Tiểu Luận Quản Trị Chiến Lược : Tải Free 6 Bài Mẫu Hay

Tiểu Luận Quản Trị Chiến Lược là một môn học mà sinh viên chuyên ngành kinh tê quản trị kinh doanh sẽ trải qua để làm cho mình một bài tiểu luận trước khi kết thúc môn. Nên việc tìm kiếm mẫu tài liệu để có thể tham khảo là rất cần thiết. Dưới đây Luận Văn Tri Thức xin chia sẻ lại một số mẫu tiểu luận hay, sinh viên có thể tải về để tham khảo.

Quản trị chiến lược là gì?

Quản lý chiến lược được định nghĩa là một quá trình cụ thể hóa các mục tiêu của tổ chức, phát triển các chính sách và lập kế hoạch để đạt được các mục tiêu, sau đó phân bổ các nguồn lực để các kế hoạch có thể được thực hiện. Quản lý chiến lược được coi là cấp độ cao nhất của hoạt động quản lý mà Giám đốc điều hành của tổ chức và cả đội ngũ điều hành thực hiện. Quản lý chiến lược thường cung cấp định hướng tổng thể của toàn bộ tổ chức. Theo Durand (2006), ông mô tả quản lý chiến lược là một tập hợp các hành động và quyết định dẫn đến việc xây dựng và thực hiện các phương pháp được thiết kế để đạt được các mục tiêu của tổ chức. Đây là một quá trình liên tục thường liên quan đến nỗ lực làm cho tổ chức phù hợp với sự thay đổi của môi trường theo cách có lợi. Quản lý chiến lược là cực kỳ quan trọng trong sự sống còn của tổ chức.

Quá trình quản lý chiến lược đôi khi được hiểu một cách sai lầm như là một dòng các mục tiêu, chiến lược và thông số ra quyết định một chiều từ cấp quản lý đến nhân viên. Trên thực tế, quy trình này phải có tính tương tác cao vì nó được thiết kế để kích thích đầu vào từ những người sáng tạo, có kỹ năng và hiểu biết làm việc ở mọi cấp độ của doanh nghiệp.

Chiến lược, quản lý chiến lược và lập kế hoạch chiến lược

Một viễn cảnh toàn diện của một doanh nghiệp nằm trong lĩnh vực chiến lược, quản lý chiến lược và lập kế hoạch chiến lược. Chiến lược là một kế hoạch tổng thể thiết lập quá trình hoạt động của doanh nghiệp về mặt tài chính, quản lý, nhân sự, v.v. Một chiến lược không thể tĩnh tại thế giới kinh doanh đầy biến động, và các chiến lược nên được sửa đổi thường xuyên.

Quản lý chiến lược là một quá trình liên quan đến các nhà quản lý từ tất cả các cấp của cơ cấu tổ chức để đặt mục tiêu, phân tích môi trường cạnh tranh, đánh giá chiến lược và đảm bảo chiến lược hoạt động. Các mục tiêu không được ra lệnh; đúng hơn, chúng dành cho ban quản lý cấp trung xây dựng và sau đó – đưa vào thực tế. Lập kế hoạch chiến lược là quá trình xác định chiến lược và các phương tiện, công cụ để thực hiện chiến lược đó

Tầm quan trọng của quản lý chiến lược và lập kế hoạch

Tầm quan trọng của quản lý và lập kế hoạch chiến lược được quy định bởi thực tế là chúng đưa ra định hướng, phát triển lợi thế bền vững trong cạnh tranh và khuyến khích những ý tưởng mới. Thiết lập phương hướng giúp thiết lập các mục tiêu và phương pháp để đạt được chúng. Việc truyền đạt phương hướng có thể diễn ra trong vai trò của ban giám đốc điều hành trong các cuộc họp.

Sự tham gia tập thể trong việc thiết lập phương hướng – được xây dựng bởi sứ mệnh, tầm nhìn và giá trị của tổ chức – đảm bảo rằng tổ chức tập trung triệt để vào việc giải quyết vấn đề ở tất cả các cấp. Lợi thế cạnh tranh bền vững là sự độc đáo của một công ty so với những công ty khác. Có vô số cách để đạt được lợi thế. Ví dụ, một công ty có thể tạo ra sự đổi mới (đó là lý do tại sao các ý tưởng mới nên được khuyến khích) và cấp bằng sáng chế cho một tài sản chiến lược có giá trị.

