Sáng Kiến Kinh Nghiệm Tiểu Học: 150 Đề Tài + Bài Mẫu

5/5 - (9 bình chọn)

Sáng Kiến Kinh Nghiệm Tiểu Học là một trong những đề tài mà các giáo viên bậc tiểu học phải làm vào mỗi năm, dưới đây Luận Văn Tri Thức xin chia sẻ danh sách 120 đề tài Sáng Kiến Kinh Nghiệm Tiểu Học Và Danh Sách Bài Mẫu Sáng Kiến Kinh Nghiệm Tiểu Học được chắc lọc từ các bài mẫu hay để các bạn tham khảo, áp dụng cho bài sáng kiến kinh nghiệm của minh hay và sút tích nhất.

Sáng Kiến Kinh Nghiệm Tiểu Học bao gồm các cấp

 • Sáng Kiến Kinh Nghiệm Lớp Một
 • Sáng Kiến Kinh Nghiệm Lớp Hai
 • Sáng Kiến Kinh Nghiệm Lớp Ba
 • Sáng Kiến Kinh Nghiệm Lớp Bốn
 • Sáng Kiến Kinh Nghiệm Lớp Năm
Sáng kiến kinh nghiệm Tiểu Học
Sáng kiến kinh nghiệm Tiểu Học

Top 120 đề tài Sáng Kiến Kinh Nghiệm Tiểu Học:

Đề Tài Sáng Kiến Kinh Nghiệm Lớp 1

 1. Sáng Kiến Kinh Nghiệm Tiểu Học : Quản lý hoạt động dạy học khối lớp 1 ở trường tiểu học đáp ứng yêu cầu chương trình giáo dục phổ thông 2018
 2. Một số biện pháp nâng cao hiệu quả công tác chủ nhiệm lớp 1
 3. Một số kinh nghiệm rèn kĩ năng sống cho học sinh lớp 1
 4. Sử dụng phương pháp giao việc giúp học sinh học tốt môn tự nhiên xã hội lớp 1
 5. Một số kinh nghiệm nâng cao chất lượng giải toán có lời văn cho học sinh lớp 1
 6. Một số biện pháp giúp học sinh lớp 1 học tốt môn Mĩ thuật
 7. Một số biện pháp giúp đỡ học sinh chưa hoàn thành môn Tiếng Việt ở lớp 1
 8. Kĩ năng giúp học sinh nắm vững âm-vần môn Tiếng việt ở lớp 1 qua các trò chơi
 9. Sáng kiến kinh nghiệm Rèn chữ viết đẹp cho học sinh Khối 1
 10. Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy các biểu tượng hình học cho học sinh lớp 1
 11. Một số biện pháp giúp học sinh lớp 1 học tốt môn Thủ công
 12. Một số biện pháp dạy phần âm môn Tiếng Việt Lớp 1 – Công nghệ giáo dục
 13. Một số biện pháp giúp đỡ học sinh yếu học tốt môn Toán ở lớp 1
 14. Một số biện pháp luyện đọc đúng cho học sinh lớp 1 trong các tiết tập đọc
 15. Đề xuất biện pháp sửa lỗi phát âm cho học sinh lớp 1 dân tộc thiểu số

Đề Tài Sáng Kiến Kinh Nghiệm Lớp 2

 1. Sáng Kiến Kinh Nghiệm Tiểu Học : Một số biện pháp giúp học sinh viết tốt đoạn văn trong phân môn Tập làm văn lớp 2
 2. Biện pháp để nâng cao chất lượng môn Toán cho học sinh lớp 2
 3. Một số biện pháp luyện đọc khi dạy Tập đọc ở lớp 2
 4. Biện pháp nâng cao chất lượng chữ viết cho học sinh lớp 2
 5. Tổ chức dạy học phân môn kể chuyện nhằm phát triển năng lực cho học sinh lớp 2
 6. Một số giải pháp dạy hình học cho học sinh lớp 2 tại trường Tiểu học Ninh Nhất
 7. Dạy học về giải toán có lời văn ở lớp 2 theo hướng tiếp cận và phát triển năng lực học sinh
 8. Một số biện pháp nâng cao hiệu quả dạy mở rộng vốn từ trong phân môn Luyện từ và câu lớp 2
 9. Phương pháp dạy dạng toán “Đại lượng, đo đại lượng” ở Lớp 2
 10. Biện pháp xây dựng “Lớp học thân thiện – học sinh tích cực” cho học sinh Lớp 2 ở trường Tiểu học
 11. Một số giải pháp và phương pháp dạy Tập làm văn Lớp 2
 12. Một số biện pháp rèn luyện kĩ năng đổi đơn vị đo độ dài cho học sinh Lớp 2
 13. Giải pháp giáo dục kĩ năng sống cho học sinh Lớp 2
 14. Một số biện pháp rèn chữ đẹp cho học sinh Lớp 2
 15. Một số biện pháp nâng cao hiệu quả dạy Tập đọc cho học sinh Lớp 2

