Tiểu Luận Luật So Sánh : Top Đề Tài + Bài Mẫu [ĐIỂM CAO]

Tiểu Luận Luật So Sánh ta tìm hiểu tổng hợp danh sách 70 đề tài và 5 bài mẫu tiểu luận, các bạn sinh viên cần dowload tài liệu về tiểu luận luật so sánh hãy liên hệ ngay để tải tài liệu nhanh miễn phí bằng file word

Luật so sánh có nghĩa là gì?

Theo nghĩa chặt chẽ, nó là nghiên cứu lý thuyết về các hệ thống pháp luật bằng cách so sánh với nhau, và có truyền thống hơn một thế kỷ. Trong những năm gần đây, nó đã trở nên quan trọng thực tế vì hai lý do. Đầu tiên là sự toàn cầu hóa gia tăng của thương mại thế giới, liên quan đến nhu cầu tiến hành kinh doanh trong các hệ thống luật pháp xa lạ.

Thứ hai là tiến tới hài hòa hóa các luật, dưới sự bảo trợ của các cơ quan như Hội nghị La Hay về Luật Quốc tế Tư nhân và Liên minh Châu Âu. Nói một cách lỏng lẻo hơn, có các ấn phẩm và tài nguyên internet tập hợp các tài liệu pháp lý từ một số khu vực pháp lý, mà chắc chắn không thực hiện việc so sánh, nhưng chúng có thể được coi là công cụ thương mại cho các luật sư so sánh.

tiểu luận luật so sánh
tiểu luận luật so sánh

Đề Tài Tiểu Luận Luật So Sánh

 1. Bồi thường thiệt hại do năng lượng hạt nhân gây ra dưới góc nhìn pháp luật so sánh và khuyến nghị cho Việt Nam
 2. Quyền và nghĩa vụ giải thích luật của tòa án – từ góc nhìn Luật So sánh và trong bối cảnh áp dụng Bộ luật Dân sự năm 2015
 3. Ứng dụng của luật so sánh trong xây dựng luật sở hữu trí tuệ năm 2005
 4. Trách nhiệm bồi thường thiệt hại do người chưa thành niên gây ra từ góc nhìn pháp luật so sánh
 5. Cơ chế giải quyết tranh chấp lao động cá nhân theo quy định của pháp luật Việt Nam – nhìn từ góc độ luật so sánh
 6. Mô hình tòa gia đình và người chưa thành niên ở Việt Nam và Hàn Quốc – nhìn từ góc độ luật so sánh
 7. Hoàn thiện khái niệm nhãn hiệu trong luật sở hữu trí tuệ năm 2005 được sửa đổi, bổ sung năm 2009 dưới góc độ luật so sánh
 8. Bồi thường thiệt hại do năng lượng hạt nhân gây ra dưới góc nhìn pháp luật so sánh và khuyến nghị cho Việt Nam
 9. Luật so sánh và thực tiễn xây dựng Luật doanh nghiệp Việt Nam
 10. Ý nghĩa của luật so sánh trong hoạt động lập pháp
 11. Luật so sánh và thực tiễn xây dựng Bộ luật dân sự Việt Nam
 12. Nghiên cứu so sánh về mối quan hệ giữa thoả ước lao động tập thể và pháp luật lao động quốc gia ở Việt Nam và một số nước trên thế giới
 13. Sử dụng gián tiếp luật so sánh trong hoạt động lập pháp
 14. Luật so sánh và thực tiễn xây dựng pháp luật ngân hàng ở Việt Nam
 15. Sử dụng trực tiếp luật so sánh trong hoạt động lập pháp
 16. Luật so sánh và thực tiễn xây dựng Bộ luật Tố tụng dân sự Việt Nam
 17. Luật chống bạo hành đối với phụ nữ của Philippines và sự so sánh với luật phòng, chống bạo lực gia đình của Việt Nam

18. Ý nghĩa của luật so sánh trong hoạt động lập pháp

19. Sử dụng trực tiếp luật so sánh trong hoạt động lập pháp

20. Sử dụng gián tiếp luật so sánh trong hoạt động lập pháp

21. Trình bày và so sánh các kiểu pháp luật trong lịch sử – Từ đó rút ra ưu nhược điểm

22. So sánh địa vị pháp lý của các loại chủ nợ trong thủ tục phá sản

23. So sánh ưu, nhược điểm của các loại công ty

 1. Vai trò của luật so sánh với thực tiễn tại Việt Nam
 2. Phân tích bình luận luật so sánh và rút ra những ý nghĩa đối với đời sống pháp luật quốc tế

