Cách làm Tiểu Luận Quản Trị Nguồn Nhân Lực : Bài Mẫu

5/5 - (1 bình chọn)

Tiểu Luận Quản Trị Nguồn Nhân Lực (HR management essay) là một bài viết chuyên sâu về các khía cạnh quản lý nguồn nhân lực trong một tổ chức hoặc doanh nghiệp. Bài tiểu luận này thường tập trung vào việc nghiên cứu, phân tích và đánh giá các vấn đề liên quan đến nhân sự, bao gồm tuyển dụng, đào tạo và phát triển, đánh giá hiệu suất, đền bù và phúc lợi, quản lý đa dạng, và quản lý sự hài lòng của nhân viên.

Trong tiểu luận này, người viết có thể xem xét các vấn đề cụ thể như:

 1. Chiến lược tuyển dụng và lựa chọn nhân viên: Nghiên cứu về quy trình tuyển dụng và lựa chọn nhân viên, các phương pháp đánh giá ứng viên, và việc phù hợp với chiến lược tổ chức.
 2. Đào tạo và phát triển: Xem xét các chương trình đào tạo và phát triển nhân viên, đánh giá hiệu quả của chúng, và tầm quan trọng của việc đào tạo trong việc phát triển nguồn nhân lực.
 3. Đánh giá hiệu suất: Nghiên cứu về các phương pháp đánh giá hiệu suất nhân viên, cách thức thiết kế hệ thống đánh giá, và việc sử dụng thông tin từ đánh giá hiệu suất trong việc quản lý và phát triển nguồn nhân lực.
 4. Đền bù và phúc lợi: Xem xét các chính sách đền bù và phúc lợi như lương, trợ cấp, bảo hiểm, và các lợi ích khác, cùng với tầm quan trọng của chúng trong việc thu hút và giữ chân nhân viên.
 5. Quản lý đa dạng: Nghiên cứu về quản lý đa dạng trong tổ chức, bao gồm việc thúc đẩy sự công bằng và sự đa dạng trong lực lượng lao động.
 6. Quản lý sự hài lòng của nhân viên: Nghiên cứu về cách đo lường và cải thiện sự hài lòng của nhân viên, cùng với tầm quan trọng của việc duy trì môi trường làm việc tích cực.
Tiểu Luận Quản Trị Nguồn Nhân Lực
Tiểu Luận Quản Trị Nguồn Nhân Lực

Cách viết bài tiểu luận quản trị nguồn nhân lực

Viết một bài Tiểu Luận Quản Trị Nguồn Nhân Lực có thể tuân theo các bước sau đây:

 1. Đề xuất đề tài: Bắt đầu bài tiểu luận bằng việc đề xuất đề tài và giới thiệu tầm quan trọng của quản trị nguồn nhân lực trong tổ chức. Giải thích lý do lựa chọn đề tài và mục tiêu nghiên cứu của bài tiểu luận.
 2. Tổng quan về quản trị nguồn nhân lực: Trình bày một cái nhìn tổng quan về quản trị nguồn nhân lực, bao gồm các yếu tố quan trọng như tuyển dụng, đào tạo và phát triển, đánh giá hiệu suất, đền bù và phúc lợi, quản lý đa dạng, và quản lý sự hài lòng của nhân viên. Trình bày các khái niệm cơ bản và nguyên tắc quản trị nguồn nhân lực để xác định khung lý thuyết cho bài tiểu luận.
 3. Phân tích các vấn đề cụ thể: Tiếp theo, tập trung vào từng khía cạnh quản trị nguồn nhân lực một cách chi tiết. Đối với mỗi vấn đề, trình bày các nghiên cứu, lý thuyết và phương pháp quản lý phù hợp. Sử dụng ví dụ hoặc trường hợp nghiên cứu để minh họa và áp dụng lý thuyết vào thực tế.
 4. Đánh giá và phân tích: Đánh giá hiệu quả của các phương pháp và chiến lược quản trị nguồn nhân lực. Trình bày những lợi ích và hạn chế của từng phương pháp, đồng thời đề xuất các khuyến nghị để cải thiện và nâng cao quản trị nguồn nhân lực trong tổ chức.
 5. Kết luận: Tóm tắt các điểm chính đã trình bày trong bài tiểu luận và kết luận về tầm quan trọng và ảnh hưởng của quản trị nguồn nhân lực đối với sự phát triển và thành công của tổ chức.
 6. Tài liệu tham khảo: Liệt kê tất cả các nguồn tài liệu, sách, bài báo hoặc trang web đã được sử dụng để nghiên cứu và viết bài tiểu luận. Đảm bảo tuân theo một hệ thống chuẩn như APA, MLA hoặc một hệ thống tham khảo khác được yêu cầu. Bao gồm cả tài liệu đã trích dẫn trong bài tiểu luận và những tài liệu mà bạn đã tham khảo nhưng không trực tiếp trích dẫn trong bài viết.