===> Tham Khảo Sáng Kiến Kinh Nghiệm Mầm Non

Đề Tài Sáng Kiến Kinh Nghiệm Lớp 3

 1. Một số kinh nghiệm và giải pháp hình thành và phát triển phẩm chất- giáo dục kĩ năng sống cho học sinh lớp 3
 2. Một số biện pháp góp phần tạo hứng thú cho học sinh trong giờ học tiếng Anh ở lớp 3
 3. Áp dụng phương pháp dạy học tích cực để rèn luyện kĩ năng thực hành phép nhân cho học sinh lớp 3
 4. Biện pháp tổ chức trò chơi toán học nhằm nâng cao hứng thú học tập và phát triển một số năng lực toán học cho học sinh lớp 3
 5. Một số biện pháp rèn kĩ năng giải toán có lời văn cho học sinh lớp 3 trong trường Tiểu học
 6. Một số biện pháp giúp đỡ học sinh yếu kém khắc phục khó khăn khi giải các bài toán điển hình ở lớp 3
 7. Sáng kiến kinh nghiệm Phương pháp phụ đạo học sinh yếu Toán lớp 3
 8. Sáng kiến kinh nghiệm Một số biện pháp rèn kĩ năng giải toán có lời văn cho học sinh Lớp 3 trong trường Tiểu học
 9. Sáng kiến kinh nghiệm Một số giải pháp giáo dục đạo đức cho nhóm học sinh chưa ngoan ở Lớp 3
 10. Một số biện pháp khắc phục lỗi chính tả cho học sinh lớp 3
 11. Một số biện pháp hướng dẫn học sinh học tốt phân môn Tập đọc lớp Ba
 12. Một số biện pháp rèn tập làm văn cho học sinh lớp 3
 13. Một số biện pháp rèn kĩ năng giải toán có lời văn cho học sinh Lớp 3 trong trường Tiểu học
 14. Một số biện pháp giúp đỡ học sinh yếu kém khắc phục khó khăn khi giải các bài toán điển hình ở Lớp 3
 15. Áp dụng phương pháp dạy học tích cực để rèn luyện kĩ năng thực hành phép nhân cho học sinh Lớp 3

===> Tham Khảo Dịch Vụ Làm Sáng Kiến Kinh Nghiệm

Đề Tài Sáng Kiến Kinh Nghiệm Lớp 4

 1. Một số kinh nghiệm nâng cao chất lượng dạy học phân môn Lịch sử ở lớp 4
 2. Biện pháp nâng cao chất lượng môn chính tả cho học sinh lớp 4
 3. Một số phương pháp giúp học sinh lớp 4 và 5 học tốt phân môn tập đọc nhạc
 4. Một số phương pháp giáo dục kĩ năng sống cho học sinh lớp 4
 5. Một số biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục phẩm chất cho học sinh lớp 4 (năm 2020)
 6. Một số biện pháp giúp học sinh luyện kĩ năng nói trong giờ học tiếng Anh lớp 4
 7. Một số phương pháp luyện kỹ năng nói tiếng anh cho học sinh 4
 8. Tìm hiểu những sai sót thường gặp ở học sinh trong dạy học các dạng toán lớp 4
 9. Những biện pháp chỉ đạo áp dụng phương pháp Bàn tay nặn bột vào dạy học môn Tự nhiên và Xã hội Lớp 1,2,3; môn Khoa học Lớp 4,5 nhằm nâng cao chất lượng các môn học và Hoạt động giáo dục
 10. Một số biện pháp giúp học sinh lớp 4 giải toán có lời văn dạng “Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó
 11. Dạy học sinh lớp 4 ứng dụng rút gọn trực tiếp khi thực hiện phép nhân, phép chia phân số
 12. Biện pháp dạy học có hiệu quả dạng bài tập dự án Tiếng Anh cho học sinh lớp Bốn góp phần nâng cao chất lượng môn tiếng Anh ở trường Tiểu học
 13. Một số biện pháp nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh thông qua môn Khoa học lớp 4 và các hoạt động ngoại khoá
 14. Một số biện pháp dạy học các dạng bài của phân môn Luyện từ và câu cho học sinh lớp 4
 15. Một số kinh nghiệm giúp học sinh lớp 4 học tốt từ láy, từ ghép