Nguyên tắc của một chiến lược hiệu quả

Lợi thế cạnh tranh là khía cạnh chính mà một chiến lược hiệu quả cần được tập trung vào. Để xem xét một chiến lược có hiệu quả, cần đảm bảo rằng chiến lược đó tạo điều kiện thuận lợi cho vị thế của công ty, đáp ứng các yêu cầu đánh đổi trong cạnh tranh và tạo ra sự “phù hợp” giữa các hoạt động. Một ví dụ điển hình về chiến lược hiệu quả tạo ra lợi thế cạnh tranh ở những khía cạnh này có thể là của IKEA. Nó đặt nó như một đề xuất giá trị để cung cấp các thiết kế nội thất độc đáo với chi phí thấp hơn và đưa ra các chiến lược đánh đổi tương ứng: IKEA cố tình chấp nhận rằng không phải tất cả các nhu cầu của khách hàng đều được đáp ứng (Carlsson, 2015). Theo đó, nó tận dụng các hoạt động của mình để tạo ra sự “phù hợp” như được trình bày trong sơ đồ tư duy sau:

Việc lập kế hoạch và quản lý chiến lược chắc chắn mang lại lợi ích cho những người khổng lồ kinh doanh với hàng triệu khách hàng, nhiều cổ đông và nguồn quỹ đáng kể của họ. Tuy nhiên, các phương pháp và công cụ quản lý và lập kế hoạch chiến lược có thể được thực hiện tốt ở các công ty nhỏ hơn và mới nổi. Sự tồn tại của các công ty phụ thuộc vào việc họ có khả năng tạo ra sự khác biệt cho khách hàng của mình hay không, và đối với vấn đề đó, một chiến lược hiệu quả cần được xem xét. Mặt khác, các công ty như vậy nên chuẩn bị rằng doanh thu có thể không đáng kể ở quy mô nhỏ hơn.

Tiểu Luận Quản Trị Chiến Lược
Tiểu Luận Quản Trị Chiến Lược

Bài Mẫu Tiểu Luận Quản Trị Chiến Lược

Bài Mẫu 1: Tiểu Luận Quản Trị Chiến Lược Phân Tích Ngành Dược Việt Nam

Đây là bài mẫu Tiểu Luận Quản Trị Chiến Lược về ngành dược Việt Nam. Trình bày cơ sở lý luận về môi trường bên ngoài của doanh nghiệp, thực trạng của ngành dược Việt Nam. Trình bày các khái niệm môi trường bên ngoài của doanh nghiệp, môi trường vĩ mô, đánh giá các phân đoạn của chiến lược, phân tích nhóm chiến lược trong ngành, các nhân tố thành công chủ yếu. Giới thiệu về ngành dược Việt Nam tính từ năm 2007 có khoảng 178 doanh nghiệp sản xuất dược phẩm và 800 doanh nghiệp đăng ký kinh doanh dược phẩm. Phân tich những yếu tố cạnh tranh cốt lõi trên thị trường dược phẩm Việt Nam. Từ đó đưa ra những giải pháp tương lai cho ngành dược Việt Nam

Bài Mẫu 2: Tiểu Luận Quản Trị Chiến Lược Phân tích chiến lược tại công ty Bảo Hiểm Bảo Việt

Đây là bài mẫu Tiểu Luận Quản Trị Chiến Lược về phân tích chiến lược của công ty bảo hiểm Bảo Việt. Giới thiệu về Tổng Công Ty Bảo Hiểm Bảo Việt được thành lập năm 1964 tại 35 Hai Bà Trưng,Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, trong giai đoạn đầu là doanh nghiệp bảo hiểm nhà nước lớn nhất và duy nhất trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Phân tích tài chính của doanh nghiệp, giai đoạn chu kỳ phát triển của ngành, đánh giá cường độ cạnh tranh. Năng lực đặc thù và vị thế của công ty, chiến lược của công ty. Từ đó đưa ra một số đánh giá về văn hoá doanh nghiệp, phong cách lãnh đạo, những góp ý hoàn thiện công tác quản trị tại bảo hiểm Bảo Việt.