===> TẢI BÀI MẪU QUA ZALO 0936.885.877

===> Dịch Vụ Làm Tiểu Luận giá bao nhiêu – Bảng giá chi tiêt

Bài mẫu Tiểu Luận Quản Trị Nguồn Nhân Lực

Bài mẫu Tiểu Luận Quản Trị Nguồn Nhân Lực 1: Tiểu luận Thực trạng và giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tạo động lực cho người lao động tại Tập đoàn Vận tải Phượng Hoàng

Bài mẫu đề tài: “Thực trạng và giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tạo động lực cho người lao động tại Tập đoàn Vận tải Phượng Hoàng”

Giới thiệu:

Tạo động lực cho người lao động là một yếu tố quan trọng và không thể thiếu trong quản trị nguồn nhân lực. Hiểu được vai trò quan trọng của động lực nhân viên đối với sự phát triển và thành công của tổ chức, nhiều công ty và tập đoàn đang tìm kiếm những giải pháp hiệu quả để tạo ra môi trường làm việc đầy nhiệt huyết và động lực cho nhân viên của mình.

Trong bối cảnh đó, đề tài “Thực trạng và giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tạo động lực cho người lao động tại Tập đoàn Vận tải Phượng Hoàng” nhằm nghiên cứu, phân tích và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao mức độ động lực của nhân viên tại một trong những tập đoàn vận tải hàng đầu ở nước ta.

Cấu trúc chương trình:

Chương I: Cơ sở lý luận về việc tạo động lực và cơ chế tạo động lực.

Chương này tập trung vào việc trình bày cơ sở lý luận về tạo động lực và cơ chế tạo động lực. Nghiên cứu sẽ tìm hiểu về những yếu tố cơ bản trong việc tạo động lực, bao gồm các lý thuyết và khái niệm liên quan đến động lực nhân viên. Đồng thời, chương này cũng sẽ trình bày về các cơ chế quản lý nhân sự có thể được áp dụng để tạo động lực cho người lao động.

Chương II: Thực trạng về động lực nhân viên và cơ chế tạo động lực tại Tập đoàn Vận tải Phượng Hoàng.

Chương này sẽ đi vào phân tích thực trạng về động lực nhân viên và cơ chế tạo động lực tại Tập đoàn Vận tải Phượng Hoàng. Nghiên cứu sẽ đưa ra các dữ liệu và thông tin cụ thể về mức độ động lực hiện tại của nhân viên trong tổ chức, đồng thời xác định các yếu điểm và thách thức mà Tập đoàn Vận tải Phượng Hoàng đang gặp phải trong việc tạo động lực cho nhân viên. Các yếu tố như mức độ hài lòng công việc, cơ hội phát triển, phúc lợi và các chính sách đền bù, quan hệ giữa quản lý và nhân viên sẽ được đánh giá để hiểu rõ hơn về tình hình hiện tại.

Chương III: Một số giải pháp, kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác tạo động lực tại Tập đoàn Vận tải Phượng Hoàng.

Chương này sẽ tập trung vào đề xuất một số giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao công tác tạo động lực tại Tập đoàn Vận tải Phượng Hoàng. Các giải pháp có thể bao gồm việc cải thiện chính sách đền bù và phúc lợi, tạo ra cơ hội phát triển và đào tạo cho nhân viên, xây dựng môi trường làm việc tích cực và đẩy mạnh quan hệ giữa quản lý và nhân viên. Các kiến nghị này sẽ được đưa ra dựa trên các phân tích và nghiên cứu cụ thể về thực trạng của Tập đoàn Vận tải Phượng Hoàng.

Với cấu trúc chương trình như trên, bài tiểu luận “Thực trạng và giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tạo động lực cho người lao động tại Tập đoàn Vận tải Phượng Hoàng” nhằm tìm hiểu về tình hình hiện tại và đưa ra những khuyến nghị cụ thể để cải thiện công tác tạo động lực trong tổ chức. Bài viết hy vọng mang lại cái nhìn sâu sắc và đóng góp tích cực vào việc phát triển nguồn nhân lực tại Tập đoàn Vận tải Phượng Hoàng.