Đề Tài Sáng Kiến Kinh Nghiệm Lớp 5

 1. Áp dụng Sơ đồ tư duy trong dạy học nhằm phát triển năng lực tự học cho học sinh lớp 5
 2. Một số biện pháp tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho học sinh lớp 5
 3. Một số biện pháp gây hứng thú cho học sinh lớp 5 khi học môn Lịch sử
 4. Giải pháp nâng cao chất lượng chữ viết cho học sinh lớp 5
 5. Biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh lớp 5
 6. Một số kinh nghiệm áp dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy môn Âm Nhạc lớp 5
 7. Ứng dụng trò chơi học tập vào dạy và học theo hướng phát triển năng lực và phẩm chất của học sinh trong môn Toán lớp 5
 8. Một số giải pháp rèn kĩ năng đánh giá sản phẩm mĩ thuật cho học sinh khối 5 thông qua hoạt động giới thiệu, chia sẻ
 9. Một số biện pháp bồi dưỡng học sinh Tiểu học giải toán có nội dung hình học lớp 5
 10. Một số biện pháp tạo hứng thú và nâng cao hiệu quả học tập môn khoa học lớp 5
 11. Một số biện pháp rèn kĩ năng giải toán chuyển động đều cho học sinh lớp 5
 12. Rèn kĩ năng viết văn miêu tả cho học sinh dân tộc thiểu số vùng khó khăn lớp 5
 13. Một số biện pháp làm tốt công tác chủ nhiệm Lớp 5 ở trường Tiểu học
 14. Một số biện pháp tiếp sức cho học sinh chưa hoàn thành môn Toán Lớp 5
 15. Biện pháp giúp học sinh Lớp 5 rèn kĩ năng giải toán về tỷ số phần trăm

