chủ động tham gia hoạt động khám phá khoa học
 8. Một số biện pháp hướng dẫn cho trẻ 4 – 5 tuổi phát triển thẩm mỹ thông qua hoạt động Âm nhạc
 9. Tổ chức cho trẻ mẫu giáo 4-5 tuổi làm quen với Toán học thông qua hoạt động ngoài trời
 10. Một số biện pháp giúp trẻ 4 – 5 tuổi tích cực tham gia hoạt động trong giờ học vẽ
 11. Một số kinh nghiệm tích hợp giáo dục bảo vệ tài nguyên môi trường biển và hải đảo cho trẻ 4 – 5 tuổi ở trường mầm non
 12. Một số giải pháp dạy trẻ 4-5 tuổi hoạt động vui chơi ngoài trời
 13. Một số giải pháp giáo dục lễ giáo cho trẻ mẫu giáo 4-5 tuổi trong trường mầm non
 14. Phát triển ngôn ngữ cho trẻ 4-5 tuổi thông qua hoạt động dạy trẻ kể chuyện sáng tạo
 15. Một số biện pháp tổ chức hoạt động rèn kỹ năng sống cho trẻ 4-5 tuổi
 16. Một số giải pháp giúp trẻ lớp chồi 3 phân loại rác thải
 17. Một số giải pháp giáo dục trẻ 4-5 tuổi bảo vệ môi trường
 18. Một số biện pháp tạo hứng thú cho trẻ tham gia tích cực hoạt động góc ở lớp chồi
 19. Nghiên cứu sử dụng một số trò chơi vận động dân gian trong giáo dục thể chất cho trẻ mẫu giáo 4-5 tuổi

20. Giải pháp đổi mới nâng cao giáo dục kỹ năng tự bảo vệ bản thân nhằm giúp trẻ có kỹ năng ứng phó với các tình huống nguy hiểm cho trẻ lớp 4 tuổi A trường mầm non

 1. Một số giải pháp giúp trẻ 4-5 tuổi phát triển ngôn ngữ thông qua các hoạt động ở lớp Chồi
 2. Một số giải pháp giáo dục trẻ lớp chồi 2 sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

Đề Tài Sáng Kiến Kinh Nghiệm Mầm Non Cho Trẻ 5-6 tuổi

 1. Sáng kiến kinh nghiệm Mầm non: Một số biện pháp gây hứng thú cho trẻ 5-6 tuổi trong giờ làm quen với môi trường xung quanh
 2. Một số biện pháp rèn kỹ năng cho trẻ làm đồ dùng đồ chơi tự tạo lứa tuổi 5-6 tuổi
 3. Một số giải pháp giúp trẻ 5-6 tuổi tích cực trong hoạt động làm quen văn học ở trường Mầm Non
 4. Một số giải pháp dạy kỹ năng sống cho trẻ 5-6 tuổi ở trường mầm non
 5. Một số giải pháp giáo dục lễ giáo cho trẻ 5-6 tuổi thông qua hoạt động Làm quen văn học
 6. Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động ngoài trời cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi
 7. Một số giải pháp giúp trẻ 5-6 tuổi khám phá khoa học
 8. Một số biện pháp phát triển thẩm mỹ cho trẻ 5 – 6 tuổi qua dạy trẻ biết chơi đàn Organ, góp phần xây dựng lớp học hạnh phúc
 9. Một số biện pháp nâng cao chất lượng làm quen chữ cái cho trẻ 5 – 6 tuổi
 10. Một số biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động cho trẻ mẫu giáo 5 -6 tuổi làm quen chữ cái
 11. Một số biện pháp giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho trẻ mầm non 5 – 6 tuổi
 12. Một số kinh nghiệm ứng dụng phương pháp Montessori vào phát triển ngôn ngữ cho trẻ 5-6 tuổi
 13. Một số giải pháp giúp trẻ 5-6 tuổi học tốt môn Âm nhạc
 14. Một số kinh nghiệm cho trẻ biết quan tâm và yêu thương mọi người xung quanh ở trẻ 5 – 6 tuổi
 15. Một số biện pháp xây dựng môi trường hoạt động theo hướng mở tại lớp cho trẻ 5-6 tuổi
 16. Biện pháp chỉ đạo việc rèn luyện kỹ năng hoạt động nhóm cho trẻ mẫu giáo 5 – 6 tuổi ở trường Mầm non Hoa Sen

