Tiểu Luận Triết Học : Top 150 Đề Tài + 6 Bài Mẫu [FREE]

5/5 - (3 bình chọn)

Viết tiểu luận triết học là một phần quan trọng của việc nghiên cứu triết học. Trước tiên, hãy đảm bảo bạn hiểu bài tập, tìm kiếm các câu hỏi được đặt ra và chú ý đến các lời nhắc như “dàn ý” hoặc “đánh giá” hoặc “so sánh”. Hầu hết các bài tập triết học sẽ yêu cầu bạn thể hiện sự hiểu biết của mình về chủ đề này thông qua việc trình bày các lập luận và lý thuyết, và nhiều người cũng sẽ kiểm tra khả năng đánh giá các lập luận và lý thuyết này của bạn bằng cách viết một đánh giá phê bình về chúng.

Viết bài của bạn để người đọc hiểu cách trình bày và đánh giá của bạn trả lời các câu hỏi và giải quyết tất cả các phần của bài tập. Trước khi bạn viết bất kỳ bài luận triết học nào, hãy hiểu các câu hỏi mà bạn phải trả lời, sau đó xem xét các tài liệu liên quan để có được nội dung phù hợp cho bài viết.

Một số câu hỏi triết học bao gồm: Có thiên đường không? Điều gì xảy ra sau khi chết? Chúa có tồn tại không?

Tiểu luận Triết Học
Tiểu luận Triết Học

Để bạn có thể soạn một bài luận xuất sắc, bạn phải xem xét những điều sau đây.

Hiểu các khái niệm, lý thuyết và câu hỏi triết học khác nhau được các nhà triết học khác nhau sử dụng.

Rèn luyện tư duy phản biện về những lập luận như vậy

Đưa ra câu trả lời cho các câu hỏi triết học.

Soạn một bài tiểu luận triết học là một bước thiết yếu khi học triết học. Trước khi viết bất kỳ tờ giấy nào, bạn nên tự làm quen với bài tập, đọc kỹ các câu hỏi và có quan điểm rõ ràng về những lời nhắc như “so sánh”, “tương phản” hoặc “mô tả”.

Hãy xem ví dụ về so sánh, “tương phản” hoặc “mô tả mẫu tiểu luận.

Một số nhiệm vụ triết học đòi hỏi bạn phải hiểu chủ đề bằng cách đánh giá một cách phê bình các lý lẽ và lý thuyết. Do đó, một khi bạn gặp một câu hỏi triết học, điều quan trọng là phải thể hiện sự giải thích của bạn về một lập luận cụ thể theo cách thể hiện tư duy phản biện.