26. Tiểu luận Marketing: So sánh Viễn Thông A và Thế Giới Di Động

27. Tiểu luận luật so sánh chế định ủy thác trong pháp luật vương quốc Anh

28. Tiểu luận môn luật so sánh Hệ thống thông luật Common Law

29. Tiểu luận môn luật so sánh pháp luật về mua bán, cho thuê, cho thuê mua, thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai

30. Thuyết trình Tiểu luận môn luật so sánh Hệ thống pháp luật dân luật Civil Law System

31. Tiểu luận môn luật so sánh hệ thống pháp luật sharia

32. Tiểu luận luật so sánh chế định ủy thác trong pháp luật vương quốc Anh

33. Tiểu luận luật so sánh sự hình thành phát triển và ý nghĩa của equity law

34. Bình luận về sự khác biệt điển hình giữa hai hệ thống pháp luật Anh và Mỹ

 1. Tiểu luận luật về hợp đồng trong bộ luật dân sự pháp và bộ luật dân sự đức dưới góc độ so sánh

36. Phân tích những đặc trưng của thuế tiêu thụ đặc biệt (trong đó có so sánh với thuế giá trị gia tăng ). Cho biết về sự thay đổi của danh mục hàng hóa chịu thuế tiêu thụ đặc biệt từ Luật thuế tiêu thụ đặc biệt

37. Tiểu luận môn luật so sánh – So sánh nghề luật sư ở Pháp và Đức

 1. Tiếp nhận án lệ trong truyền thống pháp luật luật thành văn
 2. Tìm hiểu quy định về nhân quyền trong pháp luật nước Anh
 3. Trình bày khái quát về đối tượng nghiên cứu của Luật so sánh. Cho ví dụ minh họa cụ thể.
 4. Trình bày khái quát về phương pháp nghiên cứu của Luật so sánh. Cho ví dụ minh họa cụ thể.
 5. Trình bày khái quát về sự hình thành và phát triển của Luật so sánh trên thế giới.
 6. Trình bày khái quát về sự hình thành và phát triển của Luật So sánh ở Việt Nam.
 7. Phân tích khái quát những ý nghĩa đặc trưng của Luật So sánh. Cho ví dụ minh họa cụ thể.
 8. Tiểu luận trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng do tác động của tài sản gây ra dưới góc nhìn luật so sánh
 9. Một số biện pháp nâng cao hiệu quả công tác Văn thư – Lưu trữ trong văn phòng Tổng công ty Sành sứ – Thuỷ tinh Công nghiệp
 10. So sánh một số chỉ tiêu kinh tế – kỹ thuật của các mô hình nuôi thâm canh tôm sú (Penaeus Monodon) và tôm thẻ chân trắng (Penaeus Vannamei)
 11. bình luận và so sánh nghề luật và đào tạo luật ở Anh và Mỹ, bài học kinh nghiệm cho Việt Nam
 12. Luật so sánh tạo ra một hệ thông tri thức độc lập vì thế cần phải công nhận luật so sánh như một ngành khoa học pháp lý độc lập
 13. Vấn đề vi phạm về quyền tác giả nói riêng và quyền sở hữu trí tuệ ở nước ta hiện nay
 14. Phân tích, bình luận về luật Hồi giáo và sự thích ứng của Luật Hồi giáo với xã hội hiện đại
 15. Luật so sánh ở các nước XHCN trước đây và ở Việt Nam trong quá khứ không giành được vị trí như ở các nước TBCN
 16. Sự hình thành và phát triển của luật so sánh
 17. Đào tạo luật ở Mỹ và Việt Nam nhìn nhận dưới góc độ so sánh và những bài học cho đào tạo luật ở Việt Nam
 18. So sánh lĩnh vực luật dân sự của bộ luật Hammurabi và luật La Mã thời cộng hòa hậu kì
 19. So sánh hệ thống pháp luật Đức và Mỹ
 20. so sánh pháp luật cộng đồng ASEAN với Công pháp quốc tế và Luật liện minh châu âu
 21. Pháp luật chống định giá lạm dụng của EU, Hoa Kỳ, Việt Nam – So sánh và kinh nghiệm áp dụng cho Việt Nam
 22. So sánh việc bảo hộ quyền tác giả trong tư pháp quốc tế Việt Nam và trong luật dân sự Việt Nam
 23. So sánh pháp luật với phong tục tập quán và phân tích mối quan hệ giữa chúng
 24. So sánh pháp luật Việt Nam và Trung Quốc về giải quyết tranh chấp lao động
 25. phân tích và so sánh các quy định về quyền sở hữu trong Bộ luật dân sự năm 1995 và Bộ luật dân sự năm 2005
 26. So sánh pháp luật về nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài của Việt Nam và một số nước trên thế giới: Bài học kinh nghiệm và hướng hoàn thiện pháp luật Việt Nam
 27. So sánh quy định của pháp luật trách nhiệm bồi thường Nhà nước của Việt Nam với Cộng hòa liên bang Đức
 28. So sánh các hình thức thanh toán qua trung gian thanh toán theo quy định của pháp luật hiện hành
 29. So sánh bộ máy nhà nước theo Hiến pháp 1980 và Hiến pháp 1992
 30. So sánh sự giống và khác nhau của công ty cổ phần và công ty TNHH 2 thành viên trở lên + bài tập tình huống cụ thể
 31. So sánh Cấp độ liên kết của cộng đồng kinh tế ASEAN và liên minh kinh tế – tiền tệ Châu Âu
 32. So sánh hợp đồng mua bán hàng hóa với hợp đồng mua bán tài sản
 33. Vấn đề ly thân trong pháp luật các nước và Việt Nam
 34. Quy định của pháp luật Việt Nam về lãi xuất trong hợp đồng vay tiền và một số khuyến nghị
 35. So sánh về cơ cấu tổ chức của chính phủ trong các hiến pháp 1946 và năm 1992