17. Một số kinh nhiệm giúp trẻ 5-6 tuổi hoạt động sáng tạo với các nguyên vật liệu thiên nhiên

18. Biện pháp rèn luyện thói quen vệ sinh rửa tay cho trẻ 5 – 6 tuổi ở trường mầm non

19. Một số biện pháp để giúp trẻ 5-6 tuổi thực hiện tốt thói quen vệ sinh

20. Một số giải pháp nâng cao chất lượng dạy trẻ 5 – 6 tuổi làm quen với toán về biểu tượng số lượng

21. Một số biện pháp ứng dụng công nghệ thông tin gây hứng thú cho trẻ 5-6 tuổi vào hoạt động làm quen chữ cái

 1. Một số biện pháp nâng cao chất lượng cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi làm quen chữ cái trong trường mầm non
 2. Một số giải pháp cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi nhận biết hình tròn, hình vuông, hình tam giác, hình chữ nhật, nhận dạng các khối trong thực tế
 3. Một số biện pháp nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho trẻ 5 tuổi trong trường mầm non
 4. Một số giải pháp nâng cao chất lượng làm quen với phát triển vận động cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi

Đề Tài Sáng Kiến Kinh Nghiệm Mầm Non Cho Giáo Viên

 1. Giải pháp giúp giáo viên xây dựng video bài giảng dạy trẻ hiệu quả tại trường mầm non Vạn Lương
 2. Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên thiết kế, xây dựng kho bài giảng E-learning tại trường mầm non
 3. Một số biện pháp bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên mầm non
 4. Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên nâng cao chất lượng giáo dục thể chất cho trẻ mẫu giáo trong trường mầm non
 5. Một số kinh nghiệm trong công tác bồi dưỡng chuyên môn, nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên mầm non
 6. Một số giải pháp định hướng giáo viên Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm
 7. Một số biện pháp giúp giáo viên vận dụng nguyên vật liệu tự nhiên, để duy trì hứng thú của trẻ trong hoạt động tạo hình tại trường mẫu giáo
 8. Một số biện pháp rèn nền nếp cho giáo viên