Đề tài Tiểu Luận Triết Học

 1. Tiểu luận triết học Vận dụng quy luật lượng – chất vào thực tiễn phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam
 2. Vận dụng cặp phạm trù nguyên nhân và kết quả của phép biện chứng duy vật vào phân tích thực trạng nợ xấu trong lĩnh vực ngân hàng ở Việt Nam hiện nay
 3. Bức tranh kinh tế Việt Nam hiện nay và dự báo tình hình phát triển kinh tế Việt Nam trong thập niên tới
 4. Giới thiệu một số triết lý về quản trị của người Nhật
 5. Tiểu luận Triết học Mác – Lênin: Anh (chị) hãy vận dụng quan điểm duy vật biện chứng về mối quan hệ giữa vật chất với ý thức vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay
 6. Phân tích nội dung qui luật từ những thay đổi về lượng dẫn đến sự thay đổi về chất và ngược lại. Việc nhận thức và vận dụng vào trong hoạt động thực tiễn của anh chị vào trong hoạt động thực tiễn
 7. Học thuyết Âm Dương và Văn hóa Trọng Âm của người Việt
 8. Vấn đề khoán trong nông nghiệp ở Việt Nam, hiện tại và triển vọng – Đề xuất những chính sách chủ yếu để phát triển nền nông nghiệp bền vững
 9. Lịch sử phát triển của phép biện chứng trong triết học
 10. Lý luận về cái riêng – cái chung của phép biện chứng duy vật, liên hệ thực tiễn
 11. Nguyên tắc lịch sử – cụ thể trong việc thực hiện đấu tranh giai cấp ở nước ta hiện nay
 12. Mối quan hệ biện chứng giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng của xã hội, sự vận dụng của Đảng ta trong đổi mới đất nước
 13. Ảnh hưởng học thuyết Âm dương, Ngũ hành đến đời sống văn hóa tinh thần người Việt Nam hiện nay
 14. Quan điểm của triết học Mác- Lênin về con người và vấn đề xây dựng nguồn lực con người trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta
 15. Mối quan hệ giữa vật chất và ý thức trong việc xây dựng nền kinh tế mới hiện nay ở nước ta
 16. Phép biện chứng về mối liên hệ phố biến và vận dụng phân tích mối liên hệ giữa xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ với hội nhập kinh tế quốc tế
 17. Quan điểm toàn diện của triết học Mác _ Lê Nin để giải thích nguyên nhân của vấn đề thất nghiệp của sinh viên sau khi ra trường
 18. Hiện trạng nguy cơ xói lở mạnh và nạn ô nhiễm ở hai con sông: sông Sài Gòn và sông Đồng Nai
 19. Đấu tranh giai cấp
 20. Phát triển con người
 21. Quy luật quan hệ sản xuất
 22. Quan điểm của chủ nghĩa Mác về con người
 23. Nhân tố con người trong lực lượng sản xuất với chiến lược phát triển giáo dục đào tạo nguồn nhân lực theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở việt nam trong thời kỳ quá độ
 24. Xây dựng văn hoá xe buýt Hà Nội – Khả năng và hiện thực
 25. Mối quan hệ giữa nội dung và hình thức được biểu hiện trên sản phẩm áo sơ mi
 26. Tiểu luận triết học: Việt Nam trong xu thế hội nhập và phát triển dưới con mắt triết học
 27. Việt Nam trong xu thế hội nhập và phát triển dưới con mắt triết học
 28. Quy luật quan hệ sản xuất
 29. Cơ sở lý luận về chuyển đổi về nền kinh tế thị trường
 30. Xu thế toàn cầu hoá
 31. Quan hệ biện chứng giữa sự phát triển của lực lượng sản xuất và sự đa dạng hoá các loại hình sở hữu ở Việt Nam
 32. Vấn đề triết học về con người và con người trong quá trình đổi mới hiện nay
 33. Vấn đề đổi mới lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam
 34. Vấn đề thất nghiệp và việc làm của Việt Nam
 35. Cơ sở lí luận và thực tiễn ở Việt Nam
 36. Những tư tưởng cơ bản của Nho giáo và ảnh hưởng của nó ở nước ta
 37. Thực trạng của vấn đề sinh viên ra trường thất nghiệp