Đề Tài Sáng Kiến Kinh Nghiệm Tiểu Học

 1. Huấn luyện nhằm nâng cao thành tích chạy 60m cho học sinh tiểu học
 2. Một số biện pháp quản lí nhằm đổi mới phương pháp dạy học ở trường Tiểu học
 3. Một số phương pháp dạy từ vựng Tiếng Anh ở tiểu học
 4. Một số phương pháp rèn luyện kĩ năng nghe cho học sinh tiểu học
 5. Giải pháp góp phần nâng cao chất lượng dạy và học Tiếng Anh ở trường tiểu học
 6. Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học môn Âm nhạc ở trường Tiểu Học
 7. Một số biện pháp quản lý bồi dưỡng và nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên ở trường Tiểu học
 8. Nâng cao hiệu quả quản lí của tổ chuyên môn trong trường Tiểu học
 9. Một số biện pháp giúp học sinh khối 4-5 hứng thú học môn Mĩ thuật theo phương pháp mới của Đan Mạch
 10. Dạy Tin học theo định hướng phát triển năng lực cho học sinh Tiểu học
 11. Một số biện pháp nâng cao hiệu quả tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp
 12. Biện pháp tạo hứng thú cho học sinh Tiểu học khám phá Âm nhạc
 13. Sử dụng phần mềm Netop Vision để dạy Tin học ở Trường Tiểu học
 14. Một số bài tập bổ trợ nhằm nâng cao kỹ thuật và thành tích môn đá cầu cho học sinh ở trường Tiểu học
 15. Một số biện pháp phụ đạo học sinh yếu
 16. Một số biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động giữa giờ cho học sinh khu Trung tâm trường Tiểu học xã Mường Mít năm học 2020 – 2021
 17. Một số kinh nghiệm của kế toán về công tác tiền lương và các khoản trích theo lương ở các đơn vị trường học
 18. Nâng cao kết quả các bài học có nội dung Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó thông qua việc nhận diện và phân tích đề toán
 19. Một số biện pháp tổ chức hoạt động giáo dục an toàn giao thông cho học sinh tiểu học
 20. Đổi mới công tác quản lý sử dụng thiết bị, đồ dùng dạy học tại trường tiểu học
 21. Một số kinh nghiệm quản lí nâng cao chất lượng hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong trường tiểu học
 22. Một số kinh nghiệm của kế toán về công tác tiền lương và các khoản trích theo lương ở các đơn vị trường học
 23. Một số biện pháp nâng cao hiệu quả tổ chức các trò chơi dân gian cho học sinh tiểu học
 24. Một số biện pháp chỉ đạo nhằm nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong nhà trường
 25. Một số biện pháp chỉ đạo nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của thư viện
 26. Vận dụng một số phương pháp, kỹ thuật dạy học tích cực trong môn Khoa học
 27. Một số trò chơi kích thích hứng thú cho học sinh học Toán
 28. Phân chia các tiết trong một chủ đề theo định hướng phát triển năng lực ở Tiểu học
 29. Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học trực tuyến
 30. Một số kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên môn nhằm đáp ứng Chương trình GDPT 2018
 31. Chỉ đạo thực hiện các phương pháp dạy học tích cực
 32. Giải pháp giúp học sinh tiểu học học tốt môn Tiếng Anh thông qua một số trò chơi
 33. Vận dụng một số biện pháp dạy học theo hướng tiếp cận năng lực và tích hợp nội dung hình tam giác
 34. Một số biện pháp quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp có hiệu quả của Hiệu trưởng
 35. Áp dụng quy trình 1 – Rèn kĩ năng vẽ cùng nhau và sáng tác các câu chuyện của mĩ thuật Đan Mạch
 36. Nâng cao chất lượng dạy học môn thể dục – giáo dục thể chất cho học sinh trường Tiểu học
 37. Một số biện pháp pháp nhằm tạo hứng thú tham gia các hoạt động tập thể và xây dựng tập thể lớp tự quản
 38. Một số kinh nghiệm trong việc chỉ đạo điều tra, cập nhật số liệu nhằm duy trì tốt công tác PCGD ĐĐT ở trường TH
 39. Dạy từ vựng tiếng Anh tiểu học
 40. Rèn kỹ năng Tập đọc nhạc cho hoc sinh tiểu học
 41. Một số giải pháp nhằm giáo dục hình thành và phát triển phẩm chất đạo đức cho học sinh tiểu học thông qua hoạt động ngoài giờ lên lớp
 42. Biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động Tổ chuyên môn trong Nhà trường
 43. Một số giải pháp nhằm nâng cao thành tích trong huấn luyện chạy cự ly ngắn 60m cấp Tiểu học
 44. Một số biện pháp chỉ đạo công tác chủ nhiệm lớp theo mô hình trường học mới ở trường tiểu học
 45. Một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực cảm thụ văn học cho học sinh tiểu học

Bài Mẫu Sáng Kiến Kinh Nghiệm Tiểu Học:

1. Sáng Kiến Kinh Nghiệm Tiểu Học : Một số biện pháp giúp học sinh lớp 1 học tốt môn Mĩ thuật

Đây Là Sáng Kiến Kinh Nghiệm Tiểu Học cho học sinh lớp 1 về việc học môn mỹ thuật. Mỹ thuật là bộ môn về các loại hình vẽ tranh, dán, nặn, … Môn học Mĩ thuật mới không chỉ đòi hỏi các em vẽ phải có tính sáng tạo, vẽ đẹp mà các bài tập thực hành còn đòi hỏi các em có sự cảm nhận giá trị nghệ thuật, nắm được mục tiêu giáo dục ở trong mỗi chủ đề. Vì thế trong quá trình giảng dạy tác giả đã đưa ra một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục Mĩ thuật ở lớp 1.