Bài Mẫu 3: Tiểu Luận Quản Trị Chiến Lược Xây dựng chiến lược thâm nhập thị trường cho Tiki tại thành phố Hồ Chí Minh

Đây là bài mẫu Tiểu Luận Quản Trị Chiến Lược về xây dựng chiến lược thâm nhập thị trường cho Tiki. Giới thiệu Công ty cổ phần Tiki được thành lập vào tháng 3/2010. Là công ty chuyên về dịch vụ khách hàng và mua sắm trực tuyến, mọi người có thể tìm kiếm và mua sắm online. Lúc đầu chỉ là website bán hàng online các mặt hàng sách, sau một thời gian phát triển tiki đã mở rộng ra hàng chục ngành hàng với hơn 300.000 sản phẩm. Phân tích các yếu tố môi trường kinh doanh và cạnh tranh. Xây dựng chiến lược kinh doanh của công ty từ đó phân tích ma trận của chiến lược. Đưa ra chiến lược cụ thể để tiki có thể tồn tại và đánh bại các đối thủ mạnh như Shopee, Lazada.

Bài Mẫu 4: Hoạch Định Chiến Lược Kinh Doanh Điện Của Công Ty Điện Lực Hậu Giang Đến Năm 2020

Đây là bài mẫu Tiểu Luận Quản Trị Chiến Lược về chiến lược kinh doanh điện của công ty điện lực. Phân tích thực trạng môi trường kinh doanh của công ty điện lực Hậu Giang. Qua các phương pháp nghiên cứu chọn ra các điểm mạnh, điểm yếu, phân tích ma trận SWOT để đưa ra các chiến lược cụ thể. Đưa ra một số chiến lược tiêu biểu để phát triển kinh doanh và một số giải pháp để triển khai thực hiện các chiến lược trên.

Bài Mẫu 5: Quản trị chiến lược công ty Sữa Vinamilk

Đây là bài mẫu Tiểu Luận Quản Trị Chiến Lược về công tác quản trị chiến lược của công ty sữa Vinamilk. Vinamilk là công ty sản xuất sữa hàng đầu tại Việt Nam là một trong 100 thương hiệu mạnh tại Việt Nam. Phân tích chiến lược kinh doanh của công ty sữa Vinamilk từ đó đưa ra nhìn nhận góp ý cho công ty từ đó đưa ra một số góp ý để hoàn thiện công tác quản trị chiến lược tại công ty.

Bài Mẫu 6: Quản trị chiến lược công ty du lịch Vietravel

Đây là bài mẫu Tiểu Luận Quản Trị Chiến Lược tại công ty du lịch Vietravel. Trình bày tổng quan về du lịch tại Việt Nam. Giới thiệu Vietravel là công ty du lịch có tiếng và có uy tín tại Hồ Chí Minh, đạt nhiều giải thưởng lớn do chủ tịch nước trao tặng và nhiểu giải thưởng quốc tế. Phân tích ma trận đánh giá các yếu tố bên ngoài EFE, phân tích nội bộ doanh nghiệp từ đó xác định điểm mạnh, điểm yếu của Vietravel từ đó đưa ra một số chiến lược phát triển cho Vietravel.

Để hoàn thành tốt bài tiểu luận quản trị chiến lược bạn cần nắm rõ kiến thức, tham khảo các dạng bài mẫu tương tự để viết bài cho phù hợp với yêu cầu. Ngoài ra bạn cần sự hỗ trợ dịch vụ viết bài tiểu luận hãy liên hệ với Luận Văn Tri Thức qua số hotline (zalo) 0936.885.877

=> Hỗ trợ viết thuê tiểu luận

=> Hotline 0936.885.877

=> Tải Bài Mẫu Miễn Phí tại zalo

5 1 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
Contact Me on Zalo
0936885877