 38. Phép biện chứng duy vật về mối liên hệ phổ biến
 39. Tri thức trong đời sông-xã hội
 40. Tình trạng môi trường ô nhiễm
 41. Phân tích thực chất của cuộc cách mạng trên lĩnh vực triết học do Mác – Ăngghen thực hiện – ý nghĩa của vấn đề đó
 42. Vận dụng lý luận phương thức sản xuất phân tích nhà máy phích nước – bóng đèn Rạng Đông
 43. Triết học Phật giáo
 44. Lịch sử phát triển của phép biện chứng trong triết học
 45. Nghiên cứu lịch sử, giáo lý, và sự tác động của đạo Phật đối với thế giới quan, nhân sinh quan của con người
 46. Phân tích những thành tựu và hạn chế của phép biện chứng và chủ nghĩa duy vật trước Mác
 47. Mô hình nền kinh tế thị trường
 48. Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân
 49. Một số vấn để về thực tiễn và lý luận trong sự nghiệp công nghiệp hoá – hiện đại hoá ở Việt Nam
 50. Phân tích thực chất của cuộc cách mạng trên lĩnh vực triết học do Mác – Ăngghen thực hiện – ý nghĩa của vấn đề đó
 51. Tiểu luận môn Triết Học: ai trò của con người trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hóa đất nứơc
 52. Yếu tố con người lao động
 53. Quan hệ giữa văn hoá và kinh doanh
 54. Vận dụng quan điểm toàn diện của triết học Mác _ Lê Nin để giải thích nguyên nhân của vấn đề thất nghiệp của sinh viên sau khi ra trường
 55. Cơ hội và thách thức của các doanh nghiệp Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay
 56. Vai trò của con người trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước
 57. Quan điểm duy vật biện chứng về mối quan hệ giữa vật chất với ý thức
 58. Lý luận hình thái kinh tế xã hội
 59. Phân tích mối quan hệ giữa vật chất và ý thức vận dụng vào việc xây dựng xã hội chủ nghĩa ở nước ta
 60. Giao thông đường bộ ở Hà Nội – thực trạng và giải pháp
 61. CNH-HĐH và vai trò của nó trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta
 62. Phép biện chứng về mâu thuẫn và việc phân tích mâu thuẫn giữa xây dựng kinh tế độc lập tự chủ với hội nhập kinh tế quốc tế
 63. Công nghiệp hoá – Hiện đại hoá và vai trò của nó trong sự nghiệp xây dựng CNXH ở nước ta hiện nay
 64. Quan điểm toàn diện và vận dụng vào sự nghiệp xây dựng CNXH ở Việt Nam hiện nay
 65. Quan điểm lịch sử cụ thể với công cuộc đối mới kinh tế ở Việt Nam hiện nay
 66. Lênin nói “Sự phát triển là cuộc đấu tranh của các mặt đối lập” từ luận điểm trên làm rõ cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng của Việt Nam trong thời kỳ quá độ”
 67. Mâu thuẫn biện chứng và biểu hiện của nó trong quá trình xây dựng nền kinh tế thị trường ở Việt Nam
 68. Phật giáo là một nhu cầu tinh thần của người việt nam trong lịch sử
 69. Phép biện chứng duy vật về mối liên hệ phổ biến
 70. Phép biện chứng về mối hệ phổ biến và vận dụng phân tích mối liên hệ giữa xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ với hội nhập kinh tế
 71. Những ảnh hưởng của Phật giáo đến nến văn hoá nước ta
 72. Đặc điểm địa vị pháp lý của cơ quan quản lý nhà nước
 73. Cơ sở lí luận về quy luật giá trị và vai trò của quy luật giá trị với nền kinh tế thị trường
 74. Quan hệ biện chứng giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng
 75. Những mâu thuẫn biện chứng trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam
 76. Mối quan hệ giữa cái riêng và cái chung và vận dụng trong quá trình xây dựng kinh tế thị trường ở nước ta
 77. Thực trạng giao thông ở các đô thị
 78. Hội nhập thời kì công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước
 79. Phép biện chứng về mối liên hệ phố biến và vận dụng phân tích mối liên hệ giữa xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ với hội nhập kinh tế quốc tế
 80. Nguy cơ xói lở và nạn ô nhiễm ở sông Sài Gòn và sông Đồng Nai
 81. Lịch sử và kiến trúc Hà Nội
 82. Vai trò của tri thức khoa học công nghệ đối với việc phát triển kinh tế ở Việt Nam hiện nay
 83. Công nghiệp hoá-hiện đại hoá. Thực trạng và giải pháp ở nước ta hiện nay
 84. Vận dụng Lý luận về Hình thái kinh tế – xã hội giải thích quá trình phát triển của Việt Nam ngày nay
 85. Hình thái kinh tế – xã hội, giải thích quá trình phát triển của Việt Nam ngày nay
 86. Công nghiệp hoá – Hiện đại hoá và vai trò của nó trong sự nghiệp xây dựng CNXH ở nước ta hiện nay
 87. Học thuyết về hình thái kinh tế – xã hôi và vấn đề quá độ lên CNXH ở Việt Nam
 88. Vận dụng quan điểm triết học Mác xit về qui luật quan hệ sản xuất phải phù hợp với trình độ lực lượng sản xuất để phát triển những thành tựu, hạn chế trong phát triển kinh tế – xã hội của Việt Nam trong giai đoạn từ đổi mới đến nay
 89. Vai trò của khoa học và kỹ thuật trong sự phát triển lực lượng sản xuất
 90. Vận dụng quan điểm triết học Mác xít về quy luật quan hệ sản xuất phải phù hợp với trình độ lực lượng sản xuất để phát triển những thành tựu, hạn chế trong phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam trong giai đoạn từ đổi mới đến nay
 91. Những mâu thuẫn trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay – Thực trạng và phương hướng giải quyết
 92. Xu hướng tiêu dùng hiện đại
 93. Cơ sở lý luận triết học của đường lối công nghiệp hóa, hiện đại hoá ở Việt Nam trong thời kỳ quá độ
 94. Việt Nam trong xu thế hội nhập và phát triển dưới con mắt triết học
 95. Nhân tố con người trong lực lượng sản xuất với chiến lược phát triển giáo dục đào tạo nguồn nhân lực theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở Việt Nam trong thời kỳ quá độ
 96. Xây dựng văn hoá xe buýt Hà Nội – Khả năng và hiện thực
 97. Học thuyết Mac về hình thái kinh tế – xã hội và sự vận dụng của đảng ta trong thời kì đổi mới gắn với hoạt động ngân hàng
 98. Việt Nam trong xu thế hội nhập và phát triển dưới con mắt triết học
 99. Thực tiễn áp dụng cặp phạm trù “Nội dung – hình thức” trong vấn đề thương hiệu, trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam
 100. Mối quan hệ giữa cá nhân và xã hội
 101. Cách mạng khoa học – công nghệ được thực hiện trên cơ sở lý luận khoa học phát triển không ngừng
 102. Triết học phật giáo và ảnh hưởng tư tưởng của nó tới đời sống tâm lý con người Việt Nam
 103. Nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn và sự vận dụng quan điểm đó vào quá trình đổi mới ở Việt Nam
 104. Học thuyết hình thái kinh tế – xã hội và sự vận dụng của Đảng ta trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng đất nước hiện nay
 105. Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức
 106. Lý luận về triết lý kinh doanh và liên hệ thực tiễn Việt Nam hiện nay
 107. Vai trò của khoa học và kỹ thuật trong sự phát triển lực lượng sản xuất
 108. Phân tích những thành tựu và hạn chế của phép biện chứng và chủ nghĩa duy vật trước Mác
 109. Đường lối công nghiệp hóa- hiện đại hóa ở việt nam trong thời kỳ quá độ
 110. Cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng 2
 111. Công nghiệp hóa – hiện đại hóa nông thôn
 112. Dùng cặp phạm trù bản chất – hiện tượng phân tích lối sống của SVVN hiện nay