Bài mẫu Tiểu Luận Quản Trị Nguồn Nhân Lực 2: Tiểu luận Đánh giá kết quả làm việc tại Google

Bài tiểu luận Quản Trị Nguồn Nhân Lực này tập trung vào việc nghiên cứu và phân tích về công tác đánh giá kết quả làm việc của người lao động trong tổ chức. Trong bối cảnh nền kinh tế hiện đại, đánh giá kết quả làm việc đóng vai trò quan trọng trong việc đo lường hiệu suất và định hướng phát triển của cá nhân và tổ chức. Bài tiểu luận này tập trung vào thực trạng và giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đánh giá kết quả làm việc tại Google – một trong những công ty công nghệ hàng đầu thế giới.

Chương 1: Cơ Sở Lý Luận Về Đánh Giá Kết Quả Làm Việc Của Người Lao Động

Chương này đưa ra khái niệm về đánh giá kết quả làm việc và trình bày các phương pháp thực hiện công việc của người lao động trong tổ chức. Việc hiểu rõ khái niệm và phương pháp đánh giá sẽ là cơ sở lý luận quan trọng để nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp trong các chương sau.

Chương 2: Thực trạng công tác đánh giá kết quả làm việc tại Google

Chương này trình bày tổng quan về Google, bao gồm lịch sử hình thành và phát triển, cấu trúc tổ chức, sản phẩm và dịch vụ, cùng với kết quả hoạt động kinh doanh của công ty. Sau đó, chương tiếp tục trình bày về thực trạng công tác đánh giá kết quả làm việc tại Google, tập trung vào giới thiệu về OKR (Objective and Key Results), đặc điểm áp dụng OKR tại Google, quy trình thiết lập và đánh giá OKR, cũng như ưu và nhược điểm của phương pháp này.

Chương 3: Nhận xét và giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đánh giá kết quả làm việc tại Google

Chương này sẽ trình bày những nhận xét đối với công tác đánh giá kết quả làm việc tại Google dựa trên thông tin và dữ liệu được thu thập. Sau đó, sẽ đề xuất các giải pháp nhằm cải thiện công tác đánh giá kết quả làm việc tại Google. Các giải pháp này có thể bao gồm việc tăng cường đào tạo và hướng dẫn cho nhân viên về quy trình và phương pháp đánh giá, đảm bảo rõ ràng và công bằng trong việc thiết lập mục tiêu và chỉ số quan trọng (Key Results). Đồng thời, việc xây dựng một môi trường làm việc khuyến khích sự phản hồi và phát triển cá nhân, cùng với sự tương tác và giao tiếp hiệu quả giữa quản lý và nhân viên, cũng đóng vai trò quan trọng trong quá trình đánh giá.

Ngoài ra, việc sử dụng công nghệ và phần mềm hỗ trợ đánh giá kết quả làm việc có thể giúp tăng tính tự động và hiệu quả của quy trình đánh giá. Tạo ra một hệ thống đánh giá phản hồi liên tục, nơi mà nhân viên có thể nhận phản hồi định kỳ từ cấp quản lý và đồng nghiệp, cũng là một giải pháp hữu ích để khuyến khích sự phát triển và nâng cao hiệu suất làm việc.

Bằng việc áp dụng các giải pháp này, Google có thể cải thiện công tác đánh giá kết quả làm việc, tạo ra một môi trường làm việc cởi mở, khuyến khích sự phát triển cá nhân và đóng góp tích cực từ các nhân viên. Điều này sẽ không chỉ tạo ra hiệu quả kinh doanh cao hơn mà còn giúp Google duy trì vị thế dẫn đầu trong ngành công nghệ và thu hút và giữ chân nhân tài xuất sắc.

Qua bài tiểu luận này, hy vọng rằng các nhà quản lý và chuyên gia quản lý nhân sự có thể nắm bắt thực trạng và nhận thức được tầm quan trọng của công tác đánh giá kết quả làm việc và các giải pháp để hoàn thiện nó.

Bài mẫu 3: Giải Pháp Cải Thiện Công Tác Đánh Giá Thực Hiện Công Việc Tại Công Ty TNHH Fresco Foods

Bài tiểu luận này tập trung vào nghiên cứu về công tác đánh giá thực hiện công việc của nhân viên trong doanh nghiệp, tập trung vào trường hợp của Công ty TNHH Fresco Foods.

Chương I là phần cơ sở lý luận, nêu bật vai trò và khái niệm của đánh giá thực hiện công việc trong doanh nghiệp. Nội dung công tác đánh giá thực hiện công việc được đề cập đến, bao gồm việc lập kế hoạch, xác định mục tiêu, thiết lập quy trình và tổ chức đánh giá. Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác đánh giá cũng được phân tích, bao gồm công tác phân tích công việc, nguồn lực, sự quan tâm của người lao động và văn hóa doanh nghiệp. Ngoài ra, chương này cũng giới thiệu một số kinh nghiệm từ các tổ chức trong và ngoài nước, có thể áp dụng cho Công ty TNHH Fresco Foods.