Bài Mẫu Tiểu Luận Luật So Sánh

Bài mẫu 1: Bình Luận Và So Sánh Nghề Luật và Đào Tạo Luật ở Anh Và Mỹ-Bài Học Kinh Nghiệm Cho Việt Nam

Đây là Tiểu Luận Luật So Sánh về đào tạo luật ở Anh Và Mỹ, trình bày sự giống nhau và khác nhau giữa luật và đào tạo luật ở Anh và Mỹ, bình luận của nhóm về đào tạo luật, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm cho việt Nam

Bài mẫu 2: Bình luận về sự khác biệt điển hình giữa hai hệ thống pháp luật Anh và Mỹ

Đây là Tiểu Luận Luật So Sánh cũng là đề tài về so sánh luật giữa 2 nước Anh Và Mỹ, khác nhau và giống nhau về tư tưởng pháp lý, về nguồn luật, về hệ thống các cơ quan pháp luật, đào tạo luật và nghề luật, cùng là những quốc gia tiêu biểu cho dòng họ Common Law nhưng giữa hai hệ thống pháp luật Anh và Mỹ luôn tồn tại những điểm khác biệt điển hình

 

Bài mẫu Tiểu Luận Luật So Sánh 3: Phân tích bình luận luật so sánh và rút ra những ý nghĩa đối với đời sống pháp luật quốc tế

Đây là Tiểu Luận Luật So Sánh về phân tích bình luận luật so sánh rút ra ý nghĩa quốc tế, trình bày lý luận chung về luật so sánh như khái niệm và đặc điểm, đối tượng và phương pháp nghiên cứu của luật so sánh, ý nghĩa đối với tư pháp và luật pháp quốc tế

Bài mẫu Tiểu Luận Luật So Sánh 4: So sánh hệ thống pháp luật Đức và Mỹ

Đây là Tiểu Luận Luật So Sánh về so sánh hệ thống pháp luật tại Đức và Mỹ, so sánh về đối tượng tuyển sinh, quy trình đào tạo, phương pháp đào tạo, chương trình đào tạo luật ở Mỹ và Đức, nghiên cứu việc đào tạo luật ở Đức và Mỹ trên góc độ so sánh để có một cái nhìn sâu hơn về quá trình đào tạo luật ở hai quốc gia này

Bài mẫu Tiểu Luận Luật So Sánh 5: Luật so sánh ở các nước XHCN trước đây và ở Việt Nam trong quá khứ không được coi trọng bằng luật so sánh ở các nước TBCN

Đây là Tiểu Luận Luật So Sánh về so sánh các nước XHCN ở  quá khứ và các nước TNCN trình bày Vị trí Luật so sánh ở Việt Nam trong quá khứ chưa được coi trọng, tuy nhiên Vị trí Luật so sánh ở Việt Nam ngày nay đã có chuyển biến thay đổi tích cực. Qua tiểu luận ta hiểu rõ hơn về vị trí của luật so sánh ở các nước XHCN trước đây và ở Việt Nam trong quá khứ và hiện tại để từ đó có cái nhìn đúng đắn về môn khoa học pháp lí này

Nhận Làm Tiểu Luận Môn Luật So Sánh, hãy liên hệ ngay hotline zalo/tele/viber 0936885877

====> Click xem BẢNG GIÁ TẠI ĐÂY

5 1 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
Contact Me on Zalo
0936885877