 113. Trong thời kỳ đổi mới chúng ta khẳng định phải đổi mới tư duy lý luận trước khi đổi mới thực tiễn. Anh hãy vận dụng những tư tưởng cơ bản của triết học Macxit để giải thích cho luận điểm trên
 114. Phép biện chứng về mối liên hệ phố biến và vận dụng phân tích mối liên hệ giữa xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ với hội nhập kinh tế quốc tế
 115. Mối quan hệ giữa cái riêng và cái chung và vận dụng trong quá trình xây dựng kinh tế thị trường ở nước ta
 116. Vấn đề đổi mới lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất trong quá trình công nghiệp
 117. Học thuyết Hàn Phi Tử – sự nghiệp trị quốc của Tần Thủy Hoàng
 118. Thất nghiệp và việc làm ở Việt Nam doc
 119. Tín dụng: cơ sở lí luận và thực tiễn ở Việt Nam
 120. Cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng
 121. Vấn đề triết học về con người và con người trong quá trình đổi mới hiện nay
 122. Quan điểm toàn diện và vận dụng vào sự nghiệp xây dựng CNXH ở Việt nam hiện nay
 123. Xây dựng văn hoá xe buýt Hà Nội – Khả năng và hiện thực
 124. Thực tiễn là tiêu chuẩn của chân lý
 125. Mối quan hệ biện chứng giữa hội nhập kinh tế với xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ
 126. Hôn nhân trên góc nhìn triết học
 127. Vận dụng Lý luận hình thái kinh tế – xã hội để phân tích vai trò của nhà nước đối với nền kinh tế Việt nam hiện nay
 128. Công nghiệp hoá và hiện đại hóa nông thôn
 129. Sự ra đời triết học Mác tạo ra bước ngoặt cách mạng trong lịch sử phát triển triết học
 130. Chứng minh sự ra đời của triết học Mác đã tạo bước ngoặt cách mạng trong lịch sử triết học
 131. Sự ra đời của triết học Mác tạo ra bước ngoặt cách mạng trong lịch sử phát triển triết học
 132. Những thành tựu và hạn chế của phép biện chứng trong nền triết học cổ điển Đức
 133. Tư tưởng triết học của René Descartes và ảnh hưởng của nó đến nền văn minh phương tây hiện đại
 134. Lý luận về con người và vấn đề về đào tạo nguồn lực con người trong sự nghiệp
 135. Những thành tựu và hạn chế của chủ nghĩa duy vật tây Âu thời cận đại
 136. Triết học Hêghen và sự ảnh hưởng của nó đến đời sống văn hoá tinh thần của thời đại
 137. Tư tưởng triết học cơ bản của triết gia Francis Bacon, những ảnh hưởng của nó đến nền văn minh hiện đại
 138. Tư tưởng triết học của Phơrăngxít Bêcơn và sự ảnh hưởng của nó đến nền văn minh phương Tây hiện đại
 139. Tư tưởng triết học của Arixtốt và sự ảnh hưởng của nó đến đời sống văn hóa tinh thần của thời đại
 140. Tư tưởng triết học của Rơnê Đềcáctơ
 141. Các nhà triết học cổ Hy Lạp là những nhà biện chứng bẩn sinh, còn Arixtốt là “bộ óc bách khoa toàn thư” thời cổ Hy Lạp
 142. Tư tưởng triết học của Descaster và những ảnh hưởng của nó đến nền văn minh phương Tây hiện đại
 143. Tư tưởng triết học Đạo gia, giá trị và hạn chế
 144. Lịch sử triết học cổ Hy Lạp là lịch sử đấu tranh giữa đường lối Đêmôcrít và đường lối Platon
 145. Tư tưởng triết học của Đêmôcrít và sự ảnh hưởng của nó đến đời sống văn hóa tinh thần của thời đại
 146. Tư tưởng triết học của Nho giáo và sự ảnh hưởng của nó đến đời sống văn hóa tinh thần của người Việt
 147. Tư tưởng triết học của Pháp gia và sự ảnh hưởng của nó đến đời sống chính trị của thời đại
 148. Tư tuởng Triết học của Phật giáo và ảnh hưởng của nó đến đời sống văn hóa – Tinh thần của người Việt
 149. Tư tưởng triết học của Nho giáo và sự ảnh hưởng của nó đến đời sống văn hóa tinh thần của người Việt