Đề Tài Sáng Kiến Kinh Nghiệm Mầm Non Tổng Hợp

 1. Các biện pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ mẫu giáo bé ở trường Mầm non
 2. Một số kinh nghiệm trong việc sáng tác chuyện kể cho trẻ mầm non
 3. Một số biện pháp nâng cao chất lượng khám phá môi trường xung quanh
 4. Một số biện pháp và hình thức tổ chức nhằm phát triển tính tích cực vận động trong giáo dục thể chât cho trẻ mẫu giáo lớn
 5. Một số biện pháp cải tiến chế biến món ăn phù hợp với trẻ lứa tuổi nhà trẻ và mẫu giáo tại trường mầm non
 6. Một số biện pháp phát triển thẩm mỹ cho trẻ Mẫu giáo bé thông qua hoạt động tạo hình ở Trường Mầm non Hoa Hồng
 7. Một số biện pháp cho trẻ nhà trẻ tuổi làm quen với hoạt động với đồ vật
 8. Một số kinh nghiệm chế biến món ăn đảm bảo dinh dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm cho trẻ trong trường mầm non
 9. Một số kimh nghiệm chỉ đạo xây dựng trường mầm non đạt chuẩn quốc gia tại trường mầm non
 10. Một số biện pháp xây dựng đoàn kết nội bộ trong nhà trường chung sức xây dựng trường học hạnh phúc
 11. Một số kinh nghiệm trong việc giáo dục kỹ năng tự phục vụ cho trẻ mẫu giáo
 12. Một số kinh nghiệm về nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho trẻ mẫu giáo nhỡ ở trường mầm non
 13. Một số biện pháp xây dựng môi trường văn hóa học đường trong trường mầm non
 14. Một số biện pháp chỉ đạo nhằm nâng cao chất lượng công tác Đoàn và phong trào thanh niên tại Trường Mầm non
 15. Nâng cao kỹ thuật chế biến món ăn cho các bữa tiệc buffe tại trường mầm non
 16. Kế toán tiền lương và các khoản trích nộp theo lương
 17. Một số biện pháp chỉ đạo tổ chức các hoạt động rèn kỹ năng sống cho trẻ mầm non
 18. Một số biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục cho trẻ trong trường mầm non
 19. Một số kinh nghiệm chỉ đạo thực hiện công tác Kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non
 20. Một số kinh nghiệm chỉ đạo đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm phòng chống dịch bệnh trong trường mầm non
 21. Học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong công tác chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ tại trường mầm non
 22. Một số biện pháp đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong trường Mẫu giáo
 23. Một số biện pháp giáo dục lễ giáo cho trẻ trường Mầm non
 24. Một số kinh nghiệm dạy tốt môn Toán trong trường Mầm non
 25. Một số biện pháp giúp trẻ mẫu giáo học tốt môn làm quen văn học
 26. Một số biên pháp gây hứng thú khi tổ chức hoạt động giáo dục thể chất cho trẻ mẫu giáo nhỡ
 27. Một số biện pháp đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong công tác bán trú
 28. Một số kinh nghiệm nâng cao chất lượng chế biến món ăn giúp trẻ mẫu giáo ăn ngon miệng ở trường mầm non
 29. Một số biện pháp giúp trẻ mầm non nâng cao khả năng cảm thụ văn học
 30. Một số biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục âm nhạc trong đời sống hằng ngày đối với trẻ ở trường Mầm non
 31. Một số giải pháp chỉ đạo bồi dưỡng ứng dụng CNTT trong trường mầm non
 32. Nâng cao chất lượng dinh dưỡng và chăm sóc sức khỏe cho trẻ ở trường mầm non
 33. Một số biện pháp dạy kĩ năng chia sẻ cảm xúc cho trẻ mẫu giáo trong trường mầm non
 34. Một số kinh nghiệm chế biến món ăn trẻ ở trường mầm non
 35. Một số biện pháp phát triển vốn từ cho trẻ
 36. Một số biện pháp chỉ đạo đưa tiếng hát dân ca và trò chơi dân gian vào trường mầm non
 37. Một số biện pháp giúp trẻ ăn ngon miệng, hết suất
 38. Một số biện pháp chỉ đạo nhân viên cấp dưỡng nâng cao chất lượng món ăn cho trẻ mầm non
 39. Một số giải pháp phòng tránh tai nạn thương tích cho trẻ trong trường mầm non
 40. Một số giải pháp về công tác quản lý chứng từ, sổ sách kế toán năm học 2019-2020 tại trường Mầm Non
 41. Một số giải pháp nâng cao chất lượng trong việc tuyên truyền và chăm sóc phòng chống suy dinh dưỡng, thừa cân, béo phì cho trẻ trong trường mầm non
 42. Một số giải pháp thực hiện văn hóa ứng xử trong nhà trường
 43. Một số giải pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn
 44. Giải pháp chỉ đạo giảm tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng cho trẻ em vùng khó
 45. Giải pháp để khắc phục tình trạng trẻ biếng ăn ở trường mầm non
 46. Một số biện pháp phòng chống dịch bệnh cho trẻ ở trường mầm non
 47. Một số biện pháp nâng cao phẩm chất đạo đức nhà giáo của giáo viên mầm non hiện nay
 48. Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng các hội thi ở trường mầm non
 49. Một số biện pháp nâng cao hiệu quả phòng chống suy dinh dưỡng cho trẻ trong trường mầm non
 50. Một số kinh nghiệm sử dụng hiệu quả đồ dùng trong giảng dạy trẻ mầm non
 51. Một số biện pháp làm tốt công tác xã hội hoá giáo dục
 52. Một số kinh nghiệm xây dựng trường mầm non đạt chuẩn quốc gia
 53. Một số biện pháp chuẩn bị cho trẻ mẫu giáo vào lớp 1
 54. Tạo môi trường học tập cho trẻ hoạt động một cách tích cực
 55. Một số biện pháp xây dựng bầu không khí dân chủ trong trường Mầm non
 56. Một số biện pháp dạy trẻ mẫu giáo lớn biết yêu thương, quan tâm và chia sẻ
 57. Một số kinh nghiêm xây dựng các món ăn giàu dinh dưỡng từ tôm, cá cho trẻ trong trường Mầm Non
 58. Một số giải pháp quản lý chỉ đạo nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục ở trường mầm non Hải Ba
 59. Giáo dục trẻ ý thức và kỹ năng cần thiết để ứng phó với biến đổi khí hậu và phòng chống thiên tai tại trường mầm non 8-3
 60. Biện pháp giúp trẻ nắm vững 12 biển báo an toàn giao thông

==> Hỗ Trợ Tư Vấn Đề Tài Miễn Phí, Bảng Giá Dịch Vụ Làm Sáng Kiến Kinh Nghiệm

Bài Mẫu Sáng Kiến Kinh Nghiệm Mầm Non

 1. Sáng Kiến Kinh Nghiệm Mầm Non: Một số giải pháp phát triển vốn từ cho trẻ tuổi 24-36 tháng tại trường Mầm Non 3

Đây là bài mẫu sáng kiến kinh nghiệm mầm non cho trẻ 24-36 tháng trình bày việc phát triển vốn từ cho trẻ 24-36 tháng là phát triển khả năng nghe, hiểu lời nói và trả lời. Tiến hành khảo sát 25 trẻ về một số câu hỏi được liệt kê sẵn, rút ra những thuận lợi, khó khăn, giải pháp để phát triển vốn từ cho bé.