===> TẢI FREE TÀI LIỆU QUA ZALO 0936885877

 1. Sáng Kiến Kinh Nghiệm Tiểu Học : Biện pháp rèn kĩ năng đọc trong phân môn tập đọc cho học sinh lớp 2

Đây Là Sáng Kiến Kinh Nghiệm Tiểu Học về rèn kỹ năng đọc môn Tiếng Việt của học sinh lớp 2. Tiếng Việt ở trường Tiểu học có nhiệm vụ rất quan trọng, nó hình thành năng lực hoạt động ngôn ngữ cho học sinh. Ở lớp 2 nói riêng, kĩ năng đọc có ý nghĩa rất sâu sắc , đọc để nắm được ý chính của đoạn văn, biết đặt đầu đề cho đoạn văn, biết nhận xét về một số hình ảnh, nhân vật hoặc chi tiết trong bài học. Đề tài giúp học sinh pháp âm đúng, chuẩn, đọc đúng ngữ liệu, ngắt giọng đúng và hay.

 1. Vấn đề giáo dục đạo đức cho học sinh lớp 3 qua môn Đạo đức ở Tiểu học

Đây Là Sáng Kiến Kinh Nghiệm Tiểu Học môn đạo đứa của học sinh lớp 3. Đối với trẻ em đạo đức là môn học quan trọng nhất để tạo nên tính cách của mỗi bé. Thông qua các bài đạo đức, học sinh lớp 3 được giáo dục cho một số kĩ năng sống cơ bản như: kinh nghiệm giao tiếp, kinh nghiệm tự nhận thức, kinh nghiệm ra quyết định, kinh nghiệm giải quyết vấn đề…Đề tài khắc phục một số hạn chế tồn tại góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức cho học sinh qua các tiết học.

 1. Một số biện pháp giúp học sinh lớp 4 giải toán có lời văn dạng “Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó”

Đây Là Sáng Kiến Kinh Nghiệm Tiểu Học về việc học toán của học sinh lớp 4.       Vấn đề giải toán ở Tiểu học hiện nay đang là một vấn đề đáng quan tâm trong công tác giáo dục. Từ việc nghiên cứu dạy giải toán có lời văn dạng “Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó”, tác giả nhận thấy thông qua hoạt động giải toán đã tạo ra cho học sinh thói quen suy nghĩ, tính toán một cách khoa học rèn luyện cho các em năng lực tư duy suy luận lô – gic, phát triển trí tuệ. Hình thành cho các em lòng say mê, hứng thú học toán.

 1. Sơ đồ tư duy trong dạy học nhằm phát triển năng lực tự học cho học sinh lớp 5

Đây Là Sáng Kiến Kinh Nghiệm Tiểu Học về sơ đồ tư duy nhằm phát triển năng lực tự học của học sinh lớp 5. Sơ đồ tư là bản đồ tư duy là hình thức ghi chép nhằm tìm tòi đào sâu, mở rộng một ý tưởng, hệ thống hóa một chủ  đề hay một mạch kiến thức… bằng cách kết hợp việc sử dụng đồng thời hình  ảnh, đường nét, màu sắc, chữ viết với sự tư duy tích cực. Sơ đồ tư duy còn tăng cường hoạt động tích cực của mỗi học sinh thông qua sự hướng dẫn của giáo viên. Học sinh tự học theo sơ đồ tư duy và cao hơn nữa là lập được sơ đồ tư duy trước các nhiệm vụ của bài học, các nội dung kiến thức cần tìm hiểu.

 1. Giải pháp góp phần nâng cao chất lượng dạy và học tiếng Anh ở trường Tiểu Học

Đây Là Sáng Kiến Kinh Nghiệm về việc học tiếng Anh của học sinh tiểu học. Tiếng Anh là một trong những ngôn ngữ thứ 2 không thể thiếu trong các bộ môn được giảng dạy ở Việt Nam vì nó là công cụ giao tiếp chính giữa Việt Nam và quốc tế. Đề tài thực hiện nghiên cứu ở học sinh tiểu học lớp 3-5. Hướng dẫn các phương pháp học tiếng Anh, làm bài tập,..Tuy đây chỉ là môn học phụ thời lượng học còn ít nên việc phát triển bộ môn tiếng anh ở môi trường tiểu học còn gặp nhiều khó khăn, đây là một trong những đề tài đưa ra một số giải pháp để phát triển việc dạy học tiếng anh cho học sinh tiểu học ở nước ta.

5 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
Contact Me on Zalo
0936885877