Nhận viết thuê Tiểu Luận Môn Triết Học

Liên hệ với Luận Văn Tri Thức qua số hotline 0936885877

Top 6 Tiểu Luận Triết Học Mẫu:

Tiểu Luận Triết Học mẫu 1: Tiểu luận Triết Học Mác Lenin về Con Người

Đâu là bài tiểu luận triết học Mác Lenin về con người trình bày những quan điểm khác nhau về con người triết học trước Mác, mối quan hệ giữa cá nhân và xã hội, khái niệm quần chúng nhân dân và cá nhân, quan hệ của quần chúng nhân dân với lãnh tụ. Để nghiên cứu con người, hệ thống lý luận triết học của C.Mác và Ph.Ăngghen dựa trên quan điểm nhất nguyên lịch sử và do vậy, khắc phục được các vấn đề số phận của con người.

DOWNLOAD

===> TẢI FREE TÀI LIỆU FILE DOC QUA ZALO 0936885877 

Tiểu Luận Triết Học Bài Mẫu 2: Tư tưởng triết học của nho giáo và sự ảnh hưởng của nó đến đời sống văn hóa tinh thần của người Việt

Đâu là tiểu luận triết học về nho giáo, của trường đại học kinh tế trình bày tư tưởng triết học của nho giáo như khái niệm và lịch sử hình thành, các giai đoạn phát triển, các đại biểu tiêu biểu như Khổng Tử, Mạnh Tử, Tuân Tử. Các tác phẩm tiêu biểu của nho giáo như Tứ Thư, Ngũ Kinh. Sự ảnh hưởng của Nho Giáo đến đời sống văn hóa tinh thần của Việt Nam. Ảnh hưởng của nho giáo Trung Hoa đến Việt Nam

DOWNLOAD

Bài Mẫu 3: Phép biện chứng duy tâm Hêghen những giá trị và hạn chế

Đây là tiểu luận triết học của đại học Bách Khoa TPHCM về phép biện chứng duy tâm Hêghen trình bày điều kiện lịch sử và sơ lược về triết học Heghen, những giá trị và hạn chế của phép biện chứng duy tâm Hêghen.

DOWNLOAD

Bài Mẫu 4: Quan hệ giữa xã hội với tự nhiên và vấn đề bảo vệ môi trường ở Việt Nam hiện nay

Đây là mẫu tiểu luận triết học của trường Đại Học Ngoại Thương về quan hệ giữa xã hội vả tự nhiên, bảo vệ môi trường ở việt nam trình bày khái niệm tự nhiên và xã hội, mối quan hệ giữa tự nhiên và xã hội, việc bảo vệ môi trường ở Việt Nam, từ dó đưa ra một số giải pháp để ngăn chặn, khắc phục và xử lí có hiệu quả những hành vi gây ô nhiễm môi trường

TẢI BÀI MẪU

Bài mẫu 5: Phân tích nguồn gốc và bản  chất của ý thức

Đây là tiểu luận triết học về nguồn gốc và bản chất của ý thức bao gồm kết cấu, nguồn gốc và bản chất của ý thức, sự giống nhau và khác nhau giữa vật chất và ý thức, trong quá trình hoạt động của   con người phải tuân theo quy luật khách quan và chỉ có thể đề ra những mục đích, chủ trương trong phạm vi vật chất cho phép.

DOWNLOAD

Bài mẫu 6: Mối quan hệ biện chứng giữa vật chất và ý thức, liên hệ với việc học tập của sinh viên hiện nay

Đây là tiểu luận triết học về mối quan hệ giữa vật chất và ý thức trình bày định nghĩa vật chất, các đặc tính của vật chất, kết cấu, nguồn gốc và bản chất của ý thức. Vận dụng mối quan hệ của vật chất và ý thức đến việc học hành của sinh viên hiện nay. Từ đó đưa ra giải pháp để nâng cao việc học hành của sinh viên hiện nay, đưa ra một số kiến nghị để phát triển giáo dục.

 

DOWNLOAD

Chúc các bạn hoàn thành tốt bài tiểu luận triết học của mình, nếu cần sự hỗ trợ hãy liên hệ ngay cho chúng tôi! Với dịch vụ làm tiểu luận theo yêu cầu sẽ giúp cho bạn tiết kiệm thời gian, công sức mà vẫn đạt được điểm tối ưu nhất 

===> DỊCH VỤ LÀM TIỂU LUẬN – HOTLINE 0936.885.877

 

5 2 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
Contact Me on Zalo
0936885877