Chương II trình bày về thực trạng công tác đánh giá thực hiện công việc tại Công ty TNHH Fresco Foods. Mở đầu là một khái quát về công ty, bao gồm lịch sử hình thành và phát triển, cấu trúc tổ chức và đặc điểm nguồn nhân lực. Sau đó, tập trung vào thực trạng của công tác đánh giá, bao gồm lựa chọn phương pháp, chu kỳ, tiêu chí và tiêu chuẩn đánh giá, cũng như đối tượng đánh giá và đào tạo người đánh giá. Sử dụng kết quả đánh giá trong công tác quản trị nhân lực cũng được nêu ra. Thêm vào đó, chương này cũng phân tích các yếu tố ảnh hưởng như hệ thống phân tích công việc, văn hóa doanh nghiệp, nguồn lực và sự quan tâm của người lao động.

Bằng việc phân tích thực trạng và yếu tố ảnh hưởng, tiểu luận sẽ đi đến phần nhận xét và đề xuất giải pháp trong chương tiếp theo. Chương III sẽ tổng hợp nhận xét về công tác đánh giá thực hiện công việc tại Công ty TNHH Fresco Foods, đưa ra các mặt tích cực và mặt hạn chế cùng nguyên nhân đi kèm. Sau đó, chương này đề xuất một số giải pháp nhằm cải thiện công tác đánh giá thực hiện công việc tại Công ty. Các giải pháp này có thể bao gồm cải thiện công tác phân tích công việc, tăng cường nguồn lực dành cho đánh giá, tạo ra một môi trường văn hóa thích hợp và tăng cường sự quan tâm của người lao động đối với quá trình đánh giá.

Cuối cùng, tiểu luận này kết thúc bằng việc trình bày một số bài học kinh nghiệm có thể áp dụng cho Công ty TNHH Fresco Foods từ các tổ chức trong và ngoài nước. Những bài học này sẽ giúp công ty có cái nhìn tổng quan và đề xuất các biện pháp cải thiện cụ thể cho công tác đánh giá thực hiện công việc, từ đó tăng cường hiệu quả làm việc và năng suất của nhân viên.

Bài tiểu luận này sẽ mang lại những thông tin quan trọng về cơ sở lý luận, thực trạng và giải pháp liên quan đến công tác đánh giá thực hiện công việc trong doanh nghiệp, đặc biệt là tại Công ty TNHH Fresco Foods. Hy vọng rằng những nội dung được trình bày sẽ đóng góp vào việc nâng cao hiệu quả quản lý nhân lực và tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển bền vững của công ty trong tương lai.

Viết bài tiểu luận quản trị nguồn nhân lực đòi hỏi sinh viên phải có những kỹ năng cần thiết. Đầu tiên, sinh viên cần có khả năng nghiên cứu và phân tích, để có được kiến thức về cơ sở lý luận, mô hình và phương pháp trong lĩnh vực này. Tiếp theo, kỹ năng sáng tạo và phân loại thông tin giúp sinh viên tổ chức và biểu đạt ý tưởng một cách sáng tạo và logic. Kỹ năng viết và biểu đạt là yếu tố quan trọng để truyền đạt ý kiến và thông tin một cách rõ ràng và thuyết phục. Sinh viên cần kiểm tra và sửa lỗi để đảm bảo tính chính xác và chuyên nghiệp của bài viết. Cuối cùng, kỹ năng trình bày và định dạng giúp bài viết trở nên có cấu trúc rõ ràng, dễ đọc và thẩm mỹ. Tóm lại, viết bài tiểu luận về quản trị nguồn nhân lực đòi hỏi sinh viên phải có kỹ năng nghiên cứu, sáng tạo, viết và biểu đạt, kiểm tra và sửa lỗi, cũng như kỹ năng trình bày và định dạng.

Ngoài ra để được hỗ trợ viết bài hãy liên hệ ngay cho trung tâm để được tư vấn viết bài theo yêu cầu, với kinh nghiệm chuyên nghiệp trong lĩnh vực viết các dạng bài từ tiểu luận đến luận văn chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn một cách tốt nhất để hoàn thiện bài báo cáo của mình đạt tối ưu.

Liên hệ ngay: zalo 0936.885.877

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
Contact Me on Zalo
0936885877