 1. Sáng Kiến Kinh Nghiệm Mầm Non: Một số biện pháp dạy trẻ mẫu giáo bé 3 – 4 tuổi biết yêu  thương, quan tâm chia sẻ

Đây là mẫu sáng kiến kinh nghiệm mầm non cho trẻ 3-4 tuổi về việc giáo dục trẻ biết yêu thương, quan tâm chia sẻ từ tình yêu thương của giáo viên và qua các hoạt động như hoạt động đón trẻ, hoạt động học, hoạt động góc,…Trách nhiệm của giáo viên là dạy trẻ thể hiện tình yêu thương gia đình, bạn bè, vật nuôi hoặc cây cối. Thông qua các trò chơi, bày thơ, sự phối hợp với phụ huynh, giúp cho bé biết yêu cuộc sống, vượt qua khó khăn, biết yêu thương gia đình, thầy cô, bạn bè và mọi người và môi trường xung quanh bé.

 1. Sáng Kiến Kinh Nghiệm Mầm Non: Giáo dục kỹ năng sống cho trẻ 4-5 tuổi

Đây là sáng kiến kinh nghiệm mầm non cho trẻ 4-5 tuổi về việc giáo dục kỹ năng sống cho trẻ qua việc khảo sát 32 trẻ thuộc lứa tuổi 4-5 tuổi. Giáo dục kỹ năng sống như kỹ năng tự phục vụ, kỹ năng tự bảo vệ, kỹ năng hợp tác làm việc nhóm, kỹ năng giao tiếp ứng xử, kỹ năng tự tin kết hợp.

Với các hoạt động học: làm quen với văn học, khám phá, học tạo hình, học âm nhạc. Kỹ năng sống của trẻ lứa tuổi mầm non chỉ đơn giản là giao tiếp tốt, biết vui chơi với bạn, biết xin lỗi hoặc cảm ơn đúng lúc, để thích nghi với môi trường khác nhau, tập thích nghi với đám đông sẽ trở thành người biết tự chủ và tự tin sau này. Đó chính là những lợi ích về lâu dài để các bậc phụ huynh ngày nay quan tâm nhiều hơn đến việc trang bị kỹ năng sống cho con ngay từ tuổi mầm non

 1. Biện pháp chỉ đạo việc rèn luyện kỹ năng hoạt động nhóm cho trẻ mẫu giáo 5 – 6 tuổi ở trường Mầm non Hoa Sen

Đây là sáng kiến kinh nghiệm mầm non cho trẻ 5-6 tuổi về việc rẻn luyện kỹ  năng hoạt động nhóm cho trẻ 5-6 tuổi qua hoạt động vui chơi, học tập để rèn luyện kỹ năng phối hợp, làm việc cùng nhau của trẻ. Một số hoạt động nhóm như: kỹ năng hình thành nhóm, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng thực hiện nhiệm vụ, kỹ năng giải quyết xung đột,… Từ đó hình thành ở trẻ khả năng thích ứng với những hoàn cảnh, tình huống khác nhau, giúp trẻ chủ động, tự tin trong giao tiếp, biết ứng xử đúng đắn trong các mối quan hệ xã hội.

 1. Một số biện pháp giúp trẻ học tốt môn làm quen văn học

Đây là sáng kiến kinh nghiệm mầm non về việc giáo dục bé làm quen bộ môn văn học thông qua các tác phẩm văn học mang tính giáo dục trẻ biết yêu thương, kính trọng, biết ơn ông bà, cha mẹ, anh chị, thầy cô, bạn bè và các em nhỏ hơn. Thông qua các hoạt động đọc thơ, kể chuyện, chơi trò chơi, đóng kịch,… Đây là môn học không thể thiếu trong việc giáo dục trẻ từ nhỏ độ tuổi mầm non, độ tuổi hình thành tính cách của bé.

===> TẢI TÀI LIỆU MIỄN PHÍ QUA ZALO 0936885877

 

 

5 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
Contact Me on Zalo
0936885877